Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2010.)

NN 82/2010 (1.7.2010.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2010.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

2355

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2010.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI (2010.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Opći zahtjevi

2. Tehnički zahtjevi

3. Pregledi

4. Svjedodžbe

5. Ostali zahtjevi

Dodatak I

Dodatak II

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2010. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIČKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI iz 2008. god. objavljena u »Narodnim novinama« br. 130/2007, kao i Izmjene i dopune br. 1 iz 2008. god. objavljene u »Narodnim novinama« br. 86/2008., te Izmjene i dopune br. 2 iz 2009. god. objavljene u »Narodnim novinama« br. 65/2009.

Broj: 1034/KN/JB

Split, 23. lipnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.