Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 6/2009 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

NN 55/2010 (5.5.2010.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 6/2009 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

1327

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ 6/2009

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 6/2009 – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno člancima 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do

31. prosinca 2009. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) pokretna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Adresa

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj registra

Katastarske čestice

Katastarska općina

BRODSKO-POSAVSKA županija

Grad SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD 

Rodna kuća Đure Đakovića 

1730

Slavonski Brod 

Z-4323 

SLAVONSKI BROD

Zgrada Radničkog doma 

4369

Slavonski Brod 

Z-4322 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Grad DUBROVNIK

ČAJKOVIĆI 

Ljetnikovac Bozdari – Škaprlenda 

čest. zgr. 111, 112 i 113, čest. zem. 1015/1, 1017, 1018, 1019, 1023/1. 

Prijevor 

Z-4382 

DUBROVNIK 

Crkva i groblje

sv. Mihajla 

čest. zgr. 270, 271, čest. zem. 692/1, 692/2, 693, 717/4, 756/4, 772/3, 1219/33, 1219/34  

Gruž 

Z-4391 

DUBROVNIK 

Kompleks ljetnikovca Bunić – Gradić 

čest. zgr. 188, 189, 190/1, 190/2, 191/1, 192, čest. zem. 400, 407, 408, 409. 

Gruž 

Z-4383 

DUBROVNIK,

N. Tesle 14 

Kompleks ljetnikovca Gundulić – Zago 

čest. zgr. 211, čest. zem. 636, 637, 638, 639. 

Gruž 

Z-4384 

DUBROVNIK 

Ljetnikovac Gučetić – Lazarević – Zbutega 

čest. zgr. 15/1, 15/2, 15/3, čest.zem. 551 (dio), 624/1, 625/1, 625/2, 626/2, 708/1, 708/2, 709, 710/1, 710/2, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718/1, 718/2, 719, 721/1, 721/2, 722. 

Obuljeno 

Z-4385 

DUBROVNIK 

Ljetnikovac Gučetić – Vodnica 

čest.zgr. 97, 98, 99, 100, čest.zem. 760, 761, 763, 764, 765, 767 

Mokošica 

Z-4386 

DUBROVNIK 

Ljetnikovac Kaboga – Zec 

čest. zgr. 82, 83, čest. zem. 226, 227, 228, 229/1 

Gruž 

Z-4387 

DUBROVNIK 

Ljetnikovac Natali – Sorkočević 

čest. zgr. 53, 54 i 55/1, čest. zem. 138/1, 139, 141, 142, 148/1, 1156/1. 

Gruž 

Z-4388 

DUBROVNIK 

Ljetnikovac Sorkočević 

čest. zgr. 305, 306, 307, čest. zem. 980, 981, 982, 983, 984/1, 984/2, 985, 987, 988/1,988/2 1238 (put) 

Gruž 

Z-4390 

LOPUD 

Crkva Gospe od Šunja 

čest. zgr. 322, 324, 326, 327, 328, čest. zem. 783, 784, 786, 788, 789 

Lopud 

Z-4392 

SUĐURAĐ 

Ljetnikovac Tome Stjepovića – Skočibuhe 

čest. zgr. 251, 252, 253, čest. zem. 1561, 1562, 1860 

Suđurađ 

Z-4389 

KARLOVAČKA županija

Grad KARLOVAC

KARLOVAC 

Spomenik braniteljima poginulim na području grada Karlovca u Domovinskom ratu

dio čestice 1516/1 

Karlovac II 

Z-4342 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina GORNJA STUBICA

GORNJA STUBICA 

Spomen-park Rudolfu Perešinu 

83/1 

Gornja Stubica 

Z-4418 

MODROVEC 

Spmenik Seljačkoj buni i Matiju Gupcu 

1934, 1936 i 1942 

Modrovec 

Z-4417 

Općina HUM NA SUTLI

KLENOVEC HUMSKI 

Kapela sv. Vida 

1300, 1301, 1277/2) 

Lupinjak 

Z-4335 

Grad KLANJEC

KLANJEC 

Kompleks franj. samostana sa crkvom Navještenja BDM 

310 i 313

Klanjec 

Z-4326 

Općina LOBOR

LOBOR 

Crkva sv. Marije Gorske

(Majka Božja Gorska) 

