Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

NN 84/2010 (7.7.2010.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

2399

Na temelju članka 236. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (»Narodne novine«, br. 51/10) u članku 106. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odredba članka 47. stavka 7. ovoga Pravilnika počet će se primjenjivati danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-05/2

Urbroj: 530-07-10-10

Zagreb, 28. lipnja 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.