Izmjene mreže javne zdravstvene službe

NN 81/2010 (30.6.2010.), Izmjene mreže javne zdravstvene službe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2317

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008 i 71/2010), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i nadležnih komora, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

IZMJENE

MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

I.

U Mreži javne zdravstvene službe (»Narodne novine« br. 98/2009 i 14/2010 – ispr.) u točki VIII. Tablici III.1. MREŽA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU redni broj IV GRAD ZAGREB mijenja se i glasi:

IV

GRAD ZAGREB

1

Klinički bolnički centar Zagreb

2

 

Klinička bolnica Sestre milosrdnice

3

 

Klinička bolnica Dubrava Zagreb

4

 

Klinička bolnica Merkur

5

 

Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević

6

 

Klinička bolnica Sveti Duh

7

 

Psihijatrijska bolnica Vrapče

Tablica III.5.1. mijenja se i glasi:

Klinički bolnički centar Zagreb

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Interna medicina

460

Neurologija

114

Pedijatrija

188

Psihijatrija

79*

Dermatologija i venerologija

61

Fizikalna medicina i rehabilitacija

54

Ginekologija i opstetricija

303

Opća kirurgija

227

Dječja kirurgija

30

Ortopedija

109

Neurokirurgija

50

Urologija

39

Klinička onkologija

65

Oftalmologija

66

Otorinolaringologija

60

Ukupno

1905

*od toga 9 postelja za kliniku za psihološku medicinu

Tablica III.5.2. mijenja se i glasi:

Klinička bolnica Sestre milosrdnice

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Interna medicina

204

Neurologija

70

Pedijatrija

150

Psihijatrija

57

Dermatologija i venerologija

31

Fizikalna medicina i rehabilitacija

30

Ginekologija i opstetricija

108

Opća kirurgija

278

Dječja kirurgija

105

Ortopedija

10

Neurokirurgija

33

Urologija

28

Klinička onkologija

197

Oftalmologija

45

Otorinolaringologija

66

Ukupno

1412

Tablica III.5.4. mijenja se i glasi:

Klinička bolnica Merkur

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Interna medicina

127

Ginekologija i opstetricija

85

Opća kirurgija

93

Urologija

10

Otorinolaringologija

31

Ukupno

346

Tablica III.5.11. mijenja se i glasi:

Klinička bolnica Sveti Duh

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

Interna medicina

165

 

Neurologija

40

 

Pedijatrija

65

 

Ginekologija i opstetricija

108

 

Opća kirurgija

97

 

Ortopedija

33

 

Urologija

32

 

Oftalmologija

25

 

Otorinolaringologija

25

 

Kronične dječje bolesti

 

70

Kronične plućne bolesti

 

75

Ukupno

590

145

*od toga 20 postelja za majke iz tretmana »Majka-dijete«

Tablica III.5.12. mijenja se i glasi:

Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

Psihijatrija

195

 

Kronične duševne bolesti

 

1274

Ukupno

195

1274

Tablica III.5.5., Tablica III.5.6., Tablica III.5.7., Tablica III.5.8., Tablica III.5.9., Tablica III.5.13., Tablica III.5.14., Tablica III.5.15., Tablica III.5.16., Tablica III.5.17. brišu se.

II.

Ove Izmjene Mreže javne zdravstvene službe stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/10-01/97

Urbroj: 534-07-10-1

Zagreb, 24. lipnja 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.