Pravilnik o dopuni Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta

NN 86/2010 (12.7.2010.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta

2430

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O ŽITARICAMA, MLINSKIM I PEKARSKIM PROIZVODIMA, TJESTENINI, TIJESTU I PROIZVODIMA OD TIJESTA

Članak 1.

U Pravilniku o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (»Narodne novine« br. 78/05 i 135/09) u članku 2. dodaje se nova točka koja glasi:

– otkup žitarica predstavlja kupnju žitarica od vlasnika žitarice radi daljnje trgovine ili proizvodnje mlinsko-pekarskih proizvoda.

Članak 2.

U članku 7. dodadašnji stavci 2. i 3. se brišu i dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5., i 6. koji glase:

(2) Žitarice koje se otkupljuju moraju biti zrele, zdrave, bez znakova pojave štetnih organizama, bez stranog okusa i mirisa, upotrebljive za ljudsku ishranu, te minimalne kvalitete propisane u Prilogu 1., koji se nalazi u privitku i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko utvrđena kvaliteta žitarica, odnosno meke pšenice, pri otkupu odstupa od standarda kvalitete propisane u Prilogu 1., cijena se povećava ili smanjuje u skladu s Prilogom 2., koji se nalazi u privitku i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(4) Kvaliteta se utvrđuje sukladno standardnim metodama, a nalaze o rezultatima kontrole kvalitete žitarica izdaju za to ovlaštene pravne osobe nakon provedene analize.

(5) Uvjeti otkupa, način obračuna cijene, te drugi odnosi između vlasnika žitarica i otkupljivača reguliraju se stalnim javnim oglasom na oglasnoj ploči na mjestu otkupa ili posebnim međusobnim ugovorom.

(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u otkupu meke pšenice 2010. godine primjenjuju se izmijenjene minimalne vrijednosti kvalitete meke pšenice iz Priloga 1. i to: 70 kg/hl za najmanju hektolitarsku masu; 10% za najmanji % bjelančevina; 20 ml za najmanji Zeleny indeks sedimentacijsku vrijednost.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/309

Urbroj: 525-02-3-0027/10-9

Zagreb, 8. srpnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

Minimalna kvaliteta

Standard kvalitete

A. vlaga u %

13,5-14,00

B. % elemenata koji nisu osnovna pšenica (organska bijela primjesa: lomljena zrna, štura zrna i naklijala zrna)

12,00

C. Hektolitarska masa (kg/hl)

73

76

D. % bjelančevina

10,5

11,5

E. Padajući broj (sekunde), HAGBERG

220

F. Zeleny indeks (ml) sedimentacijska vrijednost

22

PRILOG 2.

A. Vlaga meke pšenice:

1.) povećanje: pšenica u rasponu vlage od 13,5 – 14,0 smatra se standard kvalitetom.

od 13,4 do 10% vlage povećanje od 0,1% za svaki deseti dio postotka sadržaja vlage.

Tablica 1. Povećanje cijene za sadržaj vlage

Meka pšenica

Sadržaj vlage (%) (Sv)

Povećanje cijene (%)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

1,1

12,3

1,2

12,2

1,3

12,1

1,4

12

1,5

11,9

1,6

11,8

1,7

11,7

1,8

11,6 

1,9

11,5

2,0

11,4

2,1

11,3

2,2

11,2

2,3

11,1

2,4

11

2,5

10,9

2,6

10,8

2,7

10,7

2,8

10,6

2,9

10

3,0

10,4

3,1

10,3

3,2

10,2

3,3

10,1

3,4

10,0

3,5

2.) smanjenje: Vlaga viša od 14,1: cijena se umanjuje se za svakih 0,1% vlage prema formuli:

Osnovna cijena x k, gdje je k koeficijent koji se dobiva prema formuli: (100-Sv/100-14,0)

Za vlagu koja je veća od 14,5% otkupljivač ima pravo obračunti troškove sušenja

B) Nečistoće:

Standard u %

Smanjenje za 0,1% od standarda za % od cijene

bijela primjesa (organska bijela primjesa: lomljena zrna, štura zrna i naklijala zrna)

12

0,10

C) Hektolitarska masa:

Specifična težina kg/hl

Povećanje/smanjenje u % od cijene

79< SP<=80

2,0

78< SP<=79

1,5

77< SP<=78

1,0

76< SP<=77

0,5

75<= SP<76

-0,5

74<= SP<75

-1,0

73<=SP<74

-1,5

70<=SP<73

-2,0

D) Bjelančevine:

Sadržaj bjelančevina P

u % sušene mase

Odbitak u % od cijene

11.0<= P<11.5

2,5

10.0<= P<11.0

5,0