Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora

NN 70/2010 (9.6.2010.), Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2124

Na temelju članka 265. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBJAVE KOLEKTIVNIH UGOVORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način objave kolektivnih ugovora.

Članak 2.

Kolektivni ugovor ili njegovu promjenu poslodavac mora na primjeren način učiniti radnicima dostupnim na uvid.

Članak 3.

(1) Kolektivni ugovor ili promjenu kolektivnog ugovora koja obvezuje samo jednog poslodavca, neovisno o području primjene, objavljuje poslodavac na način propisan za objavu pravilnika o radu.

(2) Kolektivni ugovor ili promjena kolektivnog ugovora koja obvezuje dva ili više poslodavca i u kojemu je kao područje primjene navedeno područje Republike Hrvatske ili područje dviju ili više županija, objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(3) Kolektivni ugovor ili promjena kolektivnog ugovora koja obvezuje dva ili više poslodavaca i u kojemu je kao područje primjene navedeno područje jedne županije, objavljuje se u službenom glasilu županije.

Članak 4.

Kolektivni ugovor ili promjenu kolektivnog ugovora iz članka 3. ovoga Pravilnika daje na objavu stranka kolektivnog ugovora koja je stranka na strani poslodavca.

Članak 5.

Kolektivni ugovor ili njegova promjena mora se objaviti u roku od trideset dana od dana sklapanja ili promjene kolektivnog ugovora.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju evidencije i objavi kolektivnih ugovora (»Narodne novine« broj 14/96 i 76/01).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/246

Urbroj: 526-08-01-02/2-10-4

Zagreb, 27. svibnja 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.