Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

NN 72/2010 (11.6.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2154

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 6., članka 40. stavka 5., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6. i 7., članka 43. stavka 2. i 6., članka 44. stavka 2., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA NAMIJENJENIH ZA PROIZVODNJU VOĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« broj 100/09, 153/09) u članku 9. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2) Uzimanje uzoraka reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica za laboratorijsku analizu provodi Zavod, iznimno u 2010. godini uzorke uzima Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja.

3) Za uzimanje uzoraka sadnog materijala Ministarstvo će ovlastiti osposobljenog djelatnika Zavoda na prijedlog Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za zaštitu bilja, a ukoliko je isti prošao stručno osposobljavanje pri tom zavodu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/140
Urbroj: 525-02-1-0007/10-1
Zagreb, 26. svibnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.