Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Šibeniku

NN 68/2010 (2.6.2010.), Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Šibeniku

HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE

2084

Na temelju članka 6. st. 1. i 4. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (»Narodne novine« br. 90/2002), te odluke Hrvatskog arhivskog vijeća na sjednici od 18. ožujka 2010. objavljuje se

KATEGORIZACIJA

STVARATELJA ARHIVSKOG GRADIVA S PODRUČJA NADLEŽNOSTI DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU

I. KATEGORIJA

1. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Šibenik, s ispostavama i matičnim uredima

2. Šibensko-kninska županija, županijska skupština, poglavarstvo, župan

3. Grad Šibenik

4. Grad Drniš

5. Grad Knin

6. Grad Skradin

7. Grad Vodice

8. Općina Bilice

9. Općina Biskupija

10. Općina Civljane

11. Općina Ervenik

12. Općina Kijevo

13. Općina Kistanje

14. Općina Murter-Kornati

15. Općina Pirovac

16. Općina Primošten

17. Općina Promina

18. Općina Rogoznica

19. Općina Ružić

20. Općina Tisno

21. Općina Tribunj

22. Općina Unešić

23. Županijski sud u Šibeniku

24. Trgovački sud u Šibeniku

25. Općinski sud u Šibeniku

26. Općinski sud u Kninu

27. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku

28. Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku

29. Općinsko državno odvjetništvo u Kninu

30. Zatvor u Šibeniku

31. Veleučilište u Šibeniku

32. Veleučilište »Marko Marulić«, Knin

33. Gimnazija »Antun Vrančić«, Šibenik

34. Javna ustanova Nacionalni park Krka, Šibenik

35. Javna ustanova Nacionalni park Kornati, Murter

36. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko--kninske županije, Šibenik

37. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Šibenik

38. Državni arhiv u Šibeniku, Šibenik

39. Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić«, Šibenik

40. Muzej grada Šibenika, Šibenik

41. Gradski muzej Drniš, Drniš

42. Kninski muzej, Knin

43. Muzej grada Skradina, Skradin

44. Galerija Sv. Krševana, Šibenik

45. Šibensko kazalište, Šibenik

46. Šibenska narodna glazba, Šibenik

47. Šibensko pjevačko društvo 'Kolo', Šibenik

48. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Šibensko-kninske županije, Šibenik

49. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Šibenik

50. Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Šibenik

51. Opća bolnica »Hrvatski ponos«, Knin

52. Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Šibenik

53. Centar za poduzetništvo Šibensko-kninske županije, Šibenik

54. Obrtnička komora Šibensko-kninske županije, Šibenik

55. Lučka uprava Šibensko-kninske županije, Šibenik

56. Lučka kapetanija Šibenik, Šibenik

57. Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije, Šibenik

58. Ceste Šibenik, društvo za održavanje i zaštitu cesta d.o.o., Šibenik

59. Hidrowat MHE Roški slap d.o.o. za proizvodnju i distribuciju struje, Rupe

60. Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik

61. Luka d.o.o., Šibenik

62. NCP – Remontno brodogradilište d.o.o., Šibenik

63. Izgradnja – graditeljsko poduzeće d.d., Šibenik

64. Vinoplod Vinarija d.d. Šibenik

65. Adrial plus d.o.o., Šibenik

66. Ivanal – tvornica aluminija d.o.o. Lozovac

67. TEF d.d., Šibenik

68. Jadranska banka d.d. Šibenik

69. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, Šibenik

70. Šibenska biskupija sa župama

71. Eparhija dalmatinska

72. Franjevački samostan sv. Frane, Šibenik

73. Franjevački samostan sv. Lovre, Šibenik

74. Franjevački samostan Gospe od milosti, Visovac

75. Franjevački samostan sv. Ante, Knin

76. Franjevački samostan sv. Križa, Krapanj

77. Sestre franjevke od Bezgrešne, Šibenik

78. Benediktinski samostan sv. Luce, Šibenik

79. Srpski pravoslavni manastir Krka

80. Caritas Šibenske biskupije, Šibenik

II. KATEGORIJA

1. Prekršajni sud u Šibeniku

2. Prekršajni sud u Kninu

3. Javni bilježnik Igor Lučev, Šibenik

4. Javni bilježnik Vojislav Vuletin, Šibenik

5. Javni bilježnik Ljiljanka Malenica, Šibenik

6. Javni bilježnik Nevenka Nakić, Šibenik

7. Javni bilježnik Dijana Buha, Drniš

8. Javni bilježnik Aljoša Gojanović, Vodice

9. Javni bilježnik Josip Čujec, Knin

10. Studentski centar Šibenik

11. Tehnička škola, Šibenik

12. Srednja strukovna škola, Šibenik

13. Ekonomska škola, Šibenik

14. Industrijsko-obrtnička škola, Šibenik

15. Prometno-tehnička škola, Šibenik

16. Turističko-ugostiteljska škola, Šibenik

17. Medicinska i kemijska škola, Šibenik

18. Srednja škola »Kralj Zvonimir«, Knin

19. Srednja škola »Lovre Monti«, Knin

20. Srednja škola »Ivan Meštrović«, Drniš

21. Glazbena škola »Ivan Lukačić«, Šibenik

22. Šibenska privatna gimnazija s pravom javnosti, Šibenik

23. Osnovna glazbena škola »Krsto Odak«, Drniš

24. Osnovna škola »Faust Vrančić«, Šibenik

25. Osnovna škola »Petar Krešimir IV«, Šibenik

26. Osnovna škola »Juraj Šižgorić«, Šibenik

27. Osnovna škola »Juraj Dalmatinac«, Šibenik

28. Osnovna škola »Tin Ujević«, Šibenik

29. Osnovna škola »Vidici«, Šibenik

30. Katolička osnovna škola, Šibenik

31. Osnovna škola Domovinske zahvalnosti, Knin

32. Osnovna škola »Dr. Franjo Tuđman«, Knin

33. Osnovna škola »Antun Mihanović Petropoljski«, Drniš

34. Osnovna škola Vrpolje, Šibenik

35. Osnovna škola Brodarica, Šibenik

36. Osnovna škola Skradin, Skradin

37. Osnovna škola »Jakov Gotovac«, Unešić

38. Osnovna škola »Kistanje«, Kistanje

39. Osnovna škola Primošten, Primošten

40. Osnovna škola Rogoznica, Rogoznica

41. Osnovna škola »Vjekoslav Kaleb«, Tisno

42. Osnovna škola »Murterski škoji«, Murter

43. Osnovna škola »Pirovac«, Pirovac

44. Osnovna škola »Vodice«, Vodice

45. Osnovna škola »Čista Velika«, Čista Velika

