Pravilnik o elektroničkom upisniku o poslovanjima akvakulture i autoriziranim objektima za preradu

NN 78/2010 (23.6.2010.), Pravilnik o elektroničkom upisniku o poslovanjima akvakulture i autoriziranim objektima za preradu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2252

Na temelju članka 38. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ELEKTRONIČKOM UPISNIKU O POSLOVANJIMA AKVAKULTURE I AUTORIZIRANIM OBJEKTIMA ZA PRERADU[1]

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

1.) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za uspostavu Elektroničkog upisnika (u daljnjem tekstu: Upisnik) koji sadrži podatke o poslovanjima akvakulture i autoriziranim objektima za preradu u skladu s člankom 59. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 42/08 i 36/10)[2].

2.) Pravilnik se primjenjuje mutatis mutandis na instalacije, lovišta u kojima se u svrhu rekreativnog ribolova provodi organizirano poribljavanje (u daljnjem tekstu: lovište), i poslovanja akvakulture, koja su, ne dovodeći u pitanje odredbe članaka 4. stavak 1. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja, registrirana od strane nadležnog tijela u skladu s člankom 4. stavkom 4. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja na koji se primjenjuje članak 3. stavak 1. alineja 1. ovoga Pravilnika.

POJMOVNIK

Članak 2.

Nadležno tijelo za provedbu ovog Pravilnika je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

ELEKTRONIČKI UPISNIK

Članak 3.

1.) Nadležno tijelo:

– uspostavlja Upisnik kako bi podaci o uzgajalištima ili područjima za uzgoj mekušaca poslovanja akvakulture i autoriziranih objekata za preradu koji su autorizirani u skladu s Člankom 4. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja bili dostupni javnosti

– odlučuje od slučaja do slučaja koje instalacije, lovišta i poslovanja akvakulture iz stavka 2. članka 1. ovoga Pravilnika moraju biti upisana u Upisnik, uzimajući u obzir rizik širenja bolesti akvatičnih životinja kao rezultat njihovog poslovanja, njihove prirode, značajki i lokacije.

2.) Upisnik se uspostavlja u skladu s Dodacima ovoga Pravilnika:

a) Dodatak I za poslovanja akvakulture koja uzgajaju (drže) ribu

b) Dodatak II za poslovanja akvakulture koja uzgajaju (drže) mekušce

c) Dodatak III za poslovanja akvakulture koja uzgajaju (drže) rakove

d) Dodatak IV za autorizirane objekte za preradu koji kolju životinje akvakulture u svrhu kontrole bolesti sukladno članku 4. stavku 2. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja.

3.) Nadležno tijelo redovito ažurira Upisnik na način da podaci budu u skladu s podacima iz Upisnika poslovanja akvakulture i autoriziranih objekata za preradu u skladu s člankom 6. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja.

Promijene zdravstvenog statusa moraju se unijeti u Upisnik čim je zabilježena promjena zdravstvenog statusa.

4.) Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju o adresi web-stranice na kojoj se nalazi Upisnik.

Članak 4.

Dodaci I do IV tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/13

Urbroj: 525-06-2-0264/10-5

Zagreb, 14. lipnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I

SADRŽAJ UPISNIKA ZA POSLOVANJA AKVAKULTURE KOJA UZGAJAJU (DRŽE) RIBU

Podatak

Uzgajalište 1

Uzgajalište 2

1. Poslovanje akvakulture

1.1.1. Naziv

– poslovanja akvakulture

– uzgajališta

1.1.2. Adresa ili lokacija uzgajališta

1.2.1. Naziv

– poslovanja akvakulture

– uzgajališta

1.2.2. Adresa ili lokacija uzgajališta

2. Ragistracijski broj (za svako uzgajalište)

2.1.

2.2.

3. Geografski položaj i koordinate (za svako uzgajalište)

3.1.

3.2.

