Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NN 71/2010 (10.6.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

2148

Na temelju članka 19. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04. 174/04 i 46/07) Nacionalno vijeće za znanost RH je na svojoj 57. sjednici, održanoj 11. svibnja 2010. godine, donijelo

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine« broj 84/05, 100/06, 138/06 i 120/07) u članku 1. iza odjeljka 6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI dodaje se odjeljak koji glasi:

7. INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE (znanost; umjetnost).

Za izbor u znanstveno zvanje u interdisciplinarnom području pristupnik mora udovoljiti kombinirane uvjete propisane ovim Pravilnikom iz svih polja u koja se bira i to u kumulativnom iznosu od najmanje 100% s tim da u svakom pojedinačnom polju moraju biti zadovoljeni uvjeti od minimalno 30%.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/10-05/0004

Urbroj: 355-02-02-10-19

Zagreb, 19. svibnja 2010.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost RH
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, v. r.