1, 4/1, 5, 2/1, 3/4, 3/2, 3/3, 2/2, 4/2, 7/1, 6/3, 6/2, 22, 6/1, 33 i 34 

Pruga 

Z-4325 

Grad ZLATAR

BELEC 

Crkva sv. Marije Snježne 

3721, 3722, 3701/2, 3702, 3707, 3703/2, 3703/1, 3704, 3710/1, 3710/2, 3710/3, 3710/4, 3710/1e, 3710/5, 3710/6, 3710/7, 3710/8, 3711/1, 3711/2, 3711/3, 3713, 3714, 5035, 5036/1, 3712/2, 3712/1, 3717, 3716, 3945/4, 3944/4 , 3944/3, 3944/1, 3944/2, 3927/3, 3943 i 3942/4 

Belec 

Z-4324 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Grad OSIJEK

OSIJEK 

Kulturno-povijesna cjelina grada Osijeka 

Gornji grad

U Gornjem gradu obuhvaća dodirna rubna područja oko zone A i B te područje Gajev trg unutar tih zona.

Gajev trg – zona obuhvata počinje na istočnoj strani Radićeve ulice te prolazi južnom stranom ulice Gajevog trga, obuhvaća glavnu osječku tržnicu na k.č. 5536, zatim se blago penje prema sjeveroistoku kod k.č. 5543/4 gdje zaokreće prema jugu i spušta se istočnom stranom Ulice kardinala A. Stepinca sve do k.č. 5543/7 gdje skreće prema zapadu i sjevernom stranom Vukovarske ulice ide sve do Radićeve ulice gdje skreće prema sjeveru i prati istočnu stranu Radićeve ulice sve do sjeverne strane Gajevog trga gdje se zatvara zona obuhvata.

Zona C od Tvrđe prema zapadu ide sredinom rijeke Drave te kod k.č. 1342/2 skreće prema jugu i prolazi dvorišnim česticama ulice Franje Antuna Blažića. Zatim prelazi Ulicu J. J. Strossmayera i kod k.č. 1523/2 skreće prema istoku gdje prati dvorišne čestice Ulice J. J. Strossmayera do Ulice sv. Roka. Nastavlja južnim dvorišnim česticama Pejačevićeve ulice prema zapadu sve do k.č. 1791/2 u Ulici A. Waldingera gdje prolazi zapadnim dvorišnim česticama do k.č. 1787/1 na sjevernoj strani Ulice sv. Ane. Skreće prema istoku do k.č. 1826/1, zatim prema jugu i nastavlja istočnom stranom Zadarske ulice do dvorišne k.č. 3754 na južnoj strani Ružine ulice. Veže se na dvorišne čestice zapadne strane Županijske ulice kojima se spušta prema jugu te prelazi Gundulićevu ulicu. Skreće prema zapadu kod dvorišnih čestica sjeverne strane Reisnerove ulice i ide sve do Ulice Sv. Ane gdje skreće prema jugu na drugu stranu Reisnerove ulice obuhvaćajući blok kompleksa Tvornice žigica »Drava«. Kod k.č. 3964/3 zona C se diže prema sjeveru te kod k.č. 3962/1 prelazi Reisnerovu ulicu na sjevernu stranu i ide do Županijske ulice gdje kod k.č. 5156 se diže prema sjeveru. Dvorišnim česticama istočne strane Županijske ulice dolazi do južne strane dvorišnih čestica Ulice Hrvatske Republike gdje skreće prema istoku. Kod k.č. 5424 se diže na sjever do južne strane Ulice Hrvatske Republike, do dvorišne k.č. 5382/2 gdje nastavlja južnim dvorišnim česticama Ulice Hrvatske Republike. Zapadnom stranom dvorišnih čestica Sunčane ulice se spušta prema jugu do Gundulićeve ulice gdje se nastavlja istočnom stranom Ulice A. Kačića Miošića sve do željezničke pruge na jugu u Ulici Bartula Kašića sa zgradom glavnog željezničkog kolodvora na k.č. 8935. Zona C se nastavlja prugom na istok sve do ulice Kneza Trpimira gdje skreće i diže se prema sjeveru. Kod k.č. 6664 skreće prema istoku i nastavlja se na Zonu C – Donji grad.

