Rješenje kojim se Petru Krešimiru Biškupu, osnivaču obrta Klijent obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Petar Krešimir Biškup, Zagreb, izdaje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

NN 90/2010 (21.7.2010.), Rješenje kojim se Petru Krešimiru Biškupu, osnivaču obrta Klijent obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Petar Krešimir Biškup, Zagreb, izdaje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2550

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), i članka 12. stavak 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08 i 82/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Petru Krešimiru Biškupu iz Brdovca, Braće Bukovina 2, osnivaču obrta Klijent obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Petar Krešimir Biškup, Zagreb, Papova 8, na sjednici održanoj 15. srpnja 2010. donijela je

RJEŠENJE

I. Petru Krešimiru Biškupu iz Brdovca, Braće Bukovina 3, osnivaču obrta Klijent obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Petar Krešimir Biškup, Zagreb, Papova 8, izdaje se dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju;

II. Petar Krešimir Biškup iz Brdovca, Braće Bukovina 3, osnivač obrta Klijent obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Petar Krešimir Biškup, Zagreb, Papova 8, dužan je u roku od tri dana od dana primitka rješenja o upisu u obrtni registar dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga presliku rješenja o upisu u obrtni registar.

III. Izreka ovog rješenja objaviti će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453– 2/10-37/31

Urbroj: 326-112-10-3

Zagreb, 15. srpnja 2010.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivo Šulenta, v. r.