Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 030-02/2008-01/36, urbroj: 580-02-010-63-70 od 8. travnja 2010.

NN 68/2010 (2.6.2010.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 030-02/2008-01/36, urbroj: 580-02-010-63-70 od 8. travnja 2010.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2089

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 9., 34. i 35. stavka 1. točke 2., 5. i 8. i članka 57. točke 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03) te članka 9. stavaka 1. i 4, članka 12. stavka 1. točke d) i članka 14. stavka 4. točke b) i stavka 5. Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (»Narodne novine«, broj 105/2004) u upravnom postupku pokrenutom po zahtjevu poduzetnika Monte d.o.o., sa sjedištem u Puli, Mutilska 60, zastupanog po Valteru Šćulcu, direktoru, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenih sporazuma protiv poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11/b, zastupanog po opunomoćenici A. K., odvjetnici iz Z., na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa 38. sjednice, održane 8. travnja 2010., donosi

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da je poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o., sa sjedištem Zagrebu, Slavonska avenija 11/b, kao ovlašteni distributer novih motornih vozila, dodatne opreme i rezervnih dijelova marke Hyundai na teritoriju Republike Hrvatske, sklapanjem zabranjenih sporazuma iz točke II. i III. izreke ovoga rješenja sa svojim ovlaštenim prodavateljima i ovlaštenim serviserima ograničio tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu distribucije novih motornih vozila na teritoriju Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja 2006. do dana donošenja ovoga rješenja.

II. U tipskim ugovorima naziva: »Ugovor s ovlaštenim prodavateljem« koje je poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11b, kao ovlašteni distributer novih motornih vozila, dodatne opreme i rezervnih dijelova marke Hyundai na teritoriju Republike Hrvatske, sklopio sa sedamnaest (17) ovlaštenih prodavatelja, kako slijedi:

1. Auto centar Monte d.o.o. sa sjedištem u Puli, Mutilska 60, sklopljen 25. veljače 2007., a raskinut 28. prosinca 2007.,

2. Robak d.o.o., sa sjedištem u Sisku, Božidara Adžije 2, sklopljen [...],

3. Auto kuća Košara d.o.o., sa sjedištem u Kanfanaru, Putini b.b., sklopljen [...],

4. Gašparić auto d.o.o., sa sjedištem u Vukovini, Velikogorička 19, sklopljen [...],

5.Autocentar Bratuša d.o.o., sa sjedištem u Čakovcu, Preloška 38, sklopljen [...],

6. Automobil-Lončar d.o.o., sa sjedištem u Varaždinu, Gospodarska 29c, sklopljen [...],

7. Afro d.o.o., sa sjedištem u Jurdani, Permani b.b., sklopljen [...],

8. Zadar mobile d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Kralja Tvrtka b.b., sklopljen [...],

9. Slade d.o.o., sa sjedištem u Mokošici, Na moru 5, sklopljen [...],

10. Auto centar Pavešković d.o.o.,sa sjedištem u Trogiru, Betanija 1, sklopljen [...],

11. Miholjek d.o.o., sa sjedištem u Đakovu, J. Ivakića 52, sklopljen [...],

12. Auto Žitvaj d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Klin 1, sklopljen [...],

13. Auto Novaković d.o.o., sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Zagrebačka 269, sklopljen [...],

14. Auto centar Štagar d.o.o., sa sjedištem u M. Bistrici, Stubička 20, sklopljen [...]

15. AKS d.o.o., sa sjedištem u Karlovcu, Banija 50, sklopljen [...]

16. Autoservis Crnaić d.o.o., sa sjedištem u Vinkovcima, Alojzija Stepinca 230, sklopljen [...] i

17. Auto Lozić d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Ulica Jablanova 15, sklopljen [...]

zabranjenim sporazumom u smislu članka 9. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja utvrđuju se sljedeće odredbe:

a) Članak 1. naslova E. POSLOVNI OBJEKTI, u dijelu koji glasi:

» Ukoliko se stranke iz ovog Ugovora drugačije ne sporazumiju, Prodavatelj neće poslovati kao ovlašteni Hyundaijev prodavatelj za prodaju Hyundaijevih motornih vozila i dodatne opreme, a posebno neće izlagati, demonstrirati, prodavati niti isporučivati Hyndaijeva motorna vozila i dodatnu opremu na nekoj drugoj lokaciji osim poslovnog objekta..«, jer je navedena odredba u suprotnosti s odredbom članka 14. stavka 4. točke b) Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila.

b) Članak 2. naslova E. POSLOVNI OBJEKTI, u dijelu koji glasi:

»Ako Distributer utvrdi da Prodavatelj ima pravo otvoriti dodatna prodajna mjesta ili mjesta isporuke«..., odnosno u dijelu koji glasi: »Prodavatelj ne može započeti s radom na dodatnim prodajnim mjestima ili mjestima isporuke dok mu distributer ne potvrdi kako ona zadovoljavaju važeće Standarde. Prodavatelj će tada obavijestiti ovlaštenog Hyundaijeva prodavatelja na čijem području odgovornosti otvara dodatno prodajno mjesto ili mjesto isporuke, a tom će ovlaštenom Hyundaijevu prodavatelju također biti dopušteno da posluje preko dodatnih prodajnih mjesta ili mjesta isporuke na području odgovornosti. Ako ovlašteni Hyundaijev prodavatelj na području odgovornosti otvori dodatno prodajno mjesto ili mjesto isporuke, Prodavatelj ima pravo na području odgovornosti tog ovlaštenog Hyndaijevog prodavatelja otvoriti dodatno prodajno mjesto ili mjesto isporuke, bez obzira na to je li do događaja otvaranja došlo ili ne...«, budući da su navedene odredbe u suprotnosti s odredbom članka 14. stavka 4. točke b) Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila.

c) Članak 1. naslova K. USTUPANJE, u dijelu koji glasi:

»Osim toga, Prodavatelj svoja prava i obveze iz ovog Ugovora smije prenositi na drugog ovlaštenog Hyundaijevog prodavatelja, HMC, njegova povezana društva ili drugi subjekt samo uz suglasnost HMC. Prodavatelj će odmah obavijestiti Distributera i HMC o svakoj ponudi u svezi s takvim prijenosom, odnosno prodajom koju namjerava prihvatiti te pozvati Distributera da u roku od 30 dana načini vlastitu ponudu. Prodavatelj ne smije prihvatiti ponudu drugog ovlaštenog Hyundaijevog prodavatelja dok ne primi ponudu Distributera ili dok Distributer ne izjavi da nije zainteresiran da davanje takve ponude...«, jer je navedena odredba u suprotnosti s člankom 9. stavkom 4. Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila.

d) Članak 2.3. naslova A. IMENOVANJE, podnaslova Imenovanje Prodavatelja ovlaštenim Hyundaijevim prodavateljem, u dijelu koji glasi:

»U protivnom, u slučaju da Prodavatelj uz uvjet ne zadovolji sve propisane standarde, u roku od 6 mjeseci od potpisa ovog Ugovora, stranke su suglasne da se ovaj Ugovor trenutno raskine i to s datumom utvrđenja neispunjenja Standarda sa strane Prodavatelja.

U tom slučaju ugovara se minimalni otkazni rok (najduže 1 mjesec) koji je potreban da Distributer i Prodavatelj reguliraju dotadašnje poslovanje. Stranke su također suglasne da se utvrđeni rok od 6 mjeseci može produžiti odlukom Distributera isključivo u pisanom obliku, te odredbe Anexa tipskog Ugovora s ovlaštenim prodavateljem kojima se produljuje trajanje osnovnog Ugovora s ovlaštenim prodavateljem za daljnjih šest ili dvanaest mjeseci..«, jer su navedene odredbe u suprotnosti s odredbama članka 9. stavka 1. Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila.

III. U tipskim ugovorima naziva: »Ugovor s ovlaštenim servisom« koje je poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11b kao ovlašteni distributer novih motornih vozila, dodatne opreme i rezervnih dijelova marke »Hyundai« na teritoriju Republike Hrvatske sklopio sa dvadeset (20) ovlaštenih servisera, kako slijedi:

1. Auto centar Monte d.o.o., sa sjedištem u Puli, Mutilska 60, sklopljen 25. veljače 2007., a raskinut 28. prosinca 2007.,

2. Auto Birt d.o.o.,sa sjedištem u Dugom Selu, Antuna Mihanovića 2, sklopljen [...],

3. Servis za motorna vozila vl. Z. Šteib, sa sjedištem u Požegi, Osječka 62, sklopljen [...],

4. Beroš trade d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Kopilica 5, sklopljen [...],

5. Miholjek d.o.o., sa sjedištem u Đakovu, J. Ivakića 52, sklopljen [...],

6. Auto Žitvaj d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Klin 1, sklopljen [...],

7. Auto Novaković d.o.o., sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Zagrebačka 269, sklopljen [...],

8. Robak d.o.o., sa sjedištem u Sisku, Božidara Adžije 2, sklopljen [...],

9. Afro d.o.o., sa sjedištem u Jurdani, Permani b.b., sklopljen [...],

10. Zadar Mobile d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Kralja Tvrtka b.b., sklopljen [...],

11. Gašparić auto d.o.o., sa sjedištem u Vukovini, Velikogorička 19, sklopljen [...],

12. Autocentar Bratuša d.o.o., sa sjedištem u Čakovcu, Preloška 38, sklopljen [...],

13. Auto centar Štagar d.o.o., sa sjedištem u M. Bistrici, Stubička 20, sklopljen [...].

14. Autoservis Crnaić d.o.o., sa sjedištem u Vinkovcima, Alojzija Stepinca 230, sklopljen [...],

15. Slade d.o.o., sa sjedištem u Mokošici, Na moru 5, sklopljen [...],

16. Auto centar Pavešković d.o.o., sa sjedištem u Trogiru, Betanija 1, sklopljen [...],

17. Automobil Lončar d.o.o., sa sjedištem u Varaždinu, Gospodarska 29c, sklopljen [...],

18. AKS d.o.o., sa sjedištem u Karlovcu, Banija 50, sklopljen [...],

19. Auto kuća Košara d.o.o.,sa sjedištem u Kanfanaru, Putini bb, sklopljen [...] i

20. Auto Lozić d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Ulica Jablanova 15, sklopljen [...].

zabranjenim sporazumom u smislu članka 9. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja utvrđuju se slijedeće odredbe:

a) Članak 1. Naslova E. POSLOVNI OBJEKTI u dijelu u koji glasi: »Servis kao ovlašten Hyndaijev servis ima pravo poslovati u svakom poslovnom objektu koji je u skladu sa Standardima za ovlaštene servisere i odobren je od strane Distributera.«, odnosno u dijelu koji glasi: »Dodatne servisne radionice Servis ne smije puštati u rad dok mu Distributer ne potvrdi da ta dodatna servisna radionica udovoljava primjenjivim standardima.«, jer su navedene odredbe u suprotnosti s odredbom članka 14. stavkom 5. Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila.

b) Članak 4.1. naslova J. USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA I JAMSTVO, podnaslova Hyndaijevi rezervni dijelovi i rezervni dijelovi drugih proizvođača, u dijelu u kojem je uređeno da će Servis, osim ako od Distributera ne dobije drugačije upute, za pružanje ostalih servisnih usluga koristiti isključivo »Hyundaijeve« rezervne dijelove, jer je navedena odredba u suprotnosti s odredbom članka 12. stavka 1. točke d) Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila.

c) Članak 1. Naslova K. USTUPANJE, u dijelu koji glasi:

»Osim toga, Servis svoja prava i obveze iz ovog Ugovora smije prenositi na drugi ovlašteni Hyundaijev servis, samo uz suglasnost HMC-a. Servis će odmah obavijestiti Distributera i HMC o svakoj ponudi u svezi s takvim prijenosom, odnosno prodajom koju namjerava prihvatiti te pozvati HMC da u roku od 30 dana načini vlastitu ponudu. Servis ne smije prihvatiti ponudu drugog ovlaštenog Hyundaijevog servisa dok ne primi ponudu HMC ili dok HMC ne izjavi da nije zainteresiran da davanje takve ponude..«, jer su navedene odredbe u suprotnosti s odredbom članka 9. stavka 4. Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila.

d) Članak 2.3. naslova A. IMENOVANJE, podnaslova Imenovanje Servisa ovlaštenim Hyundaijevim servisom, u dijelu koji glasi:

»U protivnom, u slučaju da Servis uz uvjet ne zadovolji sve propisane Standarde, u roku od 6 mjeseci od potpisa ovog Ugovora, stranke su suglasne da se ovaj Ugovor trenutno raskine i to s datumom utvrđenja neispunjenja standarda sa strane Servisa.

U tom slučaju ugovara se minimalni otkazni rok (najduže 1 mjesec) koji je potreban da Distributer i Servis reguliraju dotadašnje poslovanje.

Stranke su također suglasne da se utvrđeni rok od 6 mjeseci može produžiti odlukom Distributera isključivo u pisanom obliku...«, te

odredbe Anexa tipskih Ugovora s ovlaštenim servisom sklopljenih s navedenim poduzetnicima kojima se produljuje trajanje ugovora za daljnjih šest ili dvanaest mjeseci, budući da su navedene odredbe u suprotnosti s odredbama članka 9. stavka 1. Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila.

IV. Ništave su ex lege odredbe ugovora koje su utvrđene zabranjenim sporazumima u točki II. i III. izreke ovoga rješenja, u smislu članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

V. Nalaže se poduzetniku Hyundai auto Zagreb d.o.o. brisanje odredbi u važećim ugovorima koje su utvrđene zabranjenim sporazumima u točkama II. i III. izreke ovoga rješenja ili izmjenu spomenutih odredbi na način sukladan propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Rok izvršenja: tri (3) mjeseca od dana dostave ovoga rješenja.

VI. Nalaže se poduzetniku Hyundai auto Zagreb d.o.o. da Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dostavi dokaz (anekse ugovora) o ispunjenju naloga iz točke V. izreke ovoga rješenja.

Rok izvršenja: 15 (petnaest) dana od dana isteka roka iz točke V. izreke ovoga

rješenja.

VII. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenih sporazuma

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 5. lipnja 2008. zahtjev poduzetnika Monte d.o.o., sa sjedištem u Puli, Mutilska 60, zastupanog po Valteru Šćulcu, direktoru (dalje: Monte d.o.o.), za ocjenom sukladnosti Ugovora s ovlaštenim prodavateljem i Ugovora s ovlaštenim servisom s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN) i s odredbama Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (»Narodne novine«, broj 105/04; dalje: Uredba o motornim vozilima). Spomenuti ugovori su sklopljeni između poduzetnika Auto Centar Monte d.o.o. i Hyundai auto Zagreb d.o.o. Naime, poduzetnici Monte d.o.o. i Auto Centar Monte d.o.o. su međusobno personalno povezani. Osnivač tih poduzetnika je Valter Šćulac.

U svom zahtjevu, Monte d.o.o. je u bitnome naveo da je Hyundai auto Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11b, zastupan po Borisu Antoloviču, direktoru, a ovaj po punomoćnici A. K., odvjetnici iz Z. (dalje: Hyundai Auto Zagreb d.o.o.), 28. prosinca 2007. jednostrano raskinuo predmetne ugovore s poduzetnikom Auto Centar Monte d.o.o., navodeći kao razlog jednostranog raskida da navedeni poduzetnik nije zadovoljio sve propisane standarde i sve obveze prema distributeru (Hyundai Auto Zagreb d.o.o.) zaključno s 31. prosincem 2007.

Prema navodima podnositelja zahtjeva, tijekom kolovoza 2006. započeli su razgovori glede uspostavljanja poslovne suradnje na području prodaje i održavanja vozila marke Hyundai, između Monte d.o.o. i Hyundai auto Zagreb d.o.o. Razgovaralo se o mogućnosti uvođenja prodaje različitih marki vozila od različitih dobavljača (dalje: multi-branding), budući da je Monte d.o.o. već radio kao ovlašteni distributer marke Renault. Osim toga, razgovaralo se i o mogućnosti da se na obližnjem zemljištu, nakon usvajanja prostornog plana Grada Pule, izgradi novi objekt u kojem bi se odvijala samo prodaja vozila marke Hyundai, dok bi se održavanje vozila odvijalo unutar postojećeg servisa. Prije potpisa predmetnih ugovora, Auto centar Monte d.o.o. je upozorio na neprihvatljivost odredbi ugovora kojima je uređeno njihovo trajanje od šest mjeseci, no tada mu je bilo objašnjeno da je to uobičajeno dok se ne izvedu svi potrebni radovi na objektu, tako da su krajem veljače 2007. potpisani predmetni ugovori u trajanju od šest mjeseci.

Za marku Hyundai registriran je novi poduzetnik i to Auto Centar Monte d.o.o.

Prema navodima Monte d.o.o., početkom srpnja 2007. Auto Centar Monte d.o.o., uz pomoć poduzetnika Monte d.o.o., završio je sve radove na objektu i unutar objekta salona čime je zadovoljio sve kriterije marke Hyundai za multi-branding i što se tiče prodaje i što se tiče servisa. Unatoč navedenome, Hyundai auto Zagreb d.o.o. predložio je produljenje trajanja ugovora za dodatnih šest mjeseci, što poduzetniku Auto centar Monte d.o.o. nije bilo prihvatljivo, radi čega i nije potpisao prijedlog aneksa ugovora već je isti vratio poduzetniku Hyundai auto Zagreb d.o.o.

Nakon toga, unatoč nastojanjima podnositelja zahtjeva, nije bilo nikakvih razgovora vezano za nastalu situaciju već je uslijedio raskid predmetnih ugovora.

Putem Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Auto Centar Monte d.o.o. pokrenuo je postupak mirenja, na koji se Hyundai auto Zagreb d.o.o. nije odazvao jer po njemu između predmetnih poduzetnika nema spora.

Slijedom navedenoga, podnositelj zahtjeva smatra da je upitna zakonitost oba ugovora, a samim time i zakonitost njihovog jednostranog raskida, a posebno Ugovora o ovlaštenom servisu. Naime, iz teksta pisma o jednostranom raskidu ugovora nije naveden niti jedan konkretan razlog raskida oba Ugovora.

2. Primijenjeni propisi

Agencija je u provedbi predmetnog upravnog postupka primijenila odredbe ZZTN te odredbe Zakona o općem upravnom postupku («Narodne novine«, broj 53/91 i 106/93, dalje: ZoUP) kojim se uređuju pitanja provedbe upravnog postupka u dijelu koji nije propisan odredbama ZZTN kao posebnog zakona.

Nadalje, Agencija je primijenila i podzakonske akte, i to Uredbu o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila («Narodne novine«, broj 105/2004; dalje: Uredba o motornim vozilima), kao i Uredbu o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta («Narodne novine«, broj 51/2004; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu).

Uredba o motornim vozilima stupila je na snagu 6. kolovoza 2004. Navedenom uredbom propisani su uvjeti za skupno izuzeće sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila, određeni su uvjeti koje sporazumi moraju sadržavati, ograničenja ili uvjeti koje takvi sporazumi ne smiju sadržavati, te drugi uvjeti koji se moraju ispuniti za skupno izuzeće tih sporazuma od primjene odredbi članka 9. ZZTN koji uređuje zabranjene sporazume.

Uredba o motornim vozilima usklađena je s pravnom stečevinom EU i to s Uredbom Komisije (EZ) broj 1400/2002 od 31. srpnja 2002. o primjeni članka 81 (3) Ugovora na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenu praksu u sektoru motornih vozila (Službeni list L 203, 01/08/2002; dalje: Uredba Komisije EZ broj 1400/2002).

Rečena Uredba Komisije EZ broj 1400/2002, kao i Brošura s objašnjenjima Komisije (EZ) o primjeni članka 81 (3) Ugovora na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađena djelovanja u sektoru motornih vozila (OJ L 203, 01/08/2002; dalje: Brošura Komisije EZ), te Priopćenje Komisije (EZ) – Smjernice za vertikalna ograničenja (OJ C 291, 13/10/2000; dalje: Smjernice za vertikalna ograničenja) i Priopćenje Komisije – Obavijest – Smjernice za primjenu članka 81. stavka 3. Ugovora (OJ C 101, 27/04/2004) služe kao interpretativni instrumenti za primjenu hrvatskih propisa, u slučaju pravnih praznina ili dvojbi u tumačenju tih propisa, u smislu članka 35. stavka 3. ZZTN.

Člankom 35. stavkom 3. ZZTN propisano je da Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja u ocjeni svih oblika sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja koji mogu utjecati na trgovinu između Republike Hrvatske i EZ, u skladu s člankom 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EZ i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01; dalje: SSP), na odgovarajući način primjenjuje kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u EU. Naime, člankom 70. stavkom 2. SSP, sklopljenog 29. listopada 2001., koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., određuje se da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u EU, posebice članaka 81., 82. i 86. Ugovora o osnivanju EZ i instrumenata za tumačenje koje su usvojile njezine institucije, a koji su stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona o izmjenama i dopunama Ugovora o funkcioniranju EU postali članci 101., 102. i 106.

Polazeći od spomenutih odredbi SSP-a cjelokupna pravna stečevina EU (acquis communautaire) koju čini primarno i sekundarno zakonodavstvo EU, ali i sudska praksa, prvenstveno Suda pravde EU važan je interpretativni instrument za primjenu hrvatskih propisa u slučaju pravnih praznina ili dvojbi u tumačenju tih propisa.

Svi navedeni dokumenti objavljeni su u prijevodu na hrvatskom jeziku na službenim internetskim stranicama Agencije: www.aztn.hr/tržišno natjecanje/uredbe Vlade RH i pravna stečevina EZ.

3. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu

Agencija je, na zahtjev poduzetnika Monte d.o.o., temeljem ovlaštenja koje proizlazi iz članka 37. točke 9. ZZTN, radi utvrđenja postoje li dostatni uvjeti za donošenje zaključka o pokretanju postupka u ovom predmetu, u smislu članka 46. ZZTN, provela prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu te je zatražila dopisima od 8. srpnja 2008., 16. rujna 2008. i 3. veljače 2009., dostavu pisanog očitovanja i dokumentacije od poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. i podnositelja zahtjeva.

Hyundai auto Zagreb d.o.o. se podneskom od 25. srpnja 2008. u bitnome očitovao na navode iz zahtjeva. Sukladno njegovim navodima, poduzetnik Monte d.o.o. obratio mu se 25. kolovoza 2006. radi uspostave suradnje na području ovlaštene prodaje i servisiranja vozila marke Hyundai. U tom obraćanju od strane Monte d.o.o. jasno je izrečeno da se poslovanje s vozilima marke Hyundai na postojećoj lokaciji (dotadašnje poslovanje s markom Renault) smatra prvom fazom multi-brandinga, dok u konačnoj fazi (zbog nedovoljne veličine izložbenog salona za obje marke) namjerava izgraditi novi izložbeni salon, tako da bi vozila svake od dviju marki imala vlastiti izložbeni prostor.

