Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2010."

NN 74/2010 (16.6.2010.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2010."

HRVATSKA NARODNA BANKA

2205

Na temelju Odluke o donošenju Plana izdavanja prigodnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta u 2010. godini, koju je Savjet Hrvatske narodne banke pod Z. br. 1663/2009. donio na sjednici održanoj 16. prosinca 2009., te članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2010.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2010.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz točke 1. ove Odluke u količini od 1 000 komada.

3. Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kovanja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja i zataljene su u plastične omote pravokutnog oblika, dimenzija 166 x 111 mm.

4. Izgled kovanica od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine« br. 47/1995.), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »2010.« kao oznaku godine kovanja.

5. Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2010.« prodavat će se po cijeni od 95,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu te posredstvom trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 259-020/06-10/ŽR
Zagreb, 9. lipnja 2010.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.