Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/10 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

NN 73/2010 (14.6.2010.), Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/10 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

2180

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 02/10

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2010 – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. ožujka 2010. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) pokretna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Adresa

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj
Registra

Katastarske čestice

Katastarska općina

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Općina DUBROVAČKO PRIMORJE

OŠLJE 

Ostaci crkve »Rotonda« 

č. zgr. 123, č. zem. 2251, 2253/1 

Ošlje 

Z-4480 

Općina KONAVLE

LJUTA 

Crkva Glavosijeka sv. Ivana Krstitelja sa srednjovjekovnim grobljem 

č. zgr. 92, na č. zem. 992 

Ljuta 

Z-4484 

MOČIĆI 

Svetište Mitrej – spelaeum 

č. zem. 748 

Močići 

Z-4483 

PLOČICE 

Crkva sv. Petra Apostola sa srednjovjekovnim grobljem 

čest. zgr. 32, na čest. zem. 543

Palje Brdo 

Z-4481 

Općina OREBIĆ

NAKOVANJ 

Špilja Spila Nakovana 

č. zem. 1090 

Nakovanj 

Z-4482 

Grad PLOČE

BAĆINA 

Ostaci crkve sv. Andrije 

3973/3, 4011/1

Baćina 

Z-4466 

Općina TRPANJ

TRPANJ 

Arheološki lokalitet »Gradina« 

č. zem. 1271/2, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, ,1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1299, 1300, 1301/1, 1301/2, 1304/3, 1305/1, 1306/1, 1306/2, 1307, 1308/1, 1308/2, 1309/1, 1309/2, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319/1, 1319/2, 1319/3, 1320, 1331.

Trpanj 

Z-4485 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB, Omiška 10 i 8 

Kompleks zgrada Župne crkve sv. Marije Pomoćnice i Omladinskog doma salezijanaca 

5192 i 5197 

Trešnjevka 

Z-4468 

ZAGREB, Ferenščica II. 9a 

Zgrada osnovne škole »August Cesarec« 

3433/1

Peščenica 

Z-4469 

ZAGREB, Sv. L. Mandića 55 

Zgrada osnovne škole »Dr. Ante Starčević« 

4150,

Dubrava 

Z-4470 

ISTARSKA županija

Općina GROŽNJAN

ZAVRŠJE
(GROŽNJAN) 

Kulturno-povijesna urbanistička cjelina naselja Završje 

Prostorne međe određene su linijom koja se proteže putem na č. 4214/3 i granicama parcela na č. 2370/2, 2370/1, 2369, 2368/2, 2368/1, 2367/4, 2367/3, 2367/2, potom, na zapadnoj strani putem na č. 4227/3, granicama parcela na č. 1833/2, 1833/4, 1826, 1825/1, 1825/2, 1825/3, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819/2, 1819/1, 1824/1 i putem na č. 4229/5, te na istočnoj strani granicom parcela 1893/2, 1895/1, 1899/1, 1900/2, 1900/1, 4259/7, putem na č. 4235/1 i granicama parcela na č. 226, 2230/1, 2230/2, 2224, 2232, 2249, 2256/1, 2259, 2258, 2263 i 2262. 

Završje 

Z-4450 

Grad PULA

PULA 

Graditeljski sklop i arheološka zona utvrde Monte Grosso, topničke bitnice Valmaggiore i merzerskih bitnica Monte Grosso i Sv. Maištada 

307/1, 307/2, 307/3, dio 308, 311/4, 311/3, 311/1, 327/5, dio 327/7, dio 327/1, 327/6, 306, 278/3, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2 i zgr. 52/2. 

Štinjan 

Z-4472 

PULA 

Kompleks katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije i zvonik 

453/ZGR., 454/ZGR., i 452/ZGR., 63 i 61. 

Pula 

Z-4448 

PULA 

Kompleks memorijalne kapele i ostataka trobrodne bazilike sv. Marije Formoze i benediktinskog samostana 

150/1 ZGR., 149/ZGR. 150/2 ZGR., 152/1 ZGR., 152/2 ZGR., 151/ZGR., 148/ZGR., 147/2 ZGR., 153/ZGR. 154/ZGR., 147/1 ZGR., č. 6, č. 5, 142/1 ZGR., 139/ZGR., 142/2 ZGR., 142/3 ZGR., 144/ZGR., 146/ZGR., 143/ZGR., 145/ZGR., 157/ZGR., 138/ZGR., 141/ZGR., 136/ZGR., 137/ZGR., 140/ZGR.

Pula 

Z-4449 

Grad UMAG

UMAG 

Staro gradsko groblje s ostacima crkve sv. Andrije 

2508 

Umag 

Z-4473 

Općina VODNJAN

VODNJAN 

Arheološki lokalitet sa crkvom sv. Šimuna pokraj Gurana

č. zgr. 1106, č. 5641/1 (put), 6676 (put), 6677, 6899/3, 6899/4, 6901/2 i 7382/3.

