Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "100 godina zrakoplovstva u Hrvatskoj"

NN 74/2010 (16.6.2010.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "100 godina zrakoplovstva u Hrvatskoj"

HRVATSKA NARODNA BANKA

2204

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. lipnja 2010. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »100 GODINA ZRAKOPLOVSTVA U HRVATSKOJ«

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. iz Zagreba izdaje prigodni srebrni kovani novac u povodu 100 godina od prvog leta avionom u Hrvatskoj. Dragutin Novak (1892. – 1978.) poletio je u Zagrebu 22. i 23. lipnja 1910. avionom na motorni pogon, što je bio prvi let avionom u Hrvatskoj.

2. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 5000 komada i u ukupnom iznosu ne većem od 750.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara.

4. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je poprsja prvog hrvatskog pilota Dragutina Novaka, u pilotskoj odori. Kružno uz gornji rub ispisan je tekst »PRVI LET AVIONOM U HRVATSKOJ 1910.«. U gornjoj polovini plohe, između poprsja i kružnog natpisa, ispisan je tekst ''Dragutin Novak''.

5. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikazan je avion konstruktora Slavoljuba Penkale kojim je 1910. ostvaren prvi let u Hrvatskoj. Kružno uz gornji rub ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«. U ravnini središnje osi plohe, uz desni rub, ispisana je godina izdanja »2010.«. Ispod teksta prikaz je grba Republike Hrvatske. Uz donji rub u središnjem dijelu nalaze se oznaka nominalne vrijednosti »150« i naziv novčane jedinice »KUNA«.

6. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna gladak i ima utisnute tehničke podatke »Ag 925/1000 24 g ø 37 mm PP HNZ«.

7. Autor je idejnoga i likovnog rješenja za lice prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna Matej Pašalić, a autor idejnoga likovnog rješenja za naličje Stjepan Divković, obojica akademski kipari.

8. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u Republici Hrvatskoj po cijeni od 220,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

9. Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz točke 2. ove Odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o. iz Zagreba.

10. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke pustit će se u prodaju 5. srpnja 2010.

11. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 747/2010.

Zagreb, 9. lipnja 2010.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.