Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona

NN 52/2010 (28.4.2010.), Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1288

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u naslovu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu porezne povlastice za korisnike slobodnih zona objavljenom u »Narodnim novinama« broj 33 od 17. ožujka 2010. godine, te se daje

ISPRAVAK

Naslov Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu porezne povlastice za korisnike slobodnih zona treba ispravno glasiti: »Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona«.

Klasa: 011-01/10-01/27

Urbroj: 526-07-01/1-10-4

Zagreb, 14. travnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.