Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj

NN 59/2010 (12.5.2010.), Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1392

Na temelju članka 31., stavka 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), ministrica zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva objavljuje

PODATAK

O PROSJEČNIM TROŠKOVIMA GRADNJE M3 ETALONSKE GRAĐEVINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Prosječni troškovi gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj iznose 1.382,86 kuna po prostornom metru.

II.

Ovaj podatak primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/10-01/4

Urbroj: 531-17-10-1

Zagreb, 6. svibnja 2010.

Ministrica zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.