Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

NN 87/2010 (13.7.2010.), Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2459

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI I DOPUNI TEHNIČKOG PROPISA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Članak 1.

(1) U Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (»Narodne novine« br. 33/10), u Prilogu »A« točka A.1.1 mijenja se i glasi:

»A.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13249:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji cesta i ostalih prometnih površina (izuzimaju se željeznice i asfaltni slojevi) (EN 13249:2000)

HRN EN 13249/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji cesta i ostalih prometnih površina (EN 13249:2000/A1:2005)

HRN EN 13250:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji željeznica (EN 13250:2000)

HRN EN 13250/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji željeznica (EN 13250:2000/A1:2005)

HRN EN 13251:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija (EN 13251:2000)

HRN EN 13251/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija (EN 13251:2000/A1:2005)

HRN EN 13252:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u drenažnim sustavima (EN 13252:2000)

HRN EN 13252/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u drenažnim sustavima (EN 13252:2000/A1:2005)

HRN EN 13253:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u zaštiti od erozije (zaštita obale, obaloutvrde) (EN 13253:2000)

HRN EN 13253/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u sustavima kontrole vanjske erozije (EN 13253:2000/A1:2005)

HRN EN 13254:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana (EN 13254:2000)

HRN EN 13254/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana (EN 13254:2000/A1:2005)

HRN EN 13254/AC:2004 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana (EN 13254:2000/AC:2003)

HRN EN 13255:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala (EN 13255:2000)

HRN EN 13255/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala (EN 13255:2000/A1:2005)

HRN EN 13255/AC:2004 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala (EN 13255:2000/AC:2003)

HRN EN 13256:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina (EN 13256:2000)

HRN EN 13256/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina (EN 13256:2000/A1:2005)

HRN EN 13256/AC:2004 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina (EN 13256:2000/AC:2003)

HRN EN 13257:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima krutog otpada (EN 13257:2000)

HRN EN 13257/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima krutog otpada (EN 13257:2000/A1:2005)

HRN EN 13257/AC:2004 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima krutog otpada (EN 13257:2000/AC:2003)

HRN EN 13265:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima tekućeg otpada (EN 13265:2000

HRN EN 13265/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima tekućeg otpada (EN 13265:2000/A1:2005)

HRN EN 13265/AC:2004 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima tekućeg otpada (EN 13265:2000/AC:2003)

HRN EN 13361:2005 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana (EN 13361:2004)

HRN EN 13361:2005/A1:2008 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana (EN 13361:2004/A1:2006)

HRN EN 13362:2005 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala (EN 13362:2005)

HRN EN 13491:2005 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina (EN 13491:2004)

HRN EN 13491:2005/A1:2008 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu kao barijere za tekućine pri izgradnji tunela i podzemnih građevina (EN 13491:2004/A1:2006)

HRN EN 13492:2005 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji odlagališta tekućeg otpada, stanica za privremeno skladištenje ili sekundarnu zaštitu (EN 13492:2004)

HRN EN 13492:2005/A1:2008 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji odlagališta tekućeg otpada, stanica za privremeno skladištenje ili sekundarnu zaštitu (EN 13492:2004/A1:2006)

HRN EN 13493:2005 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji skladišta i odlagališta krutog otpada (EN 13493:2005)

HRN EN 15381:2008 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u kolnicima i asfaltnim presvlakama (EN 15381:2008)

HRN EN 15382:2008 – Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji objekata prometne infrastrukture (EN 15382:2008)«

(2) U Prilogu »A« točka A.2.1 mijenja se i glasi:

»A.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 1317-5:2009 Zaštitni cestovni sustavi -- 5. dio: Zahtjevi za proizvod i ocjenjivanje sukladnosti za zaštitne cestovne sustave (EN 1317-5:2007+A1:2008)

HRN EN 1423:2004 – Materijali za oznake na kolniku -- Dodaci -- Staklene kuglice, agregati za smanjenje klizavosti i njihove mješavine (EN 1423:1997+A1:2003)

HRN EN 1463-1:2009 – Materijali za oznake na kolniku -- Retroreflektirajući markeri -- 1. dio: Osnovna zahtijevana svojstva (EN 1463-1:2009)

HRN EN 12352:2007 – Oprema za regulaciju prometa -- Upozoravajuće i sigurnosne svjetlosne naprave (EN 12352:2006)

HRN EN 12368:2007 – Oprema za regulaciju prometa -- Prometna svjetla (EN 12368:2006)

HRN EN 12676-1:2000 – Sustavi protiv zasljepljivanja na cestama -- 1. dio: Djelovanje i značajke (EN 12676-1:2000)

HRN EN 12676-1/A1:2004 – Sustavi protiv zasljepljivanja na cestama -- 1. dio: Djelovanje i značajke (EN 12676-1:2000/A1:2003)

HRN EN 12899-1:2008 – Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 1. dio: Stalni znakovi (EN 12899-1:2007)

HRN EN 12899-2:2008 – Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 2. dio: Svijetleći prometni stupići (EN 12899-2:2007)

HRN EN 12899-3:2008 – Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 3. dio: Smjerokazni stupići i retroreflektirajući elementi (EN 12899-3:2007)

HRN EN 12966-1:2007 – Vertikalna prometna signalizacija -- Promjenjivi prometni znakovi -- 1. dio: Norma za proizvod (EN 12966-1:2005)

HRN EN 14388:2007 – Barijere za zaštitu od buke s cesta -- Specifikacije (EN 14388:2005)

HRN EN 14388:2007/Ispr.1:2008 – Barijere za zaštitu od buke s cesta -- Specifikacije (EN 14388:2005/AC:2008)«

(3) U Prilogu »A« točka A.2.2 mijenja se i glasi:

»A.2.2 Ostale norme

HRN EN 1317-2:2001 – Zaštitni cestovni sustavi -- 2. dio: Vrste izvedbe, testovi sudara prema kriterijima prihvatljivosti i metode ispitivanja sigurnosnih ograda (EN 1317-2:1998)

HRN EN 1317-2/A1:2007 – Zaštitni cestovni sustavi -- 2. dio: Vrste izvedbe, testovi sudara prema kriterijima prihvatljivosti i metode ispitivanja sigurnosnih ograda (EN 1317-2:1998/A1:2006)

HRN EN 1317-3:2001 – Zaštitni cestovni sustavi -- 3. dio: Vrste izvedbe, testovi sudara prema kriterijima prihvatljivosti i metode ispitivanja sigurnosnih jastuka (EN 1317-3:2000)

HRN ENV 1317-4:2004 – Zaštitni cestovni sustavi -- 4. dio: Vrste izvedbi, kriteriji prihvatljivosti ispitivanja udara i metode ispitivanja završnih i prijelaznih elemenata zaštitnih ograda (ENV 1317-4:2001)

