Pravilnik o uvjetima za odobravanje u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane za životinje objekata za proizvodnju ili stavljanje na tržišt dodataka hrani za životinje kategorije "Kokcidiostatici i histomonostatici"

NN 55/2010 (5.5.2010.), Pravilnik o uvjetima za odobravanje u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane za životinje objekata za proizvodnju ili stavljanje na tržišt dodataka hrani za životinje kategorije "Kokcidiostatici i histomonostatici"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1324

Na temelju članka 61. stavka 3. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ODOBRAVANJE U SKLADU S PRAVILNIKOM O HIGIJENI HRANE ZA ŽIVOTINJE OBJEKATA ZA PROIZVODNJU ILI STAVLJANJE NA TRŽIŠTE DODATAKA HRANI ZA ŽIVOTINJE KATEGORIJE »KOKCIDIOSTATICI I HISTOMONOSTATICI«[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju uvjeti koje moraju ispunjavati subjekti u poslovanju s hranom za životinje, ukoliko objekti pod njihovom kontrolom proizvode i/ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije »kokcidiostatici i histomonostatici«.

Članak 2.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju osigurati da objekti pod njihovom kontrolom na koje se odnosi Pravilnik o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08)[2] budu odobreni od strane nadležnog tijela, ukoliko takvi objekti proizvode i/ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije »kokcidiostatici i histomonostatici«.

(2) Postupak odobravanja provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o higijeni hrane za životinje.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/47

Urbroj: 525-06-2-0261/10-5

Zagreb, 21. travnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ-a) br. 141/2007 od 14. veljače 2007. o zahtjevu za odobrenje u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 183/2005 Europskoga parlamenta i Vijeća za objekte u poslovanju s hranom za životinje koji proizvode ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije »kokcidiostatici i histomonostatici«.

[2]Pravilnikom o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. kojom se utvrđuju uvjeti za higijenu hrane za životinje.