Vodnjan

Z-4474 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Grad KRAPINA

KRAPINA, Ivana Rendića 1 

Stambeno-poslovna zgrada (kuća Sučić) 

2726 

Krapina-
-grad 

Z-4443 

KRAPINA, Magistratska 30 

Zgrada Magistrata 

1588 

Krapina-
-grad 

Z-4442 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Grad OSIJEK

OSIJEK 

Arheološka zona »Tvrđa – Gornji grad« 

Arheološka zona »Tvrđa – Gornji grad« obuhvaćena je linijom koja započinje na sjevernom kraju Trpimirove ulice i ide na jug zapadnom stranom Trpimirove od mosta Dr. Franje Tuđmana, preko Europske avenije, do staze s južne strane srednjoškolskog igrališta, sjevernom stranom staze od Trpimirove na zapad do Istarske ulice, ravno preko Istarske, do Ulice kralja Zvonimira, sjevernom stranom Ulice kralja Zvonimira od Istarske na zapad do zapadnog ruba Parka kralja Petra Krešimira IV., prema sjeveru zapadnim rubom Parka kralja Petra Krešimira IV., preko Europske avenije, Istočnom stranom Vijenca I. Mažuranića, prema sjeveru istočnom stranom č. 5693/2, 5693/3, južnom i zapadnom stranom č. 5698/3, zapadnom stranom č. 5695, ravno prema čbr. 5694 prema sjeveru ravno preko č. 5698/1 i 8944 do obale rijeke Drave, na istok obalom Drave do mosta Dr. F. Tuđmana. 

Osijek 

Z-4445 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Općina JASENOVAC

JASENOVAC 

Žitnica – Logor »Kožara« 

1044/1, 1044/2, 1044/3, 1046, 1055 i 1056/2.

Jasenovac 

Z-4464 

Grad KUTINA

KUTINA 

Gradište Plovdingrad 

9749/1, 9749/2, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756/1. 

Kutina 

Z-4465 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina CISTA PROVO

CISTA VELIKA 

Arheološki lokalitet »Gradina Vitrenik« i pećina Ikovača 

4160/8  

Cista 

Z-4476 

Općina DUGI RAT

DUĆE 

Ruralna cjelina Duće 

č. 127, 126, 125, 128, 131, 129, 130, 137, 138, 156, 157, 158, 159, 160, dio puta 3884, 377, 283, 282, 281, 280, 276, 275, 273, 274, 272, 271, 270, 269, 268, 277, 279, 278, put 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, put 292, 349, 348, 347/1, 347/2, 344, 343, 342, 345, 346, 341, 340, 339, 338, 336, 337, 318, 317, 316, 319, 320, 321, 322, 333, 334, 335, 332, 331, 323, put 324, 313, 325, 326, 329, 330, 327, 328, 371, 370, 372, 373/1, 373/2, 373/3, 373/4, put 373/5, 373/6, 375, 374, 355, 356, 366, 367, 365, 368, 369, 363, 364, 362, 360, 361, 357, 358, 359, 353, 354, 352, 350, 351, put 376, 410, 406, 407, 408, 409; 315, 314, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, put 3885, 298, 297, 296, 295, 293, 294, 266, 267, 265, 264, 263, 262, put 292, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 161, 162, 163, 164, 165, 185, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 246, 247, 245, 244, 243, put 242, 241, 240, 239, č. 124, 451, 450, 382, 381, 380, 379, 378, 388, 389, 387, 386, 390, 383, 449, 434, 384, 385, 391, 392, 433, put 393, 397, 396, 395, 394, 400, 399, 398, 401, 402, 403, 404, 405, 190, 191, 215, 213, 216/2, 216/3, 214, 210, 212, 211, 209, 208, 207, 205, 206, put 204, 192, 188, 193, 187, 194, 195, 196, 186 i put 197.