Osijek 

Z-4341 

Donji Grad

Zona C - Donji Grad počinje jugoistočno od Tvrđe, na križanju Vijenca Ivana Meštrovića i Trpimirove ulice (k.č. 6664), odakle se preko Vijenca Ivana Meštrovića penje do Hadrijanove ulice, odakle, prateći željezničku prugu, silazi na jug do Vukovarske ulice i tvorničkog kompleksa OLT, završno s k.č. 6656 na zapadu. Zona se nastavlja na istok Vukovarskom ulicom i obuhvaća cijeli kompleks bivše vojarne (k.č. 6660), sve do k.č. 6723 na Vukovarskoj ulici, kućni broj 45, a završno s k.č. 6703 na križanju Hadrijanove i Hutlerove ulice. Od kompleksa bivše vojarne, zona se nastavlja na istok prateći sjevernu stranu Trga bana J. Jelačića i sjevernu stranu Gupčeve ulice, sve do križanja Gupčeve i Cvjetkove ulice, gdje se zona, od k.č. 7636 diže opet na sjever i ide objema stranama Cvjetkove ulice sve do Drave. Od kraja Cvjetkove ulice zona ide na zapad Donjodravskom obalom, obuhvaća Krunsku utvrdu i nastavlja za Gornji grad.

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Općina BROD MORAVICE

MALE DRAGE 

Kulturno-povijesna cjelina naselja Male Drage 

10 247, 10 237, 10 236, 10 563/1, 10 563/2, 10 562/2 10 562/1, 10 561/2, 10 565/1, 10565/2, 10 558, 10 555/1, 10 555/2, 10 554, 10 551, 10 550, 10 543, 10 542, 10 544, 10 537, 10 535, 10 534/2, 10 532, 10 529, 10 514, 10 519, 10 521, 10 518, 10 516, 10 506, 10 505, 10 495, 10 494, 10 493, 10 492/1, 10 486/1, 10 485/1, 10 484, 10 483/1, 10 466, 10 463, 10 457, 10 455, 10 449/5, 10 449/1, 10 449/3, 10 038, 10 440, 10 443/1, 10 439, 10 435/2, 10 435, 10 432, 10 431, 10 413, 11 142, 10 407, 10 406, 10 410, 10 408/1, 10 408/2,10 367 

Male Drage 

Z-4428 

POŽEŠKO-SLAVONSKA županija

Općina KAPTOL

KAPTOL 

Arheološka zona Gradci 

2316, 2323 i 95 

Kaptol 

Z-4420 

Grad PAKRAC

PAKRAC, Bolnička ul. 78 

Zgrada Prve zemaljske bolnice 

 1, 3, 5, 4/1, 4/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20.

Pakrac 

Z-4370 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Općina DONJI KUKURUZARI

BABINA RIJEKA 

Ostaci starog grada Prevršac 

581/30 i 581/31 

Prevršac 

Z-4408 

Općina DVOR

DIVUŠA 

Crkva sv. Katarine 

10/GRČ 

Divuša 

Z-4396 

GVOZDANSKO 

Kaštel Gvozdansko 

33 K 

Gvozdansko 

Z-4402 

ZRIN 

Crkva sv. Marije Magdalene 

116 

Zrin 

Z-4415 

ZRIN 

Stari grad Zrin 

13/2 K, 408, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25, 26, 33, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 429, 430, 431, 432/1, 432/2. 

Zrin 

Z-4416 

Grad GLINA

BUZETA 

Ostaci pravoslavne parohijske crkve sv. Ilije 

57 

Buzeta 

Z-4394 

GLINA, Antuna i Stjepana Radića 17 i 19 

Hotel Casina 

1696/1 i 1696/2

Glina 

Z-4399 

GLINA, Trg bana J. Jelačića b.b. 

Ostaci župne crkve sv. Ivana Nepomuka 

1835 (kat. č. 66)  

