Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižnog poslovnika)

NN 60/2010 (13.5.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižnog poslovnika)

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1940

Na temelju članka 214. stavka 1. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07 i 152/08), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU, VOĐENJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA I OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM ODJELIMA SUDOVA (ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG POSLOVNIKA)

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižnom poslovniku) – (»Narodne novine«, broj 81/97, 109/02, 123/02, 153/02 i 14/05), u Dijelu šestom Prijelazne i završne odredbe I. Glava Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora briše se (članci 149. – 157.).

Članak 2.

Postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora uredit će se posebnim Pravilnikom o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-01/08-01/556
Urbroj: 514-03-03-01/1-10-22
Zagreb, 29. travnja 2010.

Ministar
prof. dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.