HRN EN 1424:2004 – Materijali za oznake na kolniku -- Mješavina staklenih kuglica (EN 1424:1997+A1:2003)

HRN EN 1436:2009 – Materijali za oznake na kolniku -- Značajke nužne za korisnike ceste (EN 1436:2007+A1:2008)

HRN EN 1790:2000 – Materijali za oznake na kolniku -- Unaprijed pripremljene cestovne oznake (EN 1790:1998)«

(4) U Prilogu »A« točka A.3.1 mijenja se i glasi:

»A.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 1051-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Staklene prizme za zidove i podove -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1051-2:2007)

HRN EN 1341:2003 – Ploče od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1341:2001)

HRN EN 1342:2003 – Prizme od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1342:2001)

HRN EN 1343:2003, Rubnjaci od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1343:2001)

HRN EN 1344:2004 – Glineni elementi za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1344:2002)

HRN EN 12057:2005 – Proizvodi od prirodnog kamena -- Modularne ploče -- Zahtjevi (EN 12057:2004)

HRN EN 12058:2005 – Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za podove i stube -- Zahtjevi (EN 12058:2004)

HRN EN 13454-1:2006 – Veziva, sastavljena veziva i tvornički pripremljene mješavine za in situ podove (estrihe) na osnovi kalcijevog sulfata -- 1.dio: Definicije i zahtjevi (EN 13454-1:2004)

HRN EN 13748-1:2004/A1:2008 – Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004/A1:2005)

HRN EN 13813:2003 – Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) -- Materijal za in situ podove (estrihe) -- Svojstva i zahtjevi (EN 13813:2002)

HRN EN 14016-1:2008 – Veziva za magnezitne estrihe -- Kaustični magnezij i magnezijev klorid -- 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 14016-1:2004)

HRN EN 14041:2008 – Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge -- Bitne značajke (EN 14041:2004+AC:2006)

HRN EN 14342:2008 Wood flooring -- Characteristics, evaluation of conformity and marking (EN 14342:2005+A1:2008)

HRN EN 14411:2008 – Keramičke pločice -- Definicije, razredba, značajke i označivanje (EN 14411:2006)

HRN EN 15285:2008 – Kameni aglomerat -- Modularne pločice za podove i stube (unutrašnje i vanjske) (EN 15285:2008+AC:2008)«

(5) U Prilogu »A« iza točke A.3.1 dodaje se nova točka A.3.2 i glasi:

»A.3.2 Ostale norme

HRN EN 13888:2007 – Mase za fugiranje keramičkih pločica i ploča -- Definicije i specifikacije (EN 13888:2002)«

(6) U Prilogu »A« točka A.4.1 mijenja se i glasi:

»A.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13043:2003 – Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina (EN 13043:2002)

HRN EN 13043:2003/AC:2006 – Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina (EN 13043:2002/AC:2004)

HRN EN 13055-1:2003, Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)

HRN EN 13055-1:2003/AC:2006, Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

HRN EN 13055-2:2007 – Lagani agregati -- 2. dio: Lagani agregati za bitumenske mješavine i površinske obrade i za primjenu u nevezanim i vezanim mješavinama (EN 13055-2:2004)

HRN EN 13242:2008 – Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji (EN 13242:2002+A1:2007)

HRN EN 13450:2003 – Agregati za željeznički tucanik (EN 13450:2002)

HRN EN 13450:2003/AC:2006 – Agregati za željeznički tucanik (EN 13450:2002/AC:2004)

HRN EN 14889-1:2007 – Vlakna za beton -- 1. dio: Čelična vlakna -- Definicije, specifikacije i sukladnost (EN 14889-1:2006)

HRN EN 14889-2:2008 – Vlakna za beton -- 2. dio: Polimerna vlakna -- Definicije, specifikacije i sukladnost (EN 14889-2:2006)«

(7) U Prilogu »A« točka A.5.1 mijenja se i glasi:

»A.5.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 12271:2008 – Površinska obrada -- Zahtjevi (EN 12271:2006)

HRN EN 12591:2009 – Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za cestograđevne bitumene (EN 12591:2009)

HRN EN 13108-1:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio: Asfaltbeton (EN 13108-1:2006)

HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio: Asfaltbeton (EN 13108-1:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-2:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 2. dio: Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve (EN 13108-2:2006)

HRN EN 13108-2:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 2. dio: Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve (EN 13108-2:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-3:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 3. dio: Meki asfalt (EN 13108-3:2006)

HRN EN 13108-3:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 3. dio: Meki asfalt (EN 13108-3:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-4:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 4. dio: HRA (Hot Rolled Asphalt) (EN 13108-4:2006)

HRN EN 13108-4:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 4. dio: HRA (Hot rolled asphalt) (EN 13108-4:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-5:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 5. dio: SMA (Stone Mastic Asphalt) (EN 13108-5:2006)

HRN EN 13108-5:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 5. dio: SMA (Stone mastic asphalt) (EN 13108-5:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-6:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 6. dio: Lijevani asfalt (EN 13108-6:2006)

HRN EN 13108-6:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 6. dio: Lijevani asfalt (EN 13108-6:2006/AC:2008)

HRN EN 13108-7:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 7. dio: Porozni asfalt (EN 13108-7:2006)

HRN EN 13108-7:2007/Ispr.1:2008 Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 7. dio: Porozni asfalt (EN 13108-7:2006/AC:2008)

HRN EN 13808:2005 – Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje kationskih bitumenskih emulzija (EN 13808:2005)

HRN EN 13877-3:2005 – Betonski kolnici -- 3. dio: Specifikacije za moždanike u betonskim kolnicima (EN 13877-3:2004)

HRN EN 13924:2007 – Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za tvrde cestograđevne bitumene (EN 13924:2006+AC:2006)

HRN EN 14188-1:2005 – Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 1. dio: Specifikacije za vruće brtvene mase (EN 14188-1:2004)

HRN EN 14188-2:2005 – Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 2. dio: Specifikacije za hladne brtvene mase (EN 14188-2:2004)

HRN EN 14188-3:2007 – Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 3. dio: Specifikacije za predgotovljene brtve (EN 14188-3:2006)

HRN EN 14695:2010 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake s uloškom za hidroizolaciju betonskih ploča mostova i drugih betonskih voznih površina -- Definicije i značajke (EN 14695:2010)

HRN EN 15322:2010 – Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje razrijeđenih i omekšanih bitumenskih veziva (EN 15322:2009)«

(8) U Prilogu »A« točka A.5.2 mijenja se i glasi:

»A.5.2 Ostale norme

HRN EN 13108-8:2007 – Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 8. dio: Reciklažni asfaltni agregat (EN 13108-8:2005)

HRN EN 13285:2005 – Nevezane mješavine -- Specifikacija (EN 13285:2003)

HRN EN 13304:2009 – Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specifikaciju oksidiranih bitumena (EN 13304:2009)

