Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine

NN 58/2010 (11.5.2010.), Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1387

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08 i 155/09) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju minimalni uvjeti u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost hitne medicine.

Članak 2.

Zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost hitne medicine moraju ispunjavati sanitarno-tehničke, higijenske i druge uvjete propisane pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti i uvjete propisane posebnim pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

II. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME

II.1. Županijski zavod za hitnu medicinu i ispostave županijskih zavoda za hitnu medicinu

Članak 3.

Županijski zavod za hitnu medicinu mora osigurati minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine u županijskim zavodima za hitnu medicinu i ispostavama županijskih zavoda za hitnu medicinu.

Članak 4.

Za obavljanje djelatnosti iz svog djelokruga rada županijski zavod za hitnu medicinu mora osigurati sljedeće uvjete:

1. pristup za vozila hitne medicinske pomoći i radnike županijskih zavoda za hitnu medicinu,

2. parkiralište za vozila hitne medicinske pomoći i radnike županijskih zavoda za hitnu medicinu,

3. prostor za vozila hitne medicinske pomoći od minimalno 18 m² po vozilu, minimalne širine i dužine 3 metra, uz obveznu mogućnost pranja i dezinfekcije vozila,

4. prostorija za reanimaciju od minimalno 20 m², čija dužina i širina ne smije biti manja od 3 metra,

5. prijavno-dojavna jedinica od minimalno 12 m²,

6. administrativne i druge prostorije:

a) prostorija ravnatelja – minimalno 12 m²,

b) prostorija glavne medicinske sestre/ medicinskog tehničara – minimalno 8 m²,

c) prostorija voditelja tehničke službe – minimalno 8 m²,

d) prostor za čisto/nečisto svaki dio – minimalno 3 m²/po prostoru,

e) prostorija za pohranu lijekova, sanitetskog materijala, medicinske opreme i nemedicinskog materijala – minimalno 30 m²,

f) prostor za edukaciju – minimalno 30 m²,

g) sanitarni čvor (muški i ženski),

7. prostorije za radnike:

a) sanitarni čvor s tušem (muški i ženski) – minimalno 1 sanitarni čvor na 10 radnika u smjeni,

b) garderobni prostor – minimalno 1 m² po radniku u smjeni,

c) prostorije za odmor osoblja ukupne površine od minimalno 30 m².

Članak 5.

Za obavljanje djelatnosti iz svog djelokruga rada ispostava županijskog zavoda za hitnu medicinu mora osigurati sljedeće uvjete:

1. pristup za vozila hitne medicinske pomoći i radnike ispostave županijskog zavoda za hitnu medicinu,

2. parkiralište za vozila hitne medicinske pomoći i radnike ispostave županijskog zavoda za hitnu medicinu,

3. prostor za smještaj vozila hitne medicinske pomoći – minimalno 18 m² po vozilu, najmanje širine i dužine 3 metra,

4. prostorija za reanimaciju – minimalno 20 m², čija dužina i širina ne smiju biti manje od 3 metra,

5. druge prostorije:

a) prostor za čisto/nečisto, svaki od najmanje 2 m²/ po prostoru,

b) prostorija za pohranu lijekova, sanitetskog materijala, medicinske opreme i nemedicinskog materijala od 8 m²,

c) sanitarni čvor (muški i ženski),

6. prostorije za radnike:

a) sanitarni čvor s tušem (muški i ženski),

b) garderobni prostor minimalno 1 m² po radniku u smjeni,

c) prostor za odmor osoblja od minimalno 15 m².

Članak 6.