46. Pučko otvoreno učilište Šibenik

47. Pučko otvoreno učilište Knin

48. Pučko otvoreno učilište Drniš

49. Narodna knjižnica, Drniš

50. Narodna knjižnica, Knin

51. Narodna knjižnica i čitaonica, Murter

52. Narodna knjižnica i čitaonica, Primošten

53. Pučka knjižnica i čitaonica, Vodice

54. Matica hrvatska, ogranak Šibenik

55. Matica hrvatska, ogranak Drniš

56. Matica hrvatska, ogranak Skradin

57. Matica hrvatska, ogranak Knin

58. Matica hrvatska, ogranak Primošten

59. Društvo Naša djeca, Šibenik

60. Društvo Naša djeca, Knin

61. Društvo Naša djeca, Primošten

62. Intercentar – Lingua, d.o.o. centar za jezičnu poduku, Šibenik

63. Dom zdravlja Šibenik, Šibenik

64. Dom zdravlja Drniš, Drniš

65. Dom zdravlja Knin, Knin

66. Ljekarna Šibenik, Šibenik

67. Ljekarna Drniš, Drniš

68. Centar za socijalnu skrb, Šibenik

69. Centar za socijalnu skrb, Drniš

70. Centar za socijalnu skrb, Knin

71. Centar za pomoć i njegu grada Šibenika, Šibenik

72. Dom za starije i nemoćne osobe »Cvjetni dom«, Šibenik

73. Dom za starije i nemoćne osobe, Knin

74. Centar za rehabilitaciju »Roman obitelj«, Skradin

75. Specijalni centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine d.o.o., Šibenik

76. Gradski vrtići Šibenik, Šibenik

77. Dječji vrtići općine Primošten, Primošten

78. Dječji vrtić »Cvrčak«, Knin

79. Dječji vrtić »Drniš«, Drniš

80. Dječji vrtić »Vrapčić«, Tisno

81. Dječji vrtić »Tamaris«, Vodice

82. Turistička zajednica grada Šibenika

83. Turistička zajednica grada Knina

84. Turistička zajednica grada Drniša

85. Turistička zajednica grada Skradina

86. Turistička zajednica grada Vodica

87. Turistička zajednica općine Murter-Kornati

88. Turistička zajednica općine Pirovac

89. Turistička zajednica općine Primošten

90. Turistička zajednica općine Rogoznica

91. Turistička zajednica općine Tisno

92. Turistička zajednica općine Tribunj

93. Turistička zajednica Betine

94. Turistička zajednica Grebaštica

95. Turistička zajednica Jezera

96. Turistička zajednica Brodarica – Krapanj

97. Turistička zajednica Zlarin

98. Gradska čistoća d.o.o., Šibenik

99. Komunalno poduzeće d.o.o., Knin

100. RAD d.o.o. komunalno poduzeće, Drniš

101. Bucavac d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti, Primošten

102. Komunalno društvo Kijevo d.o.o., Kijevo

103. Gradski parking d.o.o. Šibenik

104. Zelenilo d.o.o., Šibenik

105. Čempresi d.o.o. za održavanje groblja i pogrebne usluge, Šibenik

106. Biro-stan d.o.o. za projektiranje i građevinarstvo, Šibenik

107. Geodezija Šibenik d.o.o., Šibenik

108. RAN d.o.o. za građevinarstvo, inžinjering i usluge, Šibenik

109. Podi Šibenik d.o.o., Šibenik

110. Tiskara Malenica d.o.o., Šibenik

111. MIAB d.o.o., Šibenik

112. GSS – Grcić service station d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima, Šibenik

113. Lavčević – Šibenik d.o.o., Šibenik

114. Elektrocentar Tudić d.o.o., Šibenik

115. Naprijed d.o.o., Šibenik

116. Lukadrvo d.o.o., Šibenik

117. Autotransport Šibenik, d.d., Šibenik

118. KNAUF d.o.o., tvornica gipsa i gipsanih proizvoda, Kosovo

119. GIRK Kalun d.d. tvornica živog i hidratiziranog vapna, Drniš

120. DRNIŠPLAST d.d., Drniš

121. Viribus d.o.o., Ribnjak Krčić – Knin

122. Brodogradilište na žalu d.o.o. za izgradnju brodova, Betina

123. Brodogradilište i marina d.o.o., Betina

124. Karl Dietz – Kijevo d.o.o. proizvodnja i trgovina ortopedskim pomagalima, Kijevo