HRN EN 13305:2009 – Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specifikaciju tvrdih industrijskih bitumena (EN 13305:2009)

HRN EN 13877-1:2005 – Betonski kolnici -- 1. dio: Materijali (EN 13877-1:2004)

HRN EN 13877-2:2005 – Betonski kolnici -- 2. dio: Funkcionalni zahtjevi za betonske kolnike (EN 13877-2:2004)

HRN EN 14023:2005 – Bitumen i bitumenska veziva -- Okvirna specifikacija za polimerom modificirane bitumene (EN 14023:2005)

HRN EN 14188-4:2009 – Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 4. dio: Specifikacije za premaze za uporabu s brtvenim masama (EN 14188-4:2009)

HRN EN 14227-1:2005 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 1. dio: Zrnate mješavine vezane cementom (EN 14227-1:2004)

HRN EN 14227-2:2004 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 2. dio: Mješavine vezane troskom (EN 14227-2:2004)

HRN EN 14227-3:2004 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 3. dio: Mješavine vezane letećim pepelom (EN 14227-3:2004)

HRN EN 14227-4:2004 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 4. dio: Leteći pepeo za mješavine vezane hidrauličnim vezivom (EN 14227-4:2004)

HRN EN 14227-5:2004 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 5. dio: Mješavine vezane hidrauličnim vezivom za ceste (EN 14227-5:2004)

HRN EN 14227-10:2007 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 10. dio: Tlo obrađeno cementom (EN 14227-10:2006)

HRN EN 14227-11:2007 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 11. dio: Tlo obrađeno vapnom (EN 14227-11:2006)

HRN EN 14227-12:2007 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 12. dio: Tlo obrađeno troskom (EN 14227-12:2006)

HRN EN 14227-13:2007 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 13. dio: Tlo obrađeno hidrauličnim vezivom za ceste (EN 14227-13:2006)

HRN EN 14227-14:2007 – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 14. dio: Tlo obrađeno letećim pepelom (EN 14227-14:2006)«

(9) U Prilogu »A« točka A.6 mijenja se i glasi:

»A.6. Popis normi za cijevi, spremnike i pomoćne dijelove koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju

A.6.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 12285-2:2008, Workshop fabricated steel tanks -- Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids (EN 12285-2:2005)

HRN EN 13341:2008 – Thermoplastics static tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels -- Blow moulded polyethylene, rotationally moulded polyethylene and polyamide 6 by anionic polymerization tanks -- Requirements and test methods (EN 13341:2005)

HRN EN 13616:2004 – Oprema koja štiti od prepunjenosti nepokretnih spremnika za tekuća naftna goriva (EN 13616:2004)

HRN EN 13616:2004/Ispr.1:2008 – Oprema koja štiti od prepunjenosti nepokretnih spremnika za tekuća naftna goriva (EN 13616:2004/AC:2006)

Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz Priloga »K« ovoga propisa

A.6.2 Ostale norme

HRN EN 12285-1:2004, Čelični spremnici izrađeni u radionici -- 1. dio: Horizontalni valjkasti spremnici s jednostrukom i dvostrukom stijenkom za podzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tekućina onečišćenih vodom (EN 12285-1:2003)«

(10) U Prilogu »A« točka A.9.1 mijenja se i glasi:

»A.9.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 858-1:2002 – Sustavi za odvajanje lakih tekućina – separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće (EN 858-1:2002)

HRN EN 858-1:2002/A1:2008 – Sustavi za odvajanje lakih tekućina -- separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće (EN 858-1:2002/A1:2004)

HRN EN 1433:2005 – Odvodni kanali za prometna i pješačka područja -- Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, označivanje i ocjena uporabivosti (EN 1433:2002+AC:2004)

HRN EN 1433:2005/A1:2008 – Odvodni kanali za prometna i pješačka područja -- Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, označivanje i vrednovanje upotrebljivosti (EN 1433:2002/A1:2005)

HRN EN 1825-1:2005 – Separatori masnoća -- 1. dio: Načela projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće (EN 1825-1:2004)

HRN EN 1825-1:2005/AC:2007 – Separatori masnoća -- 1. dio: Načela projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće (EN 1825-1:2004/AC:2006)

HRN EN 12050-1:2008 – Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 1. dio: Postrojenje za podizanje otpadne vode koja sadrži fekalne tvari (EN 12050-1:2001)

HRN EN 12050-2:2007 – Postrojenja za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 2. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda bez fekalija (EN 12050-2:2000)

HRN EN 12050-3:2008 – Postrojenje za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 3. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda koje sadrže fekalije za ograničenu primjenu (EN 12050-3:2000)

HRN EN 12050-4:2008 – Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 4. dio: Nepovratni zaporni uređaji za otpadnu vodu bez fekalija i otpadnu vodu koja sadrži fekalne tvari (EN 12050-4:2000)

HRN EN 12566-1:2002/A1:2008 – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 1. dio: Tvornički izrađene septičke jame (EN 12566-1:2000/A1:2003)

HRN EN 12566-3:2005 – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 3. dio: Tvornički izrađen i/ili na objektu sastavljen uređaj za obradu sanitarnih otpadnih voda (EN 12566-3:2005)

HRN EN 12566-4:2008 – Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 4. dio: Septički spremnici iz predgotovljenih elemenata sklopivi in situ (EN 12566-4:2007)«

(11) U Prilogu »A« točka A.9.2 mijenja se i glasi:

»A.9.2 Ostale norme

HRN EN 124:2005 – Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine -- Konstrukcijski zahtjevi, način ispitivanja, označivanje, upravljanje kakvoćom (EN 124:1994)

HRN EN 858-2:2003 – Sustavi za odvajanje lakih tekućina – separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 2. dio: Odabir nazivne veličine, ugradba, uporaba i održavanje (EN 858-2:2003)«

Članak 2.

(1) U Prilogu »B« točka B.3.1 mijenja se i glasi:

»B.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13747:2008 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Podne pločice za podne sustave (EN 13747:2005+A1:2008)

HRN EN 15037-4:2010 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 4. dio: Blokovi od ekspandiranog polistirena (EN 15037-4:2010)

HRN EN 15435:2008 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Betonske blok oplate od običnih i laganih agregata -- Svojstva proizvoda i izvedba (EN 15435:2008)

HRN EN 15498:2008 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Oplatni blokovi od betona s drvenim strugotinama -- Svojstva proizvoda i izvedba (EN 15498:2008)«

Članak 3.

