Ispravak Dopune Popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

NN 65/2010 (26.5.2010.), Ispravak Dopune Popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2041

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Dopuni Popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 48 od 21. travnja 2010. godine te se daje

ISPRAVAK

DOPUNE POPISA ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA

U Dopuni Popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (»Narodne novine« br. 48/2010) umjesto riječi: »iza točke 88. dodaju se točke 89. do 88. koje glase:« trebaju stajati riječi: »iza točke 88. dodaju se točke 89. do 102. koje glase:«.

Klasa: 080-01/10-01/55

Urbroj: 525-02-3-0033/10-6

Zagreb, 12. svibnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.