Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku

NN 83/2010 (5.7.2010.), Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2381

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

POPIS GRAĐEVINA

ZA OSNOVNU MELIORACIJSKU ODVODNJU I MJEŠOVITIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

Ovim Popisom utvrđuju se građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovite melioracijske građevine od interesa za Republiku Hrvatsku.

II.

Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju su:

1. melioracijske građevine I. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvode u melioracijske građevine, te crpne stanice u melioracijskom sustavu i ostale pripadajuće građevine,

2. melioracijske građevine II. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvode melioracijske građevine I. reda, te ostale pripadajuće građevine.

Mješovite melioracijske građevine su melioracijske građevine koje su namijenjene i melioracijskoj odvodnji i navodnjavanju.

III.

Na mješovite melioracijske građevine sadržane u ovom Popisu primjenjuju se odredbe Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09; u daljnjem tekstu Zakon o vodama) koje se odnose na građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju, a na one koje nisu sadržane u ovom Popisu primjenjuju se odredbe Zakona o vodama koje se odnose na građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju.

IV.

Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovite melioracijske građevine od interesa za Republiku Hrvatsku popisane su po branjenim područjima i navedene su u Prilogu, koji je sastavni dio ovog Popisa.

V.

Ovaj Popis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/35

Urbroj: 538-10/3-0-52-10/8

Zagreb, 28. lipnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG

Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku po branjenim područjima

I.Branjeno područje maloga sliva Biđ – Bosut:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Jošava

glavni odvodni kanal

Babin Brod

glavni odvodni kanal

C.S.Konjuša

Trbušanci

glavni odvodni kanal

Bazovac

glavni odvodni kanal

C.S.Dokljevo

Bistra Spačva

glavni odvodni kanal

Berava (sliv Biđa)

glavni odvodni kanal

C.S.Teča

Crna Bara

glavni odvodni kanal

Berava (sliv Bosuta)

glavni odvodni kanal

C.S.Zib

Drenovača

glavni odvodni kanal

Beravica

glavni odvodni kanal

 

Konjuša

glavni odvodni kanal

Bistra

glavni odvodni kanal

 

Mašanj

glavni odvodni kanal

Blatna Voda

glavni odvodni kanal

 

Teča

glavni odvodni kanal

Božulo

glavni odvodni kanal

 

Zib Brižnica

glavni odvodni kanal

Brana

glavni odvodni kanal

 

Jasenova

glavni odvodni kanal

Branislijeva

glavni odvodni kanal

 

Ljubanj

glavni odvodni kanal

Ervenica

glavni odvodni kanal

 

Rakovac

glavni odvodni kanal

Gašnica

glavni odvodni kanal

 

Ribnjak

glavni odvodni kanal

Gatina

glavni odvodni kanal

 

Veliki Pašt

glavni odvodni kanal

Golubovac

glavni odvodni kanal

 

Vidor

glavni odvodni kanal

Lučica

glavni odvodni kanal

 

Virovi

glavni odvodni kanal

Marikovo

glavni odvodni kanal

 

Vođinački Rit

glavni odvodni kanal

Mednik

glavni odvodni kanal

 

Vrbanjica

glavni odvodni kanal

Milino Bistra

glavni odvodni kanal

 

 

 

Nevkoš

glavni odvodni kanal

 

 

 

Obla

glavni odvodni kanal

 

 

 

Obodni Autoput

glavni odvodni kanal

 

 

 

Obošnica (sliv Bosuta)

glavni odvodni kanal

 

 

 

Obošnica (sliv Save)

glavni odvodni kanal

 

 

 

Optičar

glavni odvodni kanal

 

 

 

Saonica

glavni odvodni kanal

 

 

 

Sariševo

glavni odvodni kanal

 

 

 

Selo Bosut

glavni odvodni kanal

 

 

 

Spojni

glavni odvodni kanal

 

 

 

Spojni Konjuša

glavni odvodni kanal

 

 

 

Stružac

glavni odvodni kanal

 

 

 

Svržnica

glavni odvodni kanal

 

 

 

Teča Bistra

glavni odvodni kanal

 

 

 

Žestilovac

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Bitulja

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Dišinac

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Blato

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Jasenje

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Jos

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Spojni

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Struga

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Žavorija

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Bok

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Bosut Bistra

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Dračetina Sopština

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Dubrave

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Đubraci

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Gaj

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Gradina

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Jasenik Bidanj

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Jauk

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Jopež

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Kamenito

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Koritanj

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Kosanovica

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Krtinje

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Kruševac

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Kunjevci

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Lukno Laze

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Međni

glavni odvodni kanal

 

 

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

 

 

Morganj

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Ošvanj

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

Popova Livada

glavni odvodni kanal

 

 

Revenica

glavni odvodni kanal

Ripača

glavni odvodni kanal

Sakatovica

glavni odvodni kanal

Skorotinci

glavni odvodni kanal

Strugovi

glavni odvodni kanal

Tresoglav

glavni odvodni kanal

 

 

Turjaci

glavni odvodni kanal

 

 

Vezovac

glavni odvodni kanal

 

 

Vidor Gušte

glavni odvodni kanal

 

 

Vranjevo

glavni odvodni kanal

 

 

Vrbanjski

glavni odvodni kanal

 

 

Zla Bara

glavni odvodni kanal

 

 

Burenica

glavni odvodni kanal

 

 

Franjevački Rit

glavni odvodni kanal

 

 

Satnički Rit

glavni odvodni kanal

 

 

Mlaka

glavni odvodni kanal

 

 

Gradina Orano

glavni odvodni kanal

 

 

Jošavica

glavni odvodni kanal

Duboki

glavni odvodni kanal

Botur

glavni odvodni kanal

2. Mješovite melioracijske građevine:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

d) Akumulacije-retencije

Dren

kanal

Bućkovac

kanal

C.S.Borinci

Mlinac

Istočna Berava

kanal

Glavni Lipovački

kanal

 

 

Savak

kanal

 

 

 

 

Konjsko

kanal

 

 

 

 

II. Branjeno područje maloga sliva Brodska Posavina:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Mrsunja

 

Doga

C.S. Mrsunja

Bistra

 

Matnik

C.S. Migalovci

Moštanik

 

Zlistanica

C.S.Dubočac

Zapadna Berava

 

Pretoka

C.S.Grlić

Dovodni C.S. Mrsunja

 

Doga-Matnik

 

 

Dovodni C.S. Migalovci

 

Brusanska

 

 

Dovodni C.S.Dubočac

 

Osatno

 

 

Dovodni C.S.Grlić

 

Zapadni Veketuš

 

 

 

 

Istočni Veketuš

 

 

 

 

Beravica

 

 

 

 

Bistra

 

 

 

 

Breznica

 

 

 

 

Ćirin

 

 

 

 

Dorovo

 

 

 

 

Duboki (sliv Biđa)

 

 

 

 

Gardun (sliv Biđa)

 

 

 

 

Jos Čaćin

 

 

 

 

Kladavčić

 

 

 

 

Kobilnjak

 

 

 

 

Košuća

 

 

 

 

Luganovica

 

 

 

 

Malo Jasinje

 

 

 

 

Mantek

 

 

 

 

Međašni Ždrilo

 

 

 

 

Moravnik

 

 

 

 

Opodnjača

 

 

 

 

Osatno

 

 

 

 

Osatno-Medvače

 

 

 

 

Popovača

 

 

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

 

 

Prnjavorski

 

 

 

 

Rakitovac

 

 

 

 

Ruščički

 

 

 

 

Saonica

 

 

 

 

Sibova bara

 

 

 

 

Svinjarevo

 

 

 

 

Svržnica

 

 

 

 

Vidroš

 

 

 

 

Vlakona

 

 

 

 

Vrbljanski

 

 

 

 

Vrapče

 

 

 

 

Zaton

 

 

 

 

Cvitkovo

 

 

 

 

Miroševa

 

 

 

 

Dubočac

 

 

 

 

Veketuš

 

 

 

 

Kobaš

 

 

