Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 61/2010 (19.5.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

1972

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj 122/09. i 9/10. – isp.) u Tabeli I, u točki I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA u popisu gradova, u gradu ZAPREŠIĆU za naselje Zaprešić razred C mijenja se u razred B, u popisu općina iza općine Jakovlje dodaje se općina Krašić uz koju se u popisu razreda dodaje D, a za pripadajuće naselje Krašić razred C.

U točki II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, u Općini Marija Bistrica za naselje Marija Bistrica razred B mijenja se u razred A.

U točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, u Općini Baška za naselje Draga Bašćanska razred C mijenja se u razred D, u općini Dobrinj za naselje Klanice i naselje Sveti Vid Dobrinjski razred C mijenja se u razred D.

U točki IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova u gradu NOVALJA za naselje Kustići razred B mijenja se u razred C, a za naselje Lun razred A mijenja se u razred B.

U točki XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA u popisu općina u općini Povljana za naselje Povljana razred A mijenja se u razred B, u općini Sali za naselja Brbinj i Luka razred B mijenja se u razred C, za naselje Sali razred A mijenja se u razred B, za naselja Veli Rat, Verunić, Zaglav i Žman razred B mijenja se u razred C.

U točki XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova u gradu OMIŠU za naselje Pisak razred B mijenja se u razred C, u gradu SUPETRU za naselje Splitska razred A mijenja se u razred B, u gradu VISU za naselja Brgujac, Dračevo Polje, Marinje Zemlje, Milna, Plisko Polje, Podselje, Podstražje, Rogačić i Stončica razred D mijenja se u razred C, u općini Sućuraj za naselje Sućuraj razred A mijenja se u razred B, u općini Šolta za naselje Grohote razred B mijenja se u razred C, za naselje Maslinica razred C mijenja se u razred B, za naselje Nečujam razred A mijenja se u razred B, za naselje Rogač razred D mijenja se u razred C, za naselje Stomorska razred D mijenja se u razred C.

U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA, u gradu BUJE – BUIE za naselje Buje – Buie razred A mijenja se u B, za naselje Kanegra – Canegra i Škrile – Scrile razred C mijenja se u razred B, u gradu LABINU za naselje Labin razred A mijenja se u razred B, u gradu NOVIGRADU - CITTANOVA za naselje Antenal - Antenal razred D mijenja se u razred C, za naselja Bužinija - Businia i Mareda - Mareda razred C mijenja se u razred B, u gradu PAZINU za naselje Pazin razred A mijenja se u razred B, u gradu UMAGU za naselja Babići – Babici, Crveni Vrh – Monte Rosso, Čepljani – Ceppiani, Đuba – Giubba, Finida – Finida, Juricani – Giurizzani, Kmeti – Metti i Križine – Crisine razred C mijenja se u razred B, za naselje Lovrečica – San Lorenzo razred B mijenja se u razred A, za naselja Materada – Matterada, Monterol – Monterol, Murine – Morno, Petrovija – Petrovia, Seget – Seghetto, Sveta Marija na Krasu – dio – Madonna del Carso – in parte, Valica – Valizza, Vardica – Vardiza, Vilanija – Villania razred C mijenja se u razred B, iza općine Brtonigla-Verteneglio dodaje se općina Cerovlje uz koju se u popisu razreda dodaje D, a za pripadajuće naselje Draguć razred C, u općini Fažana - Fasana za naselje Valbandon razred C mijenja se u razred B, u popisu općina iza općine Funtana – Fontane dodaje se općina Gračišće uz koju se u popisu razreda dodaje razred D, a za pripadajuće naselje Gračišće razred C, u popisu općina iza općine Kanfanar dodaje se općina Karojba uz koju se u popisu razreda dodaje razred D, a za pripadajuće naselje Karojba razred C, u općini Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica za naselje Kaštelir – Castelliere razred A mijenja se u razred B, za naselje Labinci – S. Domenica razred D mijenja se u razred C, u popisu općina iza općine Sveta Nedelja dodaje se općina Sveti Lovreč uz koju se u popisu razreda dodaje razred D, a za pripadajuće naselje Sveti Lovreč razred C.

U točki XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA u popisu gradova u gradu METKOVIĆU za naselje Metković razred C mijenja se u razred B, u općini Lastovo za naselje Glavat razred D mijenja se u razred C, za naselje Lastovo razred A mijenja se u razred B, za naselja Skrivena Luka, Sušac i Zaklopatica razred D mijenja se u razred C, u općini Orebić za naselje Donja Banda razred C mijenja se u razred D, za naselje Kučište razred C mijenja se u razred B, za naselja Lovište, Stanković i Potomje razred D mijenja se u razred C, u općini Smokvica za naselje Smokvica razred A mijenja se u razred B, u općini Župa dubrovačka za naselja Srebreno i Plat razred A mijenja se u razred B, za naselja Kupari i Soline razred B mijenja se u razred C.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/7

Urbroj: 529-05-10-01

Zagreb, 12. svibnja 2010.

Ministar
Damir Bajs, v. r.