Zbog iznimnog zanimanja za uspostavom suradnje s ovlaštenim partnerom na području Grada Pule, Hyundai auto Zagreb d.o.o. bio je spreman za partnera odabrati poduzetnika Monte d.o.o., iako prostor za poslovanje nije zadovoljavao standarde marke Hyundai, ali uz uvjet da Monte d.o.o. realizira izgradnju novog izložbenog salona.

Prema navodima Hyundai auto Zagreb d.o.o., Monte d.o.o. je u potpunosti prihvatio navedene uvjete za početak suradnje, a što je definirano obostranim potpisom pisma namjere od 3. listopada 2006. U točki 5. tog pisma namjere definirano je sljedeće:

• Ovlašteni partner s radom će započeti na privremenoj lokaciji gdje će u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljiti standarde marke Hyundai, a čiji će stupanj ispunjenja biti utvrđen prije samog početka rada;

• Rok za početak rada na privremenoj lokaciji je 15. studenoga 2006., s tim da izložbeni salon na toj lokaciji u potpunosti uskladi s idejnim rješenjem ovlaštenog arhitekta najkasnije do 31. srpnja 2007.;

• Rok za početak rada na konačnoj lokaciji prezentiranoj Hyundai auto Zagreb d.o.o. na kojoj će biti zadovoljeni svi standardi marke Hyundai je 31. ožujka 2008.

Nakon potpisanog pisma namjere od 3. listopada 2006., Auto centar Monte d.o.o. i Hyundai auto Zagreb d.o.o. sklopili su 25. veljače 2007. Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom, oba na neodređeno vrijeme, ali uz uvjet ispunjenja standarda u roku od šest mjeseci od dana potpisa navedenih ugovora, odnosno uz anekse navedenih ugovora u kojima Hyundai auto Zagreb d.o.o. određuje razdoblje u kojem će ovlašteni partner uz uvjet u potpunosti zadovoljiti standarde marke Hyundai, na što Auto centar Monte d.o.o. nije imao primjedbe.

Nadalje, Hyundai auto Zagreb d.o.o. navodi da je točno da je Monte d.o.o. izvršio manju adaptaciju izložbenog salona, čime se u određenoj mjeri povećao prostor za izlaganje vozila, ali je ta adaptacija obavljena u okviru prve, privremene faze poslovanja na privremenoj lokaciji, a nikako ne u okviru konačno dogovorenog rješenja.

Budući da Monte d.o.o. tijekom prvih šest mjeseci poslovanja nije poduzimao ništa u svezi realizacije dodatnog izložbenog prostora, Hyundai auto Zagreb d.o.o., smatrajući to poslovno korektnim, u obliku aneksa ugovora ponudio je rečenom poduzetniku dodatnu suradnju u trajanju od šest mjeseci (do 29. veljače 2008.) no rečeni poduzetnik odbio je potpisati anekse ugovora.

S obzirom na to da se nakon isteka valjanosti aneksa osnovnim ugovorima o ovlaštenoj prodaji i servisiranju i dalje nije ništa događalo u svezi izgradnje novog izložbenog salona, Hyundai auto Zagreb d.o.o. je zaključio da nema nikakvih izgleda da do roka utvrđenog pismom namjere (31. ožujka 2008.), Monte d.o.o. ispuni standarde marke Hyundai te je donio odluku o raskidu ugovornih odnosa s ovlaštenim partnerom uz uvjet.

Prema navodima Hyundai auto Zagreb d.o.o. sukladno arhitektonskom rješenju, raspoloživi izložbeni prostor za Hyundai vozila u salonu Monte d.o.o. iznosi svega 90, 5 m², što nije u skladu sa standardima marke Hyundai. Osim toga, prostor za kupce (čekaonica) također ne zadovoljava standard ni svojom veličinom (svega 8,1 m² za kupce vozila dviju marki) niti svojim položajem, s obzirom na to da se nalazi unutar izložbenog prostora za Renault vozila.

Što se tiče ovlaštenog servisiranja vozila marke Hyundai, poduzetnik Monte d.o.o. nikada nije iskazivao namjeru samo za ovlašteno servisiranje, već za prodaju i servisiranje. No, ni u tom segmentu nisu zadovoljeni svi standardi marke Hyundai, a to je prije svega prijamni odjel servisa koji mora imati prostor za sjedenje kupaca koji čekaju s video ili DVD opremom, a takvog prostora nema.

Na kraju očitovanja od 25. srpnja 2008. Hyundai auto Zagreb d.o.o. je naglasio da je i nakon raskida ugovora postupao korektno jer je otkupio od poduzetnika Monte d.o.o. vozila, rezervne dijelove i specijalni alat.

U svom očitovanju od 20. veljače 2009. Hyundai auto Zagreb d.o.o. je pojasnio da su predmetni ugovori sklopljeni između Auto Centar Monte d.o.o. i Hyundai auto Zagreb d.o.o., ali cjelokupno poslovanje na području servisiranja se odvijalo putem poduzetnika Monte d.o.o.

U dodatnom očitovanju od 26. rujna 2008. Monte d.o.o. je u bitnome naveo da je suradnja s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o. bila dogovorena kao multi-branding, pa smatra da temeljem Uredbe o motornim vozilima, nije bio u obvezi vršiti veće adaptacije objekta, ali je pod pritiskom ipak na to pristao kako ne bi propustio poslovnu priliku.

Adaptaciju postojećeg izložbenog salona, te prostora za prijam u prostor i prodaju rezervnih dijelova izvršio je temeljem idejnog rješenja arhitektonskog ureda Helmann i Jukić, čiji predstavnik je bio u Puli na uviđaju u pratnji Mladena Jenčića, direktora razvoja mreže poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o.. Radove na adaptaciji objekta izveo je prema željama ovlaštenog Hyundai projektanta i prema standardima marke Hyundai.

Nadalje, Monte d.o.o. navodi da nije točan navod Hyundai auto Zagreb d.o.o. o tome da šest mjeseci nije ništa poduzimao u svezi realizacije novog objekta, o čemu svjedoči dopis od 11. srpnja 2007. koji je Auto Centar Monte d.o.o. dostavio poduzetniku Hyundai auto Zagreb d.o.o., a kojim ga izvješćuje između ostalog i o najnovijim saznanjima u svezi izmjena koje je donio novi Zakon o građenju, koji je ukinuo dosadašnju praksu građenja bez detaljnih prostornih planova uređenja.

Također, navodi da plan prodaje od 130 novih vozila godišnje koji Hyundai auto Zagreb d.o.o. spominje u svom podnesku nije nikada dobio na uvid niti je imao prilike o njemu razgovarati.

Što se tiče navoda da čekaonica za kupce u izložbenom salonu i odjel za prijam ne zadovoljavaju standarde marke Hyundai, Monte d.o.o. je istaknuo da je poslovna suradnja dogovorena kao multi-branding, pa slijedom navedenog nije potrebno imati zasebne čekaonice za kupce i zasebne urede za prijam stranaka u servis.

Na kraju, Monte d.o.o. navodi da nisu dobili priliku iskazati interes za ovlašteno servisiranje vozila marke Hyundai, budući da se Hyundai auto Zagreb d.o.o. potpuno oglušio na sve dopise i pozive za razgovor.

U podnesku od 3. listopada 2008., Hyundai auto Zagreb d.o.o. je na zahtjev Agencije istaknuo da su predmetni ugovori tipski ugovori te da je istovjetne ugovore Hyundai auto Zagreb d.o.o. sklopio sa svim svojim postojećim partnerima s početkom valjanosti od 1. siječnja 2006., a radi usklađenja s Uredbom o motornim vozilima.

Takve ugovore Hyundai auto Zagreb d.o.o. je sklopio i sa svim svojim budućim partnerima (u razdoblju nakon 1. siječnja 2006.) jer nijedan ovlašteni prodavatelj niti ovlašteni serviser u trenutku potpisa osnovnog ugovora nije ispunio sve standarde marke Hyundai.

Sa svojim partnerima uz uvjet, Hyundai auto Zagreb d.o.o. je potpisivao anekse osnovnim ugovorima, ukoliko navedeni partneri uz uvjet nakon isteka roka od šest mjeseci nisu uspjeli ispunili sve standarde.

Aneksi ugovora su potpisivani na određeno vrijeme, sve dok partner uz uvjet ne ispuni sve standarde i postane ovlašteni partner na neodređeno vrijeme.

U privitku svog podneska Hyundai auto Zagreb d.o.o. dostavio je primjerke tipskih ugovora koje sklapa sa svojim ovlaštenim prodavateljima i serviserima.

Na navode iz podneska poduzetnika Monte d.o.o. od 26. rujna 2008. Hyundai auto Zagreb d.o.o. se očitovao podneskom od 20. veljače 2009., kako bi se otklonile nejasnoće i proturječnosti iz ranijih očitovanja predmetnih poduzetnika. U bitnome je naveo kako nije točno da je s Auto Centar Monte d.o.o. bio dogovoren multi-branding kao konačni oblik poslovanja. Prema njegovim navodima, multi-branding je bio dogovoren samo za servisiranje vozila, dok je u području prodaje vozila multi-branding bio dogovoren samo u privremenoj fazi. Naime, u konačnoj fazi bila su predviđena dva odvojena salona, svaki za po jednu marku vozila, s obzirom na to da prostor od 90,5 m² predviđen za Hyundai vozila unutar postojećeg salona svojom veličinom nije zadovoljavao standarde marke Hyundai.

Hyundai auto Zagreb d.o.o. istaknuo je netočnost navoda poduzetnika Monte d.o.o. o tome kako Auto Centar Monte d.o.o. nije trebao vršiti adaptacije postojećeg prostora u svrhu prilagodbe prostora radu s dvjema markama, već je ta adaptacija bila uvjet za početak rada, kako bi se donekle zadovoljili standardi marke Hyundai. Naglasio je da je projekt adaptacije rađen isključivo u skladu s željama investitora, a ne u skladu s željama Hyundai auto Zagreb d.o.o. Međutim, istina je da su pri projektiranju adaptacije uzeti u obzir standardi marke Hyundai, kako bi se u privremenoj fazi koliko toliko zadovoljili rečeni standardi.

Također, navodi kako je istina da je Hyundai auto Zagreb d.o.o. primio obavijest od tadašnjeg partnera o određenim poteškoćama glede gradnje novog salona, no činjenica je da je bilo potpisano pismo namjere s prilično jasno definiranom rokovima početka rada na novoj lokaciji. Isto tako, smatra kako predviđena lokacija gradnje novog salona nije morala biti baš ta koju je tadašnji partner prezentirao i u vezi koje su nastali problemi oko gradnje.

Što se tiče plana prodaje, Hyudai auto Zagreb d.o.o. u podnesku od 20. veljače 2009. navodi da je plan prodaje dogovoren s bivšim partnerom poduzetnikom Auto centar Monte d.o.o. u vidu mjesečnih zapisnika, no bez obzira na to, smatra kako salon vozila površine 90,5 m² predviđen za izlaganje Hyundai vozila ne zadovoljava čak ni minimalne uvjete koji proizlaze iz standarda marke Hyundai, a ti su da je potrebno osigurati prostor za izlaganje minimalno 4 vozila (standard AD.12g1) za prodaju minimalno do 100 vozila godišnje i da oko svakog vozila treba biti slobodan prostor od 1m (standard AD.12g.1). Naime, raspon dužine vozila kreće se od 3,565 do 5,035 (prosječno 4,426), a raspon širine od 1,525 do 1, 890m (prosječno 1, 753) iz čega uz 1 m slobodnog prostora oko svakog vozila, proizlazi prosječan potreban slobodan prostor po izložbenom vozilu od 24,117m, a što pomnoženo s 4 daje ukupno potreban neto izložbeni prostor od minimalno 96, 467 m². Napomenuo je da unutar EU vrijede novi BER standardi marke Hyundai, koji zahtijevaju minimalno 120 m² neto izložbenog prostora za četiri vozila, dakle 30 m² po vozilu te prostor za kupce površine od 10 % od površine izložbenog salona vozila (maksimalno 35 m²). Budući da je minimalna površina prostora za izlaganje vozila 120 m², tada je pripadajući prostor za kupce (čekaonica) 12 m².

Nadalje, Hyudai auto Zagreb d.o.o naglašava kako nije bio dogovoren multi-branding na području prodaje vozila, već samo na području servisiranja vozila. S tim u vezi, trajno je bio predviđen samo zajednički prijam vozila (neutralno označen), dok je zajednička čekaonica za kupce i posjetitelje servisa obje marke unutar izložbenog salona Renault vozila bila samo privremenog karaktera, kao i sam salon Hyundai vozila. Stoga on smatra kako je neutemeljena tvrdnja podnositelja zahtjeva da ne treba imati zasebnu čekaonicu za kupce Hyundai vozila. U slučaju izgradnje novog salona, bez obzira koja bi vozila bila izložena u njemu, bila bi dva odvojena salona, od kojih bi svaki imao čekaonicu za svoje kupce, dok bi zajednički servis, kao multi-branding, barem što se tiče marke Hyundai, mogao imati zajedničku čekaonicu za posjetitelje servisa obiju marke.

Na području prodaje, poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. odlučio se za selektivni kvantitativni sustav distribucije, dok se na području servisiranja odlučio za selektivni kvalitativni sustav.

Dostavljeni standardi, prema navodima Hyundai auto Zagreb d.o.o., isti su za sve ovlaštene partnere, odnosno za sve ovlaštene prodavatelje i za sve ovlaštene servisere, pa tako i za poduzetnika Auto Centar Monte d.o.o., a svi zainteresirani prodavatelji vozila i zainteresirani servisi sa standardima se upoznaju na upit.

Na kraju je ponovio kako su salon od 90,5 m² i čekaonica od 8,1 m² u prostoru za izlaganje vozila marke Renault bili privremenog karaktera. Navedeno proizlazi i iz pisma namjere u kojem se bivši partner obvezao izgraditi jedan novi salon, a time bi svaki od salona imao svoj prostor za kupce (čekaonicu). Sa svim partnerima, koji nakon prvih šest mjeseci ne ispune sve standarde marke Hyundai, poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. potpisuje anekse ugovorima za daljnjih šest mjeseci, s tim da ako ni nakon toga roka ne ispune standarde potpisuje se aneks ugovora za daljnjih šest ili dvanaest mjeseci, sve do ispunjavanja standarda ili raskida ugovora.

4. Zaključak o pokretanju postupka

Na zahtjev podnositelja, a nakon prethodnog ispitivanja stanja na tržištu, na temelju članka 41. stavka 1. i članka 46. ZZTN, zaključkom klase: UP/I 030-02/2008-01/36, urbroja: 580-02-09-63-11, od 25. svibnja 2009., Agencija je pokrenula postupak protiv poduzetnika Hyudai auto Zagreb d.o.o. radi ocjene sukladnosti Ugovora s ovlaštenim prodavateljem i Ugovora s ovlaštenim servisom, sklopljenih u Zagrebu, 25. veljače 2007. s primjenom od 1. ožujka 2007. između Hyundai Auto Zagreb d.o.o. i Auto centar Monte d.o.o. s odredbama ZZTN i odredbama Uredbe o motornim vozilima.

Sukladno rečenom zaključku, Agencija je u postupku utvrđivala jesu li navedeni ugovori zabranjeni sporazumi iz članka 9. ZZTN, odnosno ispunjavaju li spomenuti ugovori uvjete iz članka 10. ZZTN za skupno ili pojedinačno izuzeće od primjene odredbi članka 9. ZZTN koji uređuje zabranjene sporazume, pa je u tu svrhu analizirala sve odredbe predmetnih ugovora, a posebice odredbe vezane uz trajanje i raskid ugovora.

Također, Agencija je istovremeno po službenoj dužnosti u posebnom predmetu klase: UP/I 030-02/2009-01/14, temeljem članka 41. stavka 1. i članka 46. ZZTN, zaključkom klase: 030-02/2009-01/14, urbroja: 580-02-09-63-1, od 25. svibnja 2009., pokrenula postupak protiv poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o., radi ocjene sukladnosti tipskih ugovora s ovlaštenim prodavateljem i tipskih govora s ovlaštenim servisom s odredbama ZZTN i Uredbe o motornim vozilima, sklopljenih između Hyundai auto Zagreb d.o.o. i svih poduzetnika s kojima je Hyundai auto Zagreb d.o.o. sklopio tipske ugovore naziva: Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom. Riječ je o devetnaest (19) poduzetnika, svi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, od toga šesnaest poduzetnika (16) ima s Hyundai auto Zagreb d.o.o. sklopljen Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom, a tri poduzetnika ima sklopljen samo Ugovor s ovlaštenim servisom. Dva poduzetnika obavljaju djelatnost prodaje/servisa na dvije lokacije.

Sukladno rečenom zaključku, Agencija je u predmetnom postupku utvrđivala ispunjavaju li predmetni ugovori uvjete iz članka 10. ZZTN za skupno ili pojedinačno izuzeće od primjene odredbi članka 9. ZZTN koji uređuje zabranjene sporazume, odnosno utvrđivala je jesu li ti ugovori zabranjeni sporazumi u smislu članka 9. ZZTN.

Naime, sukladno odredbi članka 9. stavka 1. točki 1. ZZTN, zabranjeni su sporazumi između poduzetnika, ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prešutni dogovori, usklađeno djelovanje, odluke udruženja poduzetnika koji kao cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a naročito su zabranjeni oni sporazumi kojima se izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti, ograničava ili nadzire proizvodnja, tržišta, tehnološki razvoj ili ulaganje, dijele tržišta ili izvori nabave, primjenjuju nejednaki uvjeti za istovrsne poslove s različitim poduzetnicima čime ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju te uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora.

Sukladno članku 9. stavku 2. ZZTN, sporazumi kojima se sprječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje iz članka 9. stavka 1. ZZTN, a ne mogu se skupno ili pojedinačno izuzeti u smislu članka 10. ZZTN, ništavi su.

Određeni sporazumi mogu biti izuzeti od opće zabrane iz članka 9. ZZTN. Naime, člankom 10. i člankom 11. ZZTN propisani su uvjeti za pojedinačno ili skupno izuzeće od primjene članka 9. ZZTN za određene vrste sporazuma koji sadrže određena ograničenja tržišnog natjecanja, ali pritom pridonose unaprjeđenju proizvodnje ili distribucije robe i/ili usluga, promicanju tehnološkog ili gospodarskog razvoja, te stoga potrošačima pružaju razmjernu korist. Međutim, takvim se sporazumima ni u kojem slučaju poduzetnicima ne mogu nametati ograničenja koja nisu neophodna za postizanje prethodno navedenih uvjeta, odnosno ne smije se poduzetnicima omogućiti isključivanje znatnog dijela konkurencije s tržišta, za robe i/ili usluge koje su predmet sporazuma. Ti uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Uvjeti za skupno izuzeće sporazuma pobliže su utvrđeni uredbama Vlade RH o skupnom izuzeću određenih vrsta sporazuma iz članka 11. ZZTN. Uredba o motornim vozilima u članku 1. propisuje uvjete za skupno izuzeće sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila, određuju se uvjeti koji sporazumi moraju sadržavati, ograničenja ili uvjeti koji takvi sporazumi ne smiju sadržavati, te drugi uvjeti koji se moraju ispuniti za skupno izuzeće tih sporazuma od primjene članka 9. ZZTN. Uredba o motornim vozilima stupila je na snagu 6. kolovoza 2004. Međutim, sukladno članku 19. stavku 1. Uredbe o motornim vozilima, vertikalni sporazumi u sektoru distribucije i servisiranja motornih vozila utvrđeni člankom 3. navedene Uredbe koji su sklopljeni prije stupanja na snagu Uredbe o motornim vozilima morali su biti usklađeni s njenim odredbama do kraja 2005. godine.

Agencija je 17. prosinca 2009., imajući u vidu ekonomičnost postupka, donijela zaključak o spajanju postupaka klase: UP/I 030-02/2008-01/36, urbroja: 580-02-09-63-67 kojim su se spojili postupci koji su se protiv Hyundai auto Zagreb d.o.o. u Agenciji vodili na zahtjev Monte d.o.o., pod poslovnim brojem klase: UP/I 030-02/2008-01/36, odnosno po službenoj dužnosti pod poslovnim brojem klase: UP/I 030-02/2009-01/14.

Budući da se u predmetnim upravnim postupcima prava i obveze više stranaka temelje na istom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi, a za donošenje meritorne odluke radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenih sporazuma, prema odredbama ZZTN, stvarno je nadležna Agencija, imajući u vidu ekonomičnost upravnog postupka, u smislu članka 13. ZoUP, Agencija je zaključkom od 17. prosinca 2009. spojila navedene upravne postupke u jedinstven postupak klase: UP/I 030-02/2008-01/36, u smislu članka 127. stavka 1. i 3. ZoUP, te iste okončava jedinstvenim rješenjem.

5. Stranke u postupku

MONTE d.o.o.

Poduzetnik Monte d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa: 040083397, a registriran je za trgovinu motornim vozilima, popravak motornih vozila i velik broj ostalih djelatnosti.

Prije sklapanja Ugovora s ovlaštenim prodavateljem i Ugovora s ovlaštenim servisom s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o., Monte d.o.o. poslovao je kao ovlašteni distributer i serviser vozila marke Renault.

Za prodaju (distribuciju) i servisiranje vozila marke Hyundai, Monte d.o.o. je osnovao novog poduzetnika, Auto centar Monte d.o.o.

Pismo namjere od 3. listopada 2006. koje je prethodilo potpisivanju predmetnih ugovora s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o. potpisao je poduzetnik Monte d.o.o., dok je predmetni Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom od 25. veljače 2007. potpisao Auto centar Monte d.o.o.

Poduzetnici Monte d.o.o. i Auto centar Monte d.o.o. međusobno su personalno povezani. Naime, osnivač jednog i drugog poduzetnika je ista osoba, Valter Šćulac.

Prema podacima iz sudskog registra za poduzetnika Auto centar Monte d.o.o., član društva, Valter Šćulac je 29. srpnja 2008. donio odluku o prestanku društva, imenovanju likvidatora i promjeni tvrtke. Od tada je poduzetnik Auto centar Monte d.o.o. upisan u registar Trgovačkog suda u Pazinu kao Auto centar Monte d.o.o. »u likvidaciji«.

HYUNDAI AUTO ZAGREB d.o.o.

Poduzetnik Hyundai Auto Zagreb d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa: 080270358, a registriran je za kupnju i prodaju robe, održavanje i popravak motornih vozila, iznajmljivanje vozila te velik broj ostalih djelatnosti.