Uvjeti u pogledu medicinsko-tehničke opreme za županijski zavod za hitnu medicinu i ispostavu županijskog zavoda za hitnu medicinu su:

1. Prostorija za reanimaciju

1.1. stol za reanimaciju,

1.2. lampa s minimalnim osvjetljenjem od 80.000 luxa,

1.3. kolica za reanimaciju s kazetnim ladicama s reanimacijskom opremom i lijekovima,

1.4. oprema za reanimaciju djece,

1.5. transportni respirator (modus odrasli/djeca),

1.6. defibrilator – prijenosni EKG monitor s mogućnošću snimanja 12-kanalnoga EKG-a, neinvazivnim mjerenjem krvnog tlaka (NIBP), SpO2, transkutani elektrostimulator srca,

1.7. monitor za nadzor životnih funkcija (neinvazivni) – ako nije sastavni dio uređaja iz točke 1.6. ovog stavka,

1.8. kapnometar – ako nije sastavni dio uređaja iz točke 1.6. ovoga stavka,

1.9. oksimetar – ako nije sastavni dio uređaja iz točke 1.6. ovoga stavka,

1.10. centralni razvod kisika s 2 priključna mjesta ili 2 boce medicinskog kisika od 10 litara s manometrom, regulatorom protoka kisika i ovlaživačem,

1.11. nosač za infuziju,

1.12. pumpa za primjenu infuzije,

1.13. crpka za sukciju,

1.14 inhalator,

1.15. set za intravenski pristup,

1.16. set za kateterizaciju mokraćnog mjehura,

1.17. set za konikotomiju,

1.18. termometar za mjerenje aksilarne i rektalne temperature – ako nije sastavni dio uređaja iz točke 1.6. ovoga stavka,

1.19. ormarić za lijekove,

1.20. hladnjak,

1.21. računalo s pripadajućom opremom i priključcima,

1.22. stolice i stol,

1.23. posuda za odlaganje medicinskog otpada,

1.24. posuda za odlaganje oštrih predmeta.

2. Cestovno vozilo za djelatnost izvanbolničke hitne medicine

Broj cestovnih vozila treba biti sukladan mreži timova u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine. Vozilo za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine mora biti usklađeno sa normom HRV EN 1789:2008 medicinski automobili i njihova oprema, ali ne starije od 5 godine ili s više od 200.000 prijeđenih kilometara.

2.1. Medicinska oprema cestovnog vozila Tima 1:

2.1.1. Liječnička torba/kovčeg:

– oprema za dijagnostiku: tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu, fonendoskop, pulsni oksimetar, glukometar, neurološki čekić, dijagnostička svjetiljka, termometar,

– ampularij,

– pribor za primjenu ampuliranih lijekova,

– pribor za standardnu zaštitu od infekcija (rukavice, maske, naočale),

– sanitetski materijal,

– trijažni kartoni.

2.1.2. Torba/kovčeg za reanimaciju odraslih:

– samošireći balon sa spremnikom i odgovarajućom valvulom te prozirnim maskama u 3 veličine,

– prijenosni sistem za isporuku kisika s odgovarajućim priborom: manometar, mjerač protoka kisika, nosni kateter, maske s rezervoarom – »Ohio maske«,

– orofaringealni tubusi u veličinama za odrasle,

– nazofaringealni tubusi u veličinama za odrasle,

– oprema i pribor za endotrahealnu intubaciju,

– laringealne maske u veličinama za odrasle,

– Magillova hvataljka i pean,

– mekani kateteri za sukciju,

– tvrda cijev za sukciju širokog promjera,

– infuzijske otopine,

– pribor za infuziju,

– pribor za uspostavu venskoga puta,

– set za porod,

– set za konikotomiju.

2.1.3. Torba/kovčeg za reanimaciju djece i novorođenčadi:

– samošireći balon s rezervoarom i odgovarajućom valvulom te prozirnim maskama,

– prijenosni sistem za isporuku kisika s odgovarajućim priborom: manometar, mjerač protoka, nosni kateter, maske s rezervoarom »Ohio maske«, mogućnost pogona crpke za sukciju,

– orofaringealni tubusi u veličinama od 000 – 3,

– nazofaringealni tubusi u veličinama za djecu,

– oprema i pribor za endotrahealnu intubaciju,

– laringealne maske u veličinama za djecu,

– mekani kateteri za sukciju djece,

– Magillova hvataljka i pean,

– infuzijske otopine,

– pribor za infuziju,

– pribor za uspostavu venskoga puta/ intraosealnog puta.

