Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika Ustavnoga suda Republike Hrvatske

NN 63/2010 (24.5.2010.), Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika Ustavnoga suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2010

Na temelju članka 131. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. – pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. – pročišćeni tekst, 55/01. – ispravak) Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 17. svibnja 2010., donio je

POSLOVNIČKU ODLUKU

O IZMJENI POSLOVNIKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 181/03., 16/06., 30/08. i 123/09.) u članku 25. briše se riječ: »dva«.

Članak 2.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-8/2010

Zagreb, 17. svibnja 2010.

Predsjednica
prof. dr. sc. Jasna Omejec, v. r.