Glina 

Z-4400 

GORNJI VIDUŠEVAC 

Crkva sv. Franje Ksaverskog 

24

Gornji Viduševac 

Z-4398 

MAJSKE POLJANE 

Parohijska crkva Hristovog Vaskrsenja 

Majske Poljane 

Z-4397 

Grad HRVATSKA KOSTAJNICA

HRVATSKA KOSTAJNICA 

Stari grad Kostajnica 

1440, 1441, 1442, z.k.ul. br. 2915 

Hrvatska Kostajnica 

Z-4414 

Općina KUTINA

KUTINA, Crkvena ulica 

Kompleks tradicijskih kuća 

2901/1, 2901/2, 2901/3 i 2904,

Kutina 

Z-4405 

Općina LEKENIK

ŠIŠINEC 

Župni dvor 

1, 3, 4, 5, 6 

Šišinec 

Z-4404 

Općina MARTINSKA VES

DESNI DUBROVČAK, k.br. 18 

Tradicijska drvena kuća 

158 

Desno Željezno 

Z-4340 

Grad PETRINJA

HRVATSKI ČUNTIĆ 

Kula Čuntić 

486

Čuntić 

Z-4403 

Grad POPOVAČA

OSEKOVO,

k.br. 190 

Tradicijska kuća 

1301 

Osekovo 

Z-4413 

STRUŽEC 

Tradicijska kuća 

Stružec 

Z-4409 

Grad SISAK

GUŠĆE 

Župni dvor 

1329

Gušće 

Z-4401 

SELA 

Kompleks župne crkve sv. Marije Magdalene i župnog dvora 

2751/1

Sela 

Z-4395 

SISAK 

Zgrada Velikog Kaptola 

1303/1

Stari Sisak 

Z-4407 

TOPOLOVAC 

Stambeno gospodarski kompleks Keglević 

1773/1, 1773/2, 1773/3, 1773/4, 1773/5, 1773/6, 1773/7, 1773/8, 1773/9, 1771, 1772 i 1773, 1769, 1770, 1776/1, 1776/2, 1775/2, 17768/1, 1768/2, 1765/1, 1766 

Topolovac 

Z-4410 

Općina TOPUSKO

TOPUSKO 

Kompleks ruševina cistercitske opatije 

778/1

Topusko 

Z-4411 

TOPUSKO 

Memorijalno mjesto zgrade lječilišta 

375/2

Topusko 

Z-4412 

Općina VELIKA LUDINA

RUŠKOVICA 

Stari grad Košutgrad 

2145

Ruškovica 

Z-4406 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina BOL

BOL 

Crkva sv. Ante 

zgr. 512, 513 

Bol 

Z-4330 

Grad KAŠTELA

KAŠTEL KAMBELOVAC 

Crkva sv. Mihovila od Lažana i kula na Krugu 

k.č. zgr. 200, k.č. zgr. 199te k.č. zem. 1495 

Kaštel Kambelovac 

Z-4317 

KAŠTEL KAMBELOVAC 

Župna crkva sv. Mihovila i Martina 

č. zgr. 83 

Kaštel Kambelovac 

Z-4306 

KAŠTEL LUKŠIĆ 

Park Vitturi 

č. zem. 215/1 i 215/2 

Kaštel Lukšić 

Z-4309 

KAŠTEL LUKŠIĆ 

Utvrđeni ljetnikovac obitelji Vitturi 

č. zgr. 8 i 9

Kaštel Lukšić 

Z-4305 

KAŠTEL LUKŠIĆ 

Utvrđeni ljetnikovac Rosani s crkvicom 

č. zem. 19/1, 19/2 te k.č. zgr. 32/1, 32/2, 33, 34 i 35 

Kaštel Lukšić 

Z-4310 

KAŠTEL NOVI 

Kula Ćipiko 

č. zgr. 60 

Kaštel Novi 

Z-4308 

KAŠTEL NOVI 

Župna crkva sv. Petra 

k.č. zgr. 46 

Kaštel Novi 

Z-4304 

KAŠTEL STARI 

Arheološki lokalitet Mirje 

k.č. zem. 275, 288, 289, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 291/1, 291/2 

Kaštel Stari 

Z-4316 

KAŠTEL ŠTAFILIĆ 

Arheol. lok. Gradina na Velom Bijaću sa crkvom sv. Onofrija 

č. zgr. 9 i č. zem. 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 562/1, 562/2, 563, 564, 569, 570 , 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 582, 583, 584, 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 587/5, 587/6, 588, 589, 590, 591/1, 591/2, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 595/1, 595/2, 596, 598, 599/1, 599/2, 600, 601, 602/1, 602/2, 603/1, 603/2, 604, 605, 607, 608, 610, 611, 613, 614 

