Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle za osobiti doprinos u izumiteljstvu

NN 82/2010 (1.7.2010.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle za osobiti doprinos u izumiteljstvu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2324

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka I. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
NIKOLE TESLE

za osobiti doprinos u izumiteljstvu.

1. VJEKOSLAV MAJETIĆ

2. IVAN VICAN

Klasa: 060-03/10-13/10
Urbroj: 71-05-04/1-10-01
Zagreb, 1. lipnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.