2.1.4. Defibrilator – prijenosni EKG monitor s mogućnošću snimanja 12 – kanalnoga EKG-a, neinvazivnim mjerenjem krvnog tlaka (NIBP), SpO2, transkutani elektrostimulator srca.

2.1.5. Crpka za sukciju.

2.1.6. Prsluk za imobilizaciju i izvlačenje.

2.1.7. Daska za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim fiksatorima glave i remenjem za pričvršćivanje (za odrasle i djecu).

2.1.8. Rasklopna nosila sa bočnim fiksatorima glave i remenjem za pričvršćivanje.

2.1.9. Vakuum madrac sa ručnom crpkom.

2.1.10. Ovratnici za imobilizaciju vratne kralježnice.

2.1.11. Udlage za imobilizaciju okrajina.

2.1.12. Platnena (kordura) nosila.

2.1.13. Set zavojnog materijala.

2.2. Medicinska oprema cestovnog vozila Tima 2:

2.2.1. Medicinska torba/kovčeg:

– oprema za dijagnostiku (tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu, fonendoskop, pulsni oksimetar, glukometar, dijagnostička svjetiljka, termometar),

– pribor za primjenu lijekova i infuzije,

– pribor za standardnu zaštitu od infekcija (rukavice, maske, naočale),

– sanitetski materijal,

– trijažni kartoni.

2.2.2. Torba/kovčeg za reanimaciju odraslih i djece:

– samošireći balon sa spremnikom i odgovarajućom valvulom te prozirnim maskama u veličinama za odrasle i djecu,

– prijenosni sistem za isporuku kisika s odgovarajućim priborom: manometar, mjerač protoka kisika, nosni kateter, maske s rezervoarom »Ohio maske«, crpka za sukciju

ako nije predviđena posebno,

– orofaringealni tubusi u veličinama za odrasle i djecu,

– nazofaringealni tubusi u veličinama za odrasle,

– laringealne maske u veličinama za odrasle,

– Magillova hvataljka i pean,

– mekani kateteri za sukciju u različitim veličinama za odrasle i djecu,

– tvrda cijev za sukciju širokog promjera,

– infuzijske otopine,

– pribor za infuziju,

– set za porod,

– pribor za uspostavu venskoga puta/intraosealnog puta.

2.2.3. Automatski vanjski defibrilator s mogućnošću prikaza EKG-a.

2.2.4. Crpka za sukciju.

2.2.5. Pulsni oksimetar sa senzorom za odrasle i djecu.

2.2.6. Prsluk za imobilizaciju i izvlačenje.

2.2.7. Daska za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim fiksatorima glave i remenjem za pričvršćivanje (za odrasle i djecu).

2.2.8. Rasklopna nosila sa bočnim fiksatorima glave i remenjem za pričvršćivanje.

2.2.9. Vakuum madrac sa ručnom crpkom.

2.2.10. Okovratnici za imobilizaciju vratne kralježnice.

2.2.11. Udlage za imobilizaciju okrajina.

2.2.12. Platnena (kordura) nosila.

2.2.13. Set zavojnog materijala.

Članak 7.

Radnici u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine su:

Tim 1:

Doktor medicine specijalist hitne medicine u timu s najmanje medicinskom sestrom- medicinskim tehničarom i vozač.

Tim 2:

Medicinska sestra – medicinski tehničar s dodatnim specijalističkim stručnim usavršavanjem iz hitne medicinske pomoći u timu s najmanje medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom.

Tim pripravnosti:

Doktor medicine u timu s medicinskom sestrom – medicinskim tehničarom i vozač.

Radnici u prijavno dojavnoj jedinici (PDJ) mogu biti: doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine s najmanje 3 godine radnog iskustva u timu hitne medicinske pomoći na terenu ili stručna prvostupnica/prvostupnik sestrinstva s najmanje 7 godina ukupnog radnog iskustva u timu hitne medicinske pomoći na terenu ili medicinska sestra/medicinski tehničar s najmanje 10 godina radnog iskustva u timu hitne medicinske pomoći na terenu.