Poslovanje Hyundai auto Zagreb d.o.o. započelo je 1994. godine kada su rečeni poduzetnik i Hyundai Motor Company, sa sjedištem u Seulu, Republika Koreja, sklopili Ugovor kojim je stečeno pravo distribucije Hyundai vozila na teritoriju Republike Hrvatske. U odnosu na distribuciju Hyundai motornih vozila, poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. primjenjuje kvantitativni selektivni distribucijski sustav, dok u odnosu na servisiranje Hyundai motornih vozila primjenjuje kvalitativni selektivni distribucijski sustav.

Agencija je u predmetnom postupku kao stranke utvrdila samo podnositelja zahtjeva i poduzetnika Hyundai Auto Zagreb d.o.o., iako se u predmetnom postupku ocjenjivala i sukladnost s odredbama ZZTN i Uredbe o motornim vozilima, kao prisilnim propisima, tipskih Ugovora s ovlaštenim prodavateljem i Ugovora s ovlaštenim servisom koje je navedeni poduzetnik sklopio, osim s poduzetnikom Auto Centar Monte d.o.o., sa još šesnaest (16) poduzetnika koji su njegovi ovlašteni prodavatelji i serviseri i tri poduzetnika koji su njegovi ovlašteni serviseri, svi sa sjedištem na području Republike Hrvatske, jer su ovlašteni prodavatelji i ovlašteni serviseri nesporno slabija strana predmetnih ugovornih odnosa u odnosu na uvoznika i distributera Hyundai vozila na teritoriju Republike Hrvatske. Naime, obavljanje poslova ovlaštenog prodavatelja i ovlaštenog servisera motornih vozila zahtijeva velika materijalna i financijska ulaganja, a sve standarde odnosno način distribucije i servisiranja određuje proizvođač vozila ili generalni uvoznik odnosno dobavljač, u konkretnom slučaju Hyundai auto Zagreb d.o.o.

Prodajnu i servisnu mrežu poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. trenutno sačinjava ukupno 19 poduzetnika od čega 16 ovlaštenih prodavatelja i servisera te 3 ovlaštena servisera. Dva poduzetnika obavljaju djelatnost prodaje/servisa na dvije lokacije.

Nastavno se daje popis ovlaštenih prodavatelja i servisera vozila marke »Hyundai«.

Tablica 1. Ovlaštena mreža prodavatelja i servisera poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o.

Izvor: Prilog 1. podneska poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. od 20 veljače 2009.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

6. Tijek postupka

Tijekom posebnog ispitnog postupka, sukladno ovlaštenju iz članka 48. stavka 1. točke 1. i 3. i stavka 3. ZZTN, Agencija je zatražila potrebna očitovanja i podatke kako od samih stranaka u postupku, tako i od svih ovlaštenih prodavatelja i ovlaštenih servisera vozila marke Hyundai.

Podneskom od 1. srpnja 2009., klase: UP/I 030-02/2009-01/14 Hyundai auto Zagreb d.o.o. se očitovao na zahtjev Agencije. Prema njegovom očitovanju, u mrežu ovlaštenih prodavatelja i ovlaštenih servisera primio je sve poduzetnike s kojima je do tada poslovao, iako isti u trenutku sklapanja ugovora nisu ispunjavali standarde marke Hyundai, zbog postojanja obostranog interesa kako potencijalnog partnera tako i Hyundai auto Zagreb d.o.o. da što prije započnu sa suradnjom na određenom području, s tim da se naknadno u određenom roku potencijalni partner obveže da će u cijelosti ispuniti standarde marke Hyundai.

Prije stupanja na snagu Uredbe o motornim vozilima (u tom kontekstu poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. u spomenutom očitovanju navodi datum 1. siječanj 2006.), nisu uopće postojali standardi koje su ovlašteni partneri trebali ispuniti, a poslije stupanja na snagu Uredbe o motornim vozilima, to su tzv. BER standardi za ovlaštene prodavatelje i servisere.

Vezano za stupanje na snagu Uredbe o motornim vozilima, ovdje je potrebno istaknuti kako je rečena Uredba stupila na snagu 6. kolovoza 2004. Međutim, sukladno članku 19. stavku 1. Uredbe o motornim vozilima, vertikalni sporazumi iz članka 3. navedene Uredbe koji su sklopljeni prije stupanja na snagu Uredbe o motornim vozilima morali su biti usklađeni s njenim odredbama do kraja 2005. godine.

Hyundai auto Zagreb d.o.o., dalje u podnesku od 1. srpnja 2009. navodi kako na dan 1. siječnja 2006. nije utvrđivao stupanj ispunjenosti standarda marke Hyundai kod pojedinih ovlaštenih partnera, već je sklapao Ugovore s ovlaštenim prodavateljem i Ugovore s ovlaštenim servisom i anekse istima, kojima se uvjetuje prodavateljima odnosno serviserima da u roku od šest mjeseci od dana potpisa ugovora u cijelosti ispune standarde, budući da niti jedan poduzetnik nije ispunjavao sve standarde marke Hyundai u trenutku sklapanja ugovora. Nakon toga je u razdoblju od 13. do 27. lipnja 2006. od poduzetnika Promocija plus d.o.o. zatražio reviziju svih ovlaštenih partnera u svrhu utvrđenja stupnja ispunjenosti standarda marke Hyundai. U privitku očitovanja od 1. srpnja 2009. (Prilog 4.) dostavio je i skupni pregled rezultata revizije ispunjenosti standarda u lipnju 2006. njegovih ovlaštenih prodavatelja i ovlaštenih servisera iz koje je vidljivo da niti jedan njegov ovlašteni partner nije u cijelosti ispunio standarde marke Hyundai. Najveći stupanj ispunjenosti standarda imao je poduzetnik Auto Žitvaj d.o.o. [90-100] %, a najmanji stupanj ispunjenosti Hyundai standarda imao je Hyndai auto servis Turek [40-50] % i SE-Osijek [55-65]%. Ostali su bili u rasponu od 70% do 95% ispunjenosti standarda.

Tablica 2: Skupni pregled rezultata revizije ispunjenosti standarda – lipanj 2006

Izvor: Podnesak poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. od 1. srpnja 2009. godine.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

U standardima za ovlaštene prodavatelje i ovlaštene servisere vozila marke Hyundai dostavljene Agenciji od strane određenog broja prodavatelja u predmetu pod poslovnim brojem klase: UP/I 030-02/2008-01/36, u dijelu pod nazivom »Upozorenje« navedeno je kako je rečene standarde razvila tvrtka Hyundai Motor Company, a namijenjeni su europskim uvoznicima i njihovim prodajnim odnosno servisnim mrežama kako bi se održala minimalna razina standarda usluge na području Europe. Nadalje, u tim standardima pod nazivom: Hyundai Motor Company – standardi franšize, podnaslova: Standardi ovlaštenih prodavatelja i Standardi ovlaštenih servisera eksplicite je navedeno kako su isti sastavni dio sporazuma između poduzetnika Hyundai motor Company i njegovih ugovornih partnera angažiranih u prodaji i servisiranju Hyundai putničkih vozila te nabavi dijelova i dodatne opreme za njihovo održavanje, odnosno da ti standardi nemaju zakonske osnove bez takve vrste ugovornog sporazuma. U standardima je navedeno kako su se na svaki način trudili izbjeći nejasnoće i pogrešno tumačenje bilo kakvih nacionalnih ili europskih zakona te sačuvati prava pojedinaca i zakona koji ih štite. Standardi Hyundai motor Company nisu namijenjeni ugrožavanju bilo kojeg od tih prava. Oni su vlasništvo poduzetnika Hyundai motor Company i zaštićeni su autorskim pravom.

Iz službenih standarda za vozila marke Hyundai koje je dostavilo nekoliko distributera u privitku svojih očitovanja, razvidno je da postoje različite razine standarda. Razlikuju se tri različite razine standarda i to: minimalno, poželjno i napredno.

Prema očitovanju Hyundai auto Zagreb d.o.o. od 20. veljače 2009., standardi razine napredno imaju istu važnost kao i preostale dvije razine: minimalno i poželjno, a Hyundai auto Zagreb d.o.o. ih je preuzeo iz izvornih standarda Hyundai motor Company koji se primjenjuju u zemljama Europske unije.

Standardi koji se odnose na izložbeni prostor ovlaštenog prodavatelja sadržani su pod oznakom AD.12g.1. U njima je navedeno da izložbeni prostor, osim mjesta za izlaganje vozila, mora imati zaseban prijemni odjel i odjel za zaključenje prodaje. Oko svakog vozila mora biti najmanje jedan metar slobodnog prostora: Minimalno 4. izložbena vozila. Izložbeni prostor mora biti dostatan i za dodatna izložbena vozila, ovisno o prodaji, odnosno po jedno mjesto za predviđenu prodaju 100 vozila, do maksimalnog broja vozila u okviru prodajnog programa. Kod ovlaštenih prodavatelja nekoliko marki vozila, Hyundaijeva vozila moraju biti jasno odijeljena odgovarajućom pregradom na nediskriminirajući način, ako to dopuštaju lokalni zakoni.

Što se tiče standarda za ovlašteni servis, u Standardima ovlaštenih servisera pod oznakom AR. 13 h.1. je navedeno da prijemni odjel mora imati zaseban prostor s udobnim sjedalima za Hyundai kupce koji čekaju. Nadalje, pod oznakom AR.13h.4. se navodi da će Video ili DVD oprema biti na raspolaganju kupcima (u svrhu prezentacije Hyundaijevih promotivnih materijala).

Na dopis Agencije od 3. kolovoza 2009. kojim su zatražena očitovanja i podaci vezani uz način prodaje, odnosno servisiranja motornih vozila, ispunjenje standarda, trajanje ugovora, od ovlaštenih Hyundaijevih prodavatelja i servisera, zaprimljena su tražena očitovanja u razdoblju od 17. kolovoza do 24. rujna 2009., osim od jednog ovlaštenog prodavatelja i servisera vozila marke Hyundai koji nije odgovorio na dopis Agencije.

Tako se poduzetnik [...] u podnesku od 31. kolovoza 2009. u bitnome očitovao da ispunjava 96,3% propisanih materijalnih standarda marke Hyundai te da s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o. ima sklopljen osnovni Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom koje produžuju aneksima sve do ispunjenja standarda u cijelosti.

Poduzetnik [...] se u podnesku od 28. kolovoza 2009. u bitnome očitovao da u cijelosti ispunjava standarde marke Hyundai te da ima sklopljen Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom na neodređeno vrijeme.

Poduzetnik [...] se u podnesku od 18. kolovoza 2009. u bitnome očitovao kako trenutno ispunjava sve standarde za ovlaštenog prodavatelja i servisera vozila marke Hyudai te da ima sklopljen Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o. na godinu dana. Međutim, u očitovanju od 1. srpnja 2009. poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. je naveo sve ovlaštene partnere koji u cijelosti ispunjavaju standarde marke Hyundai, ali među njima nije naveo rečenog poduzetnika.

Poduzetnik [...] se u podnesku od 20. kolovoza 2009. u bitnome očitovao kako trenutno ispunjava 91,87% standarda marke Hyundai te da ima sklopljen Ugovor o ovlaštenom servisu na neodređeno vrijeme uz uvjet ispunjenja standarda u određenom roku koji se utvrđuje aneksima, odnosno produžuje se svakih šest mjeseci.

Poduzetnik [...] se u podnesku od 28. kolovoza 2009. u bitnome očitovao da u trenutku sklapanja Ugovora s ovlaštenim prodavateljem i Ugovora s ovlaštenim servisom nisu u cijelosti ispunili sve tražene standarde marke Hyundai te da su sklopili ugovore na rok od jedne godine. Stupanj ispunjenosti standarda iznosi 86,4%.

Poduzetnik [...] se u podnesku od 28. kolovoza 2009. u bitnome očitovao da u trenutku sklapanja Ugovora s ovlaštenim prodavateljem i Ugovora s ovlaštenim serviserom nije ispunjavao sve standarde marke Hyudai te da je navedene ugovore sklopio 31. prosinca 2005. na neodređeno vrijeme s time da svake kalendarske godine sklapa anekse navedenih ugovora.

Poduzetnik [...] trenutno ispunjava 92,9% standarda za prodaju, te 88,9% standarda za servisiranje marke Hyundai.

Poduzetnik [...] se u podnesku od 21. kolovoza 2009. u bitnome očitovao da trenutno ispunjava sve zadane uvjete poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. te da Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom produžuju svakih dvanaest mjeseci. Međutim, u očitovanju od 1. srpnja 2009., poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. naveo je sve ovlaštene partnere koji u cijelosti ispunjavaju standarde marke Hyunda, ali među njima nije naveo poduzetnika [...].

Poduzetnik [...] je u podnesku od 17. kolovoza 2009. u bitnome naveo da trenutno ispunjava sve standarde za ovlaštenog prodavatelja i servisera vozila marke Hyundai. Također, navodi da ugovore o ovlaštenoj prodaji i servisu marke Hyundai s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o. uvijek potpisuje na godinu dana. Međutim, u očitovanju od 1. srpnja 2009., poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. je naveo sve ovlaštene partnere koji u cijelosti ispunjavaju standarde marke Hyundai, ali među njima nije naveo poduzetnika [...].

Poduzetnik [...] je u podnesku od 31. kolovoza 2009. u bitnome naveo kako trenutno ne ispunjava jedan uvjet za servisiranje vozila marke Hyundai. Također, navodi da je Ugovor s ovlaštenim servisom potpisan do 31. prosinca 2009., a produžava se aneksom ugovora za šest mjeseci.

Poduzetnik [...] je u podnesku od 2. rujna 2009. u bitnome naveo da trenutno ispunjava većinu standarda za ovlaštene servisere marke Hyundai. Također, navodi da Ugovor o ovlaštenom servisu s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o. u zadnje četiri godine produžuje svakih šest mjeseci.

Poduzetnik [...] je u podnesku od 2. rujna 2009. u bitnome naveo da trenutno ispunjavaju sve standarde za ovlaštenog prodavatelja i servisera vozila marke »Hyundai«. Također, navodi da ima sklopljene Ugovore s poduzetnikom Hyudai auto Zagreb d.o.o. na neodređeno vrijeme te da svake godine potpisuje aneks ugovora. Za 2009. godinu navedeni poduzetnik nije potpisao aneks ugovora.

Poduzetnik [...] je u podnesku od 2. rujna 2009. u bitnome naveo da trenutno ispunjava sve standarde za ovlaštenog prodavatelja i servisera vozila marke Hyundai te da je Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o. sklopio na neodređeno vrijeme.

Poduzetnik [...] je u podnesku od 2. rujna 2009. u bitnome naveo da ispunjava većinu standarda za ovlaštenog prodavatelja i servisera vozila marke Hyundai te da ima sklopljen Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom do kraja 2009. godine.

Poduzetnik [...] je u podnesku od 4. rujna 2009. u bitnome naveo da trenutno ne ispunjava tri standarda za prodaju i servis vozila marke Hyundai. Ugovori o ovlaštenoj prodaji i servisu sklopljeni su do 31. prosinca 2009., a svakih šest mjeseci sklapa anekse ugovorima sve do ispunjenja standarda u cijelosti. Stupanj ispunjenosti standarda rečenog poduzetnika za prodaju je 92,9%, a za servis je 97,2%.

Poduzetnik [...] je u podnesku od 4. rujna 2009. u bitnome naveo da trenutno ispunjava sve standarde za ovlaštenog prodavatelja i servisera vozila marke Hyundai te da ima sklopljen Ugovore s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o., a oba su sklopljena na neodređeno vrijeme.

Poduzetnik [...] se u podnesku od 9. rujna 2009. u bitnome očitovao da ispunjava sve standarde za ovlaštenog prodavatelja i servisera vozila marke Hyundai te da ima sklopljen Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o. na neodređeno vrijeme.

Poduzetnik [...] se u podnesku od 24. rujna 2009. u bitnome očitovao da sigurno ne ispunjava jedan standard. Također je naveo da sklapa Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o. svake godine, tj. da ga svake godine produžuje. Trenutno su mu ugovori produženi za šest mjeseci.

Poduzetnik [...] se u podnesku od 13. listopada 2009. u bitnome očitovao da je ispunio sve standarde za ovlaštenog prodavatelja i servisera vozila marke Hyundai te da je 2007. godine s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o. sklopio Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom na neodređeno vrijeme. Njegovo očitovanje se također razlikuje od očitovanja poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. koji rečenog poduzetnika nije naveo kao poduzetnika koji u cijelosti ispunjava standarde marke Hyundai.

Iz dostavljenih očitovanja i dokumentacije, kako ovlaštenih prodavatelja i ovlaštenih servisera, tako i samog poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o., razvidno je da je navedeni poduzetnik počevši od 1. siječnja 2006. odlučio u svoju mrežu ovlaštenih prodavatelja i ovlaštenih servisera primiti poduzetnike s kojima je do tada poslovao, iako isti u trenutku sklapanja ugovora nisu u cijelosti ispunjavali standarde marke Hyundai za ovlaštenu prodaju i servis motornih vozila. Prije 1. siječnja 2006. Hyundai auto Zagreb d.o.o. imao je 22. ovlaštena partnera. Stupanj ispunjenosti standarda pojedinih ovlaštenih partnera utvrđen revizijskim nalazom za lipanj 2006. bio je u rasponu od 40,5 % do 98,3%. Na dan 1. srpnja 2009. šest ovlaštenih partnera koji su to bili na dan 1. siječnja 2006. više nisu u ugovornom odnosu s Hyundai auto Zagreb d.o.o., a u ugovorni odnos nakon 1. siječnja 2006. stupila su nova četiri poduzetnika, među njima i Auto centar Monte d.o.o.

Većina prodavatelja vozila marke Hyundai, odnosno servisera i prodavatelja Hyundai rezervnih dijelova počevši od 1. siječnja 2006. do danas posluju kao ovlašteni partneri poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o., odnosno ovlašteni prodavatelji i serviseri vozila marke Hyundai, iako u tom razdoblju od četiri godine ne ispunjavaju postavljene standarde u cijelosti.

Tablica 3.: Prikaz prodavatelja koji u cijelosti ispunjavaju standarde marke Hyundai prema očitovanju poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o.

Izvor: Podnesak poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. od 1 srpnja 2009. godine, klase UP/I 030-02/2009-01/14)

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

7. Usmena rasprava

Agencija je sukladno odredbi članka 54. stavka 1. ZZTN, kojom je propisano da je održavanje usmene rasprave obvezno u svim slučajevima kada je riječ o strankama sa suprotnim interesima, dana 4. studenoga 2009. održala usmenu raspravu te 18. studenoga 2009. nastavak usmene rasprave. Usmena rasprava određena je radi pružanja mogućnosti strankama da se izjasne o svim činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja.

Na raspravi održanoj 4. studenoga 2009., bio je prisutan direktor poduzetnika Monte d.o.o., Valter Šćulac, te punomoćnica poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o.

Valter Šćulac u bitnome je iskazao kako ostaje kod podnesenog zahtjeva i podnesaka dostavljenih Agenciji tijekom postupka.

Punomoćnica poduzetnika Hyundai Auto Zagreb d.o.o. u bitnome je iskazala kako ostaje kod očitovanja i dokumentacije koje je Hyundai auto Zagreb d.o.o. dostavio Agenciji tijekom postupka te kako smatra da u postupanju Hyundai Auto Zagreb d.o.o. nije bilo povrede odredbi ZZTN.

Posebno upitan o tome što je poduzetnik Monte d.o.o. mislio kada je u podnesku od 24. rujna 2008. istaknuo da po Uredbi o motornim vozilima nije bio obvezan vršiti veće adaptacije svoga objekta, ali da je pod pritiskom poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. ipak izvršio adaptaciju objekta, Valter Šćulac je u bitnome odgovorio da je morao pristati na postavljene zahtjeve Hyundai auto Zagreb d.o.o. jer u protivnom do suradnje ne bi ni došlo.

Na upit punomoćnice poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. što znači pritisak, koji je prema navodima Monte d.o.o. bio vršen na njega, odnosno tko je vršio pritisak na njega, Valter Šćulac je odgovorio da su do njega došli Mladen Jenčić i Dražen Jugović, obojica zaposlenici poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. i dostavili u pisanom obliku tipske standarde. Tom prilikom Mladen Jenčić mu je rekao da će Hyundai auto Zagreb d.o.o. sklopiti s Monte d.o.o. ugovor na neodređeno vrijeme kada ispuni te standarde.

Na nastavku usmene rasprave održane 18. studenoga 2009., Mladen Jenčić je vezano za navode Valtera Šćulca s rasprave održane 4. studenoga 2009. u bitnome iskazao kako nikada nije bio kod gosp. Šćulca zajedno s gosp. Jugovićem. Vezano za početak poslovne suradnje provodila se redovita procedura koja se provodi u odnosu na sve potencijalne partnere poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. Tako je i s poduzetnikom Monte d.o.o. bilo potpisano pismo namjere kojim se isti obvezao izgraditi novi salon, budući da postojeći salon veličinom nije zadovoljavao standarde marke Hyundai. Gosp. Šćulac bio je unaprijed upoznat sa standardima marke Hyundai te prema njemu nije bila vršena nikakva prisila.

Boris Antolovič, direktor Hyundai auto Zagreb d.o.o., je naglasio kako je Monte d.o.o. dobrovoljno potpisao pismo namjere kojim se obvezao izgraditi novi izložbeni salon. Nastavno navodi kako je u samom pismu namjere predviđena ugovorna kazna u slučaju neizvršavanja preuzetnih obveza, međutim, u odnosu na poduzetnika Monte d.o.o., odnosno Auto centar Monte d.o.o., ona nije izvršena. Dakle, poduzetnik Monte d.o.o. bio je suglasan s tim da postoje dvije faze suradnje. Prva faza koja je podrazumijevala adaptaciju već postojećeg objekta poduzetnika Monte d.o.o. i druga faza koja je predviđala izgradnju novog izložbenog salona. Posebno je naglasio da su stranke bile suglasne kako u okviru prve faze nije bilo moguće realizirati standarde marke Hyundai.

Budući da u roku od šest mjeseci od dana potpisa ugovora, Auto centar Monte d.o.o. nije izgradio novi izložbeni salon, a niti je pristupio bilo kakvoj izgradnji, poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. mu je ponudio, kao i svakom drugom ovlaštenom partneru koji nije ispunjavao standarde, sklapanje aneksa ugovora za daljnjih šest mjeseci, no poduzetnik Auto centar Monte d.o.o. je odbio potpisati predložene anekse.

