Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Gospiću

NN 68/2010 (2.6.2010.), Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Gospiću

HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE

2088

Na temelju članka 6. st. 1. i 4. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (»Narodne novine« br. 90/2002), te odluke Hrvatskog arhivskog vijeća na sjednici od 18. ožujka 2010. objavljuje se

KATEGORIZACIJA

STVARATELJA ARHIVSKOG GRADIVA S PODRUČJA NADLEŽNOSTI DRŽAVNOG ARHIVA U GOSPIĆU

I. KATEGORIJA

1. Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji s ispostavama i matičnim uredima

2. Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Ispostava Gračac s matičnim uredom

3. Ličko-senjska županija, (županijska skupština, poglavarstvo, kabinet župana)

4. Grad Gospić

5. Grad Otočac

6. Općina Plitvička Jezera

7. Općina Brinje

8. Općina Karlobag

9. Općina Perušić

10. Općina Lovinac

11. Općina Udbina

12. Općina Vrhovine

13. Općina Donji Lapac

14. Općina Gračac

15. Županijski sud u Gospiću

16. Općinski sud u Gospiću

17. Općinski sud u Otočcu

18. Općinski sud u Korenici

19. Općinski sud u Gračacu

20. Općinski sud u Donjem Lapcu

21. Županijsko državno odvjetništvo u Gospiću

22. Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću

23. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

24. Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije

25. Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Ličko-senjske županije

26. Hrvatska elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić s pogonima

27. Županijska uprava za ceste

28. Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću

29. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, Odsjek za učiteljski studij u Gospiću

30. Gimnazija Gospić

31. Strukovna škola Gospić

32. Osnovna škola dr. Jure Turića Gospić

33. Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac

34. Državni arhiv u Gospiću

35. Javna ustanova Nacionalni park Plitvička Jezera

36. Javna ustanova Park prirode Velebit

37. Javna ustanova Centar za krš

38. Javna ustanova Pećinski park Grabovača

39. Opća bolnica Gospić

40. Turistička zajednica Ličko-senjske županije, Gospić

41. Hrvatski radio – radio Gospić d.o.o. za radijsku djelatnost

42. Gospićko-senjska biskupija

43. Kapucinski samostan Karlobag

44. Župe Gospićkog dekanata

45. Župe Otočkog dekanata

46. Caritas Ličko-senjske Županije, Gospić

II. KATEGORIJA

1. Vijeće srpske nacionalne manjine za Ličko-senjsku županiju

2. Prekršajni sud u Gospiću

3. Prekršajni sud u Korenici

4. Prekršajni sud u Gračacu

5. Prekršajni sud u Donjem Lapcu

6. Javni bilježnik Boris Zdunić, Gospić

7. Javni bilježnik Mile Fajdić, Gospić

8. Usluga d.o.o. za komunalnu djelatnost, Gospić

9. Komunalac d.o.o. za komunalnu djelatnost Otočac

10. Komunalac d.o.o. za komunalnu djelatnost Korenica

11. Velinac d.o.o. za komunalnu djelatnost Karlobag

12. Vodovod d.o.o. za komunalne djelatnosti Brinje

13. Komunalno d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Gračac

14. Lika ceste d.o.o. Gospić

15. Srednja škola Otočac

16. Srednja škola Gračac, Gračac

17. Srednja škola Plitvička jezera

18. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Korenica

19. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Lički Osik

20. Osnovna škola Nikole Tesle Gračac

21. Osnovna škola Perušić

22. Osnovna škola kralja Tomislava, Udbina

23. Osnovna škola Luke Perkovića Brinje, Brinje

24. Osnovna škola Donji Lapac

25. Osnovna škola Karlobag

26. Osnovna škola »Dr. Ante Starčević« Klanac – Pazarište

27. Osnovna škola Plitvička Jezera

28. Osnovna škola Mile Pavičić, Lovinac

29. Osnovna škola Ane Frankopan, Kosinj

30. Muzej Like Gospić

31. Pučko otvoreno učilište »Dr. Ante Starčević«, Gospić

32. Gacko pučko otvoreno učilište Otočac

33. Samostalna narodna knjižnica Gospić

34. Narodna knjižnica Općine Plitvička Jezera

35. Narodna knjižnica Otočac, Otočac

36. Narodna knjižnica Općine Perušić

37. Knjižnica i čitaonica Gračac

38. Dom zdravlja Gospić

39. Dom zdravlja Otočac

40. Veterinarska stanica d.o.o. Gospić

41. Veterinarska stanica d.o.o. Otočac

42. Veterinarska stanica d.o.o. Gračac

43. Dom za starije i nemoćne osobe Gospić

44. Dom za starije i nemoćne osobe Udbina

45. Dom za starije i nemoćne osobe Otočac

46. Centar za socijalnu skrb Gospić s ispostavama

47. Turistička zajednica Grada Gospića

48. Turistička zajednica Grada Otočca

49. Turistička zajednica općine Karlobag

50. Turistička zajednica općine Plitvička Jezera

51. Turistička zajednica općine Perušić

52. Javna vatrogasna postrojba Gospić

53. Javna vatrogasna postaja Plitvička Jezera

54. Javna vatrogasna postrojba Gračac

55. Hrvatski radio Otočac

56. Poljoprivredna zadruga Lovinac

57. Savez športova Ličko-senjske županije

58. Zajednica sportskih udruga grada Otočca

59. Ženski košarkaški klub Gospić Croatia Osiguranje

60. Planinarski savez Ličko-senjske županije

61. Lovački savez Ličko-senjske županije

62. Športsko ribolovni savez Ličko-senjske županije

63. Kuglački savez Ličko-senjske županije

64. Nogometni savez Ličko-senjske županije

65. Košarkaški savez Ličko-senjske županije

66. Hrvatski Crveni križ, Zajednica društva Crvenog križa Ličko-senjske županije

67. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Gospić

68. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Otočac

69. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Gračac

70. Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Ličko-senjske županije

71. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Gospić

72. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 1990. – 1991. Ličko-senjske županije

73. Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Ličko-senjske županije

74. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Ličko-senjske županije

75. Udruga slijepih i slabovidnih Ličko-senjske županije

76. Hrvatska demokratska zajednica Ličko-senjske županije

77. Hrvatska seljačka stranka Ličko-senjske županije

78. Hrvatsko seljačka liberalna stranka

79. Hrvatska narodna stranka

80. Socijalna demokratska partija

81. Hrvatska stranka prava

82. Regionalna organizacija SDSS Ličko-senjske županije

U slučaju prijenosa svih ili pojedinih nadležnosti kategoriziranih stvaratelja na druge pravne ili fizičke osobe, njihova spajanja, ukidanja ili osnivanja drugih pravnih osoba radi obavljanja pojedinih poslova iz njihove nadležnosti ili istovrsnih poslova, pravne i fizičke osobe na koje su prenesene te nadležnosti, odnosno koje obavljaju takve poslove smatraju se razvrstanima u kategoriju u koju je razvrstan stvaratelj čiju djelatnost preuzimaju ili nastavljaju.

Ova se kategorizacija odnosi na gradivo svih službi, ispostava i drugih ustrojbenih jedinica kategoriziranih stvaratelja.

Klasa: 612-06/10-02/03

Urbroj: 565-01-10-1

Zagreb, 19. svibnja 2010.

Predsjednik
Jozo Ivanović, v. r.