Članak 8.

Članovi timova iz članka 7. ovoga Pravilnika obvezni su se usavršavati sukladno Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu provođenja izvanbolničke hitne medicinske pomoći (»Narodne novine«, br. 146/03).

Članak 9.

Županijski zavod za hitnu medicinu u kojemu se obavlja nastava iz područja hitne medicine mora imati sljedeću opremu:

OPREMA

KOLIČINA

1.

Lutka za vježbanje umjetnog disanja i vanjske masaže srca za odrasle

1 na 10 polaznika

2.

Lutka za vježbanje umjetnog disanja i vanjske masaže srca za djecu do 1 godine života

1 na 10 polaznika

3.

Lutka za vježbu endotrahealne intubacije i postavljanje laringealne maske za odrasle

1 na 10 polaznika

4.

Lutka za vježbanje dekompresije pneumotoraksa

1 na 10 polaznika

5.

Model ruke za vježbanje otvaranja i.v. puta

1 na 10 polaznika

6.

Računalo s monitorom, pisačem i pristupom internetu,

1

7.

LCD projektor

1

8.

Tlakomjer

1

9.

Fonendoskop

1

10.

Glukometar

1

11.

Pulsni oksimetar

1

12.

Orofaringealni tubusi za odrasle i djecu

po 2 kompleta

13.

Nazofaringealni tubus za odrasle

1 komplet

14.

Laringealna maska

po 2 kompleta

15.

Aparat za sukciju

1

16.

Nosni kateter za kisik

5 komada

17.

Maska za primjenu kisika sa spremnikom

5 komada

18.

Džepna maska za ventilaciju »usta na masku«

2 na 10 polaznika

19.

Samošireći balon sa spremnikom i maskom

2 komada

20.

Laringoskop s pripadajućim spatulama različitih veličina

2 komad

21.

Endotrahealni tubusi za odrasle

3 od svake veličine

22.

Jednokratne elektrode za nadzor srčane akcije

2 pakiranja

23.

Intravenske kanile

30 komada

24.

Poveska za zaustavljanje krvarenja

2 komada

25.

Sistem za infuziju

10 komada

26.

Zavojni materijal

razne vrste, veličine i namjene

27.

Okovratnik za imobilizaciju vratne kralježnice (univerzalni)

2 na 10 polaznika

28.

Vakuum madrac

1

29.

Prsluk za imobilizaciju i izvlačenje ozlijeđenog

1

30.

Rasklopna nosila s bočnim stabilizatorima glave i priborom za učvršćivanje pacijenta

1

31.

Duga daska za imobilizaciju s bočnim stabilizatorima glave i priborom za učvršćivanje pacijenta

1

32.

Sredstva za imobilizaciju okrajina

2 kompleta

33.

Motociklistička kaciga

1

34.

Transportni respirator (iz vozila)

1

35.

Transportni defibrilator (iz vozila)

1

36.

Stol sa stolicama s naslonom

1 po polazniku

II.2. Objedinjeni hitni bolnički prijam

Članak 10.

Objedinjeni hitni bolnički prijam (u daljnjem tekstu: OHBP) jest ustrojstvena jedinica koja predstavlja integralni dio bolničke zdravstvene ustanove.

Zbog nesmetanog pristupa, OHBP mora biti smješten u prizemlju bolničke zdravstvene ustanove te odgovarajuće označen.

Prostor OHBP-a sastoji se od glavnog prostora, dodatnih prostora i ostalih prostorija.

1. Glavni prostor zbrinjavanja pacijenata čine sljedeći prostori i prostorije:

1.1. ulazi i prostor za prijam pacijenata:

1.1.1. prostor za trijažu,

1.1.2. čekaonica,

1.2. prostorija za reanimaciju,

1.3. prostor za zbrinjavanje akutnih pacijenata,

1.4. prostor za zbrinjavanje subakutnih pacijenata,

1.5. prostorija za izolaciju,

1.6. prostor za središnji nadzor pacijenata,

1.7. prostorija za intervencije i male operacijske zahvate.