2. Mješovite melioracijske građevine:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

d) Akumulacije-retencije

akumulacija Petnja

akumulacija Ljeskove vode

III. Branjeno područje maloga sliva Orljava – Londža:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Drenovački (sjeverni i južni) (Orljava)

obodni kanal

Bzenica-Breja

obodni kanal

Gnojnica- Markovac (Orljava)

obodni kanal

Stara Lipa

obodni kanal

Zajednice (Orljava-Jakšić)

obodni kanal

Alaginački

obodni kanal

obodni kanal Londže

obodni kanal

Vrbove

obodni kanal

obodni kanal Veličanke

obodni kanal

Mihaljevačko polje

obodni kanal

K-1 (Londža)

sabirni kanal

K-IX Stara Kapela

sabirni kanal

K-2.(Londža)

sabirni kanal

K-VIII. Slatina

sabirni kanal

K-VII. Čapljak

sabirni kanal

K-VI. Bzenički Potok

sabirni kanal

K-IV, Drenovački Potok

sabirni kanal

Ratarnica

sabirni kanal

2. Mješovite melioracijske građevine:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

d) Akumulacije-retencije

retencija-akumulacija Londža

IV. Branjeno područje maloga sliva Šumetlica – Crnac:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Dovodni kanal Davor

kanal

kanal Stara Kapela (Dragovci)

kanal

CS »Crnac«

LK Adžamovka – Orljava

kanal

bujica »Bazik«

 

CS »Davor«

OK Lonja – Strug

kanal

bujica »Begovica«

 

CS »Ljufina«

p Sloboština

potok

bujica »Draževac«

 

CS »Kazeta II«

p. Rešetarica

potok

bujica »Starča«

 

Potok Bačica

potok

bujica »Grabac«

 

Potok Šumetlica

potok

bujica »Hrastovac«

 

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Potok Trnava

potok

bujica »Javorovica«

 

bujica »Kamenica«

 

bujica »Mašički potok« (Badnjevača)

 

bujica »Pokotina«

 

bujica »Putnjak«

 

bujica »Rašaška druga«

 

bujica »Rašaška prva«

 

bujica »Rašaška treća«

 

bujica »Rašaška«

 

bujica »Ribnjak«

 

bujica »Rijeka – Gornji Lipovac«

 

bujica »Dubovac«

 

bujica »Stara Kapela«

 

bujica »Stara Rinovica«

 

bujica Rogoljica

 

bujica Tornovica

 

Crnac

 

Davor kanal

kanal

dovodni kanal »Crnac – Sava«

dovodni kanal

p. Snaš

 

Skopčenjak

 

Istočni LK Rešetarica

kanal

Istočni LK Sloboština

kanal

K-39

kanal

kanal »6 – Stari duboki«

kanal

kanal »Kovačevac«

kanal

kanal »Ljufina – Karasno«

kanal

kanal Karasno

kanal

kanal »Trsten – Ljufina«

kanal

kanal K-1

kanal

kanal Mali Strug

kanal

Laminac

 

LK Lužani – Crnac

kanal

LK Ljufina

kanal

LK Mačkovac – Ljufina

kanal

LK Prvča

kanal

LK Rešetarica – Adžamovka

kanal

LK Sičice – Ljufina

kanal

LK Štivica – Crnac

kanal

LK Vrbje

kanal

Mačkovac-Ljufina (čuvarnica)

 

obodni kanal »Mašički«

obodni kanal

obodni kanal »Rinovica – Dragovci«

obodni kanal

obodni kanal Jelas

obodni kanal

Obodni Okučani

obodni kanal

p Maglaj

 

p. Adžamovka

 

p. Mrsava

 

p. Priseka

 

p. Rikavica

 

p. Rinovica

 

Potok Mijatovac

 

Sabirni I

sabirni kanal

sabirni II

sabirni kanal

Sabirni III

sabirni kanal

sabirni IV

sabirni kanal

sabirni Orubica I

sabirni kanal

sabirni Orubica II

sabirni kanal

sabirni V

sabirni kanal

sabirni VI

sabirni kanal

sabirni VII

sabirni kanal

sabirni VIII

sabirni kanal

LK – Štivica-Crnac

kanal

Stara Pokotina

 

Tutin potok

 

Zapadni LK 2

kanal

zapadni LK Trnave

kanal

potok Glavački

 

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

bujica Fašnik

 

Potok Bačica

 

dovodni kanal Davor

 

kanal Štivica 5

 

potok Rinovica

kanal

V. Branjeno područje maloga sliva Subocka – Strug:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

rijeka Veliki Strug

vodotok

p. Borovac

potok-kanal

CS Lončarica

ustava Lončarica

rijeka Ilova

vodotok

p. Rajić

potok-kanal

CS Tanac

ustava Višnjica

rijeka Pakra

vodotok

p. Kapljenar

potok-kanal

CS Košutarica

ustava Puska

Lonja-Strug

odteretni kanal

p. Kovačević

potok-kanal

CS Mlaka

 

p. Jazavica

potok-kanal

 

 

p. Roždanik

potok-kanal

 

 

 

 

p. Voćarica

potok-kanal

 

 

 

 

p. Paklenica

potok-kanal

 

 

 

 

p. Grabovac

potok-kanal

 

 

 

 

p. Konačka

potok-kanal

 

 

 

 

p. Novska

potok-kanal

 

 

 

 

p. Brestača

potok-kanal

 

 

 

 

p. Muratovica

potok-kanal

 

 

 

 

p. Krivajac

potok-kanal

 

 

 

 

p. Subocka

potok-kanal

 

 

 

 

p. Šljivovac

potok-kanal

 

 

 

 

GOK 1 Tanac

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 2 Tanac

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 1 Bročice

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 2 St. Subocka

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 1 Plesmo

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 2 Kraljeva Velika

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 1 Mlaka

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 2 Mlaka

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 3 Košutarica

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 4 Košutarica

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 5 Lončarica

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 6 Lončarica

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 7 Puska

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 8 Puska

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 9 Puska

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

GOK 1 Višnjica

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

LK Novska

lateralni kanal

 

 

LK Subocka

lateralni kanal

LK Grabovac

lateralni kanal

LK Voćarica 1

lateralni kanal

LK Voćarica 2

lateralni kanal

LK Roždanik 1

lateralni kanal

LK Roždanik 2

lateralni kanal

LK Kapljenar 1

lateralni kanal

LK Kapljenar 2

lateralni kanal

LK Rajić

lateralni kanal

LK Sloboština

lateralni kanal

LK Omladinski

lateralni kanal

2. Mješovite melioracijske građevine:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

d) Akumulacije-retencije

akumulacija Novska

retencija Lonjsko polje

retencija Mokro polje

VI. Branjeno područje maloga sliva Ilova – Pakra:

NEMA

VII. Branjeno područje maloga sliva Česma – Glogovnica:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

LK Ribnjača

lateralni kanali

Spojni kanal ZLGČ LN 1+187

ustava LK Vagovina 0+200

LK Draganac

lateralni kanali

 

ustava LK Vagovina 4+900

LK Vagovina

lateralni kanali

 

ustava LK Batinovac 1+700

LK Batinovac

lateralni kanali

 

ustava LK Batinovac 4+000

LK Đurđic

lateralni kanali

 

ustava LK Vukšinac 1+400

LK Vukšinac

lateralni kanali

 

ustava LK Vukšinac 4+870

LK Koritna

lateralni kanali

 

ustava LK Vukšinac 5+490

LK Varoški Lug

lateralni kanali

 

ustava LK Đurđic 3+750

LK Liplenica

lateralni kanali

 

ustava LK Đurđic 10+240

LK Mostari

lateralni kanali

 

ustava GOK Međurača 0+015

GOK Žabljak

glavni odvodni kanal

 

 

GOK Galovac

glavni odvodni kanal

 

 

GOK Dereza

glavni odvodni kanal

 

 

GOK Bosiljevo

glavni odvodni kanal

 

 

GOK Berek

glavni odvodni kanal

 

 

GOK Bukovina

glavni odvodni kanal

 

 

GOK Međurača

glavni odvodni kanal

 

 

GOK Mački

glavni odvodni kanal

 

 

GOK Majur

glavni odvodni kanal

 

 

VIII. Branjeno područje maloga sliva Zelina – Lonja i područje općine Rugvica:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

HMS ČRNEC POLJE kazeta-12

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GOK Črnovščak

glavni odvodni kanal

SK-030

kanal

C.S. Dugo Selo

 

Zap.later.kan.

lateralni kanal

SK-031

kanal

 

 

 

 

SK-032

kanal

 

 

 

 

SK-033

kanal

 

 

 

 

SK-034

kanal

 

 

 

 

SK-035

kanal

 

 

 

 

SK-036

kanal

 

 

 

 

SK-036-1

kanal

 

 

 

 

SK-037

kanal

 

 

 

 

SK-037-1

kanal

 

 

 

 

SK-038

kanal

 

 

 

 

SK-039

kanal

 

 

 

 

SK-040

kanal

 

 

 

 

SK-041

kanal

 

 

 

 

SK-042

kanal

 

 

 

 

SK-043

kanal

 

 

 

 

SK-044

kanal

 

 

 

 

SK-048

kanal

 

 

 

 

K. Kopčevec

kanal

 

 

 

 

K. Ježevac

kanal

 

 

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

 

 

