Odluka o razrješenju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci

NN 90/2010 (21.7.2010.), Odluka o razrješenju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

2554

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153. st. 1., 2. i 3. u svezi članka 113. st. 1. t. 1., te članka 176. stavak 1. i 2. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« broj 76/09 i 153/09) odlučujući o zahtjevu za razrješenje VESNE VUKELIĆ, na sjednici Vijeća održanoj 30. lipnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

VESNA VUKELIĆ razrješava se dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci s 30. lipnja 2010. godine.

Broj: DOVO-32/10

Zagreb, 30. lipnja 2010.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.