Posebno upitan o tome zbog čega je Hyundai auto Zagreb d.o.o. s nekim distributerima i serviserima koji nisu u cijelosti ispunili standarde sklapao anekse ugovora na šest (6), a s nekima na dvanaest (12) mjeseci, punomoćnica poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. je navela kako je to ovisilo o sadržaju problema koji je postojao u odnosu na svakog pojedinog prodavatelja i servisera te nije bilo namjere da se nikoga u tom smislu izdvaja. Nadalje, navela je kako je cilj poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. bio da se tržište zadrži i proširi, a ne da se bilo koga s istog isključi.

Na poseban upit o tome što se događa kada pojedini distributer ili serviser u cijelosti ispuni standarde, gosp. Jenčić je odgovorio kako se u tom slučaju aneksom konstatira da su standardi u cijelosti ispunjeni te se briše odredba osnovnog ugovora kojom je uređeno da je riječ o prodavatelju ili serviseru uz uvjet. Istaknuo je kako ne postoji slučaj da je netko u cijelosti ispunio standarde, te da su sklapani aneksi ugovora kojim se produžuje trajanje ugovora za šest ili dvanaest mjeseci.

8. Mjerodavno tržište

Mjerodavno tržište utvrđuje se, sukladno članku 7. ZZTN kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.

Sukladno članku 4. Uredbe o mjerodavnom tržištu mjerodavno tržište utvrđuje se na način da se utvrdi njegova proizvodna dimenzija (mjerodavno tržište u proizvodnom smislu) i zemljopisna dimenzija (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu).

Mjerodavno tržište u proizvodnom smislu, sukladno članku 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe.

U predmetnom slučaju riječ je o distribuciji novih motornih vozila marke Hyundai te o pružanju usluga post-prodaje, odnosno popravku i održavanju te prodaji rezervnih dijelova za vozila iste marke. S obzirom na predmetni proizvod, nova motorna vozila, koja predstavljaju proizvode za koje je uobičajeno grupiranje u određene kategorije, odnosno klase, pritom uzimajući u obzir osnovne proizvodne značajke te cjenovnu kategoriju, sa aspekta stajališta potrošača sva motorna vozila određene marke ne mogu se smatrati zamjenjivima.

Stoga se mjerodavno tržište u proizvodnom smislu utvrđuje na način koji bi omogućio uzimanje u obzir zamjenjivosti modela Hyundai vozila s modelima vozila drugih marki, vezano za spomenutu kategorizaciju motornih vozila, dok je najšire mjerodavno tržište u proizvodnom smislu u konkretnom slučaju moguće utvrditi kao tržište distribucije novih motornih vozila, a koje obuhvaća sva nova motorna vozila, kako svih klasa tako i svih marki vozila.

Međutim, utvrđivanje mjerodavnog tržišta u proizvodnom smislu također ovisi o činjenicama i specifičnostima svakog pojedinog slučaja. U predmetnom slučaju riječ je o ocjeni vertikalnih sporazuma koji se odnose na distribuciju vozila, servisiranje i prodaju rezervnih dijelova za vozila marke Hyundai, sklopljenih između ovlaštenog distributera novih motornih vozila, dodatne opreme i rezervnih djelova marke Hyundai za Republiku Hrvatsku i članova njegove prodajne i servisne mreže, te o utvrđivanju ograničavanja tržišnog natjecanja od strane ovlaštenog dobavljača (distributera) prema ovlaštenim prodavateljima i serviserima iz njegove mreže.

U konkretnom slučaju, riječ je isključivo o tzv. »intra-brand« tržišnom natjecanju, i to u smislu vertikalnog ugovornog odnosa između dobavljača i članova njegove distributivne mreže koju čine njegovi ovlašteni prodavatelji i serviseri. Stoga, prilikom utvrđivanja mjerodavnog tržišta segmentaciju tržišta novih motornih vozila, nižu od razine cjelokupnog tržišta novih motornih vozila nije relevantno analizirati, budući da za predmetni slučaj nije odlučno, niti utječe na donošenje odluke u predmetnom slučaju, položaj novih Hyundai motornih vozila u svakom od segmenata novih motornih vozila. Naime, ograničenje tržišnog natjecanja utvrđeno je neovisno o razini tržišnog natjecanja i tržišnom položaju Hyundai vozila u pojedinom segmentu.

Slijedom navedenog, Agencija je kao mjerodavno tržište u proizvodnom smislu, sukladno članku 5. Uredbe o motornim vozilima, utvrdila tržište distribucije novih motornih vozila.

Mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu, sukladno članku 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, obuhvaća cjelokupan ili dio teritorija Republike Hrvatske, na kojem se tržišni takmaci natječu u prodaji i/ili nabavi proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uvjetima koji to tržište bitno razlikuje od susjednih tržišta.

U Republici Hrvatskoj ne postoje pravne, tehničke ili druge prepreke obavljanju distribucije i servisiranja Hyundai vozila koje bi ograničavale obavljanje navedene djelatnosti na uže područje od cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske, te bi stoga i zahtijevale utvrđivanje mjerodavnog tržišta u užem segmentu. Navedenom u prilog govori i uspostavljena distribucijska (prodajna) i servisna mreža ovlaštenog uvoznika, za cjelokupni teritorij Republike Hrvatske.

Stoga je Agencija kao mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu utvrdila cjelokupan teritorij Republike Hrvatske, kako bi se utvrdila zastupljenost Hyundai vozila u Republici Hrvatskoj, kao i položaj Hyundai marke vozila u odnosu na druge marke vozila.

S obzirom na usku povezanost djelatnosti distribucije novih motornih vozila s djelatnostima pružanja usluga popravka i održavanja te prodaje rezervnih dijelova, a uzevši u obzir vrstu ograničenja tržišnog natjecanja koje se očituje kao isključivo narušavanje »intra brand« tržišnog natjecanja, Agencija je u predmetnom slučaju mjerodavnim tržištem utvrdila distribuciju novih motornih vozila na području Republike Hrvatske, dok se djelatnosti pružanja usluga popravka i održavanja te prodaje rezervnih dijelova smatraju segmentima mjerodavnog tržišta, pa stoga i nisu posebno analizirana. Naime, za razliku od distribucije, na kojem se tržišni udjel nesporno može izračunati putem broja novo registriranih vozila na mjerodavnom tržištu, utvrđivanje tržišta i tržišnih udjela na području servisnih usluga te prodaje rezervnih dijelova je puno teže jer osim ovlaštenih servisera, usluge servisa vozila te prodaje i ugradnje rezervnih dijelova obavljaju i drugi neovlašteni serviseri. Osim toga, kad je riječ o rezervnim dijelovima postojanje stvarnih zamjenskih proizvoda na tržištu mora se pažljivo procijeniti jer u nekim slučajevima mogu postojati zamjenski proizvodi (primjerice, proizvodi koji se koriste za manje zahtjevne popravke ili održavanje), a u nekim slučajevima takvih zamjenskih proizvoda nema (primjerice, rezervni dijelovi koji su specifični za određenu marku vozila).

Budući da je Hyundai auto Zagreb d.o.o. odabrao kvalitativni sustav u djelatnosti servisa, koji je s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja najpoželjniji, odnosno najotvoreniji jer u takav sustav mora primiti sve servisere koji zadovoljavaju propisane Hyundaijeve standarde za ovlaštene servisere i koji to od njega zatraže, može se sa sigurnošću pretpostaviti da je njegov tržišni udjel na tom segmentu tržišta znatno veći od tržišnog udjela ostvarenog isključivo od distribucije (prodaje) novih motornih vozila kojeg navodimo u nastavku.

Struktura mjerodavnog tržišta distribucije novih motornih vozila u Republici Hrvatskoj prikazana je niže tablicom 4.. Iz danog prikaza za razdoblje od tri godine, razvidan je kako broj, tako i tržišni udjel, odnosno tržišni položaj pojedinog poduzetnika, takmaca na mjerodavnom tržištu, te trend kretanja strukture tržišta u trogodišnjem razdoblju.

Korišteni su podaci agencije Promocija Plus d.o.o., kao specijalizirane agencije za provođenje istraživanja tržišta, osobito u sektoru automobilske industrije, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova. Istraživanje je izvršeno primjenom kriterija novoregistriranih vozila u pojedinoj godini u Republici Hrvatskoj.

Tablica 4.: Struktura tržišta novih motornih vozila na području Republike Hrvatske prema marki vozila u 2006., 2007. i 2008. godini

Izvor: Istraživanje poduzetnika Promocija plus: Hrvatsko tržište novih osobnih automobila za2006., 2007. i 2008. godinu, internetska stranica www.autonet.hr, posjećena 12. svibnja 2009. godine.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Iz podataka prikazanih u tablici 4. razvidno je da tržišni udio vozila marke Hyundai na mjerodavnom tržištu kroz sve tri promatrane godine nije značajan te ga obilježava trend pada. Naime, tržišni udio u 2006. godini je iznosio 3,91 posto, u 2007. godini 3,62 posto, a u 2008. godini 3,59 posto.

Promatrajući cjelokupno tržište novih motornih vozila na teritoriju Republike Hrvatske razvidno je da nije riječ o visoko koncentriranom tržištu. U sve tri promatrane godine marka Opel je vodeća marka sa gotovo tri puta većim tržišnim udjelom od tržišnog udjela Hyundai vozila. Vozila marke Hyundai nalaze se na desetom mjestu u 2006., na devetom mjestu u 2007. ta na jedanaestom mjestu u 2008. godini.

Iz navedenih podataka proizlazi da poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. nema značajan položaj na tržištu distribucije novih motornih vozila na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno njegov položaj je takav da on nije u mogućnosti u značajnoj mjeri utjecati na tzv. inter brand tržišno natjecanje tj. tržišno natjecanje između motornih vozila različitih zaštitnih znakova od različitih dobavljača.

8.1. Sustav ovlaštene distribucije novih motornih vozila marke Hyundai u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj distribucija novih motornih vozila marke Hyundai ustrojena je preko poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. Ovlaštenje za ustroj distribucijske i servisne mreže za teritorij Republike Hrvatske poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. stekao je temeljem ugovornog odnosa sa poduzetnikom Hyundai Motor Company, sa sjedištem u Seulu, Republika Koreja.

Riječ je o selektivnoj kvantitativnoj distribucijskoj mreži novih motornih vozila marke Hyundai, ustrojenoj od strane ovlaštenog uvoznika i distributera, poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o., koja se sastoji od 16 ovlaštenih distributera (prodavatelja).

Kvantitativni selektivni distribucijski sustav je sukladno članku 3. stavku 4. i stavku 6. Uredbe o motornim vozilima, sustav distribucije uspostavljen temeljem sporazuma o distribuciji i sporazuma o servisiranju motornih vozila u kojemu se dobavljač obvezuje posredno ili neposredno prodavati proizvode koji su predmet sporazuma samo distributerima ili serviserima odabranima na osnovi posebnih, transparentnih kriterija, a distributeri ili serviseri obvezuju se da neće prodavati takve proizvode neovlaštenim distributerima ili neovisnim serviserima, ne isključujući mogućnost prodaje rezervnih dijelova neovisnim serviserima ili obvezu pružanja svih tehničkih informacija, opreme za dijagnostiku, alata i obuke za popravak i održavanje motornih vozila neovisnim operaterima, ili u svrhu provedbe mjera zaštite okoliša. Pri tome dobavljač određuje kriterije za odabir distributera ili servisera kojima izravno ograničava njihov broj na mjerodavnom tržištu.

Nadalje, u članku 5. stavku 1. Uredbe o motornim vozilima je propisano kako tržišni udjel dobavljača na mjerodavnom tržištu prodaje motornih vozila, prodaje rezervnih dijelova za motorna vozila, te pružanja usluga popravaka i održavanja motornih vozila, u slučaju uspostavljene selektivne kvantitativne distribucijske mreže, ne smije biti viši od 40 posto da bi sporazum mogao zadovoljiti uvjete za skupno izuzeće.

U predmetnom slučaju, a s obzirom na udjele koje u promatranom razdoblju ostvaruju vozila marke Hyundai na tržištu distribucije novih motornih vozila u Republici Hrvatskoj, tržišni udjel propisan člankom 5. stavkom 1. Uredbe o motornim vozilima je ispunjen.

8.2. Sustav usluga ovlaštenog popravka i održavanja (servisiranja) motornih vozila marke Hyundai u Republici Hrvatskoj

U odnosu na usluge ovlaštenog servisiranja Hyundai vozila na teritoriju Republike Hrvatske poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. se opredijelio i ustrojio kvalitativni selektivni distribucijski sustav.

Naime, sukladno članku 3. stavku 4. i stavku 5. Uredbe o motornim vozilima kvalitativni selektivni distribucijski sustav je sustav u kojemu dobavljač određuje kriterije za izbor servisera koji su isključivo kvalitativne prirode. Takvi kriteriji određuju se zbog prirode proizvoda koji su predmet sporazuma i jedinstveno se utvrđuju za sve servisere koji se žele priključiti tom sustavu distribucije, a ne smiju se primjenjivati na diskriminirajući način i ne mogu izravno ograničavati broj servisera na mjerodavnom tržištu.

U slučaju ustrojavanja kvalitativnog selektivnog distribucijskog sustava, članak 5. stavak 2. Uredbe o motornim vozilima propisuje kako se visina tržišnog udjela ne uzima u obzir kao uvjet za skupna izuzeća vertikalnih sporazuma. S obzirom na navedeno, u predmetnom slučaju visina tržišnog udjela dobavljača na tržištima prodaje rezervnih dijelova, te pružanja usluga popravaka i održavanja motornih vozila marke Hyundai nije relevantna, budući da isto ne predstavlja uvjet za skupno izuzeće sporazuma.

Mrežu ovlaštenih servisera marke Hyundai u Republici Hrvatskoj čine 19 poduzetnika, od kojih jedan poduzetnik raspolaže sa dva servisna mjesta u različitim gradovima. Tri poduzetnika djeluju isključivo kao ovlašteni serviseri, dok 16 poduzetnika uz djelatnost ovlaštenog servisa obavljaju i djelatnost ovlaštene prodaje Hyundai vozila.

9. Pravna analiza tipskog Ugovora s ovlaštenim prodavateljem

Tipske ugovore naziva »Ugovor s ovlaštenim prodavateljem« poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o., kao ovlašteni dobavljač, odnosno distributer novih motornih vozila, dodatne opreme i rezervnih dijelova marke Hyundai na području Republike Hrvatske koji je u navedenim ugovorima označen kao Distributer, sklopio je sa sedamnaest (17) poduzetnika, svi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kako slijedi: 1. Auto centar Monte d.o.o., Pula, ugovor sklopljen 25. veljače 2007. raskinut 28. prosinca 2007.; 2. Robak d.o.o., Sisak, ugovor sklopljen [...].; 3. Auto kuća Košara d.o.o., Kanfanar, ugovor sklopljen [...].; 4. Gašparić auto d.o.o., Vukovina, ugovor sklopljen [...].; 5. Autocentar Bratuša d.o.o., Čakovec, ugovor sklopljen [...]; 6. Automobil-Lončar d.o.o., Varaždin, ugovor sklopljen [...].; 7. Afro d.o.o., Jurdana, ugovor sklopljen [...].; 8. Zadar mobile d.o.o., Zadar, ugovor sklopljen [...].; 9. Slade d.o.o., Mokošica, ugovor sklopljen [...]; 10. Auto centar Pavešković d.o.o., Trogir, ugovor sklopljen [...]; 11. Miholjek d.o.o., Đakovo, ugovor sklopljen [...]; 12. Auto Žitvaj d.o.o., Zagreb, ugovor sklopljen [...]; 13. Auto Novaković d.o.o., Slavonski Brod, ugovor sklopljen [...]; 14. Auto centar Štagar d.o.o.; M. Bistrica, ugovor sklopljen [...]; 15. AKS d.o.o., Karlovac, ugovor sklopljen [...]; 16. Autoservis Crnaić d.o.o., Vinkovci, ugovor sklopljen [...] i 17. Auto Lozić d.o.o., Osijek, ugovor sklopljen [...].

U tipskim Ugovorima s ovlaštenim prodavateljem, u uvodnom dijelu pod nazivom OPIS POJMOVA definirane su ugovorne strane predmetnih ugovora. Tako se pod ovlaštenim Hyundaijevim distributerom podrazumijeva poduzeće na prostoru RH koje udovoljava važećim standardima za uspostavljanje i vođenje distribucijske mreže za Hyundaijeva motorna vozila i dodatnu opremu i uspostavljanje i upravljanje mrežom servisa za popravke i održavanje Hyundaijevih motornih vozila te prodaju Hyundaijevih rezervnih dijelova i dodatne opreme, uspostavljeno od strane HMC-a za stvaranje i vođenje distribucijske mreže za Hyuindaijeva motorna vozila i dodatnu opremu i za stvaranje i vođenje mreže za pružanje usluga popravka i održavanja Hyundaijevih motornih vozila i prodaju Hyndaijevih rezervnih dijelova i dodatne opreme u RH. U konkretnom slučaju ovlašteni Hyundaijev distributer na području RH je poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o.

Ovlašteni Hyundaijev prodavatelj definiran je kao poduzeće na teritoriju RH koje zadovoljava standarde za kupnju, prodaju i preprodaju Hyundaijevih motornih vozila i dodatne opreme, uspostavljeno od ovlaštenog Hyundaijevog distributera uz odobrenje HMC-a ili koje je uspostavljeno od strane HMC-a za kupnju, prodaju i preprodaju Hyndaijevih motornih vozila i Hyundaijeve dodatne opreme u RH.

HMC je skraćenica za Hyndai Motor Company, čije se sjedište u vrijeme sklapanja predmetnih ugovora nalazi u Seulu, Republika Koreja, na adresi 231; Yangjae-Dong, Seocho Ku.

Standardi za ovlaštene prodavatelje definirani su kao standardi koje valja zadovoljiti da bi se postalo ovlašten Hyndaijev prodavatelj za prodaju Hyndaijevih motornih vozila i dodatne opreme na području odgovornosti, kao što je to utvrđeno u standardnom priručniku, ili kakvom drugom pisanom obliku, koji se može povremeno dopunjavati i mijenjati po vlastitoj odluci distributera, poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o., HMC-a ili njegovih povezanih društava uz prethodnu obavijest o namjeravanoj izmjeni.

Uvidom u sadržaj odredbi tipskih Ugovora s ovlaštenim prodavateljem sklopljenih s poduzetnicima u distributivnoj mreži Hyundai vozila, Agencija je utvrdila da isti sadrži četiri članka koji su u suprotnosti s Uredbom o motornim vozilima i člankom 9. ZZTN.

Agencija je uvidom u tipski Ugovor s ovlaštenim prodavateljem utvrdila kako slijedi:

a) Članak 1. naslova E. POSLOVNI OBJEKTI, u dijelu koji glasi:

»Ukoliko se stranke iz ovog Ugovora drugačije ne sporazumiju, Prodavatelj neće poslovati kao ovlašteni Hyundaijev prodavatelj za prodaju Hyundaijevih motornih vozila i dodatne opreme, a posebno neće izlagati, demonstrirati, prodavati niti isporučivati Hyundaijeva motorna vozila i dodatnu opremu na nekoj drugoj lokaciji osim poslovnog objekta..«, u suprotnosti je s odredbom članka 14. stavka 4. točke b) Uredbe o motornim vozilima.

Navedena odredba u cijelosti glasi, cit:

[...].

Sukladno članku 20. Uredbe o motornim vozilima odredba članka 14. stavka 4. točke b) navedene Uredbe je u primjeni od 1. svibnja 2006. Navedenim člankom propisano je da se na neposredne i posredne obveze nametnute distributeru osobnih vozila ili lakih gospodarskih vozila unutar sustava selektivne distribucije, koje ograničavaju njegovo pravo da obavlja prodaju ili isporuku u poslovnim prostorima na drugim lokacijama na tržištima gdje se primjenjuje sustav selektivne distribucije, a koje su sadržane u vertikalnim sporazumima, neće moći primijeniti skupno izuzeće od primjene odredbi članka 9. ZZTN koji uređuje zabranjene sporazume.

Kako je navedena odredba članka 1. E. Poslovni objekti suprotna odredbi članka 14. stavku 4. točki b) Uredbe o motornim vozilima, odnosno da se navedenom odredbom i to u dijelu koji je Agencija posebno označila sprječava ovlaštene Hyundaijeve prodavatelje da otvaraju dodatna prodajna mjesta ili mjesta isporuke potvrđeno je i u samom tipskom Ugovoru s ovlaštenim prodavateljem, u uvodnom dijelu pod nazivom Opis pojmova, u kojem se u definiranju pojma naziva Događaj otvaranja, među ostalim, navodi da će ugovorne strane razmotriti hoće li se ograničenje prava Partnera da otvara dodatna prodajna mjesta ili mjesta isporuke, kako je utvrđeno člancima E. 1. i 2., moći održati.

Iako su neki od predmetnih ugovora sklopljeni prije početka dana primjene članka 14. stavka 4. točke b) Uredbe o motornim vozilima, odnosno prije 1. svibnja 2006., oni ne sadrže posebno odredbe o tome kako će se odredbe koje ovlaštenim prodavateljima zabranjuju otvaranje dodatnih prodajnih mjesta ili mjesta isporuke primjenjivati najkasnije do 30. travnja 2006., niti su Agenciji dostavljeni aneksi osnovnih ugovora u kojima bi se navedeno uredilo. Stoga je navedena odredba utvrđena zabranjenim sporazumom u smislu 14. stavka 4. točke b) Uredbe o motornim vozilima, odnosno članka 9. stavka 1. točke 2. i 5. ZZTN kojom se ograničava ili nadzire tržišta ili ulaganja, odnosno uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora.

Kriteriji iz pravne stečevine EU, odnosno iz Brošure Komisije EZ-a koji se odnose na »Pravo na otvaranje dodatnih prodajnih mjesta (zabrana »lokacijske klauzule»), a koji služe kao interpretativni instrument za primjenu članka 14. stavka 4. točke b) Uredbe o motornim vozilima navode se pod slijedećom točkom 9. b) ovoga obrazloženja.

b) Odredba članka 2. naslova E. POSLOVNI OBJEKTI, u dijelu koji glasi: »Ako Distributer utvrdi da Prodavatelj ima pravo otvoriti dodatna prodajna mjesta ili mjesta isporuke«..., odnosno u dijelu koji glasi: ». Prodavatelj ne može započeti s radom na dodatnim prodajnim mjestima ili mjestima isporuke dok mu Distributer ne potvrdi kako ona zadovoljavaju važeće Standarde. Prodavatelj će tada obavijestiti ovlaštenog Hyundaijeva prodavatelja na čijem području odgovornosti otvara dodatno prodajno mjesto ili mjesto isporuke, a tom će ovlaštenom Hyundaijevu prodavatelju također biti dopušteno da posluje preko dodatnih prodajnih mjesta ili mjesta isporuke na području odgovornosti. Ako ovlašteni Hyundaijev prodavatelj na području odgovornosti otvori dodatno prodajno mjesto ili mjesto isporuke, Prodavatelj ima pravo na području odgovornosti tog ovlaštenog Hyndaijevog prodavatelja otvoriti dodatno prodajno mjesto ili mjesto isporuke, bez obzira na to je li do događaja otvaranja došlo ili ne.«, u suprotnosti je s odredbom članka 14. stavka 4. točke b) Uredbe o motornim vozilima.