LK Podvoršica

lateralni kanal

 

 

 

 

Lije.prit.LK Podvorš.

kanal

 

 

 

 

LK Oreščica

lateralni kanal

 

 

 

 

LK Oreščica2

lateralni kanal

 

 

 

 

LK Dubrava 2

lateralni kanal

 

 

 

 

SK Lukarišće 1

sabirni kanal

 

 

 

 

SK Lukarišće2

sabirni kanal

 

 

 

 

K. Kopčevac 2

kanal

 

 

 

 

Kanal SK – 001

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 002

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 003

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 004

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 005

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 006

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 007

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 008

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 009

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 010

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 011

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 012

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 013

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 014

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 015

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 016

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 017

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 018

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 019

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 020

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 021

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 022

sabirni kanal

 

 

HMS ČRNEC POLJE kazeta-7

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Kanal S – 0

sabirni kanal

Kanal Ježevec

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 001

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 002

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 003

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 004

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 005

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 006

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 007

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 008

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 009

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 010

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 011

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 012

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 013

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 014

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 015

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 016

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 017

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 018

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 019

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 020

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 021

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 022

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 023

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 024

sabirni kanal

 

 

 

Kanal SK – 025

sabirni kanal

 

 

HMS ČRNEC POLJE kazeta-13

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Kanal S – 0

sabirni kanal

Kanal S – 1

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 2

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 2a

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 3

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 3a

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 4

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 5

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 5-J

sabirni kanal

 

 

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

 

Kanal S – 6

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 6-J

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 7

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 8

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 8-J

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 9

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 9-J

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 10

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 10-J

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 10-1

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 11

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 11-J

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 12

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 13

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 14

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 15

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 16

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 17

sabirni kanal

 

 

 

Kanal S – 18

sabirni kanal

 

 

 

Kanal Dubovica

sabirni kanal

 

 

HMS ČRNEC POLJE kazeta-11

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Lonja

vodotok

SK-017

kanal

 

 

Ist.lat kanal

lateralni kanal

SK-019

kanal

 

 

 

 

SK-020

kanal

 

 

 

 

SK-021

kanal

 

 

 

 

SK-022

kanal

 

 

 

 

SK-023

kanal

 

 

 

 

SK-024

kanal

 

 

 

 

SK-025

kanal

 

 

 

 

SK-026

kanal

 

 

 

 

SK-027

kanal

 

 

 

 

SK-028

kanal

 

 

 

 

SK-029

kanal

 

 

 

 

SK-030

kanal

 

 

 

 

SK-031

kanal

 

 

 

 

SK-032

kanal

 

 

 

 

SK-033

kanal

 

 

 

 

SK-034

kanal

 

 

 

 

SK-035

kanal

 

 

 

 

SK-036

kanal

 

 

 

 

SK-037

kanal

 

 

 

 

SK-001

kanal

 

 

 

 

SK-002

kanal

 

 

 

 

SK-003

kanal

 

 

 

 

SK-004

kanal

 

 

 

 

SK-005

kanal

 

 

 

 

SK-006

kanal

 

 

 

 

SK-007

kanal

 

 

 

 

SK-008

kanal

 

 

 

 

SK-009

kanal

 

 

 

 

SK-010

kanal

 

 

 

 

SK-011

kanal

 

 

 

 

SK-012

kanal

 

 

 

 

SK-013

kanal

 

 

 

 

SK-014

kanal

 

 

 

 

SK-015

kanal

 

 

 

 

SK-016

kanal

 

 

 

 

SK-018

kanal

 

 

 

 

SK-038

kanal

 

 

HMS RUDINA ŠTAKOROVEC

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GOK Štakorovec

glavni odvodni kanal

 

 

 

 

LK Štakorovec

lateralni kanal

 

 

 

 

IX. Branjeno područje maloga sliva Lonja – Trebež:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Lonja-Strug

odteretni kanal

Kanal Črnec

kanal

C.S.Lonja

Tunel – Gok (Konšćani )

tunel-glavni odvodni kanal

Zapadni lat. kanal

lateralni kanal

C.S.Okoli

L.K.Križ

lateralni kanal

Dovodni kanal za C.S. Obedišće

dovodni kanal

C.S.Bregi

L.K.Deanovec

lateralni kanal

Dovodni kanal za C.S. Lonju

dovodni kanal

C.S.Obedišće

Vlahinička

vodotok

Dovodni kanal za C.S. P.Bregi

dovodni kanal

C.S.Jamarice (devastirana)

 

 

Dovodni kanal za C.S. Črnec Dugoselski

dovodni kanal

C.S. Vezišće

 

 

Dovodni kanal za C.S. Vezišće

dovodni kanal

C.S. Hrastilnica

 

 

Dovodni kanal za C.S. Hrastilnicu

dovodni kanal

C.S.Rožec

 

 

Dovodni kanal za C.S. Rožec

dovodni kanal

C.S.Črnec

 

 

Dovodni kanal za C.S. Ježevo

dovodni kanal

C.S.Ježevo

 

 

Dovodni kanal za C.S. Okoli

dovodni kanal

 

 

 

Dovodni kanal za C.S. Jamaricu

dovodni kanal

 

 

 

Derivacioni kanal

kanalkanal

 

 

 

Gok (k.o.Topolje)

glavni odvodni kanal

 

 

 

Gok (k.o.Prečno )

glavni odvodni kanal

 

 

 

S-I

 

 

 

 

S-17 A

 

 

 

 

S-17

 

 

 

 

SK-016

sabirni kanal

 

 

 

S-22

 

 

 

 

S-19

 

 

 

 

SK-14

sabirni kanal

 

 

 

SK-001

sabirni kanal

 

 

 

SK-015

sabirni kanal

 

 

 

SK-002

sabirni kanal

 

S-23

 

Vezišće

kanal

Gok-Okešinec

glavni odvodni kanal

Gok ( k.o.Šušnjari )

glavni odvodni kanal

Gok ( Novoselec )

glavni odvodni kanal

SK-005

sabirni kanal

SK-006

sabirni kanal

SK-030 (k.o.Trebovec )

sabirni kanal

X. Branjeno područje maloga sliva Banovina:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

HMS K-10

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

SK-001 (na CS Mahovo)

dovodni kanal

SK-003

sabirni kanal

Mahovo

 

SK-022 (na CS Mahovo)

dovodni kanal

SK-005

sabirni kanal

 

 

Odvodni kanal CS Mahovo

odvodni kanal

SK-006

sabirni kanal

 

 

SK-009

sabirni kanal

 

 

SK-014

sabirni kanal

 

 

SK-023

sabirni kanal

 

 

SK-024

sabirni kanal

 

 

SK-026

sabirni kanal

 

 

SK-035

sabirni kanal

 

 

HMS K-9

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GOK Bavorek (Krepić) (CS Hrastelnica)

glavni dovodni kanal

GOK-1 Gušće

glavni odvodni kanal

Hrastelnica

 

Odvodni kanala CS Hrastelnica do Lonje

glavni odvodni kanal

SK-004_Hotić-2

sabirni kanal

Šašna Greda

 

GOK-2 Hotić-1 (CS Šašna Greda)

glavni dovodni kanal

SK-007 Šašna Greda

sabirni kanal

 

kanal Sepčina ( CS Šašna Greda)

glavni odvodni kanal

SK-005 Roški kanal

sabirni kanal

 

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

oteretni kanal Lonja-Strug od ustave Prevlake do Lonje

oteretni kanal

SK-013 Jamica

sabirni kanal

 

 

SK-003 Siklječ-3

sabirni kanal

 

 

SK-Siklječ-2

sabirni kanal

 

 

SK-Siklječ-2a

sabirni kanal

 

 

SK-Logomerčica

sabirni kanal

 

 

SK-032

spojni kanal

 

 

HMS ORLOVAČKO POLJE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

SK-O-1 (dovodni kanal na CS Crkveni Bok)

glavni dovodni kanal

Crkveni Bok

 

SK-O-2 (dovodni kanal na CS Crkveni Bok)

glavni dovodni kanal

 

Odvodni kanal CS Crkveni Bok

glavni odvodni kanal

 

HMS K-7

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GOK-2 Lonja

glavni odvodni kanal

SK-011

sabirni kanal

SK-005 Čigoč potok

sabirni kanal

SK-008 Balatini

sabirni kanal

SK-016 Suvoj

sabirni kanal

K-7 uz Južni nasip

obodni kanal

Odvodni kanal Ustava Trebež

odvodni kanal

HMS Željezno D.

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GOK-1

glavni odvodni kanal

 

 

SK-01

sabirni kanal

 

 

SK-02

sabirni kanal

SK-03 Međidorje

sabirni kanal

HMS Trebarjevo D. I Martinska V.D.