4. Vrste u uzgoju3 (za svako uzgajalište i u odnosu na prijemljivost prema određenim bolestima)

4.1.1. Virusna hemoragična septikemija

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

4.1.2. Zarazna hematopoetska nekroza

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

4.1.3. Koi herpes viroza

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

4.1.4. Zarazna anemija lososa

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

4.2.1. Virusna hemoragična septikemija

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

4.2.2. Zarazna hematopoetska nekroza

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

4.2.3. Koi herpes viroza

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

4.2.4. Zarazna anemija lososa

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

5. Utvrđeni zdravstveni status (za svako uzgajalište)4

5.1.1. Virusna hemoragična septikemija

5.1.1.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.1.1.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.1.1.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.1.1.4. ☐ Ostalo

5.1.2. Zarazna hematopoetska nekroza

5.1.2.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.1.2.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.1.2.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.1.2.4. ☐ Ostalo

5.1.3. Koi herpes viroza

5.1.3.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.1.3.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.1.3.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.1.3.4. ☐ Ostalo

5.1.4. Zarazna anemija lososa

5.1.4.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.1.4.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.1.4.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.1.4.4. ☐ Ostalo

5.1.5. Zarazna nekroza gušterače5

5.1.5.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.1.5.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.1.5.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.1.5.4. ☐ Ostalo

5.1.6. Gyrodactylus salaris5

5.1.6.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.1.6.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.1.6.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.1.6.4. ☐ Ostalo

5.1.7. Bakterijska bolest bubrega5

5.1.7.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.1.7.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.1.7.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.1.7.4. ☐ Ostalo

5.1.8. Ostale bolesti6

5.1.8.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.1.8.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.1.8.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.1.8.4. ☐ Ostalo

5.2.1. Virusna hemoragična septikemija

5.2.1.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.2.1.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.2.1.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.2.1.4. ☐ Ostalo

5.2.2. Zarazna hematopoetska nekroza

5.2.2.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.2.2.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.2.2.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.2.2.4. ☐ Ostalo

5.2.3. Koi herpes viroza

5.2.3.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.2.3.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.2.3.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.2.3.4. ☐ Ostalo

5.2.4. Zarazna anemija lososa

5.2.4.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.2.4.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.2.4.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.2.4.4. ☐ Ostalo

5.2.5. Zarazna nekroza gušterače5

5.2.5.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.2.5.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.2.5.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.2.5.4. ☐ Ostalo

5.2.6. Gyrodactylus salaris5

5.2.6.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.2.6.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.2.6.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.2.6.4. ☐ Ostalo

5.2.7. Bakterijska bolest bubrega5

5.2.7.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.2.7.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.2.7.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.2.7.4. ☐ Ostalo

5.2.8. Ostale bolesti6

5.2.8.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.2.8.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.2.8.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.2.8.4. ☐ Ostalo

6. Tip uzgajališta

(za svako uzgajalište)7

6.1.1.☐ Slana voda/kavezi/

pregrade/mreže

6.1.2. ☐ Slana voda – ribnjaci

6.1.3. ☐ Slana voda – bazeni

/ protočni kanali

6.1.4. ☐ Slana voda – zatvoreni

sustav (recirkulacija)

6.1.5. ☐ Slatka voda – kavezi/

pregrade/mreže

6.1.6. ☐ Slatka voda – ribnjaci

6.1.7. ☐ Slatka voda – bazeni

/protočni kanali

6.1.8. ☐ Slatka voda – zatvoreni

sustav (recirkulacija)

6.1.9. ☐ Istraživački objekt

6.1.10. ☐ Karantenski objekt

6.1.11. ☐ Ostalo

6.2.1.☐ Slana voda/kavezi/

pregrade/mreže

6.2.2. ☐ Slana voda – ribnjaci

6.2.3. ☐ Slana voda – bazeni

/protočni kanali

6.2.4. ☐ Slana voda – zatvoreni

sustav (recirkulacija)

6.2.5. ☐ Slatka voda – kavezi/

pregrade/mreže

6.2.6. ☐ Slatka voda – ribnjaci

6.2.7. ☐ Slatka voda – bazeni

/protočni kanali

6.2.8. ☐ Slatka voda – zatvoreni

sustav (recirkulacija)

6.2.9. ☐ Istraživački objekt

6.2.10. ☐ Karantenski objekt

6.2.11. ☐ Ostalo

7. Proizvodnja na uzgajalištu(za svako uzgajalište)7

7.1.1. ☐ Mrijestilište

7.1.2. ☐ Rastilište

7.1.3. ☐ Matičnjak

7.1.4. ☐ Uzgoj za konzum

7.1.5. ☐ Lovište u kojem se u svrhu rekreativnog ribolova provodi organizirano poribljavanje

