Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 83/2010 (5.7.2010.), Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2385

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljenim u »Narodnim novinama«, broj 69/10., uočene su pogreške, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 69/10.) u Osnovnoj listi lijekova mijenjaju se podaci na način:

– pod šifrom ATK: C10AB05 162 u stupcu 7. riječi: »Laboratoires Fournier S.A.«, zamjenjuju se riječima: »Recipharm Fontaine«,

– pod šifrom ATK: L01BA04 061 u smjernici pod brojem: »74« na kraju rečenice dodaje se tekst: »Liječenje pod 1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova. a liječenje pod 2. iz sredstava bolničkog proračuna.«

– pod šiframa ATK: L01CD01 001, 002, 003, 061, 062, 063, 071, 072, 081, 082, 083 i 084 u smjernici pod brojem: »78« tekst: »Liječenje pod 1., 2., 3. i 6. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 4. i 5. iz sredstava bolničkog proračuna«, zamjenjuje se tekstom: »Liječenje pod 1., 2., 3., 4., 5. i 6. odobrava se iz sredstava bolničkog proračuna«.

– pod šifrom ATK: L04AX01 195 u stupcu 7. riječi: »GlaxoWellcome«, zamjenjuju se riječima: »Heumann PCS GmbH«, a u stupcu 9. izraz: »tbl. 100×50 mg«, zamjenjuje se izrazom: »film.obl.tbl. 100×50 mg«

– pod šifrom ATK: V08CA01 061, 062, 063 i 064 u stupcu 8. izraz: »Magnegita 500 mcg/ml«, zamjenjuje se izrazom: »Magnegita 500 µmol/ml«.


Klasa: 025-04/10-01/107

Urbroj: 338-01-01-10-2
Zagreb, 30. lipnja 2010.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.