Minimalni broj ležajeva u OHBP-u jest 5.

1.1. Ulazi i prostor za prijam pacijenata

Ulaz mora biti natkriven i imati vjetrobran.

1.1.1. Prostor za trijažu predstavlja mjesto prvog kontakta zdravstvenog radnika i pacijenta, a čine ga prijamni pult i prostorija za trijažu koja osigurava privatnost pacijenta. Površina prostora za trijažu mora iznositi minimalno 20m2.

Prijamni pult mora biti smješten neposredno uz čekaonicu s nadzorom cijele čekaonice i uz prostoriju za trijažu.

Površina i oblik prijamnog pulta mora biti dovoljno velika kako bi se omogućila laka komunikacija i rad s pacijentom, odnosno prijamni pult mora imati dovoljno prostora za rad i razmještaj odgovarajuće opreme.

Oprema prijamnog pulta:

– informatička oprema s odgovarajućim priključcima,

– telefon,

– interfon,

– telefaks uređaj,

– fotokopirni uređaj.

Minimalna površina prostorije za trijažu jest 9 m2. Prostorija za trijažu mora sadržavati:

– stol za pregled sa stepenicama,

– fokusiranu svjetiljku za pregled,

– kolica za višestruku namjenu.

1.1.2. Čekaonica mora biti smještena neposredno uz prijamni pult i prostoriju za trijažu.

Površina čekaonice mora iznositi minimalno 30 m2. Prostor čekaonice mora biti otvoren i mora se lako nadzirati s prijamnog pulta. Čekaonica ne smije izravno biti povezana s prostorima za zbrinjavanje pacijenata.

Iz čekaonice se mora osigurati lagani pristup dijagnostici.

1.2. Prostorija za reanimaciju

Prostorija za reanimaciju koristi se za oživljavanje životno ugroženog pacijenta. Mora biti lagano dostupna ulazu.

Površina prostorije za reanimaciju mora iznositi minimalno 20 m2, a njezina širina i dužina ne smiju biti manji od 4 m.

Prostorija za reanimaciju mora imati sljedeću opremu:

– ležaj za reanimaciju, obvezno dostupan sa sve četiri strane,

– pokretna kolica s opremom za reanimaciju, lijekovima i potrošnim medicinskim materijalom,

– set za reanimaciju odraslih i djece,

– defibrilator s monitoringom srčanog ritma i pisačem uz obvezni transkutani elektrostimulator,

– monitor za praćenje vitalnih funkcija,

– pulsni oksimetar za transkutano praćenje,

– anesteziološki aparat,

– prijenosni respirator za odrasle i djecu,

– prijenosni uređaj za aspiraciju,

– infuzomat,

– perfuzor,

– set za periferni i centralni venski pristup,

– set za torakodrenažu,

– set za konikotomiju,

– set za prepariranje vene,

– set za intraosalni pristup,

– stropna lampa za operacijsku dvoranu,

– grijač prostrirke za ležaj za reanimaciju,

– grijač krvi,

– pokretni stalak za infuziju,

– negatoskop,

– pokretni stolić,

– zidni sat,

– zidni ormarić,

– kolica za prijevoz medicinske opreme i setova.

U prostoriji za reanimaciju mora se osigurati stativ s:

– 2 kompleta priključaka za medicinske plinove (kisik, dušični oksidul, komprimirani zrak i vacuum),

– 12 utičnica za električnu energiju smještene na najmanje dvije odvojene ploče.

U prostoriji za reanimaciju mora se osigurati i rezervni zidni komplet priključaka za medicinske plinove.

1.3. Prostor za zbrinjavanje akutnih pacijenta

Prostor za zbrinjavanje akutnih pacijenta služi za smještaj i obradu akutno ugroženog pacijenta.

Broj ležajeva u prostoru za zbrinjavanje akutnih pacijenata mora iznositi minimalno 25% ukupnog broja ležajeva OHBP-a, ali ne manje od dva ležaja.