Kaštel Novi i Kaštel Štafilić 

Z-4336 

KAŠTEL ŠTAFILIĆ 

Arheološki lokalitet Knežine – villa rustica 

č. zem. 722/1, 722/2, 723, 724/1, 725/1, 725/2, 726/1; (k.č. zem. 722/2, sjevernom rubnom linijom čestice 722/1, zapadnom i sjevernom rubnom linijom čestice 723 i 724/1, – na istoku istočnom rubnom linijom čestica: k.č. zem. 724/1, 725/1, 725/2 i 726/1, – na jugu južnom rubnom linijom čestica: k.č.zem 726/1, 722/1 i 722/2) 

Kaštel Štafilić 

Z-4337 

Općina MARINA

VINIŠĆE 

Arheol. lokalitet sa crkvom sv. Mihovila Arhanđela na otoku Arhanđela 

č. zgr. 1094 

Vinišće 

Z-4320 

Općina MILNA

BOBOVIŠĆA 

Crkva sv. Martina 

č. zgr. 185  

Bobovišća 

Z-4331 

BOBOVIŠĆA 

Kuća Nazor 

čest. zgr. 175/1 i 175/2 

Bobovišća 

Z-4327 

BOBOVIŠĆA 

Kuća Vladimira Nazora i sklop kuća oko nje 

čest. zgr. 179/1, čest. zgr. 179/2, 178/1, 178/2, i čest. zgr. 179/3 

Bobovišća 

Z-4329 

LOŽIŠĆA 

Župna crkva sv. Ivana i Pavla 

čest. zgr. 152/1 

Bobovišća 

Z-4332 

MILNA 

Utvrđenje Baterija 

čest. zgr. 11 

Milna 

Z-4328 

Općina OKRUG

OKRUG GORNJI 

Crkva sv. Karla Boromejskog 

č. zgr. 86 i k.č. zem. 1387/9 

Okrug 

Z-4381 

OKRUG GORNJI 

Crkva sv. Tudora 

č. zgr. 117 

Okrug 

Z-4315 

Grad SUPETAR

SUPETAR 

Kuća Dujmović 

č. zgr. 6 i 7 

Supetar 

Z-4333 

Grad TROGIR

DRVENIK VELIKI 

Župna crkva sv. Jurja sa župnim kućama 

čest. zgr. 258, 259 i 146 

Drvenik 

Z-4314 

TROGIR 

Barokna pučka kuća s vanjskim stepeništem 

č. zgr. 4122 

Trogir 

Z-4319 

TROGIR 

Crkva sv. Petra 

čest. zgr. 746 ZU 453 (novi broj 3917) 

Trogir 

Z-4307 

TROGIR 

Grobljanska kapela 

1067/1 

Trogir 

Z-4312 

TROGIR 

Kuća Cega s reljefom Ivana Duknovića 

čest. zgr. 726/1 i 726/2 ZU 1203 (novi br.: kat. čest. 3983, 3986 i 3987) 

Trogir 

Z-4380 

TROGIR 

Kuća Moretti 

čest.zgr. 255 ZU 2694,(novi broj 4434) 

Trogir 

Z-4311 

TROGIR 

Mala palača Cipiko 

čest. zgr. 574/1, 574/2, 575, 576, 583 (novi br: 3955 i 3956) 

Trogir 

Z-4318 

TROGIR 

Sklop gotičke kuće bana Berislavića 

čest.zgr. 662, 664 i 665 ZU 601, čest. zgr. 663 ZU 1740 i 661 ZU 2409(novi broj kat.čest. 4079/1, 4029 i 4030) 

Trogir 

Z-4313 

TROGIR 

Velika palača Cipiko 

čest. zgr. 628/1 ZU 708, 628/2 ZU 584, 628/3 ZU 583, 628/4 ZU 585, 630 ZU 582, 631 ZU 111, 632 ZU 581 te 634 i 635 ZU 987 (novi br: 4053, 4054, 4055, 4056, 4057) 

Trogir 

Z-4379 

TROGIR 

Župna crkva sv. Jakova 

čest.zgr. 18 zu 441 (novi broj 5150) 