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GOK-1

glavni odvodni kanal

SK-03 Ilovnik

sabirni kanal

SK -01 Ilovnik

sabirni kanal

SK-01 Ilovnik

sabirni kanal

GOK – 01 Ilovnik

glavni odvodni kanal

HMS Rakovo polje i Sisak

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GOK-R-A-1

glavni odvodni kanal

SK Bikovica

sabirni kanal

SK Kozlovica

sabirni kanal

GOK Pretoka

glavni odvodni kanal

Ž-1-1

sabirni kanal

Ž-2-2

sabirni kanal

Kanal »Y« u Sisku

sabirni kanal

SK Penkovica

sabirni kanal

GOK-Dužica

glavni odvodni kanal

HMS Petrinja

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GOK-Stanci

glavni odvodni kanal

SK-Šakička

sabirni kanal

SK- Banice

sabirni kanal

SK – Mala Gorica

sabirni kanal

HMS Sunja

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GOK-Đipan

glavni odvodni kanal

GOK-Đipan 2

glavni odvodni kanal

SK-Kunavac-Omerovac

sabirni kanal

HMS Topusko i Glina

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

SK-Đon

sabirni kanal

SK-Lom (Viduševac)

sabirni kanal

HMS Žažina

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

SK-Kupska

sabirni kanal

GB-A

sabirni kanal

ŽZ-O

sabirni kanal

Podrušinovec kanal

sabirni kanal

Petrovec kanal

sabirni kanal

XI. Branjeno područje maloga sliva Kupa:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

knl Jezero

kanal

SK 13 (Slunjska Selnica)

sabirni kanal

knl Selnica (SK 12),

sabirni kanal

SK 14 (Ribari)

sabirni kanal

Glibovka (GOK 1)

glavni odvodni kanal

SK 16 (Lipje)

sabirni kanal

Paverak (GOK 1)

glavni odvodni kanal

GOK 1 (Šumbar)

glavni odvodni kanal

SK-001

sabirni kanal

K-7

kanal

SK -002

sabirni kanal

SK-1.1.5.

sabirni kanal

K-8

kanal

SK-1.1.3.16.

sabirni kanal

Frajtova graba

 

SK-1.1.3.12.

sabirni kanal

GOK 1 (Cvetković)

glavni odvodni kanal

Jamnica Velika obodni

 

 

 

Kneja

 

 

 

SK-6

sabirni kanal

 

 

Sabirni kanal

sabirni kanal

knl Bresnica

 

B-5

 

B1

 

XII. Branjeno područje maloga sliva Krapina – Sutla i sjeverni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje» što uključuje: Grad Zaprešić i općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Kanal Conec

kanal

Kanal Sutlišće

kanal

L.K. Kutjeći

lateralni kanal

Kanal Črnec

kanal

L.K. Bistra

lateralni kanal

Kanal Đorkuš

kanal

XIII. Branjeno područje južni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje» što uključuje: Grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i Pokupsko:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Kanal lateralni uz O.K. Odra

kanal

Kanal Lomnica

kanal

Kanal G.A. 2. (V. Gorica-Orle)

kanal

HMS ČRNEC POLJE kazeta-7

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Črnec Sesvetski

kanal

Kanal S – 2

kanal

C.S. Oborovo

 

 

 

Kanal S – 3

kanal

 

 

 

 

Kanal S – 8

kanal

 

 

 

 

Kanal S – 9

kanal

 

 

 

Kanal S – 10

kanal

 

HMS ČRNEC POLJE kazeta-12

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Črnec Sesvetski

kanal

Kanal S – 1

kanal

C.S. Ježevo

 

 

 

Kanal Ježevac

kanal

 

 

 

 

Kanal S – 30

kanal

 

 

 

Kanal Kopčevec

kanal

 

HMS ČRNEC POLJE kazeta-13

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Črnec Sesvetski

kanal

Kanal S – 11

 

C.S. Rugvica

 

 

 

Kanal S – 0

 

 

 

XIV. Branjeno područje središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje» što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju; te općinu Stupnik:

NEMA

XV. Branjeno područje maloga sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Rijeka Vuka

vodotok

Bajpas BK

vodotok

CS Dvor

Bobotski kanal

vodotok

Bogdanovački savak

vodotok

Velika Osatina

vodotok

Bolokan

vodotok

Poganovačko Kravički

vodotok

Brana

vodotok

Glavni Daljski

vodotok

Budimački

vodotok

Gaboška Vučica

vodotok

Cetina

vodotok

Glavni Tenjski

vodotok

Davidivača I

vodotok

Loncija

vodotok

Dopsin Kereš

vodotok

Crni Fok

vodotok

Đerma

vodotok

Gorjan Punitovci

vodotok

Igalić

vodotok

Selce

vodotok

Jakovac

vodotok

Maksim

vodotok

Jedinac

vodotok

Spojni kanal Vuka – Bobotski kanal

vodotok

Kanal br.1

vodotok

Oranica

vodotok

Kanal br.2

vodotok

Čitluk

bujčni vodotok

Kereš

vodotok

Mačkovac

bujčni vodotok

Kervež

vodotok

Drljanski Potok

bujčni vodotok

Kešinačka bara – Plandište

vodotok

 

 

Keveždin

vodotok

 

 

Koritnjak

vodotok

 

 

Kreketnjak

vodotok

 

 

Kupalište

vodotok

 

 

Lozovac

vodotok

 

 

Mač

vodotok

 

 

Mačvala

vodotok

 

 

Mali prekop

vodotok

 

 

Mitl Glavančina

vodotok

 

 

Močilna

vodotok

 

 

Orlovača

vodotok

 

 

Perić

vodotok

 

 

Petrijevci

vodotok

 

 

Petruš

vodotok

 

 

Piškato

vodotok

 

 

Pljovarski

vodotok

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

 

 

Pogled

vodotok

 

 

Pumpa Ernestinovo

vodotok

 

 

Pumpa Orlovjak

vodotok

 

 

Pumpa Seleš I

vodotok

 

 

Pumpa Seleš II

vodotok

 

 

Pumpa Vrbik

vodotok

 

 

Rastovski

vodotok

 

 

Rodinjak

vodotok

 

 

Rov

vodotok

 

 

Rukav

vodotok

 

 

Salaj

vodotok

 

 

Sarvaško-bjelobrdski

vodotok

 

 

Savulja

vodotok

 

 

Sekvala

vodotok

 

 

Seleš

vodotok

 

 

Serpentin

vodotok

 

 

Slakovac

vodotok

 

 

Stara Drava

vodotok

 

 

Stara Glavančina

vodotok

 

 

Stara Vuka I

vodotok

 

 

Stara Vuka II

vodotok

 

 

Stara Vuka Vukovar

vodotok

 

 

Stara Vuka Laslovo

vodotok

 

 

Ševinjak

vodotok

 

 

Široka Međa

vodotok

 

 

Valko

vodotok

 

 

Veliki Medveš

vodotok

 

 

Verušetska bara

vodotok

 

 

Vidrašić

vodotok

 

 

Vranješina

vodotok

 

 

Zečevac

vodotok

 

 

Zubović

vodotok

 

 

Crni Potok

bujčni vodotok

 

 

Čopinac

bujčni vodotok

 

 

Dobra Voda

bujčni vodotok

 

 

Ervenica

bujčni vodotok

 

 

Gospin Bunar

bujčni vodotok

 

 

Henrikovac

bujčni vodotok

 

 

Jasik

bujčni vodotok

 

 

Lišćak

bujčni vodotok

 

 

Okut

bujčni vodotok

 

 

Selak

bujčni vodotok

 

 

Vratolom

bujčni vodotok

 

 

Zmajevac Badnjara

bujčni vodotok

 

 

Aćaš

sabirni kanal

 

 

Andrina bara

sabirni kanal

 

 

Atovi

sabirni kanal

Babjak

sabirni kanal

Bačinska Bara

sabirni kanal

Bačo

sabirni kanal

Balkan

sabirni kanal

Bašta

sabirni kanal

Belvančeva koliba

sabirni kanal

Berek

sabirni kanal

Blaž

sabirni kanal

Bojina bara

sabirni kanal

Borojeva međa

sabirni kanal

Boroš

sabirni kanal

Branjevinski

sabirni kanal

Bricin bunar

sabirni kanal

Brijest

sabirni kanal

Broj 4

sabirni kanal

Broj 22

sabirni kanal

Broj 25

sabirni kanal

Broj 62

sabirni kanal

Buban

sabirni kanal

Cetinje

sabirni kanal

Cerik Bračevački

sabirni kanal

Cestovni

sabirni kanal

Crepov dol

sabirni kanal

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Cret

sabirni kanal

Crna bara

sabirni kanal

Čalanoš

sabirni kanal

Čalić

sabirni kanal

Čepinski Rit

sabirni kanal

Davidovača II.