(1) U Prilogu »C« točka C.2. mijenja se i glasi:

»C.2. Popis normi za cement, građevna vapna i druga hidraulička veziva

C.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 15743:2010 – Supersulfatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15743:2010)

C.2.2 Ostale norme

HRN ENV 13282:2004 – Hidraulično vezivo za ceste -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (ENV 13282:2000)

Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim se uređuju betonske konstrukcije i kojim se uređuju zidane konstrukcije«

(2) U Prilogu »C« točka C.4.1 mijenja se i glasi:

»C.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 10088-2:2007 – Nehrđajući čelici -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za limove/ploče i trake od korozijski postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-2:2005)

HRN EN 10088-3:2007 – Nehrđajući čelici -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za poluproizvode, šipke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od korozijski postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-3:2005)

HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008 – Čelični odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007/AC:2008)

HRN EN 10343:2009 – Poboljšani čelici za građevinarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10343:2009)

HRN EN 15088:2008 – Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu konstrukcija u graditeljstvu -- Tehnički uvjeti za pregled i isporuku (EN 15088:2005)«

(3) U Prilogu »C« točka C.5. mijenja se i glasi:

»C.5. Popis normi za proizvode srodne betonu, mortu i mortu za injektiranje

C.5.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 15167-1:2007 – Mljevena granulirana zgura visoke peći za upotrebu u betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15167-1:2006)

Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim se uređuju betonske konstrukcije i kojim se uređuju zidane konstrukcije«

Članak 4.

(1) U Prilogu »D« točka D.2.1 mijenja se i glasi:

»D.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 490:2005 – Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova -- Specifikacije proizvoda (EN 490:2004)

HRN EN 490:2005/A1:2008 – Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova -- Specifikacije proizvoda (EN 490:2004/A1:2006)

HRN EN 492:2008 Fibre-cement slates and fittings -- Product specification and test methods (EN 492:2004+A1:2005+A2:2006)

HRN EN 494:2009 – Fibre-cement profiled sheets and fittings -- Product specification and test methods (EN 494:2004+A3:2007)

HRN EN 516:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Installations for roof access -- Walkways, treads and steps (EN 516:2006)

HRN EN 517:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Roof safety hooks (EN 517:2006)

HRN EN 534:2008 – Valovite bitumenske ploče -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 534:2006)

HRN EN 544:2008 – Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 544:2005)

HRN EN 1304:2005 – Glineni crijep i pomoćni dijelovi -- Definicije i specifikacije proizvoda (EN 1304:2005)

HRN EN 12467:2008 Fibre-cement flat sheets -- Product specification and test methods (EN 12467:2004+A1:2005+A2:2006)

HRN EN 12951:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Permanently fixed roof ladders -- Product specification and test methods (EN 12951:2004)

HRN EN 14509:2008 – Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom -- Tvornički izrađeni proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2006)

HRN EN 14509:2008/Ispr.1:2008 – Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom -- Tvornički izrađeni proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2006/AC:2008)

HRN EN 14782:2008 – Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14782:2006)«

(2) U Prilogu »D« točka D.3.1 mijenja se i glasi:

»D.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 572-9:2005 – Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004)

HRN EN 1036-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju upotrebu -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1036-2:2008)

HRN EN 1096-4:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Staklo s premazom -- 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1096-4:2004)

HRN EN 1279-5:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-5:2005+A1:2008)

HRN EN 1748-1-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Borosilikatna stakla -- Dio 1-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-1-2:2004)

HRN EN 1748-2-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Staklo-keramika -- Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-2-2:2004)

HRN EN 1863-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 1863-2:2004)

HRN EN 12150-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12150-2:2004)

HRN EN 12337-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12337-2:2004)

HRN EN 13024-2:2008 – Glass in building -- Thermally toughened borosilicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard (EN 13024-2:2004)

HRN EN 14178-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14178-2:2004)

HRN EN 14179-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno, natrij kalcij silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14179-2:2005)

HRN EN 14321-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14321-2:2005)

HRN EN 14449:2005 – Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005)

HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005)«

(3) U Prilogu »D« točka D.4.1 mijenja se i glasi:

»D.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 179:2008 – Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 1125:2008 – Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:2008)

HRN EN 1154:2008 – Građevni okovi -- Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1154:1996+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1155:2008 – Građevni okovi -- Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata u otvorenome položaju -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1158:2008 – Građevni okovi -- Naprave za upravljanje vratima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1158:1997+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1935:2003 – Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002)

HRN EN 1935/AC:2005 – Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002/AC:2003)

HRN EN 12209:2008 – Građevni okovi -- Brave i zasuni -- Mehaničke brave, zasuni i pločice za zaključavanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 12209:2003+AC:2005)

HRN EN 13241-1:2008 – Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata -- Norma za proizvod -- 1. dio: Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-1:2003)

HRN EN 13561:2008 – Vanjska sjenila -- Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost (EN 13561:2004+A1:2008)

HRN EN 13659:2008 – Zasloni -- Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost (EN 13659:2004+A1:2008)«

Članak 5.

(1) U Prilogu »E« točka E.2. mijenja se i glasi:

»E.2. Popis normi za panele na osnovi drva

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije«

(2) U Prilogu »E« točka E.3 mijenja se i glasi:

»E.3. Popis normi za ziđe i srodne proizvode

E.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 998-1:2003 – Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-1:2003)

HRN EN 998-1:2003/AC:2007 – Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-1:2003/AC:2005)

HRN EN 998-2:2003, Specifikacija morta za ziđe -- 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003)

HRN EN 15824:2009 – Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na osnovi organskih veziva (EN 15824:2009)

Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju zidane konstrukcije«

(3) U Prilogu »E« točka E.4.1 mijenja se i glasi:

»E.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 438-7:2008 – Visokotlačni dekorativni laminati (HPL) -- Ploče na osnovi duromernih smola (uobičajeno se nazivaju laminati) -- 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i vanjski zid i završnu obradu stropa (EN 438-7:2005)

HRN EN 1469:2005 – Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za oblaganje -- Zahtjevi (EN 1469:2004)

HRN EN 12326-1:2008 – Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding -- Part 1: Product specification (EN 12326-1:2004)

HRN EN 13245-2:2008 – Plastika -- Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu -- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge (EN 13245-2:2008)

HRN EN 13245-2:2008/Ispr.1:2009 – Plastika -- Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu -- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge (EN 13245-2:2008/AC:2009)

HRN EN 13964:2007 – Ovješeni stropovi -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 13964:2004+A1:2006)

HRN EN 14716:2008 – Stretched ceilings -- Requirements and test methods (EN 14716:2004)

HRN EN 14783:2008 – Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14783:2006)

HRN EN 14915:2008 – Solid wood panelling and cladding -- Characteristics, evaluation of conformity and marking (EN 14915:2006+AC:2007)

HRN EN 15102:2008 – Dekorativni zidni pokrovi -- Proizvodi u obliku rola i ploča (EN 15102:2007)«

(4) U Prilogu »E« točka E.4.2 mijenja se i glasi:

»E.4.2 Ostale norme

HRN EN 1062-1:2005 – Boje i lakovi -- Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton -- 1. dio: Razredba (EN 1062-1:2004)