125. Djelo, poduzeće za trgovinu na veliko i malo d.o.o., Unešić

126. Solaris d.d. za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Šibenik

127. Rivijera d.d. za hotelijerstvo i turizam, Šibenik

128. Primošten d.d. za hotelijerstvo i trgovinu, Primošten

129. Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije, Šibenik

130. Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika, Šibenik

131. Javna vatrogasna postrojba grada Knina, Knin

132. Javna vatrogasna postrojba grada Drniša, Drniš

133. Lovački savez Šibensko-kninske županije, Šibenik

134. Ekološki pokret »Zelena akcija«, Šibenik

135. »Sokolarski centar Dubrava«, Šibenik

136. Udruga Mađara Šibensko-kninske županije, Šibenik

137. Udruga Slovenaca »Dr. France Prešern«, Šibenik

138. Udruga izbjeglih – useljenih Hrvata, Knin

139. Društvo arhitekata Šibenik, Šibenik

140. Društvo inovatora »Faust Vrančić«, Šibenik

141. Astronomsko društvo »Faust Vrančić«, Šibenik

142. Udruženje obrtnika Šibenik, Šibenik

143. Udruga poljoprivrednika Knin, Knin

144. Udruga za zaštitu potrošača »Plavi val«, Šibenik

145. Udruga za zaštitu magaraca »Hrvatski tovar«, Tribunj

146. Pjevački zbor »Lira«, Vodice

147. »Koledišće« omladinsko kulturno-umjetničko društvo, Jezera

148. Kulturno umjetničko društvo 'Hartić', Tisno

149. »Kurnatari« – udruga za zaštitu prava i očuvanje izvornih kornatskih vrijednosti, Murter

150. Savez antifašističkih boraca Šibensko-kninske županije, Šibenik

151. Zajednica udruga HVIDRA-e Šibensko-kninske županije, Šibenik

152. Šibenski list, Šibenik

153. Šibenski novi tjednik, Šibenik

154. Televizija Šibenik d.o.o., Šibenik

155. Županijski radio Šibenik d.o.o. za radijsku djelatnost, Šibenik

156. Radio Ritam NIKA d.o.o., Šibenik

157. Radio postaja Drniš d.o.o. za radijsku djelatnost, Drniš

158. Savez za športski ribolov na moru Šibensko-kninske županije, Šibenik

159. Savez sportova grada Šibenika, Šibenik

160. Savez športova grada Knina, Knin

161. Javna ustanova Športski objekti, Šibenik

162. Planinarski savez Šibensko-kninske županije, Šibenik

163. Zajednica sportsko-ribolovnih društava, Knin

164. Košarkaški savez Šibensko-kninske županije, Šibenik

165. Nogometni savez Šibensko-kninske županije, Šibenik

166. Rukometni savez Šibensko-kninske županije, Šibenik

167. Hrvatski nogometni klub »Šibenik«, Šibenik

168. Košarkaški klub »Šibenik«

169. Ženski košarkaški klub »Šibenik Jolly JBS«

170. Vaterpolo klub »Šibenik«, Šibenik

171. Vaterpolo klub Brodograditelj, Betina

172. Plivački klub »More«, Šibenik

173. Plivački klub »Šibenik«, Šibenik

174. Veslački klub »Krka«, Šibenik

175. Odbojkaški klub »Šibenik«, Šibenik

176. Biciklistički klub »Fortica«, Šibenik

U slučaju prijenosa svih ili pojedinih nadležnosti kategoriziranih stvaratelja na druge pravne ili fizičke osobe, njihova spajanja, ukidanja ili osnivanja drugih pravnih osoba radi obavljanja pojedinih poslova iz njihove nadležnosti ili istovrsnih poslova, pravne i fizičke osobe na koje su prenesene te nadležnosti, odnosno koje obavljaju takve poslove smatraju se razvrstanima u kategoriju u koju je razvrstan stvaratelj čiju djelatnost preuzimaju ili nastavljaju.

Ova se kategorizacija odnosi na gradivo svih službi, ispostava i drugih ustrojbenih jedinica kategoriziranih stvaratelja.

Klasa: 612-06/10-02/07
Urbroj: 565-01-10-1
Zagreb, 19. svibnja 2010.

Predsjednik
Jozo Ivanović, v. r.