7.1.6. ☐ Ostalo

7.2.1. ☐ Mrijestilište

7.2.2. ☐ Rastilište

7.2.3. ☐ Matičnjak

7.2.4. ☐ Uzgoj za konzum

7.2.5. ☐ Lovište u kojem se u svrhu rekreativnog ribolova provodi organizirano poribljavanje

7.2.6. ☐ Ostalo

DODATAK II

SADRŽAJ UPISNIKA ZA POSLOVANJA AKVAKULTURE KOJA UZGAJAJU (DRŽE) MEKUŠCE

Podatak

Uzgajalište ili proizvodno područje 1

Uzgajalište ili proizvodno područje 2

1. Poslovanje akvakulture

1.1.1. Naziv

– poslovanja akvakulture

– uzgajalište ili proizvodno područje

1.1.2. Adresa ili lokacija uzgajališta

1.2.1. Naziv

– poslovanja akvakulture

– uzgajalište ili proizvodno područje

1.2.2. Adresa ili lokacija uzgajališta

2. Ragistracijski broj

(za svako uzgajalište ili proizvodno područje)

2.1.

2.2.

3. Geografski položaj i koordinate (za svako uzgajalište ili proizvodno područje)

3.1.

3.2.

4. Vrste u uzgoju3 (za svako uzgajalište ili proizvodno područje i u odnosu na prijemljivost prema određenim bolestima)

4.1.1. Marteilia refringens

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

4.1.2. Bonamia ostrea

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

4.2.1. Marteilia refringens

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

4.2.2. Bonamia ostrea

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

5. Utvrđeni zdravstveni status4 (za svako uzgajalište ili proizvodno područje)

5.1.1. Marteilia refringens

5.1.1.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.1.1.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.1.1.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.1.1.4. ☐ Ostalo

5.1.2. Bonamia ostrea

5.1.2.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.1.2.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.1.2.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.1.2.4. ☐ Ostalo

5.1.3. Ostale bolesti6

5.1.3.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.1.3.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.1.3.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.1.3.4. ☐ Ostalo

5.2.1. Marteilia refringens

5.2.1.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.2.1.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.2.1.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.2.1.4. ☐ Ostalo

5.2.2. Bonamia ostrea

5.2.2.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.2.2.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.2.2.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.2.2.4. ☐ Ostalo

5.2.3. Ostale bolesti6

5.2.3.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.2.3.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.2.3.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.2.3.4. ☐ Ostalo

6. Tip uzgajališa ili proizvodnog područja7 (za svako uzgajalište ili proizvodno područje)

6.1.1.☐ Uzgajalište školjkaša

6.1.2. ☐ Zatvoreno uzgajalište školjkaša (recirkulacija)

6.1.3. ☐ Otpremni centar, centar za pročišćavanje

6.1.4. ☐ Proizvodno područje

6.1.5. ☐ Istraživački objekt

6.1.6. ☐ Karantenski objekt

6.1.7. ☐ Ostalo

6.2.1.☐ Uzgajalište školjkaša

6.2.2. ☐ Zatvoreno uzgajalište školjkaša (recirkulacija)

6.2.3. ☐ Otpremni centar, centar za pročišćavanje

6.2.4. ☐ Proizvodno područje

6.2.5. ☐ Istraživački objekt

6.2.6. ☐ Karantenski objekt

6.2.7. ☐ Ostalo

7. Proizvodnja na uzgajalištu ili proizvodnom području7 (za svako uzgajalište ili proizvodno područje)

7.1.1. ☐ Mrijestilište

7.1.2. ☐ Rastilište

7.1.3. ☐ Uzgajalište

7.1.4. ☐ Ostalo

7.2.1. ☐ Mrijestilište

7.2.2. ☐ Rastilište

7.2.3. ☐ Uzgajalište

7.2.4. ☐ Ostalo

DODATAK III

SADRŽAJ UPISNIKA ZA POSLOVANJA AKVAKULTURE KOJA UZGAJAJU (DRŽE) RAKOVE

Podatak

Uzgajalište 1

Uzgajalište 2

1. Poslovanje akvakulture

1.1.1. Naziv

– poslovanja akvakulture

– uzgajalište

1.1.2. Adresa ili lokacija uzgajališta

1.2.1. Naziv

– poslovanja akvakulture

– uzgajalište

1.2.2. Adresa ili lokacija uzgajališta

2. Ragistracijski broj (za svako uzgajalište)

2.1.