sabirni kanal

Desni rukav II.

sabirni kanal

Drljo

sabirni kanal

Drobnjak

sabirni kanal

Dubrave

sabirni kanal

Dubrava

sabirni kanal

Duga brazda

sabirni kanal

Đetmanica

sabirni kanal

Đurđevo Polje

sabirni kanal

Fok

sabirni kanal

Gašpar

sabirni kanal

Gašparovica

sabirni kanal

Gaštajger

sabirni kanal

Gergelj Dombok

sabirni kanal

Glavni

sabirni kanal

Glogovača

sabirni kanal

Grabičke livade

sabirni kanal

Granica

sabirni kanal

Granični Bračevački

sabirni kanal

Grobljanski

sabirni kanal

Grube

sabirni kanal

Hofmanovac

sabirni kanal

Hrastovac

sabirni kanal

Hrnjakov

sabirni kanal

Ivanjska bara

sabirni kanal

Jablanje

sabirni kanal

Jelenje

sabirni kanal

Kalnuša

sabirni kanal

Katunište – jug

sabirni kanal

Katunište – sjever

sabirni kanal

Kiš

sabirni kanal

Klisa

sabirni kanal

Kraljić

sabirni kanal

Kratina

sabirni kanal

Krcka bara

sabirni kanal

Krivaja bara

sabirni kanal

Kukinje

sabirni kanal

Kusara

sabirni kanal

Kuševac

sabirni kanal

Kuštajn

sabirni kanal

Ledina

sabirni kanal

Livade

sabirni kanal

Livana

sabirni kanal

Lukačević

sabirni kanal

Madarinci

sabirni kanal

Madarinci II.

sabirni kanal

Mala Granica

glavni odvodni kanal

Mali Koritnjak

sabirni kanal

Masnić

sabirni kanal

Matica

sabirni kanal

Međa 1

sabirni kanal

Međa 2

sabirni kanal

Međaš

sabirni kanal

Mirko

sabirni kanal

Mlačica

sabirni kanal

Rov-Mlačuge

sabirni kanal

Mladen

sabirni kanal

Mlinski potok

sabirni kanal

Močilo

sabirni kanal

Nemetin

sabirni kanal

Novi Glogovi

sabirni kanal

Novo groblje

sabirni kanal

Novo Ljeskovo

sabirni kanal

Orlovnjak

sabirni kanal

Ovčara

sabirni kanal

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Palčić

sabirni kanal

Paljevine

sabirni kanal

Pampas

sabirni kanal

Parelela Bob

sabirni kanal

Paralelni Kravički

sabirni kanal

Pašine

sabirni kanal

Plešina

sabirni kanal

Podrumina

sabirni kanal

Pomoćin

sabirni kanal

Požarac

sabirni kanal

Požarike

sabirni kanal

Prkos

sabirni kanal

Putni

sabirni kanal

Repa

sabirni kanal

Rit

sabirni kanal

Saonički lug

sabirni kanal

Sekica

sabirni kanal

Seskač

sabirni kanal

Sigrit

sabirni kanal

Sip

sabirni kanal

Slatina

sabirni kanal

Spojni II

glavni odvodni kanal

Srednji

sabirni kanal

Stanovi

sabirni kanal

Stara Osatina

sabirni kanal

Stari Poganovački

sabirni kanal

Stari rit

sabirni kanal

Stari Seleš

sabirni kanal

Stari Tenjski

sabirni kanal

Suho polje

sabirni kanal

Supoderica

sabirni kanal

Surlina bara

sabirni kanal

Svraček

sabirni kanal

Šeper

sabirni kanal

Široko Polje III

sabirni kanal

Šljivik

sabirni kanal

Šodolovci

sabirni kanal

Taradan

sabirni kanal

Travnjak

sabirni kanal

Trpinjski

glavni odvodni kanal

Truljo

sabirni kanal

Trumbetaš

sabirni kanal

Tvrdi

sabirni kanal

Verska Ada

sabirni kanal

Vrbik

sabirni kanal

Voraček

sabirni kanal

Vučemilović

sabirni kanal

Zapadni

sabirni kanal

Zorkina dola

sabirni kanal

Živice

sabirni kanal

2. Mješovite melioracijske građevine:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

d) Akumulacije-retencije

Bajpas BK

vodotok

SN Opatovac

Ak. Borovik

Bobotski kanal

vodotok

 

Ak. Opatovac

Branjevinski

sabirni kanal

 

Ak. Koritnjak (u izgradnji)

Broj 22

sabirni kanal

 

 

Crni Fok

vodotok

 

 

Čepinski Rit

sabirni kanal

 

 

Davidovača II.

sabirni kanal

 

 

Desni rukav II.

sabirni kanal

 

 

Dopsin Kereš

vodotok

 

 

Đerma

vodotok

 

 

Gaboška Vučica

vodotok

 

 

Glavni Daljski

vodotok

 

 

Glavni Tenjski

vodotok

 

 

Gorjan Punitovci

vodotok

 

 

Grobljanski

sabirni kanal

 

 

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

d) Akumulacije-retencije

Grube

sabirni kanal

 

 

Kanal br.2

vodotok

 

 

Kereš

vodotok

 

 

Kešinačka bara – Plandište

vodotok

 

 

Koritnjak

vodotok

 

 

Kućara

spojni kanal

 

 

Loncija

vodotok

 

 

Mačvala

vodotok

 

 

Matica

sabirni kanal

 

 

Maksim

vodotok

Mala Granica

glavni odvodni kanal

Mali prekop

vodotok

Mitl Glavančina

vodotok

Novo groblje

sabirni kanal

Novo Ljeskovo

sabirni kanal

Oranica

vodotok

Orlovača

vodotok

Paljevine

sabirni kanal

Perić

vodotok

Poganovačko Kravički

vodotok

Pumpa Ernestinovo

vodotok

Pumpa Orlovjak

vodotok

Pumpa Seleš I

vodotok

Pumpa Seleš II

vodotok

Pumpa Vrbik

vodotok

Rastovski

vodotok

Repa

sabirni kanal

Rijeka Vuka

vodotok

Rov

vodotok

Salaj

vodotok

Sarvaško-bjelobrdski

vodotok

Selce

vodotok

Sekvala

vodotok

Serpentin

vodotok

Spojni kanal Vuka – Bobotski kanal

vodotok

Stara Drava

vodotok

Stara Vuka I

vodotok

Stara Vuka II

vodotok

Stara Vuka Laslovo

vodotok

Stari Seleš

sabirni kanal

Šljivik

sabirni kanal

Tvrdi

sabirni kanal

Valko

vodotok

Velika Osatina

vodotok

Vrbik

sabirni kanal

Vučemilović

sabirni kanal

SN Opatovac

dovodni cjevovod

XVI. Branjeno područje maloga sliva Baranja, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Kanal Bojana

Beremend

Bakanka

Kanal Kopačevo

Kanal Hatvan

Velika

Glavni Dovodni Kanal Tikveš

Kanal Travnik

Podunavlje

Glavni Dovodni Kanal za CS Zlatna greda

Kanal Travnik – zapad

Tikveš

Glavni Dovodni Kanal za CS Gomboš

G.D.Kanal SC Draž-O.K. Karašica

Zlatna greda

Glavni Dovodni Kanal za CS Budžak (K-7)

Spojni C.S. Draž – potok Karašica

Gomboš

Kanal Donji Zmajevački

Budžak

Kanal Srednji Zmajevački

Karašica-Draž

Kanal Gornji Zmajevački

Kanal Mali Dunavac »Bat Siget«

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Spojni Kanal CS Tikveš -CS Zlatna Greda

Kanal Trokut Jasenovac II

Kanal Dunavac-Bodorfok i K29

Kanal Palonja

Kanal Mali Dunav Hosad i kanal 12

Kanal Granični Suza-Zmajevac

Kanal Stanični Suza – Šebešir

Kanal Kamenac

Kanal K-1 u Kamencu

Kanal K-3 u Kamencu

Kanal Donji Arki i kanal Karanac

Kanal Menetfok

Kanal VIII Lug

Osječki kanal

Kanal granični Mirkovac-Jasenovac

Kanal 1g

Kanal Z 3

Kanal Serečin-Đola-Gažnja-Uglješki

Kanal Milina C

»Dravica«

Kanal VI

Kanal Bistra

Kanal »Stara Borza«

Kanal Balić Fok (K-8)