Površina prostora za zbrinjavanje akutnih pacijenata mora iznositi minimalno 12 m2 po ležaju, a njegova širina i dužina ne smije biti manja od 3 m.

Prostor za zbrinjavanje akutnog pacijenta mora imati sljedeću opremu:

– pokretni ležaj za pacijenta,

– monitor za praćenje vitalnih funkcija (neinvazivni),

– EKG aparat (12-kanalni),

– defibrilator s monitoringom srčanog ritma i pisačem uz obvezni transkutani elektrostimulator,

– pokretna kolica s lijekovima i potrošnim medicinskim materijalom,

– komplet za terapiju kisikom,

– perfuzor,

– pokretni stalak za infuziju,

– fokusirana svjetiljka za pregled,

– kolica za višestruku namjenu.

U prostoru za zbrinjavanje akutnih pacijenata mora se osigurati stativ s:

– 2 kompleta priključaka za medicinske plinove (kisik, dušični oksidul, komprimirani zrak i vacuum),

– 8 utičnica za električnu energiju smještene na dvije odvojene ploče.

1.4. Prostor za zbrinjavanje subakutnih pacijenata

Broj ležajeva u prostoru za zbrinjavanje subakutnih pacijenata mora iznositi minimalno 60% od ukupnog broja ležajeva OHBP-a, ali ne manje od 3 ležaja.

Površina prostora za zbrinjavanje subakutnih pacijenata mora iznositi minimalno 9 m2 po ležaju.

Prostor za zbrinjavanje subakutnog pacijenta mora imati sljedeću opremu:

– pokretni ležaj za pacijenta,

– EKG aparat (12-kanalni),

– monitor za praćenje vitalnih funkcija (neinvazivni) – samo uz trećinu ležajeva,

– pokretna kolica s lijekovima i potrošnim medicinskim materijalom – jedna pokretna kolica na tri ležaja,

– perfuzor,

– komplet za terapiju kisikom,

– pokretni stalak za infuziju,

– stativ s:

– 2 kompleta priključaka za medicinske plinove (kisik, dušični oksidul, komprimirani zrak i vakuum),

– 8 utičnica za električnu energiju smještene na dvije odvojene ploče.

– fokusirana svjetiljka za pregled,

– kolica za višestruku namjenu,

– paravani.

1.5. Prostorija za izolaciju

U okviru kapaciteta glavnog prostora zbrinjavanja pacijenata mora se osigurati prostorija za izolaciju.

Površina prostorije za izolaciju mora iznositi minimalno 12 m2, a njezina širina i dužina ne smiju biti manji od 3 m. Prostorija za izolaciju mora sadržavati opremu istovjetnu onoj koja se nalazi uz ležaj u prostoriji za zbrinjavanje subakutnih pacijenata.

1.6. Prostor za središnji nadzor pacijenata

Površina prostora za središnji nadzor pacijenata mora iznositi minimalno 20 m2. Prostor za središnji nadzor pacijenata mora biti smješten tako da omogući nadzor nad prostorima za zbrinjavanje akutnih pacijenata, nadzor nad prostorima za zbrinjavanje subakutnih pacijenata te prostorijom za izolaciju. Prostor za središnji nadzor pacijenata mora sadržavati radne površine za zdravstvene radnike: radni stolovi i stolci, negatoskop, računalna oprema s odgovarajućim priključcima, telefoni.

1.7. Prostorija za intervencije i male operacijske zahvate

Površina prostorije za intervencije i male operacijske zahvate mora iznositi minimalno 30 m2, a njezina širina i dužina ne smije biti manji od 5 m.

Prostorija za intervencije i male operacijske zahvate mora imati sljedeću opremu:

– stol za obavljanje operacijskih zahvata,

– kirurški setovi za male operacijske zahvate,

– kolica s lijekovima i potrošnim medicinskim materijalom,

– set za reanimaciju odraslih i djece,

– stropna lampa za operacijsku dvoranu,

– pokretna lampa,

– stolić za kirurški instrumentarij,

– ormar za pohranu kirurških setova za male operacijske zahvate,

– ormar za lijekove,

– negatoskop,

– zidni sat.