Navedena odredba u cijelosti glasi, cit:

[...].

U odnosu na citiranu odredbu, Hyundai auto Zagreb d.o.o. je u podnesku od 1. srpnja 2009., klase: UP/I 030-02/09-01/14 naveo kako je smisao navedenog članka u tome da ovlašteni prodavatelj ne može započeti s radom na dodatnoj, novoj lokaciji prije nego Hyundai auto Zagreb d.o.o. utvrdi da su na toj lokaciji ispunjeni standardi marke Hyundai za ovlaštenog prodavatelja.

Prema navodima poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. iste odredbe sadrže i ugovori distributera i ovlaštenih prodavatelja marke Hyundai unutar Europske unije. U nastavku istog podneska je naveo članak tih ugovora na engleskom jeziku.

Unatoč očitovanju poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. u odnosu na rečenu odredbu, iz iste, odnosno konkretno iz prve rečenice citirane odredbe, jasno proizlazi da ovaj distributer, prethodno utvrđuje da prodavatelj ima pravo otvoriti dodatna prodajna mjesta. Iz drugog dijela citirane odredbe koji je Agencija utvrdila ograničavajućom proizlazi da otvaranje dodatnih prodajnih mjesta uopće nije moguće bez prethodnog odobrenja poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o., iako se u odredbi uopće ne navodi u kojem roku je Distributer dužan izdati tu potvrdu ili zabraniti otvaranje ako dodatno prodajno mjesto ne udovoljava standardima. Nadalje, prodavateljima se nameću neposredne i posredne obveze za otvaranje dodatnih prodajnih mjesta. Naime, prodavateljima se »dopušta« otvaranje dodatnih prodajnih mjesta uz određene uvjete. Primjerice, prodavatelj kojeg radi lakšeg razumijevanja označavamo prodavateljem A, mora obavijestiti drugog ovlaštenog Hyundaijeva prodavatelja na čijem području otvara dodatno prodajno mjesto ili mjesto isporuke, kojeg ćemo označiti prodavateljem B, a tada će Hyundai auto Zagreb d.o.o. dopustiti i prodavatelju B da posluje preko dodatnih prodajnih mjesta ili mjesta isporuke na području odgovornosti, te da u tom slučaju i prodavatelj A ima pravo na području odgovornosti prodavatelja B otvoriti dodatno prodajno mjesto, bez obzira na to je li do događaja otvaranja došlo ili ne.

Navedeno predstavlja zabranjeno vertikalno ograničenje opisano u članku 14. stavku 4. točki b.) Uredbe o motornim vozilima. Naime, spomenuta odredba uređuje da se skupno izuzeće ne može primijeniti na vertikalne sporazume koji se odnose na prodaju novih motornih vozila koji sadrže neposredne ili posredne obveze nametnute distributeru osobnih vozila ili lakih gospodarskih vozila unutar sustava selektivne distribucije, koje ograničavaju njegovo pravo da obavlja prodaju ili isporuku u poslovnim prostorima na drugim lokacijama na tržištima gdje se primjenjuje sustav selektivne distribucije.

Da je riječ o odredbi koja je protivna Uredbi o motornim vozilima potvrđuje i Brošura Komisije EZ. U navedenoj Brošuri pod brojem 5.3.3. naslova »Pravo na otvaranje dodatnih prodajnih mjesta (zabrana »lokacijske klauzule«)« pod pitanjem broj 56. navodi se, kako bi se mogla primijeniti Uredba Komisije EZ broj 1400/2002, distributeru koji posluje u sustavu selektivne distribucije, trebalo bi se dopustiti otvaranje dodatnih mjesta za prodaju ili isporuku bez potrebe traženja dobavljačeva dopuštenja. Međutim, isto ne isključuje pravo dobavljača da zahtijeva ispunjavanje standarda kvalitete koji se primjenjuju na mjestu za prodaju ili isporuku iste vrste na istome zemljopisnom području. Naime, davanjem mogućnosti distributerima da otvaraju dodatna prodajna mjesta ili mjesta isporuke bez potrebe traženja dobavljačevog dopuštenja, pruža im se mogućnost da bolje iskoriste svoje poslovne mogućnosti uspostavom fizičke prisutnosti u blizini potencijalnih kupaca. Jedino ograničenje koje dobavljač može nametnuti svojim distributerima (u konkretnom slučaju ovlaštenim prodavateljima) je vezano uz prvotno prodajno mjesto prodavatelja, a sadržano je u Brošuri Komisije EZ-a u odgovoru na pitanje broj 55. U tom odgovoru je navedeno da distributer bez dopuštenja dobavljača ne može zatvoriti ili premjestiti svoje prvotno prodajno mjesto na temelju kojega mu je dobavljač dao dopuštenje. Zbog navedenoga, Agencija nije ocijenila suprotnim odredbama Uredbe o motornim vozilima prethodno navedeni članak 1. naslova E. POSLOVNI OBJEKTI u dijelu koji glasi: »Bilo kakav premještaj ili napuštanje poslovnog objekta zahtijeva prethodno pisano odobrenje Distributera.«, jer smatra da se isti odnosi na prvotno prodajno mjesto. Međutim, o lokaciji dodatnih prodajnih mjesta ili mjesta isporuke distributer mora potpuno slobodno odlučivati.

Citiranim člankom 2. E. POSLOVNI OBJEKTI u dijelu koji Agencija nije ocijenila suprotnim odredbi članka 14. stavka 4. točki b) Uredbe o motornim vozilima u cijelosti je zaštićeno pravo dobavljača na kontrolu standarda koji će se primjenjivati na dodatnom prodajnom mjestu ili mjestu isporuke, a to njegovo pravo na kontrolu standarda je još eksplicitnije i detaljnije uređeno člankom 3. E. POSLOVNI OBJEKTI koji glasi:

[...].

Također, način obavljanja inspekcijskih pregleda uređen je člankom 5. A. IMENOVANJE.

Slijedom toga, dodatne obveze koje su sadržane u nerazumljivom izričaju članka 2. E. POSLOVNI OBJEKTI smatraju se nametanjem neposrednih i posrednih obveza od strane dobavljača (poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o.) koje ograničavaju pravo prodavatelja (njegovih ovlaštenih distributera) da obavljaju prodaju ili isporuku osobnih vozila ili lakih gospodarskih vozila u poslovnim prostorima na drugim lokacijama na tržištu na kojem se primjenjuje sustav selektivne distribucije kojeg sami odaberu, u smislu članka 14. stavka 4. točke b) Uredbe o motornim vozilima.

Stoga je navedena odredba utvrđena zabranjenim sporazumom, u smislu članka 9. stavka 1. točke 2. i 5. ZZTN, kojom se ograničava ili nadzire tržišta ili ulaganja, odnosno uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora.

c) Odredba članka 1. naslova K. USTUPANJE, u dijelu koji glasi: »Osim toga, Prodavatelj svoja prava i obveze iz ovog Ugovora smije prenositi na drugog ovlaštenog Hyundaijevog prodavatelja, HMC, njegova povezana društva ili drugi subjekt samo uz suglasnost HMC. Prodavatelj će odmah obavijestiti Distributera i HMC o svakoj ponudi u svezi s takvim prijenosom, odnosno prodajom koju namjerava prihvatiti te pozvati Distributera da u roku od 30 dana načini vlastitu ponudu. Prodavatelj ne smije prihvatiti ponudu drugog ovlaštenog Hyundaijevog prodavatelja dok ne primi ponudu Distributera ili dok Distributer ne izjavi da nije zainteresiran da davanje takve ponude...«, budući da je navedena odredba u suprotnosti s člankom 9. stavkom 4. Uredbe o motornim vozilima.

Navedena odredba u cijelosti glasi, cit:

[...].

Nastavno, člankom 2. K. USTUPANJE je među ostalim uređeno da Prodavatelj neće moći koristiti svoje pravo predviđeno člankom K.1. ako Distributer utvrdi da preuzimač neće biti u stanju izvršavati preuzete obveze.

Odredba članka 1. K. USTUPANJE i to i dijelu koji je Agencija posebno označila u suprotnosti je s odredbom članka 9. stavka 4. Uredbe o motornim vozilima u kojoj je propisano da se skupno izuzeće primjenjuje pod uvjetom da je u vertikalnom sporazumu sklopljenim s distributerom ili serviserom uređeno da je dobavljač suglasan s prijenosom prava i obveza iz vertikalnog sporazuma na drugog distributera, odnosno servisera unutar sustava distribucije, a koji je izabrao prednik tog distributera ili servisera.

Sukladno navedenoj odredbi članka 9. stavka 4. Uredbe o motornim vozilima distributer, pod kojim se u konkretnom slučaju podrazumijeva ovlašteni prodavatelj, je ovlašten potpuno slobodno odabrati drugog ovlaštenog prodavatelja unutar iste distribucijske selektivne mreže, bez bilo kakvih ograničenja od strane poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o., kao dobavljača, odnosno poduzetnika HMC, kao proizvođača vozila, na kojeg će prenijeti sva prava i obveze iz predmetnog ugovora. Pod ograničenjima se podrazumijeva i uvjetovanje traženja ponude od Hyundai auto Zagreb d.o.o. i HMC, odnosno nemogućnost prihvaćanja ponude bez prethodno dobivene ponude od dobavljača ili proizvođača ili bez prethodno dobivene obavijesti da dobavljač ili proizvođač nisu zainteresirani za davanje ponude. Jedino ograničenje koje se može postaviti ovlaštenom prodavatelju, odnosno koje nije zabranjeno je da ovlašteni prodavatelj može prenijeti svoja prava i obveze samo na drugog poduzetnika iste djelatnosti unutar iste mreže, dakle, na drugog ovlaštenog prodavatelja unutar iste distribucijske mreže. Primjerice, ovlašteni prodavatelj može prenijeti svoja prava i obveze iz ugovora samo na drugog ovlaštenog prodavatelja, ali nije dopušteno da ih prenese na ovlaštenog servisera ili obratno.

Kriteriji iz Brošure Komisije EZ-a potvrđuju navedeno. Naime iz odgovora na pitanje broj 63. pod točkom 5.3.7. naslova »Prijenos/prodaja distributerskog ugovora ili ovlasti za servisiranje« proizlazi sljedeće:

»Kako bi se mogle iskoristiti pogodnosti koje pruža Uredba Komisije EZ broj 1400/2002, ugovori o distribuciji novih motornih vozila moraju sadržavati odredbu prema kojoj dobavljač dopušta prijenos vlasništva nad poslovanjem, sa svim pripadajućim pravima i obvezama, drugome distributeru u proizvođačevoj mreži (uključujući distributere koje je proizvođač ovlastio u drugim državama članicama EU). Odluci distributera ne može se protiviti niti proizvođač vozila niti uvoznik vozila, niti je smije bilo čime uvjetovati....«, kao što je to učinjeno u prethodno opisanoj odredbi predmetnih tipskih Ugovora s ovlaštenim prodavateljem.

Stoga je odredba članka 1. K. USTUPANJE utvrđena zabranjenim sporazumom u smislu članka 9. stavka 1. točke 2. i 5. ZZTN kojom se ograničava ili nadzire tržišta ili ulaganja, odnosno uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora.

d) Članak 2.3. naslova A. IMENOVANJE, podnaslova Imenovanje Prodavatelja ovlaštenim Hyundaijevim prodavateljem, u dijelu koji glasi:

»U protivnom, u slučaju da Prodavatelj uz uvjet ne zadovolji sve propisane standarde, u roku od 6 mjeseci od potpisa ovog Ugovora, stranke su suglasne da se ovaj Ugovor trenutno raskine i to s datumom utvrđenja neispunjenja Standarda sa strane Prodavatelja.

U tom slučaju ugovara se minimalni otkazni rok (najduže 1 mjesec) koji je potreban da Distributer i Prodavatelj reguliraju dotadašnje poslovanje. Stranke su također suglasne da se utvrđeni rok od 6 mjeseci može produžiti odlukom Distributera isključivo u pisanom obliku, te

odredbe Anexa tipskog Ugovora s ovlaštenim prodavateljem kojima se produljuje trajanje osnovnog Ugovora s ovlaštenim prodavateljem za daljnjih šest ili dvanaest mjeseci«, jer su navedene odredbe u suprotnosti s odredbama članka 9. stavka 1. Uredbe o motornim vozilima.

Uredba o motornim vozilima u članku 1. propisuje uvjete za skupno izuzeće sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila, određuju se uvjeti koji sporazumi moraju sadržavati, ograničenja ili uvjeti koji takvi sporazumi ne smiju sadržavati, te drugi uvjeti koji se moraju ispuniti za skupno izuzeće tih sporazuma od primjene članka 9. ZZTN koji uređuje zabranjene sporazume.

Člankom 9. stavkom 1. Uredbe o motornim vozilima propisano je sklapanje sporazuma na neodređeno i određeno vrijeme, minimalno trajanje sporazuma te otkazni rokovi, kao obvezni uvjet koji sporazumi moraju sadržavati za izuzeće od zabrane iz članka 9. ZZTN.

Skupno izuzeće se sukladno članku 9. stavku 1. ZZTN primjenjuje pod uvjetom da vertikalni sporazum, koji je dobavljač novih motornih vozila sklopio s distributerom ili serviserom uređuje:

a) sklapanje sporazuma na razdoblje od najmanje pet godina, a svaka stranka sporazuma se obvezuje da će obavijestiti drugu stranku najmanje šest mjeseci unaprijed o svojoj namjeri da neće obnoviti sporazum, ili

b) sklapanje sporazuma na neodređeno razdoblje, a u tom slučaju rok za dostavu obavijesti o otkazu sporazuma za obje stranke sporazuma je najmanje dvije godine prije namjeravanog otkaza, a taj rok se može smanjiti na najmanje jednu godinu u slučajevima kada:

– zakon ili poseban sporazum obvezuje dobavljača na plaćanje odgovarajuće naknade za otkaz sporazuma, ili

– dobavljač otkazuje sporazum jer je potrebno reorganizirati cijelu ili značajan dio mreže.

Pored navedenoga, potrebno je ukazati i na mišljenje Agencije, klase: 011-02/2005-01/13, od 29. lipnja 2005. koje je objavljeno na internetskoj stranici Agencije, http:// www.aztn.hr/odluke/arhiva kojim je utvrđeno da je temeljem odredbe članka 9. stavka 1. točke b) Uredbe o motornim vozilima dopušteno sklapanje sporazuma na neodređeno razdoblje s otkaznim rokom od dvije (2), odnosno jednom (1) godinom, uz uvjet da takav sporazum bude na snazi najmanje pet (5) godina s propisanim otkaznim rokom. Sukladno mišljenju Agencije, odredbe članka 9. stavka 1. točke a) i b) Uredbe o motornim vozilima treba promatrati i tumačiti zajedno, u skladu s ciljem i svrhom Uredbe o motornim vozilima, što znači da bi svi sporazumi, neovisno o tome jesu li sklopljeni na određeno ili neodređeno vrijeme, morali trajati minimalno pet godina. Relativno dugi rok trajanja ugovora koji je propisan Uredbom o motornim vozilima određen je radi zaštite ovlaštenih distributera i ovlaštenih servisera koji u pravilu ulažu velika sredstva u izgradnju prodajnih i servisnih centara. Takve centre su dužni izgraditi radi udovoljavanja kvalitativnim kriterijima koje za distribucijsku odnosno servisnu mrežu određuje isključivo dobavljač.

U protivnom, strane sporazuma bi vrlo često koristile mogućnost sklapanja sporazuma na neodređeno vrijeme s ciljem da uz propisane otkazne rokove on traje kraće od minimalnog razdoblja propisanog Uredbom o motornim vozilima, što Agencija smatra da je protivno cilju i smislu ove Uredbe.

Pravni institut raskida vertikalnog sporazuma sklopljenim s distributerom ili serviserom motornih vozila, opisan je u članku 9. stavku 2. Uredbe o motornim vozilima.

Navedenim člankom Uredbe, propisuje se kako dobavljač koji želi raskinuti sporazum to mora učiniti pisanim putem i na način da priloži detaljne, objektivne i transparentne razloge raskidanja sporazuma, kako bi se dobavljača spriječilo da raskine vertikalni sporazum s distributerom ili serviserom zbog djelovanja koja, sukladno Uredbi, ne smiju biti ograničena.

Međutim, raskid sporazuma zbog skrivljenog ponašanja ovlaštenog distributera ili servisera, odnosno zbog neispunjavanja njihovih osnovnih ugovornih obveza ili zbog promijenjenih okolnosti u smislu propisa o obveznim odnosima je moguć u svakom trenutku trajanja sporazuma, dakle i prije isteka minimalnog trajanja sporazuma, pod uvjetima opisanim u članku 9. stavku 2. Uredbe o motornim vozilima, kao prisilnog propisa.

Iz sadržaja predmetnih ugovora razvidno je da su isti sklopljeni na neodređeno vrijeme (članci L1. i L2. pod nazivom Trajanje i raskid ugovora). Navedeno bi promatrajući izdvojeno od ostalih ugovornih odredbi bilo sukladno odredbi članka 9. stavka 1. Uredbe o motornim vozilima.

Međutim, člankom A 2.1. predmetnih ugovora pod nazivom Imenovanje Prodavatelja ovlaštenim Hyundaijevim prodavateljem, uređeno je da prodavatelj, trenutno zadovoljava većinu propisanih standarda za ovlaštene prodavatelje, čime je postao ovlašteni Hyundai prodavatelj uz uvjet.

Nadalje, člankom A 2.1. alinejom 4. Osnovnog Ugovora uređeno je da je prodavatelj, dužan u određenom roku koji Aneksom određuje distributer (Hyundai auto Zagreb d.o.o.) ispuniti sve propisane standarde. Člankom A 2.3. predmetnih ugovora uređeno je da su u protivnom, u slučaju da prodavatelj uz uvjet ne zadovolji sve propisane standarde, u roku od šest mjeseci od potpisa predmetnih ugovora, ugovorne strane suglasne da se predmetni Ugovor trenutno raskine i to s datumom utvrđenja neispunjavanja svih propisanih standarda od strane prodavatelja. U tom slučaju, ugovara se minimalni otkazni rok (najduže 1 mjesec) koji je potreban da ugovorne strane reguliraju dotadašnje poslovanje.

Navedenim člankom je također uređeno da su ugovorne strane suglasne da neispunjavanje standarda u zadanom roku predstavlja objektivni razlog te kao takav ne može biti predmet spora pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, te da su suglasne da se utvrđeni rok od šest mjeseci može produžiti odlukom poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. isključivo u pisanom obliku. Pored navedenoga, spomenutim člankom je uređeno da imenovanje prodavatelja ovlaštenim Hyundaijevim partnerom podliježe uvjetu da prodavatelj ispunjava standarde za ovlaštene prodavatelje kroz cijelo vrijeme trajanja predmetnih ugovora. U slučaju da prodavatelj u bilo kojem trenutku ne udovoljava standardima za ovlaštene prodavatelje, odnosno ovlaštene servisere Distributer će prema članku L.2.3.1. raskinuti predmetne ugovore.

Nesporno je da proizvođač vozila ili dobavljač vozila uvijek bira oblik distribucije i servisiranja motornih vozila, odnosno određuje sve kriterije neophodne za ulazak u njegov odabrani sustav distribucije i servisiranja motornih vozila. Proizvođačevo pravo izbora njegovih distributera odnosno servisera i određivanja kriterija koje njegovi distributeri i serviseri moraju zadovoljavati, te pravo izbora oblika distribucije pripada prvenstveno radi odgovarajuće prezentacije njegovih motornih vozila, odnosno odgovarajuće zaštite njegovog zaštitnog znaka – branda.

Međutim, takve kriterije (u konkretnom slučaju standarde) dobavljač vozila ne smije koristiti za kršenje odredbi koje uređuju trajanje sporazuma koje sporazumi u sektoru distribucije i servisiranja motornih vozila obvezno moraju sadržavati, u smislu članka 9. stavka 1. Uredbe o motornim vozilima, odnosno ne smije na taj način uvjetovati sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora, u smislu članka 9. stavka 1. točke 5. ZZTN, niti kriterije za istovrsne poslove s različitim poduzetnicima primjenjivati na nejednak način kako ih se ne bi dovelo u nepovoljan položaj u odnosu na njihovu konkurenciju, u smislu članka 9. stavka 1. točke 4. ZZTN.

U konkretnom slučaju, ograničavajući je izuzetno kratki rok za ispunjenje standarda u trajanju od šest mjeseci od dana potpisa osnovnog Ugovora koji je određen kao dostatan rok za ispunjenje tih standarda, pa su na taj način predmetni ugovori, umjesto na neodređeno vrijeme, ustvari sklopljeni na rok od svega šest mjeseci.

Ovo osobito s obzirom na činjenicu da je sukladno očitovanju poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o., od 1. srpnja 2009., klase: UP/I 030-02/09-01/14, a u razdoblju od 31. prosinca 2005. do dana njegovog očitovanja, dakle nakon više od tri i pol godine od propisane obveze usklađenja svih vertikalnih sporazuma iz predmetne djelatnosti s odredbama Uredbe o motornim vozilima (članak 19. stavak 1. Uredbe o motornim vozilima), svega pet (5) ovlaštenih prodavatelja od ukupno sedamnaest (17) ispunilo sve standarde marke Hyundai. Kao otežavajuću okolnost navedenome je i činjenica da je većina ovlaštenih prodavatelja dugi niz godina prije stupanja na snagu Uredbe o motornim vozilima, distribuirala Hyundaijeve proizvode, ali unatoč tome većina od njih nije uspjela do danas ispuniti sve standarde marke Hyndai. Štoviše raspon ispunjenosti standarda u trenutku sklapanja osnovnih ugovora bio je od svega 40% do čak 98,3%.

Kako je u konkretnom slučaju nesporno utvrđeno da je sukladno osnovnom Ugovoru s prodavateljem poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. imao pravo diskrecionog odlučivanja hoće li ili neće aneksima produljiti trajanje ugovora, odnosno hoće li ga produljiti pojedinom prodavatelju za šest ili dvanaest mjeseci ili za neko drugo razdoblje, njegovi prodavatelji uz uvjet iako su ispunili većinu standarda marke Hyundai već u trenutku sklapanja ugovora, kako je to i uređeno u ugovoru, nisu imali niti minimalnu pravnu sigurnost u takvom poslovnom odnosu koji od njih zahtijeva velika financijska ulaganja.

