Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "Kralj Tomislav"

NN 74/2010 (16.6.2010.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "Kralj Tomislav"

HRVATSKA NARODNA BANKA

2203

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. lipnja 2010. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOGA KOVANOG NOVCA »KRALJ TOMISLAV«

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. iz Zagreba izdaje, u sklopu serije »Minikovanice«, prigodni zlatni kovani novac »Kralj Tomislav«, kojim započinje tematska serija posvećena hrvatskim vladarima.

2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 20 kuna, u količini ne većoj od 5000 komada i u ukupnom iznosu ne većem od 100.000,00 kuna.

3. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 999/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva. Zlatni kovani novac imat će masu od 1,244 grama i promjer od 14 milimetra.

4. Prigodni zlatni kovani novac od 20 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je lika kralja Tomislava. Iznad lika, polukružno uz rub, ispisan je tekst »KRALJ TOMISLAV«. U donjem desnom dijelu plohe stiliziran je prikaz kraljevske krune, ispod koje je istaknuta godina »925.«.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 20 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu nalaze se oznaka nominalne vrijednosti »20« i naziv novčane jedinice »KUNA«. Ispod oznaka prikaz je grba Republike Hrvatske. Kružno, uz rub, ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, razdvojen oznakom godine izdanja »2010.«.

6. Autor je idejnoga i likovnog rješenja prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 20 kuna Stjepan Divković, akademski kipar.

7. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 522,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

8. Prodaju prigodnoga zlatnoga kovanog novca iz točke 2. ove Odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o. iz Zagreba.

9. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke pustit će se u prodaju 16. lipnja 2010.

10. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 748/2010.
Zagreb, 9. lipnja 2010.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.