U prostoriji za intervencije i male operacijske zahvate mora se osigurati stativ sa:

– 2 kompleta priključaka za medicinske plinove (kisik, dušični oksidul, komprimirani zrak i vakuum),

– 12 utičnica za električnu energiju smještene na najmanje dvije odvojene ploče.

U prostoriji za intervencije i male operacijske zahvate mora se osigurati i rezervni zidni komplet priključaka za medicinske plinove.

2. Dodatni prostori koji se nalaze u sastavu prostora OHBP-a:

2.1. prostorija za pohranu lijekova, potrošnog medicinskog materijala i pokretne medicinske opreme,

2.2. gipsaonica.

2.1. Prostorija za pohranu lijekova, potrošnog medicinskog materijala i pokretne medicinske opreme

Površina prostorije za pohranu lijekova, potrošnog medicinskog materijala i pokretne medicinske opreme mora iznositi minimalno 12 m2 i mora sadržavati:

– ormar za lijekove s posebnim dijelom za lijekove koji sadrže droge,

– prostor za pohranu potrošnog medicinskog materijala,

– prostor za pohranu pokretnih medicinske opreme,

– stol i kolica za višestruku namjenu,

– hladnjak.

2.2. Gipsaonica

Površina gipsaonice mora iznositi minimalno 12 m2, a njezina širina i dužina ne smiju biti manji od 3 m.

Gipsaonica mora imati sljedeću opremu:

– ormar za pohranu gipsanih zavoja,

– ormar za pohranu pribora za imobilizaciju,

– stol i korito za pripremu gipsa s odgovarajućim odvodom,

– stol i stolac za imobilizaciju i gipsanje,

– negatoskop.

Gipsaonica mora imati zidne priključke za:

– 1 komplet priključaka za medicinske plinove: kisik, dušični oksidul, komprimirani zrak i vakuum,

– 8 utičnica za električnu energiju smještene na dvije odvojene ploče.

3. Dodatni prostori koji ne moraju biti u sastavu prostora OHBP-a

Prostorija za radiološku dijagnostiku i medicinsko-biokemijski laboratorij mogu biti u sastavu drugih ustrojstvenih jedinica bolničke zdravstvene ustanove, ali moraju biti funkcionalno povezani s OHBP-om i mora im se osigurati brzi pristup.

4. Ostale prostorije su:

4.1. prostorije za pohranjivanje čistih/nečistih stvari (minimalno 9m2)

4.2 prostor za davanje informacija o zdravstvenom stanju bolesnika (minimalno 9 m2)

4.3. prostorija za smještaj pokojnika (minimalno 9 m2),

4.4. prostorija za odmor radnika s čajnom kuhinjom (minimalno 9 m2),

4.5. garderoba za radnike (minimalno 9 m2),

4.6. prostorija za voditelja (minimalno 9 m2),

4.7. prostorija za glavnu sestru (minimalno 9 m2),

4.8. sanitarni čvorovi za bolesnike,

4.9. sanitarni čvorovi za radnike.

5. Komunikacijska potpora OHBP-a

Telefonski uređaji moraju biti dostupni radnicima na svim radnim površinama. Potrebno je osigurati direktnu telefonsku vezu neovisno od bolničke telefonske centrale, odgovarajući oblik komunikacije između OHBP-a i ostalih ustrojstvenih jedinica bolničke zdravstvene ustanove te komunikaciju između OHBP-a i PDJ županijskih zavoda za hitnu medicinu.