Trogir 

Z-4378 

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Općina BISKUPIJA

BISKUPIJA 

Arheološki lokalitet Crkvina 

č. zem. 414

Biskupija 

Z-4302 

BISKUPIJA 

Arheološki lokalitet Lopuška glavica 

k.zem. 1702/1, 1702/2, 1704/1, 1704/2, 1704/3, 1704/4, 1704/5, 1704/6, 1704/9 

Biskupija 

Z-4300 

BISKUPIJA 

Arheološki lokalitet Stupovi s crkvom sv. Cecilije 

1501, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/4, 1506/2 

Biskupija 

Z-4371 

BISKUPIJA 

Crkva Naše Gospe 

zgr. 395

Biskupija 

Z-4419 

BISKUPIJA 

Crkva sv. Trojice 

k.č. zgr. 1/1, 1/2, 1/3 i k.č. zem. ¼ 

Biskupija 

Z-4299 

Općina CIVLJANE

CETINA 

Arheološki lokalitet crkve sv. Spasa 

č. zgr. 124 i k.č. zem. 1486 

Cetina 

Z-4303 

Općina KISTANJE

KISTANJE 

Utvrda Trošenj 

č.zgrd. 281

Kistanje 

Z-4338 

Grad KNIN

KNIN 

Arheološki lokalitet Kapitul 

508/11, 508/7, 517/1, 508/10, 508/9, 501/2, 502/1, 502/2, 508/4, 511/1, 509/2  

Kninsko Polje 

Z-4372 

KNIN 

Crkva i samostan sv. Ante 

č. zgr. 88/1, 88/2, 88/3 i k.č. zem. 55/2 i 55/3, nova izmjera kat. čest. 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021

Knin 

Z-4376 

KNIN 

Crkva sv. Josipa 

č. zgr. 17, nova izmjera kat. čest. 6088 

Knin 

Z-4301 

KNIN 

Kuća Krvavica 

č. zgr. 59, nova izmjera kat. čest. 5853 

Knin 

Z-4374 

KNIN 

Kuća Lovrić 

č. zgr. 161, nova izmjera kat. čest. 5886

Knin 

Z-4375 

KNIN 

Kuća Petkušić 

č. zgr. 72/2, nova izmjera kat. čest. 6072, 6073/1

Knin 

Z-4373 

Grad ŠIBENIK

ŠIBENIK 

Kulturno-povijesna cjelina naselja Šibenik 

Prostorne međe Kulturno-povijesne cjeline Šibenik određene su linijom prikazanom na kartografskom prikazu, a određene su sljedećim granicama: zapadna granica obuhvaća more i podmorje na udaljenosti 100 metara od linije pružanja obale pa preko Ulice Obala prvoboraca (k.č. 4974) na sjev. rub k. č. 5989 i dalje Ulicom Zagrađe do križanja s Ulicom kralja Zvonimira i dalje tom ulicom do križanja s Nazorovom pa Ulicom Put Splita preko Ulice Obale hrvatske mornarice (k.č. 3279/1) ponovno na more. 

Šibenik 

Z-4298 

Općina UNEŠIĆ

UNEŠIĆ 

Crkva sv. Jurja Mučenika 

č. zgr. 1 i k.č. zem. 16/2 

Unešić 

Z-4377 

VARAŽDINSKA županija

Općina NOVI MAROF

BELA 

Kultivirani prirodni i agrarni krajolik na području dvoraca Bela I i Bela II 

4122/2, 4122/3, 27/9, 27/8, 27/7, 27/6, 27/10, 27/11, 27/12, 27/13, 27/14, 26/2, 25/5, 27/4, 27/3, 27/2, 27/5, 27/1, 26/1, 25/2, 25/4, 25/1, 22, 21/2, 21/3, 21/1, 25/3, 20/5, 20/4, 20/3, 20/6, 20/2, 20/1, 20/7, 23, 18/2, 18/1, 16/2, 16/1, 17/1, 15, 13/3, 13/2, 13/5, 13/1, 13/4, 12, 9, 7, 10/2, 10/1, 11/2, 11/1, 4, 5, 6, 43/2, 40, 39/2, 39/1, 38/1, 42, 43/4, 43/7, 43/3, 45, 44, 43/1, 43/5, 35. 28/26, 28/20, 28/25, 28/23, 28/24, 28/2, 28/1, 28/7, 28/11, 28/12, 28/19, 28/15, 28/16, 28/5, 28/6, 28/9, 28/10, 28/13, 28/8, 28/14, 28/18, 28/17, 29/22, 29/29, 29/25, 29/30, 29/27, 29/28, 29/26, 29/2, 29/30, 29/31, 29/32, 29/23, 29/1, 29/33, 29/3, 29/20, 29/21, 29/17, 29/18, 29/4, 29/16, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11,29/12, 29/13, 29/19, 29/14, 29/15, 30/15, 30/1,30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/17, 31/16, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13 i 31/14.