Naime, iako su sklopili ugovor na neodređeno vrijeme, takvom odredbom se trajanje ugovora ustvari uredilo na svega šest mjeseci, sa mogućnošću produljenja. Pored navedenoga, sam rok za ispunjenje standarda diskreciono određen aneksima osnovnom Ugovoru od strane poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. pokazao se neprimjerenim, s obzirom na nespornu činjenicu kako se s većinom prodavatelja i na dalje sklapaju aneksi kojima se produljuje trajanje osnovnog Ugovora na daljnjih šest ili dvanaest mjeseci, pa određivanje tako nerazumno kratkog roka za ispunjenje standarda ne može u slučaju neispunjenja standarda u tom roku biti ocijenjeno transparentnim i objektivnim razlogom za raskid Osnovnog ugovora u smislu članka 9. stavka 2. ZZTN. Navedeno ima izravno za posljedicu kršenje odredbe članka 9. stavka 1. Uredbe o motornim vozilima o minimalnom trajanju ugovora, kako je već prethodno pod ovom točkom obrazloženja detaljno pojašnjeno.

Sklapanjem predmetnih ugovora na šest mjeseci s mogućnošću produljenja na daljnjih šest ili dvanaest mjeseci poduzetnik Hyndai auto Zagreb d.o.o. povrijedio je odredbe članka 9. stavka 1. Uredbe o motornim vozilima koja kao prisilni propis uređuje minimalno trajanje ugovora sklopljenih na određeno i neodređeno vrijeme u trajanju od pet godina. Stoga je navedena odredba zabranjeni sporazum iz članka 9. stavka 1. točke 4. i 5. ZZTN.

10. Pravna analiza tipskog Ugovora s ovlaštenim servisom

Tipske ugovore naziva »Ugovor s ovlaštenim servisom« poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11 b, kao ovlašteni distributer novih motornih vozila, dodatne opreme i rezervnih dijelova marke Hyundai na teritoriju Republike Hrvatske sklopio je sa dvadeset (20) poduzetnika, svi sa sjedištem na području Republike Hrvatske, kako slijedi: 1. Auto centar Monte d.o.o., Pula, ugovor sklopljen 25. veljače 2007., a raskinut 28. prosinca 2007.; 2. Auto Birt d.o.o., Dugo Selo, ugovor sklopljen [...]; 3. Servis za motorna vozila vl. Z. Šteib, Požega, ugovor sklopljen [...]; 4.Beroš trade d.o.o., Splitu, ugovor sklopljen [...]; 5.Miholjek d.o.o., Đakovo, ugovor sklopljen [...]; 6. Auto Žitvaj d.o.o., Zagreb, ugovor sklopljen [...]; 7. Auto Novaković d.o.o., Slavonski Brod, ugovor sklopljen [...]; 8. Robak d.o.o., Sisak, ugovor sklopljen [...]; 9. Afro d.o.o. Jurdani, ugovor sklopljen [...]; 10. Zadar Mobile d.o.o., Zadar, ugovor sklopljen [...]; 11. Gašparić auto d.o.o., Vukovina, ugovor sklopljen [...]; 12. Autocentar Bratuša d.o.o., Čakovec, ugovor sklopljen [...]; 13. Auto centar Štagar d.o.o., M. Bistrica, ugovor sklopljen [...]; 14. Autoservis Crnaić d.o.o., Vinkovci, ugovor sklopljen [...]; 15 Slade d.o.o., Mokošica, ugovor sklopljen [...]; 16. Auto centar Pavešković d.o.o., Trogir, ugovor sklopljen [...]; 17. Automobil Lončar d.o.o., Varaždin, ugovor sklopljen [...]; 18. AKS d.o.o., Karlovac, ugovor sklopljen [...]; 19. Auto kuća Košara d.o.o., Kanfanar, ugovor sklopljen [...] i 20. Auto Lozić d.o.o., Osijek, ugovor sklopljen [...].

U tipskim Ugovorima s ovlaštenim servisom u uvodnom dijelu pod nazivom OPIS POJMOVA definirane se ugovorne strane predmetnih ugovora. Tako se pod pojmom ovlaštenog Hyundaijeva servisa podrazumijeva poduzeće na teritoriju RH koje udovoljava važećim standardima za pružanje usluga popravka i održavanja Hyundaijevih motornih vozila te nabavu, korištenje, prodaju i preprodaju Hyundaijevih rezervnih dijelova i dodatne opreme, a uspostavljeno je od strane ovlaštenog Hyundaijeva distributera uz odobrenje HMC-a ili od strane HMC-a, za pružanje usluga popravka i održavanja Hyundaijevih motornih vozila u RH, kao i za nabavu, korištenje ili prodaju Hyundaijevih rezervnih dijelova i dodatne opreme.

Pojmovi ovlašteni Hyundaijev distributer i HMC uređeni su u tipskim Ugovorima s ovlaštenim servisom na jednak način kao i u tipskim Ugovorima s ovlaštenim prodavateljem kao što je već navedeno pod točkom 9. obrazloženja ovoga rješenja.

Hyundaijevi proizvodi ugovorom su uređeni kao zajednički naziv za Hyundaijeva motorna vozila, Hyundaijeve rezervne dijelove i dodatnu opremu.

Pod pojmom standarda podrazumijevaju se važeći standardi koje valja ispuniti da bi se postalo ovlašten Hyundaijev prodavatelj, ovlašten Hyundaijev servis ili ovlašteni Hyundaijev distributer na određenom zemljopisnom području na kojem se takav ovlašten Hyundaijev prodavatelj, ovlašten Hyundaijev servis ili ovlašten Hyundaijev distributer uspostavlja. Ti se standardi utvrđuju u formi standardnih priručnika ili u drugom pisanom obliku, a mogu se povremeno dopunjavati i mijenjati po vlastitoj odluci HMC-a ili njegovih povezanih društva, uz prethodnu obavijest o namjeravanim izmjenama.

Pod pojmom poslovni objekti podrazumijevaju se poslovni objekti u kojima servis posluje u okviru predmetnih ugovora, a za koje distributer, odnosno HMC smatraju da udovoljavaju važećim standardima za ovlaštene servise u pogledu izlaganja, demonstracije, prodaje i isporuke Hyundaijevih rezervnih dijelova i dodatne opreme te pružanja usluga popravaka i održavanja, i koje, uz prethodnu obavijest distributeru, servis može promijeniti.

Pod pojmom dodatnih servisnih radionica podrazumijevaju se poslovni objekti ovlaštenog Hyundaijevog servisa na prostoru RH koji su u skladu s važećim standardima.

Uvidom u sadržaj odredbi tipskih Ugovora s ovlaštenim servisom, Agencija je utvrdila da isti sadrže četiri članka koji su u suprotnosti s odredbama Uredbe o motornim vozilima i odredbama članka 9. ZZTN. U odnosu na ograničavajuće odredbe, tipski Ugovor s ovlaštenim servisom identičan je odredbama ugovora sklopljenog između poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. i Auto centar Monte d.o.o. Potonji ugovor razlikuje se od tipskog ugovora jedini u dijelu pod naslovom E. »Poslovni objekti« kojem nedostaje nastavak rečenice članka 2. i članak 3. te dio članka 1. pod naslovom F. »Prava intelektualnog vlasništva« i sam naslov F. »Prava intelektualnog vlasništva«. Sve ostale odredbe u formalnom i sadržajnom smislu identične su tipskom ugovoru. S obzirom na navedeno, očito je riječ o tiskarskoj pogrešci.

Agencija je uvidom u odredbe tipskog Ugovora s ovlaštenim servisom sklopljenim s poduzetnicima u servisnoj mreži Hyundai vozila, utvrdila ograničavajućima sljedeće odredbe:

a) Odredba članka 1. naslova E. Poslovni objekti, u dijelu u koji glasi:

»Servis kao ovlašten Hyundaijev servis ima pravo poslovati u svakom poslovnom objektu koji je u skladu sa Standardima za ovlaštene servisere i odobren je od strane Distributera.«, odnosno u dijelu koji glasi: »Dodatne servisne radionice Servis ne smije puštati u rad dok mu Distributer ne potvrdi da ta dodatna servisna radionica udovoljava primjenjivim standardima.«, jer je navedena odredba u suprotnosti s člankom 14. stavkom 5. Uredbe o motornim vozilima.

Navedena odredba u cijelosti glasi:

[...].

Iz sadržaja navedene odredbe proizlazi da servis mora zatražiti prethodno odobrenje poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. za poslovanje u odabranom poslovnom objektu, pa se takva odredba smatra zabranjenim vertikalnim ograničenjem iz članka 14. stavka 5. Uredbe o motornim vozilima kojim je propisano da se skupno izuzeće ne može primijeniti na vertikalne sporazume koji se odnose na prodaju rezervnih dijelova, te usluge popravaka i održavanja koji sadrže ograničenja vezana uz mjesto poslovnog prostora gdje se primjenjuje sustav selektivne distribucije.

Kriteriji iz Brošure Komisije EZ-a koji služe kao interpretativni instrument za primjenu hrvatskih propisa o zaštiti tržišnog natjecanja u odgovoru na pitanje broj 75. vezano uz upit obuhvaća li Uredba Komisije EZ broj 1400/2002 ograničenja mogućnosti ovlaštenog servisera u sustavu selektivne distribucije da slobodno odlučuje gdje će otvoriti svoju radionicu ili svoje dodatne prostore, izričito je navedeno da takva ograničenja nisu obuhvaćena tom Uredbom, odnosno da ovlašteni serviser mora slobodno odlučivati o mjestu na kojem će otvoriti radionicu i o lokaciji svakoga dodatnoga prostora u kojemu pruža usluge popravka i održavanja.

Na raspravi održanoj 18. studenoga 2009., poduzetniku Hyundai auto Zagreb d.o.o. postavljeno je posebno pitanje o tome što se podrazumijeva pod odobrenjem od strane distributera poslovnog objekta servisera, na što se odobrenje odnosi i kada se daje, Hyundai auto Zagreb d.o.o. odgovorio je podneskom od 27. studenoga 2009., u kojem je naveo da se pod pojmom »odobren objekt« misli na objekt koji zadovoljava standarde što se utvrđuje aneksom ugovora kojim partner »uz uvjet« postaje partnerom na neodređeno vrijeme.

Međutim, unatoč očitovanja poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o., iz citirane odredbe jasno proizlazi da je poslovanje servisera u novom objektu moguće samo uz odobrenje poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o., te da dodatne servisne radionice ovlašteni serviser ne smije puštati u rad bez prethodnog odobrenja distributera da ta dodatna radionica ispunjava primjenjive standarde, iako se uopće ne navodi rok u kojem je distributer obvezan dati odobrenje ili zabraniti otvaranje dodatne radionice.

Citiranim člankom 1. naslova E. Poslovni objekti u dijelu koji Agencija nije ocijenila suprotnim odredbi članka 14. stavka 5. Uredbe o motornim vozilima u cijelosti je zaštićeno pravo dobavljača (distributera) na kontrolu standarda koji će se primjenjivati u svakom poslovnom objektu servisera, odnosno u dodatnoj servisnoj radionici, a to njegovo pravo na kontrolu standarda je još eksplicitnije i detaljnije uređeno člankom 2. E. POSLOVNI OBJEKTI, člankom 4. A. pod naslova Inspekcijski pregledi i izvještavanje, te člancima 1. do 11. C. naslova Zahtjevi u poslovanju.

Stoga je navedena odredba u dijelu koji je Agencija posebno označila utvrđena zabranjenim sporazumom, u smislu članka 9. stavka 1. točke 2. i 5. ZZTN, kojom se ograničava ili nadzire tržišta ili ulaganja, odnosno uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora.

b) Članak 4.1. naslova J. USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA I JAMSTVO, podnaslova Hyndaijevi rezervni dijelovi i rezervni dijelovi drugih proizvođača, u dijelu u kojem je uređeno da će Servis, osim ako od Distributera ne dobije drugačije upute, za pružanje ostalih servisnih usluga koristiti isključivo Hyundaijeve rezervne dijelove, jer je navedena odredba u suprotnosti s odredbom članka 12. stavka 1. točke d) Uredbe o motornim vozilima.

Ista u cijelosti glasi, cit.:

[...].

Uvidom u predmetni tipski ugovor u uvodni dio pod naslovom »Opis pojmova« Agencija je utvrdila da su Hyundaijevi rezervni dijelovi definirani kao novi i originalni dijelovi i dodatna oprema za ugradnju u ili na Hyundaijeva motorna vozila kako bi zamijenili komponente onih Hyundaijevih motornih vozila koja su proizvedena od strane ili za HMC odnosno od strane ili za njegova povezana društva, i plasirani na tržište Republike Hrvatske od strane HMC, njegovih povezanih društava ili uz njihovo odobrenje.

Člankom 12. stavkom 1. točkom d). Uredbe o motornim vozilima je propisano da se skupno izuzeće ne može primijeniti na vertikalne sporazume koji se odnose na prodaju rezervnih dijelova, te usluge popravaka i održavanja, koji neposredno ili posredno, samostalno ili s drugim čimbenicima, pod kontrolom ugovornih strana, sadrže vertikalna ograničenja koja imaju za cilj, između ostalog, i ograničavanje prava distributera ili ovlaštenog servisera da nabavlja originalne rezervne dijelove ili rezervne dijelove usporedive kakvoće od trećeg poduzetnika po svom izboru, ta da ih koristi za popravak ili održavanje motornih vozila, ne isključujući pravo dobavljača novih motornih vozila da zahtijeva uporabu originalnih rezervnih dijelova, koje isti dobavljaju, za popravke koji se obavljaju unutar jamstvenog roka, besplatne popravke i popravke vezane uz opoziv vozila.

U odnosu na citiranu odredbu ugovora, na raspravi održanoj 18. studenoga 2009., poduzetniku Hyundai auto Zagreb d.o.o. bio je postavljen upit o tome što se podrazumijeva pod pojmom »ostale servisne usluge«.

Hyundai auto Zagreb d.o.o. se o tome očitovao podneskom od 27. studenoga 2009. Naveo je da je u konkretnom slučaju došlo do lapsusa u prijevodu izvornog članka ugovora. Prema njegovim navodima, pojam »free servicing« u izvornom tekstu ugovora, a što znači »besplatno servisiranje«, greškom prevoditelja u ugovoru na hrvatskom jeziku krivo je prevedeno kao »ostale servisne usluge« i ima potpuno drugo značenje. Vezano za navedeno, poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. je istaknuo kako će rečenu grešku u kratkom roku ispraviti, te je napomenuo da se u svakodnevnoj uporabi, odnosno u reguliranju prava i obveza koristi izvorni izraz »free servicing«. U prilog navodu da je riječ o lapsusu u prijevodu, spomenuo je i druge članke ugovora gdje se navodi uporaba i reklamiranje neizvornih dijelova.

Međutim, unatoč opisanim navodima Hyundai auto Zagreb d.o.o. nije Agenciji dostavio dokaze da je zaista i ispravio rečenu odredbu u predmetnim ugovorima, a nesporno je da je ta odredba sadržajem ugovora kroz određeno vrijeme i ne može se sa sigurnošću utvrditi da nije bila u primjeni. S obzirom da je riječ o ograničenju koje se smatra teškim ograničenjem tržišnog natjecanja, pa se vertikalni sporazumi koji sadrže takva ograničenja ne mogu ni skupno niti pojedinačno izuzeti od primjene odredbi o zabranjenim sporazumima, utvrđeno je da je ista u suprotnosti s odredbama članka 12. stavka 1. točke d.) Uredbe o motornim vozilima i smatra se zabranjenim sporazumom u smislu članka 9. stavka 1. točke 3. ZZTN kojim se dijele tržišta ili izvori nabave ograničavajući tzv. inter brand tržišno natjecanje u nabavi rezervnih dijelova.

Navedeno potvrđuju i kriteriji iz Brošure Komisije EZ-a u odgovoru na pitanje broj 78, u kojem je u bitnome navedeno da dobavljač može obvezati ovlaštenog servisera na korištenje originalnih rezervnih dijelova koje dobavljač dostavlja ovlaštenom serviseru u slučaju kada je riječ o popravcima pod garancijom, besplatnom servisiranju ili poslovima vezanim uz opoziv vozila. Međutim, kada je riječ o uobičajenom popravku i održavanju motornog vozila, koji se za klijenta ne obavlja besplatno, dobavljač vozila ne smije zahtijevati korištenje originalnih rezervnih dijelova koje on dostavlja jer bi to bilo ograničavanje prava ovlaštenog servisera u korištenju originalnih rezervnih dijelova ili rezervnih dijelova jednake kvalitete drugih dobavljača za takvo održavanje i servis.

c) Odredba članka 1. naslova K. USTUPANJE, u dijelu koji glasi: »Osim toga, Servis svoja prava i obveze iz ovog Ugovora smije prenositi na drugi ovlašteni Hyundaijev servis, samo uz suglasnost HMC-a. Servis će odmah obavijestiti Distributera i HMC o svakoj ponudi u svezi s takvim prijenosom, odnosno prodajom koju namjerava prihvatiti te pozvati HMC da u roku od 30 dana načini vlastitu ponudu. Servis ne smije prihvatiti ponudu drugog ovlaštenog Hyundaijevog servisa dok ne primi ponudu HMC ili dok HMC ne izjavi da nije zainteresiran da davanje takve ponude..«, jer su navedene odredbe u suprotnosti s odredbom članka 9. stavka 4. Uredbe o motornim vozilima.

Ista odredba u cijelosti glasi, cit:

[...].

Rečena odredba u dijelu koji je posebno označila Agencija u suprotnosti je s odredbom članka 9. stavka 4. Uredbe o motornim vozilima. Tim člankom je propisana primjena skupnog izuzeća na vertikalni sporazum pod uvjetom da je u vertikalnom sporazumu sklopljenim s distributerom ili serviserom uređeno da je dobavljač suglasan s prijenosom prava i obveza iz vertikalnog sporazuma na drugog distributera, odnosno servisera unutar sustava distribucije, a koji je izabrao prednik tog distributera ili servisera.

S obzirom da je navedena odredba gotovo identična članku 1. naslova K. USTUPANJE iz tipskih Ugovora s ovlaštenim prodavateljem kako ne bi došlo do nepotrebnog ponavljanja, zbog istih razloga zbog kojih se rečena odredba iz tipskog Ugovora s ovlaštenim prodavateljem, smatra zabranjenim sporazumom, kako je prethodno detaljno obrazloženo pod točkom 9. c) obrazloženja ovoga rješenja, odredba članka 1. K. USTUPANJE iz tipskog Ugovora s ovlaštenim servisom smatra se zabranjenim sporazumom, u smislu članka 9. stavka 1. točke 2. i 5. ZZTN, kojom se ograničava ili nadzire tržišta ili ulaganje, odnosno uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora.

Dodatno se navode samo kriteriji iz Brošure Komisije EZ koji potvrđuju navedeno i to u dijelu pod točkom 5.4.5. naziva Prijenos ovlasti za servisiranje, u kojima je u bitnome u odgovoru na pitanje broj 83. uređeno kako slijedi:

»Kako bi mogao koristiti pogodnosti koje pruža Uredba Komisije EZ broj 1400/2002, ugovor između dobavljača i distributera ili ovlaštenog servisera mora predvidjeti da distributer ili serviser imaju pravo prenijeti sva svoja prava i obveze na bilo kojeg poduzetnika iste vrste djelatnosti po svojem izboru, koji prodaje ili popravlja istu marku motornih vozila unutar sustava distribucije.

Stoga ovlašteni serviser mora slobodno odlučivati hoće li svoje poslovanje prodati drugome serviseru koji je ovlašten za popravak vozila iste marke. Međutim, dobavljač ne mora ovlaštenom serviseru dopustiti prodaju njegove radionice ovlaštenom prodavatelju, jer ovlašteni prodavatelj nije poduzetnik iste vrste. Unatoč tome, ako ovlašteni prodavatelj kojemu servis želi prodati svoju ovlast za popravljanje u isto vrijeme posluje i kao ovlašteni serviser za marku vozila o kojoj je riječ, dobavljač se toj prodaji ne smije usprotiviti.«

d) Članak 2.3. naslova A. IMENOVANJE, podnaslova Imenovanje Servisa ovlaštenim Hyundaijevim servisom, u dijelu koji glasi:

»U protivnom, u slučaju da Servis uz uvjet ne zadovolji sve propisane Standarde, u roku od 6 mjeseci od potpisa ovog Ugovora, stranke su suglasne da se ovaj Ugovor trenutno raskine i to s datumom utvrđenja neispunjenja standarda sa strane Servisa.

U tom slučaju ugovara se minimalni otkazni rok (najduže 1 mjesec) koji je potreban da Distributer i Servis reguliraju dotadašnje poslovanje.

Stranke su također suglasne da se utvrđeni rok od 6 mjeseci može produžiti odlukom Distributera isključivo u pisanom obliku...«, te

odredbe Anexa tipskih Ugovora s ovlaštenim servisom sklopljenih s navedenim poduzetnicima kojima se produljuje trajanje ugovora za daljnjih šest ili dvanaest mjeseci.«, jer su navedene odredbe u suprotnosti s odredbama članka 9. stavka 1. Uredbe o motornim vozilima.

Budući da je navedena odredba sadržajno identična odredbi članka 2.3. naslova A. Imenovanje iz tipskog Ugovora s ovlaštenim prodavateljem, kako ne bi došlo do nepotrebnog ponavljanja, zbog istih razloga zbog kojih se rečena odredba iz tipskog Ugovora s ovlaštenim prodavateljem, smatra zabranjenim sporazumom, kako je prethodno detaljno obrazloženo pod točkom 9 d) obrazloženja ovoga rješenja, smatra se zabranjenim sporazumom odredba članka 2.3. naslova A. IMENOVANJE, podnaslova Imenovanje Servisa ovlaštenim Hyundaijevim servisom iz tipskog Ugovora s ovlaštenim servisom i odredbe Anexa tipskih Ugovora s ovlaštenim servisom, i to obje u dijelu kako je naprijed citirano. Sklapanjem predmetnih ugovora na šest mjeseci s mogućnošću produljenja aneksima na daljnjih šest ili dvanaest mjeseci poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. povrijedio je odredbe članka 9. stavka 1. Uredbe o motornim vozilima koja kao prisilni propis uređuje minimalno trajanje ugovora sklopljenih na određeno i neodređeno vrijeme. Stoga je navedena odredba zabranjeni sporazum iz članka 9. stavka 1. točke 4. i 5. ZZTN.

