Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze

NN 67/2010 (31.5.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2067

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 37. stavka 2., članka 38. stavka 5., članka 39. stavka 2. i 4., članka 40. stavka 4., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6., članka 43. stavka 2. i 5., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 3. i 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE MATERIJALA ZA VEGETATIVNO UMNAŽANJE LOZE

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze (»Narodne novine« broj 133/06) članak 8. mijenja se i glasi:

»1. Uzimanje uzoraka sadnog materijal za laboratorijsku analizu provodi Zavod.

2. Iznimno za 2010. godinu uzorke sadnog materijala za laboratorijsku analizu uzima Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za zaštitu bilja.

3. Za uzimanje uzoraka sadnog materijala Ministarstvo će ovlastiti osposobljenog djelatnika Zavoda na prijedlog Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za zaštitu bilja, a ukoliko je isti prošao stručno osposobljavanje pri tom Zavodu.«

Članak 2.

U članku 25. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/121

Urbroj: 525-02-1-0007/10-1

Zagreb, 7. svibnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.