Bela 

Z-4433 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija

Općina SUHOPOLJE

CABUNA 

Župna crkva Kraljice sv. Krunice 

1346 

Cabuna 

Z-4421 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Grad VUKOVAR

VUKOVAR 

Kulturno-povijesna cjelina Arheološke zone Vučedol 

 Prostorna međe obuhvaćaju 6910/1, 6910/2, 6910/3, 6910/4, 6910/5, 6910/6, 6910/7, 6910/8, 6911, 6912/1, 6912/2, 6913/1, 6913/2, 6914, 6915/1, 6915/2, 7023/2, 7023/3, 7023/4, 7023/5, 7023/6, 7023/7, 7023/8, 7023/9, 7023/10, 7023/11, 7037, 7038/1, 7038/2, dio 7039, 7040, 7041/1, 7041/2, 7041/3, 7041/4, 7041/5, 7042, 7043, 7044, 7045, 7050/1, 7050/2, dio 7051, 7054/2, 7050/3, 7054/3.

Vukovar 

Z-4321 

Grad VINKOVCI

VINKOVCI, Kralja Zvonimira 2 

Jankovićeva kuća 

2761/1

Vinkovci 

Z-4426 

VINKOVCI, Trg bana J. Šokčevića bb 

Kip sv. Trojstva 

2775 

Vinkovci 

Z-4423 

VINKOVCI, Trg bana J. Šokčevića 1 

Zgrada Nove gimnazije 

2760

Vinkovci 

Z-4424 

VINKOVCI, Trg bana J. Šokčevića 2 

Zgrada Stare gimnazije 

2759/2

Vinkovci 

Z-4425 

VINKOVCI, Trg bana J. Šokčevića 18 

Župni dvor 

2772

Vinkovci 

Z-4427 

ZADARSKA županija

Grad BENKOVAC

BENKOVAC 

Kulturno-povijesna cjelina grada Benkovca 

Prostorne međe određene su sljedećim ulicama i k.č.: od Brigovite (k.č. 2071) prelazi na ul. Plemena Lapčana na k.č.1513, prolazi ul. Knezova Šubića Bribirskih, potom ide donjim rubom ulice S. Radića (k.č. 2346), zatim prelazi u ulicu na k.č. 1816 i spušta se na Šetalište Kneza Branimira na k.č. 2351 i obuhvaća građevine uz nju na k.č. 1728, 1726, 1727, 1724 do zavoja s Mihanovićevom , obuhvaća i građevine na k.č. 2882, 2881, 2880/4, 2880/3, 2880/2, 2879, 2872/2, 2872/1 i 2870 u k.o. Buković, pa se vraća na 1832, 1883, 1835, 1836, pa prelazi na 1840/1, vanjskim rubom puta 1848/2, te obuhvaća kuće na 1855, 1856 pa presijeca Starčevićevu na k.č. 1859 i 1873, pa rubom dvorišta 1880/1, presijeca ul. P. Zoranića na 1892/5 i 1963/6 i obuhvaća k.č. 1963/1,i vraća se na Šetalište Kneza Branimira, prelazi križanje i obuhvaća kuće uz ulicu Kralja Tomislava do zavoja sa Brigovitom ulicom. 

Benkovac 

Z-4430 

Općina PREKO

UGLJAN 

Arheološka zona Muline 

Prostorne međe određene su sljedećim k.č.: s mora prelazi na k.č. 3777, zatim na; k.č. 3826/2, 3776/2, 3776/1, 3776/3,¸ SI rub k.č. 3772/1, 3769/1, 3768, 3766, 3762/1, 3762/2, 3758/2, 3755/4, 3741/2, sjev. i SI rub 3742, 3733/1, 3733/2, 3725/1, SI i JI rub 3725/2 zatim prelazi na put SI rubom k.č. 4402/2, zatim na SI rub 3680/1, 3680/3, 3712/1, 3711, 3706/3, 3706/1, 3704, S i SI rub 3694/1, zatim prelazi preko puta na k.č. 4402/2 na SI rub k.č. 3572, pa na SI rub k.č. 3572, 3574, 3558/2, 3558/1, SI i ist rub 3550, SI rub 3504/3 i zatim prelazi na put 4402/4 i ide sredinom puta prema jugozapadu zatim prelazi na put k. č. 4400/11 i ide putem prema sjeverozapadu, a onda prelazi na SZ i SI rub 3475, a zatim na k. č. 3826/1.

