Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

NN 55/2010 (5.5.2010.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1340

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 36, od 24. ožujka 2010. godine, te se daje sljedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADA I NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA U POSTUPKU REGISTRACIJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, OCJENE AKTIVNE TVARI I IZDAVANJA DOZVOLA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

U članku 1. stavak 10. ispravlja se te sada glasi:

Dosadašnji stavak 10., sada stavak 13., mijenja se i glasi:

»(13) Račun u korist kojeg se uplaćuje naknada iz stavka 12. ovoga članka je 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. U polje »model« upisuje se oznaka modela »64«, a u polje »poziv na broj odobrenja« upisuje se: 9776-1079-OIB (osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta u duljini jedanaest znamenaka).«

Klasa: 011-02/10-01/32

Urbroj: 525-02-2-0021/10-7

Zagreb, 20. travnja 2010.

Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.