Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 30. - Upravljanje sigurnošću (2010.)

NN 82/2010 (1.7.2010.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 30. - Upravljanje sigurnošću (2010.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

2353

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

Dio 30. – UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU (2010.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 30. – UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU (2010.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Izdavanje potvrda

2. Potvrđivanje sustava upravljanja sigurnošću

3. Proces certifikacije

4. Prosudba sustava upravljanja sigurnošću

5. Sustav upravljanja sigurnošću

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2010. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 30. – UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU (2009.) objavljena u »Narodnim novinama« br. 65/2009.

Broj: 1032/KN/JB

Split, 23. lipnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.