Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 16. - Pomagala za navigaciju, Izmjene i dopune br. 1. (2010.)

NN 82/2010 (1.7.2010.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 16. - Pomagala za navigaciju, Izmjene i dopune br. 1. (2010.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

2357

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

Dio 16. – POMAGALA ZA NAVIGACIJU, Izmjene i dopune br. 1 (2010.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 16. – POMAGALA ZA NAVIGACIJU, Izmjene i dopune br. 1 (2010.), koja sadrže izmjene u poglavlju 2.2 predmetnih Pravila:

1.2 Izmjene i dopune pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2010. godine.

Broj: 1036/KN/JB

Split, 23. lipnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.