Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za elektroničke medije

NN 90/2010 (21.7.2010.), Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za elektroničke medije

HRVATSKI SABOR

2541

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 66. stavka 2. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 153/09.) Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2010., donio je

ODLUKU

O POTVRĐIVANJU STATUTA AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Potvrđuje se Statut Agencije za elektroničke medije koji je donijelo Vijeće za elektroničke medije 9. travnja 2010.

Klasa: 021-12/10-09/05

Zagreb, 15. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.