Kanal Remetin

Kanal Spojni Borza Puškaš

»Barbara« od Vadara do Lanke

2. Mješovite melioracijske građevine:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

d) Akumulacije-retencije

Kanal Barbara

 

Stara Barbara i Ring 1

 

Puškaš

Ret. Topoljski dunavac

Glavni Dovodni Kanal za CS Puškaš

 

Kanal br. 1. – Halasica

 

 

Ret. Stara Drava – Bilje

 

 

 

 

 

Ret. Stara Drava Repnjak

XVII. Branjeno područje maloga sliva Karašica – Vučica, osim međudržavne rijeke Drave:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Stara Vučica

 

SK Putna – Karašica

Donja Jasenovica

 

Putna – sliv Vučice

Strug

 

Donje Tunjevo I

Pribiševačka rijeka

 

Donje Tunjevo II

Crna voda

 

Velika Dubrava

Bogdinci

 

Piškorjevo – Položna

Blanje

 

Krnjanci

Drage Gaj

 

Vujnovac

Poznanovac

 

Jelisavački Dubovik I

Piljevo

 

Jelisavački Dubovik II

Carigrad

 

Lukavac

Crnac

 

Gernjašnica

Putna -sliv Karašica

 

Jelav

Darna

 

Kovačev lug

Lapovac

 

Bizovačka Mlaka

Jelas Skakavac

 

Miholjačka Mlaka

Nova Rijeka

 

Jazvanac

Crnac – Suha Mlaka

 

Donji Miholjac – Rakitovica

Zdenačka rijeka

 

Branjevina I

Pištanac I

 

Trstenik – Ledenik

Pištanac II

 

Krtinjača I

Branica

 

Blatna voda

Riječka

 

Vrebačko I

Kozički potok

 

Dužice XII

 

 

Beč bara

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

 

 

Ciganica

 

 

Marjanački Brezik

 

 

Rogozna

 

 

Dalagaj

 

 

Dubine I

 

 

Rudolfovac II

 

 

Solarevica

 

 

Paprica – poljanica

 

 

Sodinci

 

 

Golinačka Jaričina

 

 

Porađe

 

 

Antolovica

 

 

Crno blato – Đoline

 

 

Repište

 

 

Miloševac

 

 

Topolje I

 

 

Jakobova bara

 

 

Rušćanac

 

 

Lazine

 

 

Ladinovo

 

 

Orešnjak I

 

 

Bijela loza

 

 

Resna

 

 

Javorica

 

 

Paušinci – Breštanovci I

 

 

Paušinci – Breštanovci II

 

 

Grudnjak

 

 

Ada Gavranski I

 

 

Ada Gavranski II

 

 

Rašnjača I

 

 

Rašnjača II

 

 

Sovjak

Vučja jama

Potočani

Čomborje I

Bukavac

Dragustinac

Crna bara I

Crna bara II

Jasenik I

Adolfovac I

Đurin lug I

Šaševo I

Ražljevo

Matekovica

Vrbanovci

Mislavac

Đurkovac

Ada I

Olovnik I

Kladnjak

Jasenje

Krake I

Kurjakuša I

Jurmanuša

XVIII. Branjeno područje maloga sliva Županijski kanal, osim međudržavne rijeke Drave:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Breznica Orešačka

vodotok

Antunovac

glavni kanali mel. odvodnje

Čađavica

vodotok

Antunovac-1

glavni kanali mel. odvodnje

Ođenica

vodotok

Antunovac-2

glavni kanali mel. odvodnje

Županijski kanal

spojni, oteretni i obodni kanali

Antunovac-3

glavni kanali mel. odvodnje

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Brana

bujica

Bistrica

glavni kanali mel. odvodnje

Lendava

bujica

Blatnica

glavni kanali mel. odvodnje

Brana Ogranak

spojni, oteretni i obodni kanali

Breza

glavni kanali mel. odvodnje

Brezje

glavni kanali mel. odvodnje

Brod

spojni, oteretni i obodni kanali

Brod-Vaška

glavni kanali mel. odvodnje

Brod-Vaška-3

glavni kanali mel. odvodnje

Brod-Vaška-4

glavni kanali mel. odvodnje

Budančica

glavni kanali mel. odvodnje

Bušetinski Berek

glavni kanali mel. odvodnje

Carev Đol

glavni kanali mel. odvodnje

Crna Jaruga

glavni kanali mel. odvodnje

Crna Jaruga-Ogranak

glavni kanali mel. odvodnje

Čemernica Potok - 1

glavni kanali mel. odvodnje

Čemernica Potok - 2

glavni kanali mel. odvodnje

Čičinovac

glavni kanali mel. odvodnje

Dik

glavni kanali mel. odvodnje

Dobrovica

glavni kanali mel. odvodnje

Dravica

spojni, oteretni i obodni kanali

Duboki Potok

glavni kanali mel. odvodnje

Duga Rijeka

glavni kanali mel. odvodnje

Đolta

glavni kanali mel. odvodnje

Đota-1

glavni kanali mel. odvodnje

Đota-2

glavni kanali mel. odvodnje

Gakovac

glavni kanali mel. odvodnje

Gakovac-1

glavni kanali mel. odvodnje

Greblje

glavni kanali mel. odvodnje

Guvnište

glavni kanali mel. odvodnje

Gvozdanska

glavni kanali mel. odvodnje

Ivanac

glavni kanali mel. odvodnje

Jagnjedik

glavni kanali mel. odvodnje

Jelav

glavni kanali mel. odvodnje

Jugovac

glavni kanali mel. odvodnje

Jugovac Odušni

spojni, oteretni i obodni kanali

Kalilo

glavni kanali mel. odvodnje

Kaniža

glavni kanali mel. odvodnje

Kilavac

glavni kanali mel. odvodnje

Koševina

glavni kanali mel. odvodnje

Koševina - 3

glavni kanali mel. odvodnje

Kozja Glava

glavni kanali mel. odvodnje

Krešimirovac

glavni kanali mel. odvodnje

Kusac

glavni kanali mel. odvodnje

Lukavac

glavni kanali mel. odvodnje

Ljeskovac

glavni kanali mel. odvodnje

Ljeskovac - 2

glavni kanali mel. odvodnje

Ljeskovac - 1

glavni kanali mel. odvodnje

Mala Čađavica

glavni kanali mel. odvodnje

Malinkovac-Endek

glavni kanali mel. odvodnje

Manteč

glavni kanali mel. odvodnje

Manteč-Odušni

spojni, oteretni i obodni kanali

Marada

glavni kanali mel. odvodnje

Medin Potok

glavni kanali mel. odvodnje

Međugorje

glavni kanali mel. odvodnje

Međugorje-10

glavni kanali mel. odvodnje

Meljani

glavni kanali mel. odvodnje

Mesarnica

glavni kanali mel. odvodnje

Meterov Jarak

glavni kanali mel. odvodnje

Milanovac

glavni kanali mel. odvodnje

Miškaroš

glavni kanali mel. odvodnje

Napast

glavni kanali mel. odvodnje

Ođenica - 8

glavni kanali mel. odvodnje

Ođenica - 8-1

glavni kanali mel. odvodnje

Petrov Lješnjak

glavni kanali mel. odvodnje

Pivnička Čemernica

glavni kanali mel. odvodnje

Razbojište

glavni kanali mel. odvodnje

Ribnjak

glavni kanali mel. odvodnje

Ritić

glavni kanali mel. odvodnje

Sigetac-1

glavni kanali mel. odvodnje

Sigetac-6

glavni kanali mel. odvodnje

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Skrajna Potok

glavni kanali mel. odvodnje

Skres Jelenska

glavni kanali mel. odvodnje

Slanac

glavni kanali mel. odvodnje

Stara Čemernica

glavni kanali mel. odvodnje

Stari Vir

glavni kanali mel. odvodnje

Svinjčina

glavni kanali mel. odvodnje

Šarovka-1

spojni, oteretni i obodni kanali

Šarovka-2

spojni, oteretni i obodni kanali

Širinski Berek

glavni kanali mel. odvodnje

Trapinska

glavni kanali mel. odvodnje

Travokos

glavni kanali mel. odvodnje

Trnava

glavni kanali mel. odvodnje

Turnašica

glavni kanali mel. odvodnje

Velika Trapinska

glavni kanali mel. odvodnje

Vera

glavni kanali mel. odvodnje

Virbo

glavni kanali mel. odvodnje

Vir

glavni kanali mel. odvodnje

Vrbovka

glavni kanali mel. odvodnje

Vukosavljevica

glavni kanali mel. odvodnje

Zacijevljenje Čemernica

spojni, oteretni i obodni kanali

Zanoš

glavni kanali mel. odvodnje

Zidina

glavni kanali mel. odvodnje

Zlurada

glavni kanali mel. odvodnje

Žabljak

glavni kanali mel. odvodnje

Žutilo

glavni kanali mel. odvodnje

2. Mješovite melioracijske građevine:

a) Melioracijske
građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

d) Akumulacije-retencije

Blatnica (kanal Blatnica)

