Ispravak Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama

NN 68/2010 (2.6.2010.), Ispravak Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2092

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Naredbi o zaštiti riba i drugih morskih organizama objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 63 od 4. svibnja 2010. godine te se daje

ISPRAVAK

NAREDBE O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

I.

U Naredbi o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine« br. 63/10) u točki III. stavku 1. podtočki 3. alineja 4. mijenja se i glasi:

»Kokoš, prnjavica (Venus spp.) 2,5 cm«

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/131

Urbroj: 525-08-1-0314/10-3

Zagreb, 31. svibanj 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.