Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku znanstvenika

NN 82/2010 (1.7.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku znanstvenika

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

2346

Na temelju članka 23. stavka 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07 i 45/09) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UPISNIKU ZNANSTVENIKA

Članak 1.

U Pravilniku o Upisniku znanstvenika (»Narodne novine«, broj 72/04) članak 6. briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-03/10-02/00147

Urbroj: 533-04-10-0002

Zagreb, 24. lipnja 2010.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.