Odluka o ne davanju vjerodostojnog tumačenja članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

NN 90/2010 (21.7.2010.), Odluka o ne davanju vjerodostojnog tumačenja članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

HRVATSKI SABOR

2540

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 173. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2010., donio je

ODLUKU

1. Ne daje se vjerodostojno tumačenje članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.)

Obrazloženje

Odredbe članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.) nedvojbeno i razvidno utvrđuju što se smatra poslovima redovnog odnosno poslovima izvanrednog upravljanja i to uz taksativno nabrajanje poslova za koje je potrebna suglasnost svih suvlasnika nekretnina, te je zbog toga utvrđeno da nema osnove za davanje vjerodostojnog tumačenja tih odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

2. Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/09-05/43

Zagreb, 15. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.