Ugljan 

Z-4429 

Grad ZADAR

OLIB 

Obrambena kula »Kastel« 

1657 i 1658

Olib 

Z-4339 

ZAGREBAČKA županija

Općina POKUPSKO

LIJEVI ŠTEFANKI 

Kapela Sv.Jurja 

776, 777 

Lijevi Štefanki 

Z-4393 

Grad VELIKA GORICA

VELIKA GORICA 

Zgrada Muzeja Turopolja 

357/1 

Velika Gorica 

Z-4334 

(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara

Broj registra

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK, Crkva Gospe od Šunja 

Slika Tri svetice 

Z-4359 

DUBROVNIK, Crkva Gospe od Šunja 

Slika Polaganje Krista u grob 

Z-4358 

DUBROVNIK, Crkva sv. Ignacija 

Oltarna pala Marijino prikazanje u hramu 

Z-4364 

DUBROVNIK, Crkva sv. Spasa

Oltarna pala sv. Vlaho pred Raspećem 

Z-4363 

DUBROVNIK, Depo Dubrovačke Biskupije 

Dijelovi triptiha: Bogorodica sa svecima, luneta s prikazom Bog Oca i Navještenja 

Z-4366 

DUBROVNIK, Palača Sorkčević

(Biskupska palača)  

Namještaj knjižnice

Z-4357 

LOPUD, Crkva sv. Marije od Špilica 

Oltar sv. Josipa s oltarnom palom Smrt sv. Josipa 

Z-4365 

Općina MLJET

KORITA (MLJET), Crkva Gospe na brijegu 

Oltarna pala Bogorodica s Djeteom i svecima 

Z-4360 

KORITA (MLJET), Crkva Gospe na brijegu

Oltarna pala Navještenje sa sv. Lovrom i sv. Petrom 

Z-4361 

KORITA (MLJET) , Crkva sv. Marije

Slika Uznesenje Blažene Djevice Marije 

Z-4362 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB 

Svečani zastor Hrvatski preporod 

Z-4432 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina JELSA

JELSA 

Zbirka Dobrović 

Z-4369 

Grad KAŠTELA

KAŠTEL LUKŠIĆ, Crkva Uznesenja BDM

Kip sv. Bonaventure

Z-4367 

Grad STARI GRAD

STARI GRAD 

Knjižnica obitelji Politeo 

Z-4431 

Grad TROGIR

TROGIR, Riznica katedrale 

Bjelokosni kasnogotički triptih radionice Embriachi

Z-4351 

TROGIR, Katedrala sv. Lovre 

Budislavićeva korska sjedala

Z-4355 

TROGIR, Crkva sv. Petra  

Drvena polikromirana skulptura mrtvog Krista

Z-4356 

TROGIR, Kaptolski arhiv katedrale sv. Lovre  

Epistolarium traguriense (beneventanum)

Z-4353 

TROGIR, Crkva Gospa kraj mora

Inventar crkve Gospe kraj mora 

Z-4343 

TROGIR, Crkva sv. Ivana 

Kamena skulptura »Putto štionoša«

Z-4352 

TROGIR, Muzej sakralne umjetnosti   

Poliptih »Sv. Jakov sa svecima« 

Z-4347 

TROGIR, Riznica katedrale 

Reljef »Raspeće« na drvenom tabernakulu

Z-4348 

TROGIR, Riznica katedrale  

Romaničko-gotička mitra

Z-4346 

TROGIR, Muzej sakralne umjetnosti  

Slika »Bogorodica s Djetetom« Quirzida da Murano

Z-4354 

TROGIR, Katedrala sv. Lovre 

Slika »Sv. Jerolim« i slika »Sv. Ivan Krstitelj«

Z-4349 

TROGIR, Muzej sakralne umjetnosti 

Slika Gospe u ružičnjaku

Z-4345 

TROGIR , Riznica Katedrale 

Srebrni pozlaćeni križ iz Avignona

Z-4350 

TROGIR , Riznica Katedrale 

Šesterostrani srebrni i pozlaćeni vrč

Z-4344 

TROGIR, Crkva sv. Josipa (Lazara) 

Zavjetna slika b. Ivanu Trogirskom

Z-4368 

Klasa: 612-08/10-12/0016

Urbroj: 532-04-01-1/4-10-8

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.