HRN EN 13300:2002 – Boje i lakovi -- Prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje zidove i stropove, razrjedivi vodom -- Razredba (EN 13300:2001)«

(5) U Prilogu »E« točka E.5.1 mijenja se i glasi:

»E.5.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 520:2006 – Gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 520:2004)

HRN EN 12859:2008 Gipsani blokovi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2008)

HRN EN 12860:2002 – Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12860:2001)

HRN EN 12860/AC:2003 – Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12860:2001/AC:2002)

HRN EN 13279-1:2008 – Veziva i žbuke na osnovi gipsa -- 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2008)

HRN EN 13658-1:2006 – Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. dio: Unutarnje žbuke (EN 13658-1:2005)

HRN EN 13658-2:2006 – Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. dio: Vanjske žbuke (EN 13658-2:2005)

HRN EN 13815:2008 – Oblikovni elementi od vlaknom ojačanog gipsa -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 13815:2006)

HRN EN 13915:2008 – Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploča s jezgrom iz kartonskog saća -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 13915:2007)

HRN EN 13950:2008 – Gipsane kompozitne ploče za toplinsku i zvučnu izolaciju -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 13950:2005)

HRN EN 13963:2007 – Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 13963:2005+AC:2006)

HRN EN 14190:2008 – Dodatno obrađene gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14190:2005)

HRN EN 14195:2007 – Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14195:2005+AC:2006)

HRN EN 14209:2008 – Predgotovljeni gipsani elementi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14209:2005)

HRN EN 14246:2006 – Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 14246:2006)

HRN EN 14246:2006/Ispr.1:2008 – Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 14246:2006/AC:2007)

HRN EN 14353:2008 – Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14353:2007)

HRN EN 14496:2008 – Ljepila na osnovi gipsa za toplinsko/zvučno izolacijske kompozitne panele i gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14496:2005)

HRN EN 14566:2008 - Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14566:2008)

HRN EN 15283-1:2008 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. dio: Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog vala (EN 15283-1:2008)

HRN EN 15283-2:2008 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. dio: Gipsanovlaknaste ploče (EN 15283-2:2008)«

(6) U Prilogu »E« točka E.7 mijenja se i glasi:

»E.7. Popis normi za vodonepropusne obložne sklopove za podove i zidove vlažnih prostorija

Popis normi nije utvrđen«

Članak 6.

(1) U Prilogu »F« točka F.1.1 mijenja se i glasi:

»F.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 778:2000 – Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova (EN 778:1998)

HRN EN 778:2000/A1:2004 – Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova (EN 778:1998/A1:2001)

HRN EN 1319:2000 – Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora, s ventilatorom kao potporom plinskim plamenicima s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW (EN 1319:1998)

HRN EN 1319/A1+A2:2004 – Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora, s ventilatorom kao potporom plinskim plamenicima s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW (EN 1319:1998/A2:1999+A1:2001)

HRN EN 13063-3:2008 – Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima -- 3. dio: Zahtjevi i ispitne metode za dimovodne dozračne sustave (EN 13063-3:2007)

HRN EN 13084-5:2008 – Samostojeći dimnjaci -- 5. dio: Materijali za zidane cijevi -- Specifikacija proizvoda (EN 13084-5:2005+AC:2006)

HRN EN 13084-7:2008 – Samostojeći dimnjaci -- 7. dio: Specifikacije proizvoda za cilindrične čelične proizvode za upotrebu u čeličnim dimnjacima s jednom stijenkom i čeličnim cijevima (EN 13084-7:2005)

HRN EN 14471:2008 – Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s plastičnim dimovodnim cijevima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 14471:2005)

HRN EN 14989-1:2008 – Dimnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja -- 1. dio: Vertikalni završetci za zrak i dimovod za uređaje za loženje C6 (EN 14989-1:2007)

HRN EN 14989-2:2008 – Dimnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja -- 2. dio: Kanali za odvod dima i dovod zraka u zatvorenim prostorima (EN 14989-2:2007)«

(2) U Prilogu »F« točka F.2.1 mijenja se i glasi:

»F.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 1:2008 – Uljne peći s isparivačkim plamenicima (EN 1:1998+A1:2007)

HRN EN 777-1:2009 Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 1. dio: Sustav D -- Sigurnost (EN 777-1:2009)

HRN EN 777-2:2009 Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 2. dio: Sustav E -- Sigurnost (EN 777-2:2009)

HRN EN 777-3:2009 Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 3. dio: Sustav F -- Sigurnost (EN 777-3:2009)

HRN EN 777-4:2009 Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 4. dio: Sustav H -- Sigurnost (EN 777-4:2009)

HRN EN 12809:2008 – Kotlovi na kruta goriva -- Nazivna snaga do 50 kW -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 12809:2001+A1:2004+AC:2006+A1:2004/AC:2007

HRN EN 12815:2004 – Štednjaci na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12815:2001)

HRN EN 12815:2004/Ispr.1:2008, Štednjaci na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12815:2001/AC:2006)

HRN EN 12815:2004/A1:2008, Štednjaci na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12815:2001/A1:2004)

HRN EN 12815:2004/A1:2008/Ispr.2:2008 – Štednjaci na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007)

HRN EN 13229:2004, Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13229:2001)

HRN EN 13229:2004/A1:2008 – Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13229:2001/A1:2003)

HRN EN 13229:2004/A2:2008 – Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13229:2001/A2:2004)

HRN EN 13229:2004/Ispr.1:2008, Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13229:2001/AC:2006)

HRN EN 13229:2004/A2:2008/Ispr.2:2008, Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007)

HRN EN 13240:2004, Grijalice prostora na kruto gorivo -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13240:2001)

HRN EN 13240:2004/A2:2008 – Grijalice prostora na kruto gorivo -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13240:2001/A2:2004)

HRN EN 13240:2004/Ispr.1:2008 – Grijalice prostora na kruto gorivo -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13240:2001/AC:2006)

HRN EN 13240:2004/A2:2008/Ispr.2:2008 – Grijalice prostora na kruto gorivo -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007)

HRN EN 14785:2008, Grijalice prostora na drvene pelete -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 14785:2006)

HRN EN 15250:2008 – Aparati na kruta goriva s akumulacijom topline -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 15250:2007)«

(3) U prilogu »F« točka F.2.2 mijenja se i glasi:

»F.2.2 Ostale norme

Popis normi nije utvrđen«

(4) U Prilogu »F« točka F.3.1 mijenja se i glasi:

»F.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14063-1:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline -- 1. dio: Specifikacija za nasipne proizvode prije ugradnje (EN 14063-1:2004+AC:2006)

HRN EN 14064-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za nevezane proizvode prije ugradnje (EN 14064-1:2010)

HRN EN 14064-2:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 2. dio: Specifikacija za ugrađene proizvode (EN 14064-2:2010)

HRN EN 14303:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne (MW) vune -- Specifikacija (EN 14303:2009)

HRN EN 14304:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) -- Specifikacija (EN 14304:2009)

HRN EN 14305:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izraženi proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 14305:2009)

HRN EN 14306:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od kalcijevog silikata (CS) -- Specifikacija (EN 14306:2009)

HRN EN 14307:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 14307:2009)

HRN EN 14308:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene -- Specifikacija (EN 14308:2009)

HRN EN 14309:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 14309:2009)

HRN EN 14313:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija (EN 14313:2009)

HRN EN 14314:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 14314:2009)

HRN EN 14316-1:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi ekspandiranog perlita (EP)-- 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradnje (EN 14316-1:2004)

HRN EN 14317-1:2009 – Toplinski izolacijski prozvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) -- 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradbe (EN 14317-1:2004)

HRN EN 14317-2:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) -- 2. dio: Specifikacija za ugrađene proizvode (EN 14317-2:2007)

HRN EN 14933:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 14933:2007)

HRN EN 14934:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 14934:2007)«

Članak 7.