6. Uz medicinsku opremu iz točke 1. i 2. stavka 3. ovoga članka, OHBP mora imati sljedeću opremu:

– mobilni ultrazvučni aparat,

– vaga,

– visinomjer,

– stalak za infuziju,

– fokusirana svjetiljka za pregled,

– oprema za imobilizaciju (udlage različitih dimenzija),

– zamjenska oprema (udlage, daska za imobilizaciju kralješnice s opremom, rasklopna nosila, univerzalni ovratnik za imobilizaciju vratne kralješnice, vacuum madrac, prsluk za imobilizaciju i izvlačenje),

– kolica za transport pacijenata,

– paravan,

– pulsni oksimetar,

– fonendoskop,

– tlakomjer,

– digitalni termometar,

– otoskop,

– oftalmoskop,

– perkusijski čekić,

– ručna baterijska lampa,

– platneni metar,

– glukometar,

– set za tamponadu nosa,

– štrcaljka ili pulsni aparat za ispiranje ušiju,

– otvarač usta,

– gumena vrpca za »podvezivanje« krvnih žila,

– špatule za pregled ždrijela za jednokratnu uporabu,

– rukavice za jednokratnu uporabu,

– metalni bubanj,

– posuda za instrumente s poklopcem,

– bubrežasta zdjelica,

– gumirano platno,

– štrcaljke i igle za jednokratnu uporabu različitih dimenzija,

– setovi za infuzije i bebi sistemi,

– jednokratni urinarni kateteri različitih promjera,

– pribor za uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage,

– pribor za ispiranje želuca,

– test trake za brzu analizu urina,

– hvataljka za instrumente,

– posuda za držanje hvataljke,

– posude za medicinski otpad,

– posude za ostali otpad,

– torba/kovčeg s priborom za reanimaciju djece i odraslih.

Bolnička zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja nastava iz područja hitne medicine mora osigurati opremu sukladno članku 9. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Minimalni broj zdravstvenih radnika u djelatnosti OHBP-a za 8 satno radno vrijeme jest:

– 1 doktor medicine specijalist hitne medicine,

– 1 stručna/i prvostupnica/prvostupnik sestrinstva,

– 2 medicinske sestre/medicinski tehničar s dodatnim specijalističkim stručnim usavršavanjem iz hitne medicinske pomoći,

– 1 medicinska sestra/medicinski tehničar.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Do završetka izobrazbe specijalista hitne medicine u županijskim zavodima za hitnu medicinu i ispostavama županijskih zavoda za hitnu medicinu djelatnost hitne medicine obavljat će doktori medicine.

U objedinjenim hitnim bolničkim prijamima do izobrazbe specijalista hitne medicine djelatnost hitne medicine obavljat će doktori medicine odgovarajuće grane specijalnosti (specijalist interne medicine ili opće kirurgije ili anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja) i doktori medicine pod nadzorom specijalista navedenih djelatnosti.

Voditelj objedinjenog hitnog bolničkog prijama do stjecanja naziva specijalist hitne medicine, mora biti specijalist jedne od navedenih djelatnosti.

Članak 13.

Županijski zavod za hitnu medicinu obvezan je u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika primijeniti normu HRV EN 1789:2008 koja se odnosi na vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine, sukladno EU standardu.

Članak 14.

Do ispunjenja uvjeta županijskih zavoda za hitnu medicinu za provođenje usavršavanja članova timova iz članka 7. ovoga Pravilnika, sukladno članku 9. ovoga Pravilnika, provođenje usavršavanja članova tih timova prema članku 19., 20. i 21. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu provođenja izvanbolničke hitne medicinske pomoći (»Narodne novine«, br. 146/03) te Prilozima 1., 2., 3., 4. i 5. istoga Pravilnika provodit će se u ustanovama za hitnu medicinsku pomoć osnovanim na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 75/93, 55/96, 111/97, 95/00 i 129/00) i zdravstvenim ustanovama koje su do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljale djelatnost hitne medicinske pomoći i ispunjavale uvjete iz članka 22. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu provođenja izvanbolničke hitne medicinske pomoći (»Narodne novine«, br. 146/03).

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti članci 4.-18., članci 22.- 23., članci 32.- 33., te Prilozi 6., 7. i 8. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (»Narodne novine«, br. 146/03).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-02/86

Urbroj: 534-07-10-1

Zagreb, 7. svibnja 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.