Duće 

Z-4458 

Grad HVAR

MALO GRABLJE 

Ruralna cjelina Malo Grablje 

č. zem. 640/11, č. zem. 640/18, č. zem. 640/16, č. zem. 640/15, 640/13, č. zgr. 398, č. zem. 650/6, č. zgr. 399, č. zem. 640/20, č. zgr. 392, č. zgr. 7, č. zgr. 352, č. zgr. 9, č. zgr. 11, č. zgr. 400, č. zem. 640/17, č. zgr. 19, č. zem. 640/19, č. zem. 640/21, č. zem. 641/1, č. zem. 641/7, č. zgr. 359, č. zgr. 358, č. zem. 641/3, č. zem. 641/4, č. zem. 641/5, č. zem. 641/6, č. zem. 641/8, č. zgr. 404, č. zgr. 23, č. zgr. 401, č. zgr. 402, č. zgr. 403, č. zem. 641/2, č. zgr. 5/1, č. zgr. 5/2, č. zgr. 6, č. zgr. 4, č. zem. 640/12, č. zem. 640/14, č. zgr. 8/1, č. zgr. 8/2, č. zgr. 12, č. zgr. 13/1, č. zgr. 13/2, č. zgr. 13/3, č. zgr. 17/3, č. zgr. 15/3, č. zgr. 15/2, č. zgr. 14, č. zgr. 15/1, č. zgr. 16/1, č. zgr. 16/2, č. zgr. 17/1, č. zgr. 18/1, č. zgr. 17/2, č. zgr. 20, č. zgr. 18/2, č. zgr. 25/3, č. zgr. 25/2, č. zgr. 24/1, .č. zgr. 24/2, č. zgr. 22, č. zgr. 21, č. zgr. 25/1, č. zem. 602/2, č. zem. 602/1, č. zem. 606/1, č. zem. 606/2, č. zem. 599, č. zem. 598/2, č. zem. 598/1, č. zgr. 26, č. zgr. 427, č. zem. 580/3, č. zem. 580/2, č. zem. 580/1, č. zgr. 426, č. zem. 597, č. zem. 579, č. zem. 578, č. zem. 577, č. zem. 576/3, č. zem. 576/2, č. zem. 576/1, č. zem. 576/4, č. zem. 581, č. zem. 582, č. zem. 583, č. zem. 584, č. zem. 574, č. zem. 573, č. zem. 572, č. zem. 571/1, č. zem. 572/2, č. zem. 567, č. zem. 640/10, č. zem. 566, č. zgr. 391, č. zgr. 10, č. zem. 588, č. zem. 587, č. zem. 586, č. zem. 585, č. zem. 591, č. zem. 592, č. zem. 593/1, č. zem. 593/3, č. zem. 594/1, č. zem. 594/2, č. zem. 594/3, č. zem. 593/2, č. zem. 594/4, č. zem. 594/6, č. zem. 594/5, č. zem. 594/7, č. zem. 623/1, č. zem. 623/2, č. zem. 622, č. zem. 620, č. zem. 621, č. zem. 619, č. zem. 616/1, č. zem. 616/2, č. zem. 616/3, č. zem. 616/4, č. zem. 616/6, č. zem. 616/5, č. zem. 616/7, č. zem. 616/8, č. zem. 614/1,.č. zem. 614/2, č. zem. 612, č. zem. 613, č. zgr. 417, č. zgr. 416, č. zem. 615/1, č. zem. 615/2, č. zem. 627/1, č. zem. 627/2, č. zem. 626, č. zem. 625, č. zem. 624, č. zem. 7967, č. zem. 7953, č. zem. 595, č. zem. 596, č. zem. 607, č. zem. 608, č. zem. 609, č. zem. 610, č. zem. 604, č. zem. 605, č. zem. 603, č. zgr. 28, č. zgr. 27, č. zgr. 29/1, č. zgr. 29/2, č. zgr. 29/3, č. zgr. 30, č. zgr. 420, č. zem. 504/3, č. zgr. 418, č. zgr. 419, č. zgr. 421, č. zem. 504/1, č. zem. 504/2, č. zem. 504/4, č. zem. 504/3, č. zem. 504/6, č. zem. 504/7, č. zem. 504/8, č. zem. 504/9, č. zem. 505/1, č. zem. 505/2, č. zgr. 425, č. zgr. 424, č. zgr. 422, č. zem. 510, č. zgr. 423, č. zem. 507, č. zem. 506, č. zem. 515, č. zem. 514, č. zem. 516, k.zem. 517, č. zem. 518/1, č. zem. 518/2, č. zem. 558/1, č. zem. 558/2, č. zgr. 390, č. zem. 557/1, č. zem. 557/2, č. zem. 540, č. zgr. 389/2, č. zem. 560, č. zgr. 389/1, č. zem. 542, č. zem. 539/2, č. zem. 539/1, č. zem. 538/2, č. zgr. 31, č. zgr. 1/2, č. zgr. 1/1, č. zgr. 394, č. zgr. 393, č. zgr. 395, č. zem. 541, č. zgr. 388, č. zem. 549, č. zem. 550/1, č. zem. 550/2, č. zem. 550/3, č. zem. 550/4, č. zem. 550/5, č. zem. 554, č. zem. 548, č. zem. 547, č. zem. 552, č. zem. 553/1, č. zem. 553/2, č. zgr. 377, č. zem. 546/2, č. zem. 546/1, č. zem. 545, č. zem. 544, č. zem. 537, č. zem. 538/1, č. zem. 536, č. zem. 535/3, č. zem. 535/2, č. zem. 535/1, č. zem. 518/3, č. zem. 519, č. zem. 521, č. zem. 523, č. zem. 524, č. zem. 525, č. zem. 527, č. zem. 528/1, č. zem. 528/2, č. zem. 528/3, č. zem. 529/6, č. zem. 529/3, č. zem. 529/4, č. zem. 529/1, č. zem. 529/2, č. zem. 529/3, č. zem. 533,

Grablje 

Z-4478 

MALO GRABLJE

Ruralna cjelina Malo Grablje

č. zem. 534, č. zem. 532, č. zem. 531, č. zem. 644/15, č. zem. 644/13, č. zem. 644/14, č. zem. 644/12, č. zem. 644/31, č. zem. 644/9, č. zem. 644/11, č. zem. 644/8, č. zem. 644/6, č. zem. 644/7, č. zem. 644/2, č. zem. 644/3, č. zem. 644/33, č. zem. 650/5, č. zem. 650/6, dio puta 7954/2.