(1) U Prilogu »G« točka G.1.1 mijenja se i glasi:

»G.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 12004:2008 – Ljepila za pločice -- Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 12004:2007)

HRN EN 14680:2008 – Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi koje nisu pod pritiskom -- Specifikacije (EN 14680:2006)

HRN EN 14814:2008 – Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi za kapljevine pod pritiskom -- Specifikacije (EN 14814:2007)

HRN EN 15274:2008 – Adhezivi opće namjene za konstrukcijske sklopove -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15274:2007)

HRN EN 15275:2008 – Adhezivi za konstrukcije -- Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni koaksijalni sklop u zgradama i građevinskim konstrukcijama (EN 15275:2007)«

(2) U Prilogu »G« točka G.2.1 mijenja se i glasi:

»G.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

Popis normi nije utvrđen«

(3) U Prilogu »G« točka G.9. mijenja se i glasi:

»G.9. Popis normi za brtve nepropusne za plin i vodu za cijevi u prodorima zidova i stropova

Popis normi nije utvrđen«

(4) U Prilogu »G« točka G.17.1 mijenja se i glasi:

»G.17.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13707:2009 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- Definicije i značajke (EN 13707:2004+A2:2009)

HRN EN 13859-1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)

HRN EN 13859-2:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)

HRN EN 13956:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2005)

HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2005/AC:2006)

HRN EN 13967:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13967:2004)

HRN EN 13967:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13967:2004/A1:2006)

HRN EN 13969:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13969:2004)

HRN EN 13969:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13969:2004/A1:2006)

HRN EN 13970:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13970:2004)

HRN EN 13970:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13984:2004)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13984:2004/A1:2006)

HRN EN 14909:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14967:2006)«

Članak 8.

(1) U Prilogu »H« točka H.1.1 mijenja se i glasi:

»H.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 54-2:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 2. dio: Kontrolna i pokazna oprema (EN 54-2:1997+AC:1999)

HRN EN 54-2:2005/A1:2007 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 2. dio: Kontrolna i pokazna oprema (EN 54-2:1997/A1:2006)

HRN EN 54-3:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 3. dio: Naprave za uzbunjivanje -- Sirene (EN 54-3:2001+A1:2002)

HRN EN 54-3:2005/A2:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 3. dio: Naprave za uzbunjivanje -- Sirene (EN 54-3:2001/A2:2006)

HRN EN 54-4:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 4. dio: Oprema za napajanje energijom (EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002)

HRN EN 54-4:2005/A2:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 4. dio: Oprema za napajanje energijom (EN 54-4:1997/A2:2006)

HRN EN 54-5:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 5. dio: Detektori topline -- Točkasti detektori (EN 54-5:2000+A1:2002)

HRN EN 54-7:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 7. dio: Detektori dima -- Točkasti detektori koji upotrebljavaju raspršivanje svjetla, prolazak svjetla ili ionizaciju (EN 54-7:2000+A1:2002)

HRN EN 54-7:2005/A2:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 7. dio: Detektori dima -- Točkasti detektori koji upotrebljavaju raspršivanje svjetla, prolazak svjetla ili ionizaciju (EN 54-7:2000/A2:2006)

HRN EN 54-10:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 10. dio: Detektori plamena -- Točkasti detektori (EN 54-10:2002)

HRN EN 54-10:2005/A1:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 10. dio: Detektori plamena -- Točkasti detektori (EN 54-10:2002/A1:2005)

HRN EN 54-11:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 11. dio: Ručni javljači (EN 54-11:2001)

HRN EN 54-11:2005/A1:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 11. dio: Ručni javljači (EN 54-11:2001/A1:2005)

HRN EN 54-12:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 12 dio: Detektori dima -- Linijski detektori koji upotrebljavaju optičku zraku svjetla (EN 54-12:2002)

HRN EN 54-16:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 16. dio: Kontrolna i pokazna oprema zvučne uzbune (EN 54-16:2008)

HRN EN 54-17:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 17. dio: Izolatori kratkoga spoja (EN 54-17:2005)

HRN EN 54-18:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 18. dio: Ulazno/izlazni uređaji (EN 54-18:2005+AC:2007)

HRN EN 54-20:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 20. dio: Aspiracijski dimni detektori (EN 54-20:2006+AC:2008)

HRN EN 54-21:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 21. dio: Oprema za prijenos uzbune i dojavu greške (EN 54-21:2006)

HRN EN 54-24:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 24. dio: Dijelovi sustava zvučne uzbune -- Zvučnici (EN 54-24:2008)

HRN EN 54-25:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju radio veze (EN 54-25:2008)

HRN EN 12094-1:2008 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za električne uređaje za automatsko upravljanje i odgodu (EN 12094-1:2003)

HRN EN 12094-2:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje za automatsko upravljanje i odgodu gašenja (EN 12094-2:2003)

HRN EN 12094-3:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 3. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za ručne uređaje za okidanje i zaustavljanje (EN 12094-3:2003)

HRN EN 12094-4:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 4. dio: Zahtjevi i ispitne metode za sklopove ventila spremnika i njihove pokretače (aktuatore) (EN 12094-4:2004)

HRN EN 12094-5:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 5. dio: Zahtjevi i ispitne metode za visokotlačne i niskotlačne razdjelne ventile i njihove pokretače (aktuatore) (EN 12094-5:2006)

HRN EN 12094-6:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 6. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje zaprečavanja (EN 12094-6:2006)

HRN EN 12094-7:2008 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 7. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mlaznice za sustave CO2 (EN 12094-7:2000+A1:2005)

HRN EN 12094-8:2008 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 8. dio: Zahtjevi i ispitne metode za spojnice (EN 12094-8:2006)

HRN EN 12094-9:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 9. dio: Zahtjevi i ispitne metode za specijalne detektore požara (EN 12094-9:2003)

HRN EN 12094-10:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 10. dio: Zahtjevi i ispitne metode za manometre i tlačne sklopke (EN 12094-10:2003)

