Izmjena Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

NN 55/2010 (5.5.2010.), Izmjena Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

1339

Na temelju članka 133. stavka 1. t. 1. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« broj 78/93, 72/94, 162/98, 16/07 i 75/09), Skupština Hrvatske javnobilježničke komore na sjednici održanoj 17. travnja 2010. godine donijela je

IZMJENU

IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE

Članak 1.

U Izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske javnobilježničke komore (»Narodne novine« br. 26/95, 32/96, 78/99, 69/00, 27/01, 33/01, 9/04, 139/06), koje je donijela Skupština Hrvatske javnobilježničke komore na sjednici održanoj 21. travnja 2007. godine i koje su objavljene u »Narodnim novinama« br. 65/07, članak 13. u cijelosti se mijenja i glasi:

»Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 2.

Ova Izmjena objavit će se u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Ivan Maleković, v. r.