Klisa (vodotok Breznica Orešačka)

Kusac (kanal Kusac)

Lisičine (vodotok Čađavica)

Orahova rijeka (kanal Travokos)

Razbojište (kanal Razbojište)

Svinjčina (kanal Svinjčina)

Zidine ( kanal Zidina)

Duboki Potok (kanal Duboki Potok)

Gvozdanska (kanal Gvozdanska)

Meterov Jarak (kanal Meterov jarak)

Milanovac I (kanal Milanovac)

Milanovac II (kanal Milanovac)

XIX. Branjeno područje maloga sliva Bistra, osim međudržavne rijeke Drave:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Brzava

 

Bikeš

Moždanski jarak

 

Bistra Đurđevačka

Rasenica

 

Brezovec

Vratnec

 

Čivičevac

Gradišće (Legrad)

 

 

Drakšin

 

 

Lateralni II A

Orlov jarak

Pačica

 

 

Plinski

 

 

SK-2

 

 

SK-3

 

 

Stari Vir

 

 

Vir

XX. Branjeno područje maloga sliva Plitvica – Bednja, osim međudržavne rijeke Drave:

NEMA

XXI. Branjeno područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave:

NEMA

XXII. Branjeno područje malih slivova Mirna – Dragonja i Raša – Boljunčica:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

HMS donja Mirna

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Priobalno more

prihvatni recipjent

Sabirni kanal broj 1

CS Antenal

Sifon ispod rijeke Mirne

 

Sabirni kanal broj 2

 

 

 

 

Sabirni kanal broj 3

 

 

 

 

Sabirni kanal Valeron

 

 

 

 

Sabirni kanal Petersan

 

 

 

 

Sabirni kanal Bastija

 

 

HMS srednja Mirna

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Mirna

vodotok

Obuhvatno-sabirni kanal srednje Mirne

 

 

 

 

Lijevi obuhvatno-sabirni kanal polja Murari

 

 

 

 

Sabirni kanal Mala Mirna

 

 

HMS gornja Mirna

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Mirna

vodotok

Lijevi sabirni kanal polja gornja Mirna

 

 

 

 

Desni obuhvatno-sabirni kanal gornja Mirna

 

 

HMS Čepić polja

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Rijeka Boljunčica

vodotok

Obuhvatni kanal br.2

 

 

 

 

Obuhvatni kanal br.3

 

 

 

 

Sabirni kanal br.1

 

 

 

 

Sabirni kanal Velo Polje

 

 

 

 

Sabirni kanal br. 29.

 

 

 

 

Sabirni kanal br. 30.

 

 

 

 

Sabirni kanal br. 7.

 

 

HMS Posertskog i Karbunskog polja

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Rijeka Raša

vodotok

Bujica Karbuna

 

 

 

 

 

Bujica Posert

 

 

 

 

 

Sabirni kanal Posert

 

 

 

 

Sabirni kanal Karbuna

 

 

 

 

Obuhvatni kanal Smilovići

 

 

 

 

Obuhvatni kanal Brdo

 

 

 

 

Obuhvatni kanal Blatina

 

 

 

 

Obuhvatni kanal Polje

 

 

 

 

Obuhvatni kanal Bartol

 

 

 

 

Obuhvatni kanal Rakita

 

 

HMS Donje Raše

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Rijeka Raša

vodotok

Obuhvatni kanal br.1.

CS Most Raša

 

 

 

Obuhvatni kanal br.2.

CS Sveta Foška

 

 

 

Obuhvatni kanal br.3.

CS Štalije

 

 

 

Obuhvatni kanal br.5.

 

 

 

 

Sabirni kanal Foška

 

 

 

 

Sabirni kanal Štalije

 

 

2. Mješovite melioracijske građevine:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

d) Akumulacije-retencije

Akumulacija Boljunčica

XXIII. Branjeno područje malih slivova Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Vretenica

vodotok

Obuhvatni lijevi (Vrbnik)

 

 

 

Brzet

bujica

Obuhvatni desni (Vrbnik)

 

 

 

XXIV. Branjeno područje maloga sliva Gorski Kotar:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Ličanka

vodotok

 

 

 

2. Mješovite melioracijske građevine:

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

d) Akumulacije-retencije

Akumulacija Potkoš

XXV. Branjeno područje maloga sliva Lika:

NEMA

XXVI. Branjeno područje maloga sliva Zrmanja – zadarsko primorje:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

HMS NADINSKO BLATO

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Južni obodni kanal Nadinskog blata

lateralni kanal

Glavni odvodni kanal Nadinskog blata

odvodni kanal

C.S. Nadin

Ustava Nadin

Sjeverni obodni kanal Nadinskog blata

lateralni kanal

 

 

Glavni odvodni kanal Nadinskog blata

(od ustave do Kličevice)

odvodni kanal

 

 

HMS VRANSKO POLJE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

kanal Smrekovac

odvodni kanal

C.S. Jasen

Sifon u Vranskom polju – područje Jezerine

kanal Stari jablan

odvodni kanal

 

Ustava Kakma – lateralni kanal u Vrani

kanal 4a

odvodni kanal

 

Ustava Kakma – kanal Jablan

kanal Novi jablan

odvodni kanal

 

Ustava kanal Jablan

kanal Vrbica

odvodni kanal

 

Ustava kanal Jablan – kanal Lemešac

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

kanal Furlanija

odvodni kanal

 

 

kanal Borelovica

odvodni kanal

 

 

kanal Lemešac

odvodni kanal

 

 

kanal Vrulja

odvodni kanal

 

 

kanal 9

odvodni kanal

 

 

HMS POLJE LUG

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Sjeverni obodni kanal Polja Lug

lateralni kanal

 

 

Glavni odvodni kanal Polja Lug

odvodni kanal

 

 

HMS PRISTEG – STANKOVCI

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Spojni kanal Pristeg-Stankovci

odvodni kanal

 

 

Bočni kanal – Polje Pristeg – Stankovci

odvodni kanal

 

 

Stankovačka jaruga

odvodni kanal

 

 

HMS RASTOVAC

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Glavni odvodni kanal Polja Rastovac

odvodni kanal

 

 

Južni lateralni kanal Polja Rastovac

lateralni kanal

 

 

HMS GORNJA BAŠTICA

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Središnji odvodni kanal Polja Gornja Baštica

odvodni kanal

 

pločasti propust Gornja Baštica

Sjeverni odvodni kanal Polja Gornja Baštica

odvodni kanal

 

 

Južni odvodni kanal Polja Gornja Baštica

odvodni kanal

 

 

Lijevi odvodni kanal Polja Gornja Baštica

odvodni kanal

 

 

kanal 2

odvodni kanal

 

 

kanal 3

odvodni kanal

 

 

kanal 4

odvodni kanal

 

 

HMS DONJA BAŠTICA

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Sjeveroistočni obodni kanal Polja Donja Baštica

lateralni kanal

Jugoistočni obodni kanal Polja Donja Baštica

lateralni kanal

HMS POLJE SMILČIĆ

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Zapadni obodni kanal Polja Smilčić

lateralni kanal

Sjeverni obodni kanal I – Polja Smilčić

lateralni kanal

Sjeverni obodni kanal II- Polja Smilčić

lateralni kanal

Središnji odvodni kanal Polja Smilčić

odvodni kanal

HMS BOKANJAČKO BLATO

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Glavni odvodni kanal Bokanjačkog Blata

odvodni kanal

 

Ustava Bokanjac

Spojni kanal tunel Bokanjac – Miljašić Jaruga

odvodni kanal

 

 

HMS BENKOVAČKO POLJE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Glavni odvodni kanal – Benkovačka Jaruga

odvodni kanal

 

 

Bbočni kanal Perušić

odvodni kanal

 

 

HMS LIŠANSKO POLJE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Kanal Krivac

odvodni kanal

Kanal Vedro polje (Bakrač)

odvodni kanal

 

 

Kanal Trubanj

odvodni kanal

 

 

Kanal Donja Bara

odvodni kanal

 

 

HMS OSTROVICA

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Kanal Otres

odvodni kanal

Kanal Ostrovičke Bare – Bribirske Mostine

odvodni kanal

XXVII. Branjeno područje maloga sliva Krka – šibensko primorje:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

HMS TROLOKVE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Guduča

odvodni kanal

 

 

 

Ustava na Bribišnici

HMS PETROVO POLJE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Mahnitaš

odvodni kanal

Lateralni kanal

odvodni kanal

Kanal V-1

kanal mel.odv.