HRN EN 12094-11:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 11. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mehaničke uređaje za vaganje (EN 12094-11:2003)

HRN EN 12094-12:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 12. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za pneumatske alarmne uređaje (EN 12094-12:2003)

HRN EN 12094-13:2007 – Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 13. dio: Zahtjevi i ispitne metode za nepovratne i protupovratne ventile (EN 12094-13:2001+AC:2002)

HRN EN 12101-1:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN 12101-1:2005+A1:2006)

HRN EN 12101-2:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i topline (EN 12101-2:2003)

HRN EN 12101-3:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija uređaja za prisilno odvođenje dima i topline (EN 12101-3:2002+AC:2005)

HRN EN 12101-6:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka -- Paketi (EN 12101-6:2005+AC:2006)

HRN EN 12101-10:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 10. dio: Opskrba energijom (EN 12101-10:2005+AC:2007)

HRN EN 14604:2008 – Uređaji za javljanje dimnog alarma (EN 14604:2005+AC:2008)«

(2) U Prilogu »H« točka H.2.1 mijenja se i glasi:

»H.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 671-1:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 1. dio: Hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima (EN 671-1:2001+AC:2002)

HRN EN 671-2:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima (EN 671-2:2001+A1:2004)

HRN EN 12259-1:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 1. dio: Prskalice (sprinkleri) (EN 12259-1:1999+A1:2001+A2:2004+A3:2006)

HRN EN 12259-2:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-2:1999+A1:2001+AC:2002)

HRN EN 12259-2:2007/A2:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-2:1999/A2:2005)

HRN EN 12259-3:2007, Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 3. dio: Sklopovi suhih alarmnih ventila (EN 12259-3:2000+A1:2001)

HRN EN 12259-3:2007/A2:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 3. dio: Sklopovi suhih alarmnih ventila (EN 12259-3:2000/A2:2005)

HRN EN 12259-4:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 4. dio: Alarmna zvona s vodnim pogonom (EN 12259-4:2000+A1:2001)

HRN EN 12259-5:2007 – Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 5. dio: Detektori protoka vode (EN 12259-5:2002)

HRN EN 14339:2007 – Podzemni protupožarni hidranti (EN 14339:2005)

HRN EN 14384:2007 – Nadzemni protupožarni hidranti (EN 14384:2005)«

Članak 9.

(1) U Prilogu »J« iza točke J.1.1 dodaje se nova točka J.1.2 i glasi:

»J.1.2 Ostale norme:

HRN EN 1555-2:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 1555-2:2002)

HRN EN 1555-3:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 1555-3:2002)

HRN EN 1555-3:2003/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 1555-3:2002/A1:2005)

HRN EN 1555-4:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima -- Polietilen (PE) -- 4.dio: Ventili (EN 1555-4:2002)«

Članak 10.

(1) U Prilogu »K« točka K.3.2 mijenja se i glasi:

»K.3.2 Ostale norme

HRN EN 19:2003 Industrijski ventili -- Označivanje (EN 19:2002)

HRN EN 512:2005 – Vlakneno-cementni proizvodi -- Tlačne cijevi i spojevi

(EN 512:1994+A1:2001)

HRN EN 545:2007 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2006)

HRN EN 639:2005 – Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 639:1994)

HRN EN 640:2005 – Armiranobetonske tlačne cijevi i betonske tlačne cijevi s jednoliko raspoređenom armaturom (bez unutarnje cijevi), uključujući spojeve i fitinge (EN 640:1994)

HRN EN 641:2005 – Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 641:1994)

HRN EN 642:2005 – Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi ili bez nje, uključujući spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za cijevi (EN 642:1994)

HRN EN 805:2005 – Opskrba vodom -- Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada (EN 805:2000)

HRN EN 806-1:2005 – Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu -- 1. dio: Općenito (EN 806-1:2000+A1:2001)

HRN EN 1074-1:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1074-1:2000)

HRN EN 1074-2:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 2. dio: Ventili za odvajanje (EN 1074-2:2000)

HRN EN 1074-2:2002/A1:2008 – Zaporni uređaji za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 2. dio: Zaporni uređaji za odvajanje (EN 1074-2:2000/A1:2004)

HRN EN 1074-3:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 3. dio: Nepovratni ventili (EN 1074-3:2000)

HRN EN 1074-4:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 4. dio: Odzračni ventili (EN 1074-4:2000)

HRN EN 1074-5:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 5. dio: Regulacijski ventili (EN 1074-5:2001)

HRN EN 1074-6:2008 – Zaporni uređaji za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 6. dio: Hidranti (EN 1074-6:2008)

HRN EN ISO 1452-1:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Općenito (ISO 1452-1:2009; EN ISO 1452-1:2009)

HRN EN ISO 1452-2:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 2. dio: Cijevi (ISO 1452-2:2009; EN ISO 1452-2:2009)

HRN EN ISO 1452-3:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 3. dio: Spojnice (ISO 1452-3:2009; EN ISO 1452-3:2009)

HRN EN ISO 1452-4:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 4. dio: Ventili (ISO 1452-4:2009; EN ISO 1452-4:2009)

HRN EN ISO 1452-5:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 1452-5:2009; EN ISO 1452-5:2009)

HRN EN 1796:2009 – Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu opskrbu vodom -- Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliestera (UP) (EN 1796:2006+A1:2008)

HRN EN 12201-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Općenito (EN 12201-1:2003)

HRN EN 12201-2:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 12201-2:2003)

HRN EN 12201-3:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2003)

HRN EN 12201-4:2002 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Polietilen (PE) -- 4. dio: Ventili i pomoćna oprema (EN 12201-4:2001)

HRN EN 15081:2008 – Industrijski zaporni uređaji -- Ugradbene garniture za spajanje djelomično zakretnog pogonskog člana zapornog uređaja (EN 15081:2007)

HRN EN ISO 15874-1:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Općenito (ISO 15874-1:2003; EN ISO 15874-1:2003)

HRN EN ISO 15874-1:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Općenito (ISO 15874-1:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15874-1:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15874-2:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15874-2:2003; EN ISO 15874-2:2003)

HRN EN ISO 15874-2:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15874-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15874-2:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15874-3:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15874-3:2003; EN ISO 15874-3:2003)

HRN EN ISO 15874-5:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 15874-5:2003; EN ISO 15874-5:2003)

HRN EN ISO 15875-2:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Umreženi polietilen (PE-X) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15875-2:2003; EN ISO 15875-2:2003)

HRN EN ISO 15875-2:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Umreženi polietilen (PE-X) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15875-2:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15875-3:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Umreženi polietilen (PE-X) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15875-3:2003; EN ISO 15875-3:2003)

HRN EN ISO 15876-2:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polibuten (PB) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15876-2:2003; EN ISO 15876-2:2003)

