Pravilnik o izmjeni Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih

NN 52/2010 (28.4.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

1285

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne« novine broj 17/07.) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA TE NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI UVJETA U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Članak 1.

U Pravilniku o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (»Narodne novine« broj 129/08.), u članku 1. stavku 2., riječi: »jer je njihovo izvođenje propisano« zamjenjuje se riječima: »čije je izvođenje uređeno«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-07/10-03/00074

Urbroj: 533-04-10-0001

Zagreb, 21. travnja 2010.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.