Grablje

Z-4478

Općina JELSA

HUMAC 

Ruralna cjelina Humac 

č. zem. 5176/8, č. zgr. 591, č. zgr. 590, č. zem. 5176/6, č. zem. 5176/13, č. zem. 5204, č. zem. 5524, č. zem. 200/4, č. zem. 5186, č. zgr. 595/1, č. zgr. 595/2, č. zgr. 610, č. zem. 5200/1, č. zem. 5200/11, č. zgr. 609, č. zem. 5200/12, č. zem. 5200/2, č. zem. 5200/3, č. zgr. 482/1, č. zem. 5202/1, č. zem. 5202/2, č. zgr. 482/2, č. zem. 5203/3, č. zem. 5003/1, č. zem. 5003/2, č. zem. 5203/1, č. zem. 5203/2, č. zgr. 485/4, č. zgr. 485/3, č. zgr. 485/2, č. zgr. 485/1, č. zgr. 483, č. zem. 5524, č. zgr. 484, č. zgr. 486, č.zgr .482/3, č. zem. 5204, č. zgr. 482/4, č. zgr. 482/5, č. zgr. 487/1, č. zgr. 487/2, č. zgr. 487/14, č. zgr. 487/3, č. zgr. 487/15, č. zem. 5596, č. zem. 4990/7, č.zem .4990/8, č. zem. 4990/9, č. zem. 4990/2, č. zgr. 540, č. zem. 4990/3, č. zem. 5267/2, č. zem. 5267/1, č. zgr. 487/4, č. zgr. 487/5, č. zgr. 487/12, č. zgr. 487/13, č. zgr. 487/6, č. zgr. 487/7, č. zgr. 487/8, č. zem. 4990/4, č. zem. 4990/14, č. zem. 4990/15, č. zem. 4990/5, č. zgr. 487/10, č. zgr. 488, č. zgr. 487/9, č. zgr. 487/11, č. zem. 5213, č. zgr. 489/2, č. zgr. 489/1, č. zem. 4990/16, č. zem. 4990/12, č. zem. 4990/11, č. zem. 5210/6, č. zgr. 490, č. zgr. 491/3, č. zgr. 491/4, č. zem. 5210/1, č. zgr. 491/2, č. zgr. 491/1, č. zem. 4990/13 ,541/3, č. zgr. 492/1, č. zgr. 492/2, č. zem. 4989/3, č. zem. 4989/2, č. zem. 5210/2, č. zgr. 492/3, č. zgr. 641, č. zem. 5523, č. zem. 4989/5, č. zem. 4989/7, č. zgr. 580, č. zem. 4989/1, č. zgr. 503/2 ,č. zgr. 503/1, č. zgr. 503/14, č. zgr. 503/3, č. zgr. 503/4, č. zem. 5200/5, č. zgr. 503/5, č. zgr. 503/11, č. zgr. 503/15, č. zgr. 503/13, č. zgr. 503/9, č. zgr. 503/10, č. zgr. 550/1, č. zgr. 550/2, č. zgr. 502/1, č. zgr. 502/2, č. zgr. 551, č. zgr. 503/16, č. zgr. 503/6, č. zem. 5200/6, č. zem. 5200/8, č. zem. 5200/7, č. zem. 5200/9, č. zem. 5200/10, č. zgr. 552, č. zgr. 608, č. zgr. 503/7, č. zgr. 503/8, č. zgr. 503/12, č. zem. 5214, č. zem. 5215/4, č. zem. 5215/2, č. zgr. 548/2, č. zgr. 548/1, č. zgr. 548/3, č. zgr. 500, č. zgr. 499/6, č. zgr. 499/5, č. zgr. 499/4, č. zgr. 501/3, č. zgr. 501/2, č. zgr. 501/1, č. zgr. 499/3, č. zgr. 499/2, č. zgr. 499/1, č. zgr. 504/1, č. zgr. 504/5, č. zgr. 504/2, č. zgr. 504/3, č. zgr. 504/4, č. zem. 5212, č. zem. 5213, č. zem. 5217/4, č. zem. 5217/5, č. zgr. 506/1, č. zgr. 506/2, č. zgr. 505, č. zgr. 594, č. zgr. 593, č. zgr. 498, č. zgr. 497, č. zgr. 495/2, č. zgr. 495/3, č. zgr. 495/1, č. zgr. 495/4, č. zgr. 494, č. zgr. 496, č. zgr. 493/3, č.zgr.493/1, č. zgr. 493/2, č. zem. 5210/5, č. zem. 5210/4, č. zem. 5310/3, č. zem. 5211/1, č. zem. 5211/2, č. zgr. 549, č. zem. 5211/3, č. zgr. 507/4, č. zgr. 507/5, č. zgr. 507/1, č. zgr. 507/2, č. zgr. 507/3, č. zgr. 507/6, č. zem. 5218/2, č. zem. 5218/7, č. zem. 5218/6, č. zgr. 92, č. zem. 5218/8, č. zem. 5218/9, č. zem. 5218/3, č. zem. 5218/4, č. zem. 5218/5, č. zgr. 547/2, č. zgr. 547/3, č. zgr. 547/1, č. zem. 5218/1, č. zem. 5217/10, č. zem. 5218/11, č. zem. 5218/12 i č. zem. 5218/13.

Jelsa 

Z-4459 

Grad KAŠTELA

KAŠTEL NOVI 

Crkva sv. Marije od Špiljana (Stomorija) 

č. zgr. 316 i č. zem. 1098.