HRN EN ISO 15876-2:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polibuten (PB) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15876-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15876-2:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15876-3:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polibuten (PB) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15876-3:2003; EN ISO 15876-3:2003)

HRN EN ISO 15877-2:2009 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15877-2:2009; EN ISO 15877-2:2009)

HRN EN ISO 15877-3:2009 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15877-3:2009; EN ISO 15877-3:2009)

HRN EN ISO 21003-2:2008 – Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u zgradama -- 2. dio: Cijevi (ISO 21003-2:2008; EN ISO 21003-2:2008)

HRN EN ISO 21003-3:2008 – Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u zgradama -- 3. dio: Spojnice (ISO 21003-3:2008; EN ISO 21003-3:2008) »

(2) U Prilogu »K« točka K.4.1 mijenja se i glasi:

»K.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 295-10:2005 Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave -- 10. dio: Izvedbeni zahtjevi (EN 295-10:2005)

HRN EN 588-2:2005 – Vlakneno-cementne cijevi za odvodnju i kanalizaciju -- 2. dio: Kontrolna okna i inspekcijske komore (EN 588-2:2001)

HRN EN 598:2009 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za odvodnju otpadnih voda -- Zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 598:2007+A1:2009)

HRN EN 681-1:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1. dio: Vulkanizirana guma (EN 681-1:1996+A1:1998+A2:2002+AC:2002)

HRN EN 681-1:2003/A3:2007 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1. dio: Vulkanizirana guma (EN 681-1:1996/A3:2005)

HRN EN 681-2:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-2:2000+A1:2002)

HRN EN 681-3:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume (EN 681-3:2000+A1:2002)

HRN EN 681-4:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi (EN 681-4:2000+A1:2002)

HRN EN 877:2001 – Lijevano željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, postupci ispitivanja i osiguranje kakvoće (EN 877:1999)

HRN EN 877:2001/A1:2007 – Lijevano-željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, metode ispitivanja i osiguranje kvalitete (EN 877:1999/A1:2006)

HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008 – Lijevano-željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, metode ispitivanja i osiguranje kvalitete (EN 877:1999/A1:2006/AC:2008)

HRN EN 1123-1:2008 – Cijevi i spojni dijelovi od uzdužno zavarenih, vruće pocinčanih čeličnih cijevi s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete (EN 1123-1:1999+A1:2004)

HRN EN 1124-1:2007 – Cijevi i oblikovni komadi uzdužno zavarenih cijevi od nehrđajućeg čelika s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje, kontrola kvalitete (EN 1124-1:1999+A1:2004)

HRN EN 10255:2008 – Cijevi od nelegiranih čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10255:2004+A1:2007)

HRN EN 12380:2005 – Odzračni ventili za odvodne sustave -- Zahtjevi, ispitne metode i ocjena sukladnosti (EN 12380:2002)

HRN EN 13101:2007 – Stepenice za pristup čovjeka u podzemne komore -- Zahtjevi, označivanje, ispitivanje i procjena sukladnosti (EN 13101:2002)

HRN EN 14396:2008 – Učvršćene ljestve za okna (EN 14396:2004)«

(3) U prilogu »K« točka K.4.2 mijenja se i glasi:

»K.4.2 Ostale norme

HRN EN 295-1:2005 – Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave -- 1. dio: Zahtjevi (EN 295-1:1991+A1:1996+A2:1996+A3:1999)

HRN EN 295-4:2005 – Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave -- 4. dio: Zahtjevi za posebne oblikovne komade, prilagođivače i sukladne dijelove (EN 295-4:1995+AC:1998)

HRN EN 295-5:2005 – Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave -- 5. dio: Zahtjevi za perforirane keramičke cijevi i oblikovne komade (EN 295-5:1994+A1:1999)

HRN EN 295-6:2005 – Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave -- 6. dio: Zahtjevi za keramička kontrolna okna (EN 295-6:1995)

HRN EN 295-7:2005 – Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave -- 7. dio: Zahtjevi za keramičke cijevi i spojnice za priključke na cijevi (EN 295-7:1995)

HRN EN 588-1:2005 – Vlakneno-cementne cijevi za kanalizacijske sustave i odvodnju -- 1. dio: Cijevi, spojnice i oblikovni komadi za gravitacijske sustave (EN 588-1:1996)

HRN EN 1329-1:2000 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1329-1:1999)

HRN EN 1401-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-1:2009)

HRN EN 1451-1:2000 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1451-1:1998)

HRN EN 1453-1:2003 – Plastični cijevni sustavi s cijevima sa strukturiranom stjenkom za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar zgrada -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi i sustav (EN 1453-1:2000)

HRN EN 1455-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niska i visoka temperatura) unutar građevinskih konstrukcija -- Akrilonitril/butadien/stiren (ABS) -- 1. dio: Zahtjevi za cijevi, spojnice i sustav (EN 1455-1:1999)

HRN EN 1456-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za nadzemnu i podzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za komponente cjevovoda i sustav (EN 1456-1:2001)

HRN EN 1519-1:2004 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacija za cijevi, spojnice i sustav (EN 1519-1:1999)

HRN EN 1565-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Mješavine kopolimera stirena (SAN+PVC) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustave (EN 1565-1:1998)

HRN EN 1566-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Klorirani poli(vinil-klorid) (PVC-C) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustave (EN 1566-1:1998)

HRN EN 1852-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009)

HRN EN 12666-1:2006 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005)

HRN EN 13476-1:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 1. dio: Opći zahtjevi i svojstva (EN 13476-1:2007)

HRN EN 13476-2:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 2. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav, tip A (EN 13476-2:2007)

HRN EN 13476-3:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom i sustav, tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13566-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 1. dio: Općenito (EN 13566-1:2002)

HRN EN 13566-2:2005 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 2. dio: Obnavljanje s kontinuiranim cijevima (EN 13566-2:2005)

HRN EN 13566-3:2003 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 3. dio: Obnavljanje s prianjajućim cijevima (EN 13566-3:2002)

HRN EN 13566-4:2003 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 4. dio: Obnavljanje nanošenjem strukturiranih duromernih slojeva na terenu (EN 13566-4:2002)

HRN EN 13566-7:2007 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 7. dio: Obnavljanje sa zavojno oblikovanim cijevima (EN 13566-7:2007)

HRN EN 13598-1:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za pomoćne spojnice i plitke kontrolne komore (EN 13598-1:2003)

HRN EN 13598-2:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)

HRN EN 13598-2:2009/Ispr.1:2010 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009/AC:2009)

HRN EN 14364:2008 – Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovu nezasićenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2006+A1:2008)

HRN EN 14758-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 14758-1:2005+A1:2009)«

Članak 11.

Ovaj Tehnički propis stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/10-04/6

Urbroj: 531-01-10-1

Zagreb, 8. srpnja 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v.r.