Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom za zasluge stečene promicanjem međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske

NN 82/2010 (1.7.2010.), Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom za zasluge stečene promicanjem međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2321

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM KNEZA BRANIMIRA S OGRLICOM

za osobite zasluge stečene promicanjem međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske.

1. lord ALEXANDER DUNDEE

2. lord JULIAN GRENFELL

Klasa: 060-04/10-06/05
Urbroj: 71-05-04/1-10-01
Zagreb, 1. lipnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.