2.2.

3. Geografski položaj i koordinate (za svako uzgajalište)

3.1.

3.2.

4. Vrste u uzgoju3 (za svako uzgajalište u odnosu na prijemljivost prema određenim bolestima)

4.1.1. Bolest bijelih pjega rakova

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

4.2.1. Bolest bijelih pjega rakova

☐ Ne, prijemljive ili vektorske vrste nisu prisutne

☐ Da, prijemljive vrste su prisutne

☐ Da, vektorske vrste su prisutne

5. Utvrđeni zdravstveni status4 (za svako uzgajalište)

5.1.1. Bolest bijelih pjega rakova

5.1.1.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.1.1.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.1.1.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.1.1.4. ☐ Ostalo

5.1.2. Ostale bolesti6

5.1.2.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.1.2.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.1.2.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.1.2.4. ☐ Ostalo

5.2.1. Bolest bijelih pjega rakova

5.2.1.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.2.1.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.2.1.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.2.1.4. ☐ Ostalo

5.2.2. Ostale bolesti6

5.2.2.1. ☐ Slobodan od bolesti

5.2.2.2. ☐ Pod programom nadziranja

5.2.2.3. ☐ Nije poznato da je zaražen

5.2.2.4. ☐ Ostalo

6. Tip uzgajališa7 (za svako uzgajalište)

6.1.1.☐ Laguna/pregrade/mreže

6.1.2. ☐ Bazeni na kopnu

6.1.3. ☐ Bazeni/protočni kanali

6.1.4. ☐ Zatvoreni sustav na kopnu (recirkulacija)

6.1.5. ☐ Istraživački objekt

6.1.6. ☐ Karantenski objekt

6.1.7. ☐ Ostalo

6.2.1.☐ Laguna/pregrade/mreže

6.2.2. ☐ Bazeni na kopnu

6.2.3. ☐ Bazeni/protočni kanali

6.2.4. ☐ Zatvoreni sustav na kopnu (recirkulacija)

6.2.5. ☐ Istraživački objekt

6.2.6. ☐ Karantenski objekt

6.2.7. ☐ Ostalo

7. Proizvodnja na uzgajalištu7 (za svako uzgajalište)

7.1.1. ☐ Mrijestilište

7.1.2. ☐ Rastilište

7.1.3. ☐ Uzgajalište

7.1.4. ☐ Ostalo

7.2.1. ☐ Mrijestilište

7.2.2. ☐ Rastilište

7.2.3. ☐ Uzgajalište

7.2.4. ☐ Ostalo

DODATAK IV

SADRŽAJ UPISNIKA ZA AUTORIZIRANE OBJEKTE ZA PRERADU KOJI KOLJU ŽIVOTINJE AKVAKULTURE U SVRHU KONTROLE BOLESTI

Podatak

1. Objekt za preradu

1.1.1. Naziv

1.1.2. Adresa i lokacija

2. Registracijski broj

2.1.

3. Geografski položaj i koordinate

3.1.

4. Vrste koje se prerađuju

4.1.1. ☐ Ribe

4.1.2. ☐ Mekušci

4.1.3. ☐ Rakovi

5. Način tretiranja otpadnih voda

3 Prijemljive i vektorske vrste navedene su u popisu iz Dodatka IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 42/08 i 36/10)

4 Koristite polje Ostalo ukoliko se na uzgajalištu provodi program iskorjenjivanja ili kontrolne mjere u skladu s odjeljkom 3., 4., 5. ili 6. Poglavlja V Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 42/08 i 36/10)

5 Primjenjivo samo na zemlju, zonu ili kompartment navedenu u popisu iz Dodatka I. ili. II Pravilnika o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 23/10) u odnosu na tu bolest

6 Primjenjivo samo na zemlje, zone ili kompartmente s mjerama odobrenim u skladu s Člankom 43. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 42/08 i 36/10)

7 Dva ili više polja mogu biti odabrana

[1] Ovim Pravilnikom preuzimaju se odredbe Odluke Komisije 2008/392 EZ od 30. travnja 2008. o implementaciji Direktive Vijeća 2006/88/EZ o Internet-baziranim informacijskim stranicama kako bi podaci o proizvodnji u akvakulturi i ovlašteni objekti za preradu bili dostupni elektronskim putem

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama