Pravilnik o izgledu odore inspektora ministarstva

NN 81/2010 (30.6.2010.), Pravilnik o izgledu odore inspektora ministarstva

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2312

Na temelju članka 67. stavka 1. podstavka 6. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« broj: 153/05., 63/07. i 152/08.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZGLEDU ODORE INSPEKTORA MINISTARSTVA

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled odore inspektora Ministarstva unutarnjih poslova koji obavljaju nadzor poslova humanitarnog razminiranja (u daljnjem tekstu: odora inspektora), zaduženje i zamjena odore te oznake odore.

2. ODORA INSPEKTORA

Članak 2.

Odora inspektora je osnovna te se sastoji od:

1. kape sa šiltom (zimska i ljetna)

2. jakne

3. zimske jakne s kapuljačom

4. hlača zimskih (muške i ženske)

5. hlača ljetnih (muške i ženske)

6. majice dugih rukava

7. majice kratkih rukava

8. majice kratkih rukava (polo majice)

9. pulovera

10. kombinezona

11. čarapa (ljetne/zimske)

12. remena

13. visokih cipela (gležnjača)

14. zaštitnog prsluka sa štitnikom za prepone

15. kacige s vizirom

Pripadajući dio odore inspektora je službena značka.

Članak 3.

Kapa sa šiltom (ljetna i zimska) je plave boje, osmerokutnog oblika, sa strojno izvezenim hrvatskim grbom na zrakastoj podlozi i lovorovom vijencu zlatne boje. Kapa sa šiltom – ljetna izrađena je od lakše tkanine.

Jakna je izrađena od sintetičkog vjetronepropusnog materijala tamno plave boje, kopča se zatvaračem uzduž cijele prednjice i preko stajaćeg ovratnika. Na prednjici sa svake strane gore su našiveni džepovi, koji se zatvaraju zatvaračem s poklopcem, koji se pričvršćuje čičak trakom, a dolje su koso urezani džepovi. Iznad poklopca lijevog gornjeg džepa našiven je nosač sa dva metalna prstena na koje se pričvršćuje značka. Rukavi su iz dva dijela s porubljenom duljinom i našivenim pritezačem s čičkom. Na ramenima su prišiveni držači za naramenice. Na desnoj strani iznad džepa našivena je čičak traka za oznaku »INSPEKCIJA ZA HUMANITARNO RAZMINIRANJE«. Na lijevom rukavu prišivena je osnovna oznaka MUP-a RH.

Zimska jakna s kapuljačom izrađena je od sintetičkog vjetronepropusnog materijala, tamno plave boje, kopča se zatvaračem i čičak trakom. Na prednjoj strani našivena su četiri džepa s poklopcima koji se pričvršćuju čičak trakom. Na poklopcu lijevog gornjeg džepa dva su metalna prstena na koje se pričvršćuje značka. Rukavi su iz dva dijela s našivenom orukvicom i trakom za regulaciju širine. Dvostrana traka na duljini rukava je s jedne strane od osnovnog materijala, a druga strana od sintetičke folije, visoke vidljivosti. Sa stražnje strane ovratnika je prorez koji se zatvara čičak trakom u koji je moguće spremiti kapuljaču. Kapuljača se pričvršćuje zatvaračem. Na ramenima su prišiveni držači za naramenice. Na desnoj strani iznad džepa našivena je čičak traka za oznaku »INSPEKCIJA ZA HUMANITARNO RAZMINIRANJE. Na lijevom rukavu prišivena je osnovna oznaka MUP-a RH. Unutarnja strana jakne je s podstavom. S prednje unutarnje lijeve i desne strane nalaze se po dva džepa.

Hlače (zimske) muške su tamno plave boje. S prednje strane su kosi džepovi. U struku je našivena pojasnica s po jednim naborom sa svake strane prednjeg dijela i s držačima za remen, a na bočnom dijelu je ugrađena elastična traka (guma). Rasporak se kopča s pomoću gumba skrivenih prekrivnom letvicom, rupice i gumba na pojasnici. Na stražnjem dijelu u visini sjedala je našiveno ojačanje i dva urezana džepa s poklopcima, koji se zatvaraju s dvije čičak trake. Duljina nogavica je porubljena prošivom.

Hlače (zimske) ženske iste su kao i muške hlače, osim što se s prednje strane nalazi po jedan ušitak umjesto nabora, a rasporak se kopča pomoću patent zatvarača, rupice i gumba na pojasnici.

Hlače (ljetne) muške istog su izgleda i kroja kao i hlače zimske muške, izrađene iz laganije tkanine.

Hlače (ljetne) ženske istog su izgleda i kroja kao i hlače zimske ženske, izrađene iz laganije tkanine.

Majica dugih rukava tamno plave je boje klasičnog oblika. Izrađena je iz glatkog jednoležišnog pamučnog pletiva, okrugli obrub vratnog izreza izrađen je iz dvostrano desnog pletiva ojačanog elastičnom niti. Čitavom duljinom rukava našiven je render.

Majica kratkih rukava istog je izgleda i sastava kao i majica dugih rukava.

Majica kratkih rukava (polo) svjetlo plave je boje s ovratnikom. S prednje desne strane našivena je čičak traka za oznaku »INSPEKCIJA ZA HUMANITARNO RAZMINIRANJE. Na lijevom rukavu prišivena je osnovna oznaka MUP-a RH.

Pulover je pleteni, tamnoplave boje s visokim ovratnikom. S prednje strane pulovera ušiven je zatvarač, koji se zatvara preko ovratnika. Na ramenima i laktovima je pojačanje tkaninom. Rub pulovera i rukava završava renderom, koji su kaoi ovratnik, izrađeni od rebrastog pletiva, duplo presavinutog. Na ramenima su prišiveni držači za naramenice. Na desnoj strani u visini prsa našivena je čičak traka za oznaku INSPEKCIJA ZA HUMANITARNO RAZMINIRANJE. Na lijevom rukavu prišivena je osnovna oznaka MUP-a RH.

Kombinezon je tamno plave boje, izrađen od teže tkanine, uobičajene izvedbe s većim brojem džepova koji se kopčaju čičak trakom. Na desnoj strani, prednjeg dijela iznad džepa, u visini prsiju, našivena je čičak traka za oznaku »INSPEKCIJA ZA HUMANITARNO RAZMINIRANJE». S leđne strane, u visini struka nalazi se uvučen rebrasto prošiven elastični umetak. Na lijevom rukavu prišivena je osnovna oznaka MUP-a RH.

Čarape ljetne su tamno plave boje.

Čarape zimske su tamno plave boje, izrađene od debljeg pletiva.

Remen je kožni, crne boje.

Cipele visoke (gležnjače) izrađene su od vodonepropusnog materijala, crne boje s crnim, gumenim đonom koji se ne kliže. Gornjište je tako izrađeno da je cipela u potpunosti zatvorena te s povišenom sarom (iznad gležnja).

3. ZADUŽENJE I ZAMJENA ODORE INSPEKTORA

Članak 4.

Osoba koja je raspoređena na radno mjesto za obavljanje nadzora poslova humanitarnog razminiranja zadužuje odoru inspektora prema Popisu s količinama za zaduženje i rokovima uporabe (u daljnjem tekstu: Popis), koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Prilikom prvog zaduženja odore, inspektoru se otvara osobni karton zaduženja.

Inspektor ne smije izvan službe nositi odoru ili dijelove odore.

Članak 5.

Dijelovi odore, koji su dotrajali, oštećeni ili uništeni u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe, zamijeniti će se bez naknade, na temelju pisanog zahtjeva inspektora uz odobrenje nadređenog rukovoditelja,

Članak 6.

Inspektori zadužuju odoru i njene dijelove u skladištu Ministarstva u sjedištu.

Članak 7.

Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora ovlaštenih pravnih osoba te upravnog nadzora Hrvatskog centra za razminiranje inspektori su dužni nositi odoru propisanu ovim Pravilnikom.

Inspektori su, prilikom nadzora, dužni nositi zaštitnu opremu koja se sastoji od zaštitnog prsluka sa štitnikom za prepone i kacige s vizirom, ukoliko je u tijeku obavljanje poslova pretraživanja i razminiranja i/ili tehničkog izvida.

4. OZNAKE ODORE INSPEKTORA

Članak 8.

Inspektori na rukavima odore nose osnovnu oznaku pripadnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Osnovna oznaka iz stavka 1. ovoga članka strojno je vezena oznaka izrađena koncem, na svjetlo plavoj podlozi u obliku štita. Gornja osnovica štita i stranica je 9 cm. Oznaku omeđuje žuti obrub širine 3 mm. U sredini je stilizirano, na zrakastoj podlozi, izvezen žutim koncem simbol Republike Hrvatske »RH«, a ispod toga, u sredini izvezene bijele trake, nalazi se natpis »MUP« izvezen crnim koncem. Oba simbola, »RH« i »MUP« nalaze se u žutom krugu koji simbolizira hrvatski pleter.

Članak 9.

Inspektori koji obavljaju poslove nadzora nad poslovima humanitarnog razminiranja na odori nose dodatnu oznaku pripadnosti Inspekciji za humanitarno razminiranje.

Dodatna oznaka pravokutnog je oblika, dimenzija 13 x 2,5 cm. Na tamnoplavoj podlozi, zlatnim koncem strojno je izvezen natpis »INSPEKCIJA ZA HUMANITARNO RAZMINIRANJE«.

Dodatna oznaka iz stavka 2. ovoga članka pričvršćena je čičkom na odoru na desnoj strani u visini prsiju ili iznad gornjeg desnog džepa.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-29731/4-2010.

Zagreb, 21. lipnja 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

POPIS ODORE INSPEKTORA S KOLIČINAMA ZADUŽENJA PO DJELATNIKU

Red. br.

Naziv

Kom.

Rok uporabe

1.

KAPA SA ŠILTOM

1

3 g.

2.

JAKNA

1

5 g.

3.

ZIMSKA JAKNA S KAPULJAČOM

1

5 g.

4.

ZIMSKE HLAČE

1

3 g.

5.

LJETNE HLAČE

1

3 g.

6.

MAJICA DUGIH RUKAVA

2

2 g.

7.

MAJICA KRATKIH RUKAVA

3

2 g.

8.

MAJICA KRATKIH RUKAVA (POLO)

4

2 g.

9.

PULOVER

1

3 g.

10.

KOMBINEZON

1

5 g.

11.

ČARAPE (ljetne/zimske)

5+3

1 g.

12.

REMEN

1

8 g.

13.

VISOKE CIPELE (GLEŽNJAČE)

1

3 g.

14.

ZAŠTITNI PRSLUK SA ŠTITNIKOM ZA PREPONE

1

cca 10 g. (prema deklaraciji)

15.

KACIGA S VIZIROM

1

cca 10 g. (prema deklaraciji)