Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu primjene sredstava prisile

NN 66/2010 (28.5.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu primjene sredstava prisile

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2049

Na temelju članka 142. stavka 10. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj: 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst, 76/07. i 27/08.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIMJENE SREDSTAVA PRISILE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu primjene sredstava prisile (»Narodne novine«, broj 48/09.) iza članka 8. dodaje se naslov V A. i članak 8a., koji glase:

»V A. PRIMJENA ELEKTRIČNOG PARALIZATORA

Članak 8a.

Pod primjenom električnog paralizatora podrazumijeva se trenutno onesposobljavanje osobe na principu kratkotrajnog udara visokonaponske struje slabe jakosti ispucavanjem sonde u osobu na daljinu ili primjenom električnog paralizatora kao elektrošokera djelovanjem u izravnom kontaktu s tijelom osobe izbjegavajući pritom genitalije i dojke žene.

Osim u slučaju kada je dopuštena primjena vatrenog oružja, primjena električnog paralizatora nije dopuštena ako ispucavanjem sonde ili njegovom primjenom kao elektrošokera nije moguće izbjeći kontakt sonde ili elektrošokera u području glave i vrata osobe.

Primjena električnog paralizatora dopuštena je uvijek kada je dopušteno primijeniti, palicu, mlazove s vodom, podražavajuća kemijska sredstva i vatreno oružje, ukoliko se njegovom primjenom očekuje uspjeh u obavljanju službene zadaće.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/12

Urbroj: 514-13-10-1

Zagreb, 10. svibnja 2010.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.