11. Pravna analiza odredbi Ugovora s ovlaštenim prodavateljem i Ugovora s ovlaštenim servisom koje su utjecale na raskid ugovora sklopljenih 25. veljače 2007. između poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. i Auto centar Monte d.o.o.

Poduzetnici Auto centar Monte d.o.o. i Hyundai auto Zagreb d.o.o. sklopili su 25. veljače 2007. godine u Zagrebu, Ugovor s ovlaštenim prodavateljem.

Osim rečenog ugovora, poduzetnici Auto Centar Monte d.o.o. i Hyundai auto Zagreb d.o.o. sklopili su 25. veljače 2007. u Zagrebu i Ugovor s ovlaštenim servisom.

Oba ugovora stupila su na snagu 1. ožujka 2007. godine.

Podnescima poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. od 28. prosinca 2007. raskinuta su oba ugovora.

Dakle, sklopljeni ugovori bili na snazi od 1. ožujka 2007. do 28. prosinca 2007.

Sklapanju rečenih ugovora prethodilo je pismo namjere sklopljeno 3. listopada 2006. između poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. i Monte d.o.o. kojim se navedeni poduzetnici sporazumijevaju o aktivnostima, odnosno uvjetima koje je Monte d.o.o. dužan prihvatiti prije potpisivanja ugovora o ovlaštenoj prodaji i ovlaštenom servisiranju vozila marke Hyundai. Tako je pod točkom 5. naziva Rad ovlaštenog partnera na privremenoj/konačnoj lokaciji rečenog pisma namjere navedeno da će ovlašteni partner s radom započeti na privremenoj lokaciji, gdje će u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljiti standarde marke Hyundai, a stupanj ispunjenja uvjeta bit će utvrđen prije samog početka rada. Rok za početak rada na privremenoj lokaciji je 15. studeni 2006., s tim da se izložbeni salon na toj lokaciji u potpunosti uskladi s idejnim rješenjem ovlaštenog arhitekta najkasnije do 31. srpnja 2007. Rok za početak rada na konačnoj lokaciji prezentiranoj poduzetniku Hyundai auto Zagreb d.o.o. na kojoj će biti zadovoljeni svi standardi marke Hyundai je 31. ožujka 2008.

Hyundai auto Zagreb d.o.o. ponudio je 30. kolovoza 2007. poduzetniku Auto centar Monte d.o.o. sklapanje aneksa II. predmetnim ugovorima premda anekse I. spomenuti poduzetnici nisu nikada sklopili, kojima se produljuju rokovi za ispunjenje standarda iz osnovnih ugovora za dodatnih šest mjeseci (zaključno do 29. veljače 2008.), zbog toga što rečeni poduzetnik nije u cijelosti ispunio standarde marke Hyundai u roku od šest mjeseci od dana potpisa predmetnih ugovora (u razdoblju od 1. ožujka do 30. kolovoza 2007.).

U ponuđenom Anexu II. predmetnih ugovora u članku 3. navedeno je da je prodavatelj odnosno serviser u propisanom ugovorenom roku od šest mjeseci od dana sklapanja osnovnog Ugovora u velikom dijelu ispunio propisane standarde, međutim još uvijek ne i sve.

Nije izričito navedeno koje standarde je u tom roku ispunio, a koje nije.

Auto centar Monte d.o.o. odbio je potpisati anekse ugovora u kojima se rok za ispunjenje standarda produljuje za daljnjih šest mjeseci (zaključno do 29. veljače 2008.), navodeći da je to za njega neprihvatljivo, budući da ga dovodi u neizvjesnu situaciju glede buduće suradnje i investicija koja je već imao oko uređenja objekta.

Nakon toga, 28. prosinca 2007. uslijedio je raskid predmetnih ugovora od strane poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o.

Iz sadržaja pisanog očitovanja poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. o raskidu Ugovora s ovlaštenim prodavateljem i Ugovora s ovlaštenim servisom od 28. prosinca 2007. razvidno je da su predmetni ugovori raskinuti zbog toga što prodavatelj i servis, odnosno poduzetnik Auto centar Monte d.o.o. nije zadovoljio sve propisane standarde i sve obveze prema distributeru, odnosno poduzetniku Hyundai auto Zagreb d.o.o. zaključno s 31. prosincem 2007.

11.1. Trajanje ugovora

Trajanje ugovora uređeno je člankom 2.3. naslova A. Imenovanje, podnaslova Imenovanje Prodavatelja ovlaštenim Hyundaijevim prodavateljem i člankom 1. naslova L. Trajanje i raskid ugovora, Ugovora s ovlaštenim prodavateljem te člankom 2.3. naslova A. Imenovanje, podnaslova Imenovanje Servisa ovlaštenim Hyundaijevim servisom i člankom 1. naslova L. Trajanje i raskid ugovora, Ugovora s ovlaštenim serviserom.

Tako je u članku 2.1. Ugovora s ovlaštenim prodavateljem naslova A. Imenovanje, podnaslova 2. Imenovanje Prodavatelja ovlaštenim Hyundaijevim prodavateljem uređeno kako distributer ovim potvrđuje da prodavatelj trenutno zadovoljava većinu standarda za ovlaštene partnere čime postaje ovlašteni Hyundaijev prodavatelj uz uvjet. Nastavno je navedeno kako distributer i prodavatelj uz uvjet suglasno utvrđuju da je prodavatelj u određenom roku koji Aneksom određuje distributer dužan ispuniti sve postavljene standarde za ovlaštenog prodavatelja.

Člankom 2.2. Ugovora s ovlaštenim prodavateljem istog naslova uređeno je ukoliko prodavatelj uz uvjet u dogovorenom roku ispuni sve propisana standarde, stranke su suglasne da se prodavatelj uz uvjet imenuje ovlaštenim Hyundaijevim prodavateljem, a distributer potvrđuje da prodavatelj trenutno zadovoljava važeće standarde za ovlaštene prodavatelje, te se time briše članak 2.1. osnovnog ugovora.

Isto je uređeno i Ugovorom s ovlaštenim servisom i to člankom 2.1. naslova 1. Imenovanje, podnaslova 2. Imenovanje Servisa ovlaštenim Hyundaijevim servisom, u kojem je navedeno kako distributer ovim potvrđuje da servis trenutno zadovoljava većinu standarda za ovlaštene servise čime postaje ovlašten Hyundaijev servis uz uvjet. Nadalje, istim člankom je uređeno kako distributer i servis uz uvjet suglasno utvrđuju da je servis u određenom roku koji aneksom određuje distributer dužan ispuniti sve postavljene standarde za ovlaštenog servisera.

Člankom 2.2. Ugovora s ovlaštenim servisom istog naslova je uređeno ukoliko servis uz uvjet u dogovorenom roku ispuni sve standarde, stranke su suglasne da se servis uz uvjet imenuje ovlaštenim Hyundaijevim servisom, a distributer potvrđuje da servis trenutno zadovoljava važeće Standarde za ovlaštene Servisere, te se time briše članka 2.1. osnovnog Ugovora.

Nastavno na navedeno, u oba promatrana ugovora i to u članku 2.3. Ugovora s ovlaštenim prodavateljem i Ugovora s ovlaštenim servisom je uređeno kako su u protivnom, u slučaju da prodavatelj uz uvjet, odnosno servis uz uvjet ne zadovolji sve propisane standarde, u roku od šest mjeseci od potpisa ugovora, stranke suglasne da se ugovor trenutno raskine i to s datumom utvrđenja neispunjenja standarda od strane prodavatelja, odnosno servisa.

U tom slučaju ugovora se minimalni otkazni rok (najduže 1 mjesec) koji je potreban da distributer i servis, odnosno distributer i prodavatelj reguliraju dotadašnje poslovanje.

Također u predmetnim ugovorima je navedeno da su stranke suglasne da se utvrđeni rok od šest (6) mjeseci može produžiti odlukom distributera isključivo u pisanom obliku.

U odnosu na citirane odredbe predmetnih ugovora potrebno je napomenuti da se u istima za dobavljača koristi termin distributer, a za distributera termin prodavatelj.

Nastavno, u članku 1. naslova L. Trajanje i raskid ugovora, Ugovora s ovlaštenim prodavateljem je navedeno da će rečeni ugovor stupiti na snagu 1. ožujka 2007. i ostati na snazi neodređeno vrijeme.

U članku 1. naslova L. Trajanje i raskid ugovora, Ugovora s ovlaštenim servisom je navedeno da će rečeni ugovor stupiti na snagu 1. ožujka 2007. i ostati na snazi neodređeno vrijeme.

Međutim iz članka 2.3. A. Imenovanje iz oba predmetna ugovora proizlazi da su ugovori sklapani na rok od šest mjeseci, uz mogućnost produljenja aneksima na daljnjih šest ili dvanaest mjeseci, odnosno protivno odredbi članka 9. stavka 1. Uredbe o motornim vozilima, kao prisilnog propisa koja uređuje minimalno trajanje sporazuma u sektoru distribucije i servisiranja motornih vozila.

Uredba o motornim vozilima osigurava pravnu sigurnost njenih adresata, prvenstveno ovlaštenih prodavatelja i ovlaštenih servisera motornih vozila, koji su prije stupanja na snagu ove Uredbe morali bezuvjetno prihvaćati obveze koje im je nametao proizvođač (dobavljač) ili generalni uvoznik motornih vozila u RH.

Stoga, Uredba o motornim vozilima u članku 9. stavku 1. nalaže da se sporazumi između dobavljača i ovlaštenih distributera i ovlaštenih servisera moraju sklapati kako slijedi:

– na određeno razdoblje koje ne smije biti kraće od 5 godina, s mogućnošću otkaznog roka od najmanje 6 mjeseci prije isteka tog razdoblja, ili

– na neodređeno vrijeme, a otkazni rok u tom slučaju, u pravilu, ne može biti kraći od 2 godine.

Međutim, bitno je istaknuti i stajalište izraženo u mišljenju Agencije klase: 011-02/2005-01/13 od 29. lipnja 2005., objavljeno na internet stranici Agencije, da ovu odredbu treba tumačiti ekstenzivno na način da i minimalno trajanje sporazuma koji se sklapaju na neodređeno razdoblje ne smije biti kraće od pet godina, a u tih pet godina se uračunava i propisani otkazni rok (od dvije, odnosno iznimno jedne godine). Ovo iz razloga da se izbjegne predvidljivo ponašanje proizvođača vozila ili generalnih uvoznika odnosno distributera koji bi se u protivnom odlučivali u pravilu za sklapanje sporazuma na neodređeno vrijeme jer bi u tom slučaju mogli već nakon stvarno nešto više od dvije godine sklapanja sporazuma isti otkazati. Takvo ponašanje bilo bi protivno smislu donošenja ove Uredbe, odnosno cilju zbog koje je ova odredba propisana, a to je prije svega pravna sigurnost distributera i servisera, odnosno minimalni vremenski period trajanja sporazuma koji im omogućuje povrat uloženih financijskih sredstava neophodnih za obavljanje njihove djelatnosti.

S obzirom da su Ugovor s ovlaštenim prodavateljem i Ugovor s ovlaštenim servisom koje je sklopio Auto centar Monte d.o.o. s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o. tipski ugovori koje je Hyundai auto Zagreb d.o.o. sklopio sa svim svojim ovlaštenim prodavateljima, odnosno ovlaštenim serviserima, detaljno obrazloženje povrede članka 9. stavka 1. Uredbe o motornim vozilima, odnosno članka 9. stavka 1. točke 4. i 5. ZZTN, dano je pod točkom 9. d) i 10. d) obrazloženja ovoga rješenja, pa se ovdje neće ponavljati.

U svezi s navedenim, zaključak je Agencije da je Hyundai auto Zagreb d.o.o. kako u odnosu na poduzetnika Auto centar Monte d.o.o., tako i u odnosu na sve ostale ovlaštene distributere i servisere vozila marke Hyundai, postupao u suprotnosti s odredbom članka 9. stavka 1. Uredbe o motornim vozilima kada je Ugovore s ovlaštenim prodavateljem i Ugovore s ovlaštenim servisom sklapao na rok od šest mjeseci, pa se opisana odredba članka 2.3. A. Imenovanje iz oba predmetna ugovora, odnosno Aneksi predmetnih ugovora kojima se produljivalo trajanje ugovora na daljnjih šest odnosno dvanaest mjeseci smatraju zabranjenim sporazumom u smislu članka 9. stavka 1. točke 4. i 5. ZZTN.

Vezano za raskid ugovora, poduzetnik Hynuda auto Zagreb d.o.o. nije u cijelosti postupao ni sukladno odredbi članka 9. stavka 2. Uredbe o motornim vozilima. Naime, u podnesku od 28. prosinca 2007. kojim je raskinuo predmetne ugovore, poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. nije naveo detaljne razloge raskida predmetnih ugovora, a što je bio dužan učiniti. Iz sadržaja pisanog očitovanja poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. o raskidu Ugovora s ovlaštenim prodavateljem i Ugovora s ovlaštenim servisom od 28. prosinca 2007. razvidno je da su predmetni ugovori raskinuti zbog toga što prodavatelj i servis, odnosno poduzetnik Auto centar Monte d.o.o. nije zadovoljio sve propisane standarde i sve obveze prema distributeru, odnosno poduzetniku Hyundai auto Zagreb d.o.o. zaključno s 31. prosincem 2007., ali nije točno specificirano koje standarde i koje obveze nije ispunio.

Naime, člankom 9. stavkom 2. Uredbe o motornim vozilima, propisano je da dobavljač koji želi raskinuti sporazum to mora učiniti pisanim putem i na način da priloži detaljne, objektivne i transparentne razloge raskidanja sporazuma, kako bi se dobavljača spriječilo da raskine vertikalni sporazum s distributerom ili serviserom zbog djelovanja koja, sukladno Uredbi, ne smiju biti ograničena.

Iako je nesporno da su Monte d.o.o. i Hyundai auto Zagreb d.o.o. potpisnici pisma namjere kojima se Monte d.o.o. obvezao na određene aktivnosti odnosno prihvaćanje određenih uvjeta kako bi se prilagodio standardima marke Hyundai, tek su rezultati prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu u ovoj upravnoj stvari pokazali da je Ugovor s ovlaštenim prodavateljem raskinut jer poduzetnik Auto centar Monte d.o.o. nije izgradio novi izložbeni prostor koji bi svojom veličinom odgovarao standardima marke Hyundai i koji bi ima čekaonicu za kupce vozila marke koja se izlaže u tom izložbenom salonu, a koji se poduzetnik Monte d.o.o. obvezao izgraditi potpisom pisma namjere od 3. listopada 2006., te da je Ugovor s ovlaštenim serviserom raskinut jer prijamni odjel servisa nema prostor za sjedenje kupaca koji čekaju s video ili DVD opremom na što obvezuju standardi ovlaštenih servisera.

Pravni instituti otkaza i raskida ugovornog obveznog odnosa u hrvatskom su pravnom sustavu propisani Zakonom o obveznim odnosima (»Narodne novine«, boj 35/05 i 41/08; dalje: ZOO). ZOO uređuje osnove obveznih odnosa te ugovorne i druge obvezne odnose u prometu roba i usluga. Pored otkaza ugovora, ZOO propisuje i mogućnost raskida ugovora, kao oblika prestanka ugovornog odnosa. Naime, u člancima 360. do 368. ZOO uređuje institut raskida ugovora zbog neispunjenja, a u člancima 369. do 374. raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti.

Učinci raskida opisani su u članku 368. ZOO kojim je propisano da su s raskidom ugovora obje strane oslobođene svojih obveza, osim obveze na naknadu eventualne štete.

Mogućnost raskida u smislu propisa o obveznim odnosima Uredba o motornim vozilima ne sprječava, ali ugovorna strana koja raskida sporazum to mora učiniti pisanim putem i na način da priloži detaljne, objektivne i transparentne razloge raskidanja sporazuma u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe o motornim vozilima.

Pored navedenoga, sporazumi u smislu članka 9. stavka 3. Uredbe o motornim vozilima moraju osigurati svakoj strani pravo na rješavanje sporova pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, ne isključujući pritom pravo svake strane sporazuma da sporove koje proizlaze iz sporazuma rješava sudskim putem ili putem arbitraže, a navedeno je vezano za predmetne ugovore detaljnije pojašnjeno pod točkom 11. 2. obrazloženja ovoga rješenja.

11.2. Multi-branding

Jedan od ciljeva Uredbe o motornim vozilima je omogućiti distributerima i serviserima prodaju novih motornih vozila i rezervnih dijelova različitih zaštitnih znakova od različitih dobavljača, te servisiranje vozila različitih zaštitnih znakova od različitih dobavljača, odnosno omogućiti tzv. multi-branding.

Članak 14. Uredbe o motornim vozilima isključuje od skupnog izuzeća obveze koje su sadržane u vertikalnim sporazumima o distribuciji i servisiranju motornih vozila, a suprotne su tom cilju.

Tako je člankom 14. stavkom 1. Uredbe o motornim vozilima propisano da se skupno izuzeće ne može primijeniti na vertikalne sporazume koji se odnose na prodaju novih motornih vozila, rezervnih dijelova te usluge popravka i održavanja ukoliko sadrže slijedeća ograničenja:

a) neposredne ili posredne obveze nenatjecanja

b) neposredne ili posredne obveze koje ograničavaju pravo ovlaštenog servisera da pruža usluge popravka i održavanja vozila od dobavljača – tržišnih takmaca

c) neposredne ili posredne obveze nametnute članovima sustava distribucije da ne prodaju motorna vozila ili rezervne dijelove određenog dobavljača – tržišnog takmaca ili da ne pružaju usluge popravaka i održavanja za ta motorna vozila.

d) neposredne ili posredne obveze zbog kojih distributer ili ovlašteni serviser nakon prestanka sporazuma ne smije proizvoditi, kupovati, prodavati ili distribuirati motorna vozila niti pružati usluge popravaka i održavanja.

Stavkom 2. članka 14. Uredbe o motornim vozilima utvrđeno je da se iznimno od stavka 1. točke a) tog članka, obveza nenatjecanja ne smatra zabranjenim vertikalnim ograničenjem kada distributer prodaje motorna vozila različitih dobavljača u odvojenim prostorijama izložbenog salona u cilju izbjegavanja zabune. Obveza nametnuta distributeru da za prodaju pojedinog osobnog vozila određenog zaštitnog znaka ima posebno osoblje smatra se zabranjenim vertikalnim ograničenjem, osim ako to odluči distributer, te ako dobavljač snosi dodatne troškove vezane uz posebno osoblje.

Člankom 14. stavkom 3. Uredbe o motornim vozilima utvrđena je obveza nenatjecanja kao svaka neposredna ili posredna obveza zbog koje kupac ne može proizvoditi, prodavati ili preprodavati zamjenske proizvode koji se natječu s proizvodima koji su predmet sporazuma ili svaka neposredna ili posredna obveza kupca da kupi od dobavljača ili nekog drugog poduzetnika na kojeg ga uputi dobavljač više od 30 posto od ukupne količine proizvoda.

U odnosu na standarde marke Hyundai, u Ugovoru s ovlaštenim prodavateljem, u članku 3. naslova E. POSLOVNI OBJEKTI uređena je obveza prodavatelja u osiguranju zadovoljavanja standarda za ovlaštene prodavatelje, odnosno važećih standarda u poslovnom objektu, dodatnim prodajnim mjestima ili mjestima isporuke, ako ih ima. Nadalje, u istom članku je uređeno da rad poslovnih objekata, dodatnih prodajnih mjesta i mjesta isporuke zahtijeva trajno udovoljavanje važećim standardima pa, u slučaju izostanka udovoljavanja tim standardima, distributer ima pravo po vlastitoj odluci prekinuti svaki rad takvih poslovnih objekata, dodatnih prodajnih mjesta ili mjesta isporuke, ili raskinuti ugovor.

Nastavno, u članku 4. naslova E. POSLOVNI OBJEKTI je uređeno [...].

Navedena odredba po svom sadržaju nije u suprotnosti s odredbom članka 14. Uredbe o motornim vozilima.

Podneskom od 27. studenoga 2009., Hyundai auto Zagreb d.o.o. u bitnome je dodatno obrazložio navedenu odredbu na način kako je dopušteno svakom ovlaštenom partneru koji ima salon dovoljan za izlaganje cjelokupnog asortimana Hyundai vozila [...] izlaganje vozila drugih marki u takvim salonima. Kada je riječ o velikim salonima udio izloženih Hyundai vozila mora biti uvijek [...%], primjerice, ako je salon ovlaštenog prodavatelja predviđen za [...] vozila, minimalni udio Hyundai vozila je [...] vozila ili primjerice, ako je salon ovlaštenog prodavatelja predviđen za [...] vozila, minimalni udio Hyundai vozila je u tom slučaju [...] vozila.

Nadalje, u spomenutom podnesku Hyundai auto Zagreb d.o.o. je posebno istaknuo kako njegova namjera nije bila ovlaštene partnere s velikom salonima ograničavati u izlaganju drugih marki vozila u tim salonima, već samo osigurati obvezni udio Hyundai vozila od [...%] i istovremeno poštivanje Hyundai standarda glede minimalnog broja Hyundai vozila u salonu.

Prema navodima Hyundai auto Zagreb d.o.o., rečena odredba do sada nikada nije bila primijenjena u praksi jer njegovi ovlašteni prodavatelji koji imaju velike salone do sada nikada nisu pokazali zanimanje za izlaganje drugih marki vozila.

U Ugovoru s ovlaštenim servisom člancima 1.1. i 1.2 i 1.3. D naslova Planovi prodaje i cijene uređena je prodaja Hyundaijevih rezervnih dijelova i Hyundaijeve dodatne opreme koja nije u suprotnosti s odredbama članka 14. Uredbe o motornim vozilima.

Sukladno očitovanju Hyundai auto Zagreb d.o.o. od 1. srpnja 2009., od ukupnog broja njegovih ovlaštenih prodavatelja troje prodaju, osim vozila marke Hyundai i vozila drugih marki i to:

1. [...] prodaje vozila marke Hyundai i marke Peugeot u odvojenim salonima na odvojenim lokacijama,

2. [...] prodaje vozila marke Hyundai i marke Peugeot u odvojenim salonima i na odvojenim lokacijama,

3. [...] prodaje vozila marke Hyundai i vozila marke Honda u odvojenim salonima na istoj lokaciji.

Prethodno navedena tri poduzetnika su istovremeno i ovlašteni serviseri vozila drugih marki i to:

1. [...] servisira vozila marke Hyundai i marke Peugeot u odvojenim servisima na odvojenim lokacijama,

2. [...], servisira vozila marke Hyundai i marke Peugeot u odvojenim servisima na odvojenim lokacijama,

3. [...], servisira vozila marke Hyundai i marke Honda u istom servisu na istoj lokaciji.

Agencija je zatražila očitovanja od spomenutih poduzetnika vezana uz način prodaje i servisiranja drugih marki vozila.

