Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti (2010.)

NN 82/2010 (1.7.2010.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti (2010.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

2356

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI (2010.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI (2010.), koja sadrže izmjene u ovim odjeljcima:

1. Općenito

2. Nadzor/Ocjena sukladnosti tijekom gradnje brodica i jahti

3. Pregledi jahti

4. Pregledi brodica

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2010. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI iz 2008. god. objavljena u »Narodnim novinama« br. 130/2007, kao i Izmjene i dopune br. 1 iz 2008. god. objavljene u »Narodnim novinama« br. 86/2008., te Izmjene i dopune br. 2 iz 2009. god. objavljene u »Narodnim novinama« br. 65/2009.

Broj: 1035/KN/JB

Split, 23. lipnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.