Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN 82/2010 (1.7.2010.), Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

2348

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/2005. i 41/2008.) Hrvatska narodna banka objavljuje

ESKONTNU STOPU

HRVATSKE NARODNE BANKE

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2010. iznosi 9% godišnje.

Broj: 264-020/06-10/ŽR
Zagreb, 30. lipnja 2010.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.