Kaštel Novi 

Z-4471 

Općina NEREŽIŠĆA

DONJI HUMAC 

Crkva Gospe Karmelske na mjesnom groblju 

čest. zgr. 17

Donji Humac 

Z-4456 

DONJI HUMAC 

Ruševine crkve sv. Jadre i arheološki lokalitet 

č. zgr. 24 i č. zem. 1300

Donji Humac 

Z-4457 

DONJI HUMAC 

Župna crkva sv. Fabijana i Sebastijana 

č. zgr. 25

Donji Humac 

Z-4455 

NEREŽIŠĆA 

Crkva sv. Jurja 

č. zgr. 545

Nerežišća 

Z-4451 

NEREŽIŠĆA 

Crkva sv. Nikole na groblju 

č. zgr. 492

Nerežišća 

Z-4452 

NEREŽIŠĆA 

Crkva sv. Petra 

č. zgr. 206

Nerežišća 

Z-4453 

NEREŽIŠĆA 

Župna crkva Gospe Karmelske 

č. zgr. 445

Nerežišća 

Z-4454 

Općina PROLOŽAC

DONJI
PROLOŽAC 

Most na Suvaji 

5182/1

Proložac 

Z-4462 

DONJI
PROLOŽAC 

Tvrđava Badnjevice 

5420/1 

Postranje 

Z-4461 

DONJI
PROLOŽAC 

Župna crkv sv. Mihovila 

č. zgr. 487, č. 71 

Postranje 

Z-4463 

Grad SPLIT

SPLIT, Zlodrina poljana 8 

Zgrada bivše klesarske radionice Bilinić 

č. 13419, u zemljišnim knjigama označena kao č. zgr. 1580/1

Split 

Z-4479 

Općina ŠESTANOVAC

KATUNI 

Stara župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije 

1

Katuni 

Z-4460 

Grad TROGIR

TROGIR 

Ruševine crkve sv. Stjepana 

č. zgr. 1066 (novi broj 1753/9) 

Trogir 

Z-4444 

Grad VRGORAC

VRGORAC 

Gradski park 

673, nova izmj., (odn. č. 409/4, 437/2, 438/2 i č. zgr. 689 st. izmj.) 

Vrgorac 

Z-4475 

Općina ZAGVOZD

RASTOVAC (ZAGVOZD) 

Crkva Svetog Križa i srednjovj..groblje sa stećcima 

339, 4508 

Zagvozd 

Z-4477 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Grad ILOK

ILOK, Šetalište O.M. Barbrića 4 

Zgrada žitnice 

84/4

Ilok 

Z-4422 

Općina STARI MIKANOVCI

STARI
MIKANOVCI 

Arheološki lokalitet Stari Mikanovci – »Damića Gradina« 

1946 

Stari Mikanovci 

Z-4446 

Grad VINKOVCI

VINKOVCI 

Arheološka zona Vinkovci 

Arheološka zona Vinkovci obuhvaćena je linijom koja započinje u zapadnom kutu Duge ulice – č. 6704 i ide na jugoistok zapadnom stranom Duge ulice od č. 1055/1 do č. 2131, ravno preko Duge ulice do jugozapadne strane Ohridske ulice – č. 767/78, južnom stranom Ohridske ulice od Duge ulice do puta č. 767/77, zapadnom stranom puta – č. 767/77 na jugoistok od Ohridske ulice do Lapovačke ulice – č. 2073/2, ravno preko Lapovačke ulice, južnom stranom Lapovačke ulice na sjeveroistok od č. 2071/5 do Ulice Ljudevita Gaja – č. 1332/1, južnom stranom Ulice Ljudevita Gaja na istok od Ulice kneza Mislava do Ulice kralja Zvonimira – č. 6686, zapadnom stranom Ulice kralja Zvonimira na sjever od Ulice Ljudevita Gaja do Ulice Marije Jurić Zagorke – č. 6700, ravno preko Ulice kralja Zvonimira do Ulice Augusta Šenoe – č. 6698, istočnom stranom Ulice kralja Zvonimira na sjever od Ulice Augusta Šenoe do željezničke pruge Zagreb – Tovarnik č. 6092, južnom stranom č. br. 6092 na istok od č. 111/1 do č. 4953/1, na jugozapad zapadnom i južnom stranom č. 4953/1, preko puta – č. 6204, južnom stranom č. 4950/1, južnom stranom č. 4937 od č. 4950/1 do željezničke pruge Vinkovci – Brčko – č. 6096/1, na sjeverozapad zapadnom stranom č. 6096/1 od č.1533/1 na zapad do potoka Ervenica – č. 6696, istočnom stranom potoka Ervenica od pruge Vinkovci – Brčko do č. 1449/2, istočnom stranom č. 1449/2, istočnom stranom potoka Ervenica – č. 6712/1 na jugozapad od č. 1449/2 do Zvonarske ulice – č. 6710/1, južnom stranom Zvonarske ulice na jugoistok od potoka Ervenica do Ulice Nikole Tesle – č. 6697, istočnom stranom Ulice Nikole Tesle na jugozapad od Zvonarske ulice – č. 1593/7 do Ulice Frana Krste Frankopana – č. 6714, preko Ulice Frana Krste Frankopana do Ulice Petra Zrinskog – č. 6735, istočnom stranom Ulice Petra Zrinskog na jugozapad od č. 2905 do Ulice bana Josipa Jelačića – č. 6734, preko Ulice bana Josipa Jelačića, južnom stranom Ulice bana Josipa Jelačića na jugoistok od č. 3080/1 do Ulice Ruđera Boškovića – č. 3022/137, zapadnom stranom Ulice Ruđera Boškovića na jugozapad od Ulice bana Josipa Jelačića do Ulice Pavleka Miškine – č. 3685/1, na istok preko Ulice Ruđera Boškovića do Ulice Julija Klovića – č. 3685/152, istočnom stranom Ulice Julija Klovića na istok od Ulice Ruđera Boškovića do Makedonske ulice – č. 3685/86, zapadnom stranom Makedonske ulice na jugozapad od Ulice Julija Klovića do č. 3685/130, ravno preko Makedonske ulice, na jugoistok južnom stranom č. 3685/106, 5120/21, preko Erveničke ulice – č. 5120/2, južnom stranom puta – č. 6235/1 od Erveničke ulice do puta – č. 6230/1, ravno preko puta – č. 6230/1, južnom stranom č. 6227 od č. 6230/1 do č. 6225, na jugozapad zapadnom stranom č. 6225 i 6113, preko kanala č. 6105/1, južnom stranom č. 5165/3, preko Ulice Jošine – č. 6221 i kanala – č. 6108, južnom stranom č. 5193/3 i 5193/2, ravno preko rijeke Bosut – č. 6097/1, desnom obalom rijeke Bosut na sjever od č. 5623/1 do č. 5250, zapadnom stranom č. 5250 do Ulice Hansa Dietricha Genschera – č. 6288, sjevernom i zapadnom stranom Ulice Hansa Dietricha Genschera na jug od Ulice Dragutina Žanića Karle – č. 6287