Kanal V-2

kanal mel.odv.

Kanal L V-3

kanal mel.odv.

Kanal V-4

kanal mel.odv.

HMS ŽAŽVIĆ

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Kanal T-1

kanal mel.odv.

 

 

Kanal T-2

kanal mel.odv.

 

 

Kanal T-3

kanal mel.odv.

HMS KNIN – KOSOVO POLJE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Kosovčica

odvodni kanal

 

Ustava na Bunjevačkoj Brzici

Lopuški potok

odvodni kanal

 

 

Orašnica

odvodni kanal

 

 

Bunjevačka Brzica

odvodni kanal

 

 

XXVIII. Branjeno područje maloga sliva Cetina:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

HMS SINJSKO POLJE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GOK-1 d.z.

glavni odvodni kanal

CS Vedrine

ustava GOK – 1 l.z.

GOK-1 l.z.

glavni odvodni kanal

CS Trilj

ustava GOK – 1 d.z.

GOK-2 l.z.

glavni odvodni kanal

 

ustava GOK – 1 d.z.

GAZ Lučane

glavni odvodni kanal

 

ustava GOK – 1 d.z.

SK – 23 d.z.

kanal mel. odvodnje

 

ustava GOK – 1 d.z.

 

 

 

ustava GOK – 1 d.z.

 

 

 

ustava GOK – 1 d.z.

 

 

 

ustava GOK – 1 d.z.

 

 

 

ustava GOK – 1 l.z.

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

 

 

 

ustava GOK – 1 l.z.

 

 

 

ustava GOK – 2 l.z.

 

 

 

sifon GOK – 1/ GOK – 2 l.z.

 

 

 

sifon Ruda

 

 

 

vodozahvat za navodnjavanje na l.z.

 

 

 

vodozahvat za navodnjavanje na d.z.

HMS VRLIČKO POLJE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Mučalova Foša

odvodni kanal

XXIX. Branjeno područje maloga sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci:

NEMA

XXX. Branjeno područje maloga sliva Matica:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

HMS POLJE RASTOK

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Spojni kanal V. Banja – r. Matica

vodotok

Glavni kanal

kanal

Kanal Kale – Idro

kanal

Kanal Banja

kanal

Podprološki kanal

kanal

Kanal Bristov vrt

kanal

Općinski kanal

kanal

HMS VRGORSKO POLJE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Rijeka Matica (od spoja sa ispustom iz tunela Rastok do izvora)

vodotok

Rijeka Matica (od razdjelne građevine do ponora Crni Vir)

vodotok

Spojni kanal izvor Stinjevac – r. Matica

odvodni kanal

Spojni kanal izvor Lukavac – r. Matica

odvodni kanal

Spojni kanal izvor Butina – r. Matica

odvodni kanal

Spojni kanal izvor Mrtva – r. Matica

odvodni kanal

Spojni kanal izvor Vir – r. Matica

odvodni kanal

XXXI. Branjeno područje maloga sliva Vrljika:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

HMS IMOTSKO POLJE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Vrljika (od ušća Sije do izvorišta)

vodotok

Dovica

odvodni kanal

Runovića jaruga

odvodni kanal

Bajer

odvodni kanal

Glavina – Vrljika

odvodni kanal

XXXII. Branjeno područje malih slivova Neretva – Korčula i Dubrovačko primorje i otoci:

1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju:

HMS VIDRICE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GOK O-II Vidrice

odvodni kanal

Lateralni kanal Vidrice

lateralni kanal

CS Prag-Vidrice

PUTNI kanal u sklopu lateralnog kanala Vidrice

lateralni kanal

 

O-II-1

kanal 2.reda

O-II-1-1

kanal 2.reda

O-II-2

kanal 2.reda

O-II-3

kanal 2.reda

O-II-4

kanal 2.reda

O-II-5

kanal 2.reda

O-II-7

kanal 2.reda

O-II-8

kanal 2.reda

O-II-1-2

kanal 2.reda

HMS OPUZEN UŠĆE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GDK do CS Modrič

glavni kanal

O-1-3-2 Životine I

kanal 2.reda

CS Modrić-Opuzen Ušće

Ustava Jarči rog

O-1-3 Životine I

kanal 2.reda

 

Ustava Crepina

O-1-3-3 Životine I

kanal 2.reda

 

 

O-1-3-1 Životine I

kanal 2.reda

 

 

Vodotok Rečina Životine I

kanal 2.reda

 

 

O-1-A Životine II

kanal 2.reda

 

 

O-1-4 Životine II

kanal 2.reda

O-1-5 Životine II

kanal 2.reda

O-1-6 Životine II

kanal 2.reda

O-1-6-1 Životine II

kanal 2.reda

O-2-A-1 Životine II

kanal 2.reda

O-1-A-1 Životine II

kanal 2.reda

O-1-A-2 Životine II

kanal 2.reda

O-1-7 Volarske Soline

kanal 2.reda

O-1-8 Volarske Soline

kanal 2.reda

O-1-10 Volarske Soline

kanal 2.reda

O-1-B Volarske Soline

kanal 2.reda

O-1-B-O Volarske Soline

kanal 2.reda

O-1-C Volarske Soline

kanal 2.reda

0-1-Ca-a Volarske Soline

kanal 2.reda

O-1-Ca Volarske Soline

kanal 2.reda

O-2-C Volarske Soline

kanal 2.reda

O-2-Ca Volarske Soline

kanal 2.reda

O-2-K Volarske Soline

kanal 2.reda

HMS KOŠEVO – VRBOVCI

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Natapni kanal Opuzen-Predolac

natapni kanal

Lateralni kanal Hum – I

lateralni kanal

CS Hum I -Vrbovci

Sifon Vrbovci ispod natapnog kanala Opuzen – Predolac

GOK Koševo

glavni kanal

Lateralni kanaL Hum – II

lateralni kanal

CS Hum II-Vrbovci

Sifon Veraja uzv. ispod natapnog kanala Opuzen – Predolac

GOK -Vrbovci – I

glavni kanal

K-III Koševo

kanal 2.reda

CS Veraja-Koševo

Sifon Veraja uzv. ispod natapnog kanala Opuzen – Predolac

GOK -Vrbovci – II

glavni kanal

K-IV Koševo

kanal 2.reda

 

Sifon Fratrova Jaruga ispod natapnog kanala Opuzen – Predolac

Odvodni kanal HUM I

odvodni kanal

K – V Koševo

kanal 2.reda

 

Brana uz brodsku prevodnicu Ušće

GOK Kuti

glavni kanal

KV-O Vrbovci

kanal 2.reda

 

Brana ušće Male Neretve

V – II Vrbovci

kanal 2.reda

Sifon Komazin ispod natapnog kanala Opuzen – Predolac

V – III Vrbovci

kanal 2.reda

Crpna stanica Metković-navodnjavanje

HMS PODSUSTAV MISLINA

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GDK Podsustav Mislina

glavni kanal

Lateralni kanal Mislina

lateralni kanal

CS Mislina-Podsustav Mislina

HMS LUKE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

G-O-K -L Luke

glavni kanal

Lateralni kanal uz zaštitni nasip Luke

lateralni kanal

CS Luke-Luke

 

Ispusni kanal C.S. Luke

odvodni kanal

PUTNI kanal u sklopu lateralnog kanala Luke

lateralni kanal

 

 

S-O-K

kanal 2.reda

S-O-Ka

kanal 2.reda

J-O-K

kanal 2.reda

 

HMS BLATSKO POLJE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Blatsko polje – Sjeverni kanal

odvodni kanal

GDK Blatsko polje

odvodni kanal

Blatsko polje – Glavni kanal

odvodni kanal

HMS DONJE BLATO – LUMBARDA

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Odvodni kanal Donje Blato – Lumbarda

odvodni kanal

HMS VINO POLJE – LASTOVO

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

GOK Vino polje – Ubli

odvodni kanal

HMS STONSKO POLJE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Glavni kanal

kanal

CS Ston

 

Kanal br.1

kanal

 

Kanal Lužine

kanal

 

HMS KONAVOSKO POLJE

a) Melioracijske građevine I. reda

b) Melioracijske građevine II. reda

c) Crpne stanice

Ostalo

Lateralni kanal

glavni kanal

XXXIII. Branjeno područje međudržavnih rijeka Mure i Drave na područjima malih slivova Plitvica – Bednja, Trnava i Bistra:

NEMA

XXXIV. Branjeno područje međudržavnih rijeka Drave i Dunava na područjima malih slivova Baranja, Vuka, Karašica – Vučica i Županijski kanal:

NEMA