Rješenje kojim Đuri Petroviću, vlasniku obrta Premija ovlaštena agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, prestaje važiti dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

NN 90/2010 (21.7.2010.), Rješenje kojim Đuri Petroviću, vlasniku obrta Premija ovlaštena agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, prestaje važiti dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2547

Na temelju odredbe članka 15. točka 4. alineja 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), i članka 12. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08 i 82/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, po službenoj dužnosti, na sjednici održanoj 15. srpnja 2010., donijela je

RJEŠENJE

I. Đuri Petroviću, vlasniku obrta Premija ovlaštena agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, Augusta Šenoe 4, prestala je važiti dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju na stanici za tehnički pregled vozila:

– H– 64, CVH STP Donji Miholjac, Donji Miholjac, Kolodvorska 103.

II. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453– 2/10-38/5

Urbroj: 326-112-10-1

Zagreb, 15. srpnja 2010.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivo Šulenta, v. r.