Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - Sprječavanje onečišćenja (2010.)

NN 82/2010 (1.7.2010.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - Sprječavanje onečišćenja (2010.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

2352

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

Dio 22. – SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA (2010.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 22. – SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA (2010.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Općenito

2. Sprječavanje onečišćenja uljem

3. Sprječavanje onečišćenja štetnim tekućim tvarima koje se prevoze u razlivenom stanju

4. Sprječavanje onečišćenja štetnim tvarima koje se prevoze morem u upakiranom obliku

5. Sprječavanje onečišćenja sanitarnim otpadnim vodama

6. Sprječavanje onečišćenja smećem

7. Sprječavanje onečišćenja zraka

8. Nadzor štetnih sustava protiv obrastanja na brodovima

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2010. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. – SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA iz 2009. god., objavljena u »Narodnim novinama« br. 65/2009.

Broj: 1031/KN/JB

Split, 23. lipnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.