Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. iz Varaždina, na imenovanje člana Uprave društva Branislava Stamboliju iz Varaždina

NN 90/2010 (21.7.2010.), Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. iz Varaždina, na imenovanje člana Uprave društva Branislava Stamboliju iz Varaždina

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2552

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 27. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), i članaka 2., 3., 4. i 4a. Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 29/06 i 130/08), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu društva Fima Global Invest d.o.o., iz Varaždina, Međimurska 28, u predmetu izdavanja suglasnosti za imenovanje člana Uprave društva Branislava Stamboliju iz Varaždina, Zrinskih i Frankopana 21, na sjednici održanoj 15. srpnja 2010., donijela je

RJEŠENJE

1. Daje se suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. iz Varaždina, Međimurska 28, na imenovanje člana Uprave društva Branislava Stamboliju iz Varaždina, Zrinskih i Frankopana 21.

2. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451–4/10-5/8

Urboj: 326-113-10-7

Zagreb, 15. srpnja 2010.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivo Šulenta, v. r.