Odluka o imenovanju Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske

NN 79/2010 (24.6.2010.), Odluka o imenovanju Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2259

Na temelju odredbe članka 97. alineje 5. i članka 106. Ustava Republike Hrvatske te članka 26. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O IMENOVANJU DRŽAVNOG POVJERENIŠTVA ZA ODLIKOVANJA I PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom imenuje se Državno povjereništvo za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

II.

Državno povjereništvo za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske čine Povjereništvo za civilna odlikovanja i priznanja i Povjereništvo za vojna odlikovanja i priznanja.

III.

Za predsjednika Povjereništva za civilna odlikovanja i priznanja imenuje se:

akademik MILAN MOGUŠ, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Za zamjenika predsjednika Povjereništva za civilna odlikovanja i priznanja imenuje se:

JOŠKO KLISOVIĆ predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

Za članove Povjereništva za civilna odlikovanja i priznanja imenuju se:

dr. sc. NENAD JAVORNIK, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa,

DRAGUTIN ŠURBEK, športaš,

RELJA BAŠIĆ, dramski umjetnik

ŠTEFANIJA BALOG, direktorica AS-a d. o. o. Zagreb i počasna konzulica Sultanata Oman u Republici Hrvatskoj.

Za tajnika Povjereništva za civilna odlikovanja i priznanja imenuje se:

mr. sc. MIRKO MARIJAN, pročelnik Odjela za odlikovanja i priznanja u Stručnoj službi Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

IV.

Za predsjednika Povjereništva za vojna odlikovanja i priznanja imenuje se:

IMRA AGOTIĆ, umirovljeni general zbora.

Za zamjenika predsjednika Povjereništva za vojna odlikovanja i priznanja imenuje se:

ZLATKO GARELJIĆ savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za obranu.

Za članove Povjereništva za vojna odlikovanja i priznanja imenuju se:

general zbora JOSIP LUCIĆ, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske,

PETAR STIPETIĆ, umirovljeni stožerni general,

ŽELJKO GORŠIĆ državni tajnik u Ministarstvu obrane,

PREDRAG MATIĆ posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za branitelje,

NIKICA BURIĆ, umirovljeni pukovnik,

VINKO KOVAČIĆ umirovljeni pukovnik,

PETAR BAJAN, umirovljeni stožerni brigadir i

VLADO MARIĆ, umirovljeni bojnik.

Za tajnika Povjereništva za vojna odlikovanja i priznanja imenuje se: pukovnik VLADO ČULINA, pobočnik predsjednika Republike Hrvatske.

V.

Zadaća povjereništava iz točke II. ove Odluke je razmatranje poticaja i prijedloga za dodjelu odlikovanja i priznanja sukladno odredbi članka 28. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske te podnošenje usklađenih prijedloga predsjedniku Republike Hrvatske.

VI.

Stručnu pomoć povjereništvima iz točke II. ove Odluke pri obavljanju zadaća iz točke V. ove Odluke pruža Odjel za odlikovanja i priznanja u Stručnoj službi Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

VII.

Državno povjereništvo za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske donosi poslovnik o svom radu.

VIII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/06), Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 14/09) i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 142/09).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 060-01/10-02/02

Urbroj: 71-05-03/1-10-1

Zagreb, 16. lipnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.