Vinkovci 

Z-4447 

VINKOVCI 

Arheološka zona Vinkovci 

do Ulice Lavoslava Ružičke – č. 6284/1, sjevernom i zapadnom stranom Ulice Lavoslava Ružičke na zapad i jug od Ulice Hansa Dietricha Genschera do č. 5773/4, na jugozapad istočnom stranom č. 5773/4, ravno preko puta č. 6161/4 i Ulice Antuna Akšamovića – č. 5776/38, zapadnom stranom Ulice F. Kršinića – č. 6283 od Ulice Antuna Akšamovića do č. 6160/6, ravno preko č. 6160/6 i 6280/1, zapadnom stranom č. 6151/1, 6151/4, 6151/3 i 6151/2 do č. 6156, na sjeverozapad sjevernom stranom č. 6156 i 6157, ravno preko rijeke Bosut, južnom stranom Ulice Josipa Kozarca – č. 6247 na jugozapad od č. 5885/2, južnom stranom č. 6713/2 i 6263, na sjeverozapad sjevernom stranom č. 6169 i 6172, na jugoistok južnom stranom č. 6171, preko č. 6173/2, južnom stranom č. 6174/2, 6174/4, 6174/3 i 6174/1, na sjever istočnom stranom č. 6251, na istok južnom stranom č. 6175 od č. 5876 do Diljeve ulice – č. 6249, preko č. 6175, 6250, na sjever zapadnom stranom Diljeve ulice – č. 6244, na istok južnom stranom č. 6176 od Diljeve ulice do Ulice Dirov brijeg – č. 6245, istočnom stranom č. 6176, preko č. 6242, zapadnom i sjevernom stranom č. 5828, preko potoka Nevkoš – č. 3451/1, na istok južnom stranom č. 3450/3, 3450/2, na sjever istočnom stranom č. 2355/1, južnom stranom Ulice Andrije Kačića – č. 6723 na zapad od č. 2354/2 do željezničke pruge Županja – Vinkovci – č. 6080, prema sjeveroistoku istočnom stranom željezničke pruge Županja – Vinkovci – č. 1588, 1588/1 i 6081 do zapadnog kuta Duge ulice – č. 6704.

Vinkovci 

Z-4447 

ZAGREBAČKA županija

Grad SAMOBOR

SAMOBOR 

Kulturno-povijesna cjelina Samobor 

Prostorne međe područja kulturno-povijesne cjeline Samobor omeđuju (počevši od gradskog groblja u smjeru kazaljke na satu) č. 3004, 3006, duž Ulice Svete Ane do raskrižja s Ulicom Tepec, duž Ulice Tepec do odvojka za izvidnicu (recentna željezna konstrukcija) te pravocrtnom linijom kroz šumu Tepec do č. 1440/1, preko ceste Rudarska Draga, 1405/2, 1404, 1406/2, 1406/3, 1403, duž Šumskog puta, 1384/2, 1384/1, 1383, 1382, 1381, 1379, duž Gračec ulice, 1377, duž linije potoka Gradna (uključujući Gradnu), 1296, preko Ulice Gornji Kraj, 1196, 1197, 1190/1, 1190/2, 1186/2, 1186/4, 1189, 1191, 1173, 1172, 1169, 1168/2, 1164/1, 1162/2, 1162/1, 1160/3, 1161, 1158/2, 1158/3, 1159, 1147, 1143, 1144, 1146, 1136/2, 1136/1, 1132, 1133, 1129, 1123, 1126, 1125, 1099, 1097, 1096/1, 1095, preko 1094/1 i 1589/1, 1589/2, 1583/4, 1583/2, 1582, 1581, 1580, 1579, 1578, 1577/2, 1577/1, 1576, 1575, 1574, 1573, 1572, 1571, 1570, 1568, 1592, 1626/2, 1624/1, 1624/3, 1637, 1638/1, duž ulice V. Kirina do 1615/1615/8, 1618/2, 1618/1, 1615/5, 1615/2, 1615/4, 1615/13, 1728/1, 1728/2, 1615/7, 1729, 1730, 1731/1, 1731/2, 1731/3, 1615/10, 1737/2, 1737/3, 1737/8, 1736/4, 1736/2, 1736/1, 1716, 1715, 1714, 1713, preko Stražničke ulice, 1800, 1797/2, 1779/1, 1776/2, 1775/1, 1773/1, 1771/1, 1770/1, 1770/2, 1769/2, 1769/3, 1769/1, 1768/1, 1767, 1768/3, 1769/4, 1772/1, preko ulice Ljudevita Šmidhena, 1911, 1919/2, 1919/3, 1922/2, 1923, 1926/1, 1927/1, 1928/2, 1929/3, preko Zavrtnice, 1906/1, 1906/2, 1905, preko Gajeve ulice do č. 1980/5, preko Kompareove ulice 1980/1, 1979/3, 1979/1, 1975, 1974/1, 1971/3, 1971/2,  1970/3, 1970/1, 1969/4, 1969/3, 1969/2, preko Gajeve ulice do kurije Reiser, č. 681/3, 681/1, 1953, 1954, 1958, 1959, 1963, 1964, 1969/1, 1973, 1968/3, 1966, 1961, 1960/2, 1956, 1955, 1951/2, 1951/1, 1950/1, 1944/1, 1945/1, 1945/2, 1947, preko Gradne, 2076, 2075/2, 2075/1, 2074/4, 2074/3, 2074/2, 2074/1, 2072/4, 2072/3, 2072/2, 2072/1, 2071/4, 2071/3, 2070/2, 2070/1, 2069, 2114/1, 2115, preko Ulice samoborskih bratovština, 2057, 2047, 2048, preko Zagrebačke ulice, 2156, 2155, preko Žumberačke ulice, 2143, 2142/1, 2140, 2138, 2144, preko Žumberačke ulice, 2151, 2167, 2169, 2171/1, 2173/1, 2173/2, 2175, 2176, 2179/1, 2179/6, 2179/2, 2179/3, 2180/1, 2180/2, 2180/3, 2181, 2182, 2185, 2186/1, preko Dalmatinske ulice, 2204, 2205, preko Perkovčeve ulice, 2781/1, 2810, 2812/1, 2815, 2819, 2821/1, 2824, 2825, 2827/1, 2827/2, preko Ulice Grigora Viteza, 2836/3, 2836/2, 2836/1, 2837/4, preko Ulice Grič, 2862/1, 2863, 2864, 2865, 2867/1, 2867/2, 2869, preko Ulice Milana Langa, 2925, preko Samostanske ulice, 2739/1, 2735/2, 2735/3, 2721/11, preko Samostanske ulice, 2730/6, 2929/1, 2925, 2938/2, 2938/1, 2975, 2976, preko Ulice sv. Ane, do č. 3004 (gradsko groblje)

Samobor 

Z-4467 

(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara

Broj registra

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK,

C. Zuzorić 6 i Sv. Dominka 3 

Inventar umjetnina Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Dubrovniku 

Z-4497 

DUBROVNIK,

Gundulićeva poljana 4 

Inventar Zbirke umjetnina Društva prijatelja dubrovačke starine, neovisne i građanske udruge 

Z-4496 

DUBROVNIK

Kapucinski samostan Gospe od Milosrđa 

Inventar zbirke zavjetnih darova

Z-4498 

Grad METKOVIĆ

VID, Arheološki muzej Narona  

Arheološka zbirka

Z-4518 

Općina OREBIĆ

OREBIĆ

Zbirka obitelji Fisković 

Z-4499 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB, Galerija Klovićevi dvori  

Zbirka Slavka Kopača

Z-4435 

ZAGREB

Zbirka umjetničkih djela akademskog slikara Josipa Crnoborija

Z-4514 

ZAGREB, Muzej grada Zagreba  

Zbirka cehalija

Z-4436 

ZAGREB, Gliptoteka HAZU

Zbirka sadrenih odljeva Jurja Matejeva Dalmatinca i Zbirka sadrenih odljeva stećaka

Z-3806 

ZAGREB, Hrvatski povijesni muzej

Arheološka zbirka

Z-3908 

ZAGREB, Tiflološki muzej

Zbirka likovnih radova

Z-4294 

ZAGREB 

Svečani zastor Hrvatski preporod 

Z-4432 

ZAGREB

Zbirka grafika, slika i reljefa Dobrović 

Z-4495 

ISTARSKA županija

Općina MARČANA

MUTVORAN, Crkva sv. Marije Magdalene 

Sakralni inventar 

Z-4488 

Općina MEDULIN

MEDULIN, Crkva Majke Božje od Zdravlja 

Retabl oltara iz crkve Majke Božje od Zdravlja 

Z-4501 

Grad NOVIGRAD (BUJE)

DAJLA,  Crkva sv. Benedikta 

Orgulje

Z-4510 

Grad PAZIN

ZAREČJE, Crkva sv. Antuna

Kamena skulptura sv. Antuna Opata 

Z-4487 

Grad POREČ

POREČ, Zavičajni muzej Poreštine  

Zbirka crteža, Zbirka grafika, Zbirka keramike, Zbirka plakata i tiskovina, Zbirka skulptura, Zbirka slikarstva, Zbirka tekstila i tapiserija i Zbirka umjetničke fotografije