[...] se podneskom od 28. kolovoza 2009. očitovao u bitnome kako trenutno na području [...] županije obavlja prodaju i servisiranje vozila marke Hyundai i Peugeot. Saloni se nalaze na različitim lokacijama jer je navedeni poduzetnik prvo započeo suradnju s Peugeot Hrvatska d.o.o. i to 1994. godine na lokaciji [...] koja je 2003. godine preseljena na novu lokaciju [...], a suradnja s Hyundai auto Zagreb d.o.o. je započela 2006. godine na lokaciji [...] u [...]. [...] je naveo i veličinu njegovih prodajnih salona, Hyundai prodajni salon je površine [200-250] m², dok Peugeot prodajni salon ima površinu od [300-400] m².

[...] se podneskom od 2. rujna 2009. u bitnome očitovao kako je uz marku Hyundai, ovlašteni prodavatelj motornih vozila te ovlašteni serviser i prodavatelj rezervnih dijelova i za marku Honda. Prodaja se vrši u odvojenim izložbenim salonima zbog zadovoljavanja standarda za ovlaštenu prodaju navedenih marki. Također, navodi da izložbeni salon za motorna vozila marke Hyundai iznosi [200-250] m², dok izložbeni salon za motorna vozila marke Honda iznosi [100-150] m². Izložbeni salon vozila marke Hyundai ima izdvojenu čekaonicu veličine [40-50] m², dok je u izložbenom salonu Honda čekaonica smještena unutar salona, ali je vizualno odvojena.

Poduzetnik [...] je u svom očitovanju od 24. rujna 2009. naveo kako je, osim za marku vozila Hyundai, i ovlašteni prodavatelj i serviser za marku vozila Peugeot. Vozila marke Peugeot prodaje i održava u odvojenim poslovnim prostorima koja su udaljena otprilike 500 m. Za odvojene lokacije se odlučio jer je već od ranije imao ovlaštenu prodaju na jednoj lokaciji te ovlašteni servis na drugoj lokaciji za vozila marke Peugeot, a prostori na tim lokacijama su bili nedovoljne veličine za prodaju još jedne marke vozila. Treća lokacija koja je u vlasništvu poduzetnika [...] bila je slobodna i većim dijelom odgovarala je kriterijima marke Hyundai, pa je na toj lokaciji započeo suradnju s poduzetnikom Hyundai auto Zagreb d.o.o. Veličina prodajno izložbenog salona za vozila marke Peugeot je [300-350] m², dok za vozila marke Hyundai veličina salona za prodaju i servisiranje iznosi [650-750] m². Čekaonica za kupce vozila i korisnike servisa i kupce rezervnih dijelova vozila marke Hyundai smještena je u istom prostoru.

Sva tri poduzetnika, [...],[...] i [...] koji prodaju vozila različitih marki imaju odvojeni prodajne salone u kojima prodaju samo jednu marku vozila, a [...], vrši servis različitih marki vozila u istom servisu.

Iz dostavljenih očitovanja ne proizlazi da su navedeni poduzetnici bili prisiljeni prodavati različite marke vozila u odvojenim izložbenim salonima, odnosno poduzetnici od kojih je zatraženo očitovanje o tome nisu se u tom smislu očitovali, pa se na temelju navedenog može zaključiti kako je postupanje Hyundai auto Zagreb d.o.o. u odnosu na spomenuta tri poduzetnika koji prodaju različite marke vozila bilo usmjereno na ispunjavanje standarda marke Hyundai, a ne onemogućiti distributerima i serviserima prodaju vozila različitih dobavljača, odnosno tzv. multi-branding.

U Brošuri komisije EZ u poglavlju broj 5.3.2. naziva Distribucija različitih marki motornih vozila kod distributera (multi-branding) je određeno da dobavljač koji želi da njegov ugovor bude izuzet u skladu s Uredbom Komisije EZ broj 1400/2002 mora svakome distributeru dopustiti da prodaje vozila konkurentskih dobavljača. Jedino ograničenje koje on može postaviti distributeru jest obveza izlaganja vozila drugih dobavljača u odvojenim dijelovima istoga izložbenog salona. Dobavljač takvim distributerima može nametnuti poštivanje svih kriterija kvalitete koje nameće distributerima koji prodaju samo jednu marku vozila, uključujući i one koji se odnose na ukrašavanje izložbene dvorane i obuku osoblja koje obavlja prodaju. No, ako izložbeni prostor distributera nije dovoljno velik i ne omogućuje izlaganje svih vozila ili svih znakova koje dobavljač samo jedne marke vozila mora izložiti ili koristiti, dobavljač mora ublažiti tu obvezu na prikladan način s obzirom na prostor potreban za izlaganje takvih vozila kako bi distributeru omogućio izlaganje vozila drugog proizvođača u svojem izložbenom salonu. Jesu li ti uvjeti ispunjeni, utvrđuje se u svakom pojedinačnom slučaju. Ugovori moraju strankama omogućiti upućivanje bilo kakvih sporova u svezi s navedenim neovisnome stručnjaku, arbitru ili na rješavanje pred nacionalnim sudom.

U vezi s navedenim u Standardima za ovlaštene prodavatelje i Standardima za ovlaštene servisere vozila marke Hyundai, u dijelu pod nazivom »Upozorenje« navedeno je kako je rečene standarde razvila tvrtka Hyundai Motor Company, namijenjeni su europskim uvoznicima i njihovim prodajnim odnosno servisnim mrežama kako bi se održala minimalna razina standarda usluge na području Europe. Nadalje, u tim standardima pod nazivom: Hyundai Motor Company – standardi franšize, podnaslova: Standardi ovlaštenih prodavatelja i Standardi ovlaštenih servisera eksplicite je navedeno kako su isti sastavni dio sporazuma između poduzetnika Hyundai motor Company i njegovih ugovornih partnera angažiranih u prodaji i servisiranju Hyundai putničkih vozila te nabavi dijelova i dodatne opreme za njihovo održavanje, odnosno da ti standardi nemaju zakonske osnove bez takve vrste ugovornog sporazuma. U standardima je navedeno kako su se na svaki način trudili izbjeći nejasnoće i pogrešno tumačenje bilo kakvih nacionalnih ili europskih zakona te sačuvati prava pojedinaca i zakona koji ih štite. Standardi Hyundai motor Company nisu namijenjeni ugrožavanju bilo kojeg od tih prava. Oni su vlasništvo poduzetnika Hyundai motor Company i zaštićeni su autorskim pravom.

Standardi koji se odnose na izložbeni prostor ovlaštenog prodavatelja sadržani su pod oznakom AD.12g.1. U njima je navedeno da izložbeni prostor, osim mjesta za izlaganje vozila, mora imati zaseban prijemni odjel i odjel za zaključenje prodaje. Oko svakog vozila mora biti najmanje jedan metar slobodnog prostora: Minimalno 4 izložbena vozila. Izložbeni prostor mora biti dostatan i za dodatna izložbena vozila, ovisno o prodaji, odnosno po jedno mjesto za predviđenu prodaju 100 vozila, do maksimalnog broja vozila u okviru prodajnog programa. Kod ovlaštenih prodavatelja nekoliko marki vozila, Hyundaijeva vozila moraju biti jasno odijeljena odgovarajućom pregradom na nediskriminirajući način, ako to dopuštaju lokalni zakoni.

Što se tiče standarda za ovlašteni servis, u Standardima ovlaštenih servisera pod oznakom AR. 13 h.1. je navedeno da prijemni odjel mora imati zaseban prostor s udobnim sjedalima za Hyundai kupce koji čekaju. Nadalje, pod oznakom AR.13h.4. se navodi da će Video ili DVD oprema biti na raspolaganju kupcima (u svrhu prezentacije Hyundaijevih promotivnih materijala).

Slijedom navedenoga, u ovom postupku je nesporno utvrđeno da postoji spor glede ispunjenosti ili neispunjenosti svih standarda marke Hyundai između poduzentika Monte d.o.o. i Auto centar Monte d.o.o. i poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o., odnosno spor glede obveze Hyundai auto Zagreb d.o.o. na ublažavanje važećih Standarda ovlaštenih prodavatelja i Standarda ovlaštenih servisera, u smislu članka 4. naslova E. POSLOVNI OBJEKTI iz Ugovora s ovlaštenim prodavateljem, odnosno članka 1.1. i 1.3. D. naslova Planovi prodaje i cijene, podnaslova Prodaja Hyundaijevih rezervnih dijelova i Hyundaijeve dodatne opreme iz Ugovora s ovlaštenim servisom.

Međutim, je li u konkretnom slučaju Hyundai auto Zagreb d.o.o. standarde koji se odnose na izložbeni prostor ovlaštenog prodavatelja sadržane u Standardima ovlaštenih prodavatelja pod oznakom AD.12g.1 i standarde za ovlašteni servis, sadržane u Standardima ovlaštenih servisera pod oznakom AR. 13 h.1., koje nesporno je u ovom postupku utvrđeno ne ispunjava Auto centar Monte d.o.o., morao ublažiti na prikladan način u odnosu na Monte d.o.o., odnosno Auto centar Monte d.o.o., u smislu članka 4. naslova E. POSLOVNI OBJEKTI iz Ugovora s ovlaštenim prodavateljem, odnosno u smislu članka 1.1. i 1.3. D. Planovi prodaje i cijene, te rješavanje spora o tome je li neublažavanjem Hyundaijevih standarda u konkretnom slučaju postupao u suprotnosti s člankom 14. stavkom 1. i 2. Uredbe o motornim vozilima i je li posljedično na taj način onemogućio prodaju i servis vozila različitih dobavljača od strane Auto centar Monte d.o.o. ne može se rješavati u ovom upravnom postupku ocjene sukladnosti sporazuma s odredbama Uredbe o motornim vozilima i ZZTN-a, jer odredbe iz predmetnih sporazuma koji se odnose na multi-branding i Hyundaijevi standardi, koji čine sastavni dio predmetnih ugovora i koji su jednaki za sve njegove prodavatelje i servisere, nisu u suprotnosti s odredbama Uredbe o motornim vozilima. Stoga se sporovi o primjeni tih standarda u pojedinačnim slučajevima trebaju sukladno članku 9. stavku 3. Uredbe o motornim vozilima rješavati pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, a ako takvo mirenje ne uspije (što se i dogodilo u predmetnom slučaju), sudionici sporazuma mogu zaštitu svojih prava osigurati redovnim sudskim putem ili putem arbitraže.

Naime, člankom 9. stavkom 3. Uredbe o motornim vozilima propisano je da se skupno izuzeće primjenjuje pod uvjetom da se vertikalnim sporazumom osigura svakoj stranci sporazuma pravo na rješavanje sporova koji proizlaze iz sporazuma putem postupka mirenja pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, ne isključujući pritom pravo svake strane sporazuma da sporove koji proizlaze iz sporazuma rješava sudskim putem ili putem arbitraže.

Uvidom u odredbu članka 1.2. M naslova OPĆE ODREDBE, podnaslova Mirenje i arbitraža koja je istovjetna u tipskom Ugovoru s ovlaštenim prodavateljem i u tipskom Ugovoru s ovlaštenim serviserom, pa tako i u navedenim ugovorima koje je Auto centar Monte d.o.o. sklopio s Hyundai auto Zagreb d.o.o. uređeno je da se svi sporovi među ugovornim stranama o valjanosti, tumačenju ili učincima ugovora, o pravima i obvezama koji iz njega proizlaze, a koji se ne mogu riješiti međusobnim dogovorom u skladu s prethodno navedenim, mogu se iznijeti pred Centar za mirenje Hrvatske gospodarske komore, ne isključujući pri tome pravo stranaka da sporove rješavaju sudskim putem ili putem arbitraže. [...].

Navedeno je u skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe o motornim vozilima i kriterijima iz Brošure Komisije EZ. Primjerice, pod točkom 5.3.2. naziva Distribucija različitih marki motornih vozila kod distributera (multi-branding) navedeno je da ugovori moraju strankama omogućiti upućivanje bilo kakvih sporova u svezi s prodajom različitih marki neovisnome stručnjaku, arbitru ili na rješavanje pred nacionalnim sudom. Također, pod točkom 4.3.2. naziva Opći uvjeti o posebnim odredbama koje moraju biti uključene u sporazume, pod točkom 6. se navodi da se izuzeće primjenjuje pod uvjetom da vertikalni sporazum osigura svakoj stranci pravo na upućivanje sporova u vezi s ispunjenjem njihovih ugovornih obveza neovisnome stručnjaku ili sucu, a nastavno se navodi kako se takvi sporovi mogu naročito odnositi na sljedeće: a) obveze opskrbe, b) određivanje ili ostvarivanje prodajnih ciljeva, c) obveze koje se odnose na zalihe, d) obveze uporabe test vozila odnosno izložbenih vozila, e) uvjete prodaje različitih marki vozila, f) pitanja o tome opravdavaju li razlozi navedeni u obavijesti o raskidu ugovora njegov raskid i slično.

U svezi s navedenim, Agencija bi u konkretnom slučaju rješavajući o prethodno utvrđenim spornim pitanjima koja se odnose na raskid ugovornog odnosa između poduzetnika Auto centar Monte d.o.o. i Hyundai auto Zagreb d.o.o. prekoračila svoje ovlasti koje joj pripadaju temeljem odredbi ZZTN.

12. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja

I. Vijeće je o ovom predmetu raspravljalo na 31. sjednici, održanoj 29. prosinca 2009., i na 38. sjednici održanoj 8. travnja 2010., te je sukladno ovlastima iz članaka 34. i 35. stavka 1. točke 2., 5. i 8. ZZTN, temeljem svih utvrđenih činjenica i okolnosti u postupku donijelo odluku da je Hyundai auto Zagreb d.o.o., ovlašteni distributer novih motornih vozila, dodatne opreme i rezervnih dijelova marke Hyundai na teritoriju RH sa svojim ovlaštenim prodavateljima i ovlaštenim serviserima sklopio zabranjene sporazume opisane u točki II. i III. izreke ovoga rješenja i time ograničio tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu distribucije novih motornih vozila na teritoriju RH u razdoblju od 1. siječnja 2006. do dana donošenja ovoga rješenja.

U tipskim Ugovorima s ovlaštenim prodavateljima zabranjenim sporazumima, u smislu članka 9. stavka 1. točke 2., 4. i 5. ZZTN i članka 14. stavka 4. točke b), članka 9. stavka 4. i članka 9. stavka 1. Uredbe o motornim vozilima, Vijeće je ocijenilo odredbe članaka 1. i 2. naslova E. POSLOVNI OBJEKTI, u dijelu kojim se prodavatelje ograničava u otvaranju dodatnih prodajnih mjesta ili mjesta isporuke bez prethodne suglasnosti distributera i pod uvjetom prethodnog utvrđenja od strane distributera da prodavatelj ima pravo na otvaranje dodatnih prodajnih mjesta ili mjesta isporuke, članak 1. naslova K. USTUPANJE u dijelu kojim se prodavatelja ograničava u prijenosu njegovih prava i obveze na drugog ovlaštenog prodavatelja, odnosno ograničava ga se u prihvatu ponude drugog ovlaštenog prodavatelja dok ne primi ponudu distributera ili dok distributer ne izjavi da nije zainteresiran za davanje takve ponude, članak 2.3. naslova A. IMENOVANJE i to u dijelu kojim se u bitnome uređuje trajanje ugovora na rok od šest mjeseci te odredbe aneksa tipskog Ugovora s ovlaštenim prodavateljem kojima se produljuje trajanje ugovora za daljnjih šest ili dvanaest mjeseci.

U tipskim Ugovorima s ovlaštenim servisom zabranjenim sporazumima, u smislu članka 9. stavka 1. točke 2., 3., 4. i 5. ZZTN i članka 14. stavka 5., članka 12. stavka 1. točke d), članka 9. stavka 4. i članka 9. stavka 1. Uredbe o motornim vozilima, Vijeće je ocijenilo članak 1. naslova E. POSLOVNI OBJEKTI u dijelu kojim se servisere ograničava u slobodnom odabiru mjesta poslovnog prostora, odnosno u dijelu kojim se servisere ograničava pri otvaranju dodatnih radionica bez odobrenja distributera, članak 4.1. naslova J. USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA I JAMSTVO, u dijelu kojim je uređeno da će servis za pružanje ostalih servisnih usluga koristiti isključivo Hyundaijeve originalne rezervne dijelove, članak 1. Naslova K USTUPANJE u dijelu kojim je uređeno da servis smije prenijeti svoja prava i obveze na drugog ovlaštenog servisera samo uz suglasnost HMC (Hyundai Motor Company) i ne smije prihvatiti ponudu drugog ovlaštenog servisera dok ne primi ponudu HMC ili dok HMC ne izjavi da nije zainteresiran za davanje takve ponude, članak 2.3. naslova A IMENOVANJE i to u dijelu kojim se u bitnome uređuje trajanje ugovora na rok od šest mjeseci te odredbe aneksa tipskog Ugovora s ovlaštenim servisom kojima se produljuje trajanje ugovora za daljnjih šest ili dvanaest mjeseci.

Odredbama koje su utvrđene zabranjenim sporazumima poduzetnik Hyundai auto Zagreb d.o.o. povrijedio je odredbe članka 9. stavka 1. i 4., članka 12. stavka 1. točke d) i članka 14. stavka 4. točke b) i članka 14. stavka 5. Uredbe o motornim vozilima te članak 9. stavak 1. točke 2., 3., 4. i 5. ZZTN.

Naime, sukladno odredbi članka 9. stavka 1. točki 2., 3., 4. i 5. ZZTN, zabranjeni su sporazumi između poduzetnika, ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prešutni dogovori, usklađeno djelovanje, odluke udruženja poduzetnika koji kao cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a naročito su zabranjeni oni sporazumi kojima se ograničava ili nadzire tržišta ili ulaganja, dijele tržišta ili izvori nabave, primjenjuju nejednaki uvjeti za istovrsne poslove s različitim poduzetnicima čime ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju te uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora.

Hyundai auto Zagreb d.o.o. je ovlaštenje za ustroj distribucijske i servisne mreže za teritorij Republike Hrvatske stekao na temelju ugovornog odnosa s poduzetnikom Hyundai Motor Company, sa sjedištem u Seulu, Republika Koreja. Stoga je Hyundai auto Zagreb d.o.o nesporno jača ugovorna strana, odnosno strana koja određuje sve kriterije za ulazak u njegovu prodajnu i servisnu mrežu. Međutim, prethodno opisanim odredbama kojima se ovlaštenim prodavateljima i ovlaštenim serviserima pri sklapanju ugovora nameću dodatne obveze kojima se ograničava tzv. intra brand tržišno natjecanje, kojima im se uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem odredbi koje su protivne uvjetima koje takvi sporazumi obvezno moraju ispunjavati sukladno prisilnim propisima ili koje se smatraju teškim ograničenjem tržišnog natjecanja pa se njima ograničava inter brand tržišno natjecanje ne mogu biti izuzete od opće zabrane.

Navedeni sporazumi ne mogu se ni skupno u smislu odredaba spomenute Uredbe niti pojedinačno u smislu članka 10. ZZTN izuzeti od primjene odredaba članka 9. ZZTN koji uređuje zabranjene sporazume. Odredbe koje su utvrđene zabranjenim sporazumima ništave su ex lege u smislu članka 9. stavka 2. ZZTN.

Predmetni ugovori nisu se mogli skupno izuzeti jer su protivni uvjetima koje takvi sporazumi obvezno moraju ispunjavati u smislu trajanja sporazuma i prijenosa prava i obveza iz sporazuma, odnosno jer sadrže ograničenja tržišnog natjecanja koja sporazumi ne smiju sadržavati, a koja su propisana Uredbom o motornim vozilima, kao prisilnim propisom. S obzirom da Hyundai auto Zagreb d.o.o. nije u postupku dokazao da predmetni ugovori unatoč navedenome ispunjavaju kumulativno uvjete iz članka 10. ZZTN, nisu se mogli niti pojedinačno izuzeti od primjene odredbe članka 9. ZZTN.

Na temelju članka 35. točke 8. ZZTN, Vijeće utvrđuje pravila i mjere za zaštitu tržišnog natjecanja, mjere za otklanjanje sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja i druge mjere za unaprjeđenje prava i politike tržišnog natjecanja na području Republike Hrvatske.

Slijedom navedenog, a sukladno ovlastima iz članka 35. stavka 1. točke 8. ZZTN, Vijeće je odlučilo naložiti poduzetniku Hyundai auto Zagreb d.o.o. brisanje odredbi u važećim ugovorima koje su utvrđene zabranjenim sporazumima u točkama II. i III. izreke ovoga rješenja ili izmjenu spomenutih odredbi na način sukladan propisima o zaštiti tržišnog natjecanja u roku od tri (3) mjeseca od dana dostave ovoga rješenja te da o istome Agenciji dostavi dokaz (aneks ugovora).

Sukladno odluci Vijeća, Agencija je odlučila kao u točkama I. do VI. izreke ovoga rješenja.

Budući da su predmet ovog postupka bili i ocjena Ugovora s ovlaštenim prodavateljem i Ugovora s ovlaštenim servisom koji su Auto centar Monte d.o.o. i Hyundai Auto Zagreb sklopili 25. veljače 2007., a raskinuli 28. prosinca 2007., poduzetnik Monte d.o.o., odnosno Auto centar Monte d.o.o. može zaštitu svojih prava koja proizlaze iz predmetnih sporazuma, a za koje je Agencija utvrdila da sadrže odredbe koje se smatraju zabranjenim sporazumima, u smislu članka 9. ZZTN i ništave su ex lege u smislu članka 9. stavka 2. ZZTN, koje su detaljno obrazložene pod točkama 9., 10. i 11. obrazloženja ovoga rješenja ostvariti sudskim putem. Naime, s obzirom da su predmetni ugovori raskinuti poduzetniku Auto centar Monte d.o.o. preostaje pravo na ostvarivanje prava na naknadu štete od poduzetnika Hyundai auto Zagreb d.o.o. sudskim putem.

13. Objava rješenja u »Narodnim novinama«

Sukladno odredbi članka 59. stavka 1. ZZTN, a u svezi s člankom 57. točkom 1. ZZTN, ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Stoga je Agencija odlučila kao u točki VII. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može, sukladno članku 58. ZZTN, pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2008-01/36
Urbroj: 580-02-010-63-70
Zagreb, 8. travnja 2010.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
mr. sc. Olgica Spevec, v. r.

Napomena:

Sukladno članku 51. ZZTN, podaci koji predstavljaju službenu tajnu izuzeti su od objavljivanja te su u tekstu navedeni podaci označeni [...], odnosno koriste se skraćenice naziva te postoci i podaci u rasponu.