Odluka o odlikovanju Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za osobit doprinos u kulturi

NN 83/2010 (5.7.2010.), Odluka o odlikovanju Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za osobit doprinos u kulturi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2361

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobit doprinos u kulturi:

1. ADAM ETEROVICH

2. NILA KUZMANIĆ SVETE.

Klasa: 060-03/10-13/08

Urbroj: 71-05-04/1-10-01

Zagreb, 1. lipnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.