Z-4516 

KARLOVAČKA županija

Općina DRAGANIĆ

DRAGANIĆ, Kapela sv. Trojstva 

Oltar sv. Trojstva i drveni friz 

Z-4500 

Grad OGULIN

OGULIN, PUO Ogulin – Zavičajni muzej Ogulin 

Arheološka zbirka, Etnografska zbirka i Zbirka kamenih spomenika

Z-4437 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija

Općina SVETI PETAR OREHOVEC

GUŠČEROVEC

Kapela sv. Antuna Padovanskog  

Orgulje

Z-4509 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina KUMROVEC

KUMROVEC, Muzeji Hrvatskog zagorja – »Staro selo« Kumrovec 

Povijesna zbirka, Zbirka košara i pletenih proizvoda, Zbirka tekstila i tekstilnog rukotvorstva, Zbirka keramike, Zbirka narodnih glazbala i Zbirka jaslica

Z-4434 

LIČKO-SENJSKA županija

Grad NOVALJA

NOVALJA, Gradski muzej Novalja  

Hidro-arheološka zbirka, Umjetnička zbirka, Etnografska zbirka i Zbirka razglednica.

Z-4515 

Grad OTOČAC

OTOČAC 

Gacko pučko otvoreno učilište – Muzej Gacke 

Memorijalna zbirka Stojana Aralice

Z-4440 

MEĐIMURSKA županija

Grad ČAKOVEC

ČAKOVEC, Župna crkva sv. Nikole   

Orgulje

Z-4505 

Općina GORIČAN

GORIČAN, Župna crkva sv. Leonarda 

Orgulje

Z-4507 

Grad PRELOG

DRAŠKOVEC, Župna crkva sv. Roka  

Orgulje

Z-4506 

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad ČABAR

GEROVO, Župna crkva sv. Hermagore i Fortunata  

Orgulje

Z-4512 

Grad KRALJEVICA

KRALJEVICA, Župna crkva sv. Nikole  

Orgulje

Z-4511 

Grad RIJEKA

RIJEKA, Ulica Frana Supila 13 

»Stigler dizalo« 

Z-4502 

RIJEKA, Prirodoslovni muzej Rijeka  

Zbirka algi, Zbirka spužvi, Zbirka žarnjaka, Zbirka kolutićevaca, Zbirka morskih mekušaca, Zbirka lovkaša, Zbirka bodljikaša i Zbirka plaštenjaka

Z-4438 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Grad SISAK

GUŠĆE, Župna crkva sv. Nikole  

Orgulje

Z-4503 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Grad IMOTSKI

IMOTSKI

POU Imotski – Zavičajni muzej Imotski  

Arheološka zbirka

Z-4439 

Grad TROGIR

TROGIR, Muzej grada Trogira  

Zbirka keramike Zlate Radej, Zbirka Galerije »Cate Dujšin – Ribar« i Etnografska zbirka

Z-4517 

TROGIR, Crkva sv. Jakova  

Orgulje

Z-4513 

VARAŽDINSKA županija

Općina BEDNJA

TRAKOŠĆAN, Dvor Trakošćan

Zbirka namještaja i Zbirka knjiga

Z-3912

Općina BREZNIČKI HUM

BREZNIČKI HUM, Župna crkva sv. Martina  

Orgulje

Z-4504 

Općina KLENOVNIK

KLENOVNIK, Kapela sv. Antuna u dvorcu Drašković  

Pozitiv orgulja

Z-4508 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija

Grad VIROVITICA

VIROVITICA, Gradski muzej Virovitica

Zbirka donacija Branislava Glumca

Z-4057 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Grad VINKOVCI

VINKOVCI, Gradski muzej Vinkovci  

Zbirka zastava i grbova

Z-4441 

ZADARSKA županija

Grad BIOGRAD NA MORU

BIOGRAD NA MORU, Župna crkva sv. Stošije 

Drveni retabl sjevernog bočnog oltara 

Z-4494 

Općina PAKOŠTANE

PAKOŠTANE, Župna crkva Uzašašća Gospodinova 

Retabl glavnog oltara 

Z-4493 

Grad ZADAR

ZADAR, Samostan franjevaca trećoredaca sv. Mihovila  

Inventar Samostana franjevaca trećoredaca sv. Mihovila 

Z-4486 

ZAGREBAČKA županija

Općina PISAROVINA

LUČELNICA, Kapela sv. Duha 

Oltar Sv. Duha 

Z-4490 

Općina POKUPSKO

LIJEVI ŠTEFANKI, Kapele sv. Jurja 

Sakralni inventar 

Z-4492 

Općina PUŠĆA

DONJA PUŠĆA, Kapele sv. Katarine 

Oltar Sv. Katarine Aleksandrijske 

Z-4489 

Grad VELIKA GORICA

GUSTELNICA, Kapele sv. Antuna Padovanskog 

Oltar Sv. Antuna Padovanskog 

Z-4491 

Klasa: 612-08/10-12/0016
Urbroj: 532-04-01-1/4-10-11
Zagreb, 31. ožujka 2010.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.